Support ons

Support ons! Support je naasten.

Als de trias politica in duigen ligt, de media haar taak als hoeder van de democratie en het democratisch proces verloochend, wie heeft dan nog de sleutel in handen om dit decennialang opgebouwde bastion van vertrouwen te herstellen? Alleen wij kunnen dat! En wie is wij? Wij is de optelsom van jij en ik, samen met iedereen in ons netwerk die hetzelfde doel nastreven. Samen met gelijkgestemden willen wij een opening creëren naar het bewustzijn van de massa die nu wacht op dat ene kantelpunt of op anderen. Door beeld, geluid en onafhankelijke content willen wij de massa bereiken, wakker schudden en confronteren met de werkelijkheid. Wij samen zijn het cruciale radertje om het hele raderwerk in beweging te zetten door onze boodschap overal onder de aandacht te brengen.

Met niets doen bereik je niets, met toekijken wacht je op anderen, door te participeren ben jij dat ene radertje dat zo hard nodig is om een ‘wij’ te worden en de verandering in gang te zetten. ‘Wij’ kijken verder dan morgen, wij zijn Indepen.

Indepen richt zich op de middengroep van 40%, de grootste nog niet aangesproken doelgroep van zowel gevaccineerde als ongevaccineerden. Deze groep heeft een sterke behoefte aan een betrouwbare informatiebron die zich kenmerkt door onafhankelijke journalistiek. Primaire doelstelling van Indepen is een zo groot mogelijk bereik te creëren binnen deze doelgroep en een significante bijdrage te leveren.This will close in 0 seconds