DOCSFAIR DOCUMENTAIRE ‘MORGEN’

Ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen van corona:

Het vertrouwen in de politiek is binnen de samenleving op dit moment tot een absoluut dieptepunt gedaald. Er zijn diverse crisissen die het beeld van de toekomst somber maken. Jongeren die leerachterstanden oplopen, toenemende depressiviteit onder jongeren, uitgestelde zorg, een energiecrisis, inflatie, overvolle huizenmarkt, vrijheidsbeperkende maatregelen en ook nog een oorlog.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen en organisaties die opkomen voor onze vrijheid en onze grondrechten. Mensen uit diverse lagen van de samenleving met verschillende expertises, jong en oud, die een positieve oplossing hebben bedacht om een verschil te maken. Die kansen zien en met vertrouwen naar de toekomst kijken omdat ze geloven in de kracht van mensen.

DOCSFAIR geeft in haar nieuwe documentaire ‘Morgen’ aandacht aan een aantal van deze organisaties die zijn ontstaan in Nederland. Een human verhaal achter de mensen binnen deze organisaties, hun motivatie en hun drijfveren. Met als doel om mensen te motiveren en te inspireren om in hun eigen kracht te geloven en in onze kracht als mensheid.This will close in 0 seconds