Opinie

Ware exodus verwacht nu PVV de macht grijpt

Avatar foto

op

Ware exodus verwacht nu PVV de macht grijpt
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De druiven zijn zuur voor alle tegenstanders van wat zij noemen een ‘bruinrechts’ of ‘extreemrechts’ kabinet. Al direct na de verkiezingen kondigden velen hun vertrek aan uit dit ‘fascistische land’ nu er plots een einde komt aan wat zij noemen ‘verbinding’ en de ‘democratische rechtstaat’.

Laten we even wat punten nalopen om begrip te krijgen voor deze groep mensen. We gebruiken daarvoor dit lijstje (het hoofdlijnenakkoord) van de NOS.


Eigen risico gehalveerd vanaf 2027

Een typisch extreemrechts stokpaardje is altijd het eigen risico geweest. Betaalbaar voor de Grachtengordel maar onbetaalbaar voor de arbeider inmiddels. Extreemrechts wil ook dat arbeiders uit de PvdA- en SP-gelederen hun zorg nog kunnen betalen, daarom een halvering. Vreselijk, maar het moet.

Grip op asiel en migratie

Nog zo’n extreemrechts stokpaardje is het asielbeleid. Het verdienmodel van de asielprocedure is jarenlang gefaciliteerd door de overheid. Jarenlang procederen, compleet verkaasde kinderen met Gooisch accent moesten terug naar hun geboortegrond en bed-bad-brood na 15 jaar vergeefs procederen en liegen waren hiervan het gevolg. Asielzoekers of ‘documentlozen’ mochten zelfs niet in typische GroenLinks- of D66-wijken worden ondergebracht, de zogenaamde nimby’s. Statushouders krijgen geen voorrang meer bij de toewijzing van een huurwoning maar komen onderaan de lijst te staan ónder Gert en Hermien van de PVV die al 15 jaar op die lijst staan. Mensen die hier illegaal verblijven mogen hier niet meer legaal verblijven, dat klinkt voor sommigen als een contradictio in terminis overigens. Door het bruine beleid komt hier nu een einde aan. Onmenselijk volgens sommigen dus.

Wonen en volkshuisvesting

Om ook Ahmed en Fatima een koop- of huurwoning te gunnen, ze staan nu immers onderaan de lijst, worden de procedures om te kunnen bouwen versneld. Bovendien worden er 100.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd, waaronder 30 procent sociale huurwoningen. Kortom: typisch bruinrechts beleid, zeker dat sociale deel.

Tesla’s eerder leeg door 130 km/h

Omdat we in 2020 plots nog maar 100 km/h mochten rijden omwille van ‘de bouw’ en iets met onmeetbare stikstofreductie, heeft dit extreemrechtse kabinet besloten weer 130 km/h toe te staan op plekken waar dat weer kan. Dit is uitsluitend bedoeld om Tesla-rijders te treiteren, want deze zullen 100 km/h blijven rijden omdat anders hun ‘range’ dermate drastisch daalt dat ze thuis niet eens meer halen. Bovendien wordt de subsidie per 2025 stilgelegd voor deze groep van belastingontduikers en profiteurs. Dat scheelt D66’ers duizenden euro’s per jaar, bruinrechts beleid dus.

Landbouw en visserij

Het door ambtenaren kapot maken van boerengezinnen en gedwongen uitkopen stopt met onmiddellijke ingang. Typisch extreemrechts om dit nu te stoppen. Ook de meer dan 180 Natura2000-gebieden, waardoor bijna iedere Hollandse achtertuin grenst aan een Natura2000-gebied, gaan op de schop. Bruinrechts beleid. Ook het ‘beste-jongetje-van-de-klas’-natuurbeleid gaat stoppen, Nederland wil niet meer altijd vooroplopen als het om natuurbeleid gaat. Best logisch als je 18 miljoen mensen op zo’n heel klein stukje aarde wil proppen, maar sommigen vinden dat dus niet.

Energie en klimaatadaptatie

Extreemrechts wil af van de wiebelstroom door zonne-en windenergie. Daarom nemen ze de onlogische stap om te streven naar de bouw van maar liefst 4 kerncentrales die wél voor een constante energievoorziening kunnen zorgen. Tot overmaat van ramp willen ze daar ook nog de klimaatpot voor gaan gebruiken, die eigenlijk juist bedoeld was voor wiebelstroom en dientengevolge stroomuitval en overbelasting als de buurman de Tesla aan de laadpaal hangt. Typisch extreemrechts om op te komen voor een stabiele stroomvoorziening, energieonafhankelijkheid en eigen duurzame productie.

Zorg en onderwijs

Extreemrechts wil de regeldruk en administratieve lasten voor het zorgpersoneel gaan aanpakken. Hierdoor is er minder controle mogelijk door een complete bestuurslaag zorgmanagers en dat is uiteraard zorgelijk. Het onderwijs moet ‘ontengelst’ en ‘politiek-neutraal’ zijn. Vreselijk want daardoor krijgen kinderen met een lager IQ ook weer een kans op school. Typisch extreemrechts beleid. Daarnaast is de school een perfecte plek om kinderen te vormen met de SDG-doelstellingen en de LBTHQXY-genders en exact dat willen ze nu ook nog gaan aanpakken en terugkeren naar de oorsprong van het onderwijs: leren lezen en rekenen. Afschuwelijk dit nieuwe beleid waar Soros zoveel geld in had gestoken.

Sterke rechtstaat

In de coronatijd is zeer duidelijk geworden dat ongrondwettelijke wetgeving via noodwetgeving toch mogelijk is. Dit bruin-rechts kabinet wil hier een einde aan brengen door de introductie van een constitutioneel hof, een hof dat toetst aan de grondwet. Typisch extreemrechts om de rechtstaat te willen versterken. Nederland is één van de weinige landen ter wereld zónder constitutioneel hof, en dat had zo moeten blijven natuurlijk. Alleen op die manier krijg je ongrondwettelijke zaken toch erdoor gedrukt, en dat kan anders niet meer. Ook het kiesstelsel wil dit bruine kabinet aanpassen, zodat een boer uit Friesland evenveel invloed op het beleid heeft als een boer uit de Grachtengordel. Omtzigt legt nog wel eens uit hoe dat zit, deed hij ooit heel helder, maar nu is hij ook bruinrechts dus daar luistert niemand uit linkse hoek meer naar.

Veiligheid

De NAVO-norm van 2 procent dient weer ingevoerd te worden. Dit is een lang gekoesterde wens van links, die vrede tegenwoordig bereikt door wapens te sturen en oorlog te voeren. Dit is het enige punt dat niet typisch bruinrechts is, en zou dus nog een reden kunnen zijn om in Nederland te blijven.

En wat nu?

Het moge duidelijk zijn: de extreme hoeveelheid extreemrechtse plannen (behalve het oorlogsmaterieel dan) zijn ondemocratisch, bruinrechts, splijten de samenleving en brengen geen verbinding binnen de samenleving. Júíst zoveel mogelijk asielzoekers toelaten, de stroom van je buurman opvreten met je elektrische auto, oncontroleerbare ongrondwettelijke wetten, boeren onteigenen en iedereen laten meebetalen aan het klimaat zorgen voor verbinding, democratie en grondrechten. Dat gaat nu ‘down de drain’. Jammer, Paul van den Berg, en velen met hem zullen per fiets naar betere oorden verhuizen. Wij wensen hen een prettige reis!

 

Verder Lezen

1 Reactie

  1. Chris

    16 mei 2024 in 18:54

    Nog zo’n bruinrechtse maatregel: afschaffing van de salderingsregeling waardoor zonnepaneelbezitters hun stroomkosten niet langer over de schutting kunnen gooien bij hun buren die geen geld hebben voor zonnepanelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opinie

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam
Foto: ANP

Indepen heeft de hand weten te leggen op wat mogelijk het profiel is voor de burgemeesterspost van Rotterdam. Een kuchende man in een regenjas wist één van onze verslaggevers in een tochtige garage in Rotterdam een profielschets te overhandigen die naar verluid gelekt zou zijn uit het college van Rotterdam. Alhoewel geen directe kandidaat, zegt Prof. Dr. Ir. Akkermans wel ‘genoemd’ te zijn. Hij zegt meer namen gehoord te hebben, maar wil om hem moverende redenen verder geen namen noemen, ook niet die van Hugo de Jonge.

 


 

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM

 ‘Hands-on’ mentaliteit: Rotterdams voor ‘niet lullen maar poetsen’

Opdrachten zonder wedervraag uitvoeren, ook als deze onuitvoerbaar zijn. Maasvlakte 3 alvast aankondigen en halverwege de planning al verdwijnen, over het graf heen regeren

Doelgericht, vasthoudend, rücksichtslos, zonder scrupules, matennaaierich, rancuneus, maar altijd met een glimlach

Breed georiënteerd, overal (denken) over mee te kunnen praten en toch onlogische onzin verkondigen, overal mee (denken) weg te komen

Onmetelijke hoeveelheden gemeenschapsgeld op grote schaal doen verdwijnen en dit bij navraag afdoen als ‘complotten’

Verbinden door te polariseren, bijvoorbeeld Amsterdammers wegzetten of typeren  als ‘mensen die de wegen naar Rotterdam bezet houden’

Ondanks een gebrek aan getalsmatig inzicht toch vol overtuiging overdrijven met getallen of juist wegcijferen van getallen

Heilig geloof in ‘de wetenschap’, behalve als die niet in het te verkondigen verhaal past, dan heet het juist ‘ondermijnend voor de wetenschap’ te zijn

Gedragen worden door de rechterlijke macht; aangiftes wegens het aanzetten tot haat, geweld, discriminatie, groepsbelediging, drang, dwang of belaging worden structureel geseponeerd, ondanks een veelheid aan aangiftes

Praten in superlatieven: ‘Rotterdam is de mooiste stad van het universum’, ‘De Zwaan is een technisch staaltje van wereldformaat’, ‘Dit is de mooist denkbare baan’

Opleiding: maakt eigenlijk niet uit

Ervaring: liever niet

Looptijd: maximaal 2 jaar of korter

Verder Lezen

Opinie

Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val?
Foto: ANP

Eigenlijk is het wel vermakelijk. Het coronakaartenhuis dondert de laatste weken nog sneller in elkaar dan dat de grootste ‘coronaontkenner’ had durven hopen. Wat er zo grappig aan is? Het totale zwijgen van de Nederlandse reguliere media. De buitenlandse media hebben zich na het coronadrama inmiddels herpakt en berichten plots weer uit twee kampen, de Nederlandse reguliere media blijven stoïcijns voor hun onwelgevallig nieuws negeren. Terwijl de Amerikaanse media zich de vingers blauw typen over Fauci, de Engelse media over de corona-onthullingen aldaar en de Duitse media over de ‘ontlakte’ Woo-stukken omtrent corona aldaar, is het muisstil in de Nederlandse reguliere media. Waarom? Omdat ze allemaal een ongelofelijke hoeveelheid boter op hun hoofd hebben. Omdat ze allemaal geloofden in ‘de wetenschap’ (Koopmans en Keulemans voorop). Omdat ze allemaal zo ongelofelijk op hun gezicht gaan en zwelgen in hun ijdelheid ‘onafhankelijke’ journalistiek te bedrijven. En voor diegene die nog altijd denkt dat dit zo is, gecondoleerd, na vier jaar tunnelvisie nog altijd vasthouden aan de reguliere media maakt u tot een uiterst interessant studieobject voor de opleiding psychiatrie in het Erasmus MC. Veel dichter bij het coronavuur kunt u overigens niet komen.

 


Fauci voor dummies

Fauci is de belangrijkste medisch ‘wetenschapper’ en viroloog die de Amerikaanse regering adviseert. Nadat Obama het manipuleren van virussen verbood (gain-of-function, kortweg GoF) zochten de doctors Frankenstein van deze wereld naar nieuwe plekken om daar onderzoek naar te doen, lees: virussen gevaarlijker maken dan dat ze van oorsprong zijn.  Ze vonden hun heil in China en in Oekraïne. Zo vonden de doctors Frankenstein á la Fauci en Koopmans hun heil in Wuhan. Via slinkse wegen wist Fauci de financiering vanuit Amerika rond te breien en kon het verboden onderzoek voortgezet worden in China. Eind 2019 ging het dan fout met Fauci. Uitgerekend in Wuhan breekt het coronavirus uit. Precies op de plek waar zo’n verboden door Fauci gesponsord lab staat.

Damage-control door Fauci en Koopmans

Het ‘toeval’ wil dat er 2.000 kilometer van Wuhan een vleermuis in een grot leeft die Koopmans naar voren schuift als mogelijk veroorzaker. Als duidelijk wordt dat echt de pleuris uitbreekt in Wuhan is er een geheime call met onder andere Fauci, Koopmans en nog wat andere belanghebbenden. De stukken daarvan zijn inmiddels vrijgegeven. De kern van de call: het zo krachtig mogelijk ontkennen van de mogelijkheid dat het virus uit het lab komt, en het zo krachtig mogelijk onderschrijven van de stelling dat het virus van een dier naar de mens is overgestapt. Koopmans regelt binnen één nacht een zogenaamde peer-review voor de PCR-test waarmee de wereldstandaard voor de coronatest is vastgelegd. Deze is vreemd genoeg niet op basis van het bestaande levende virus (de zogenaamde gouden standaard) maar op basis van het model en data van het bewerkte coronavirus in de database van Wuhan.

PCR-test volstrekt onzinnig toegepast, ‘wetenschap’ zwijgt

Dat de PCR-test volstrekt ongeschikt is om iemand te testen op ziek-zijn en complete flauwekul is bij mensen zonder klachten wordt keer op keer genegeerd, door ‘wetenschappers’ en door politici. En zo ontstond het wereldwijde compleet onzinnige testcircus op mensen zonder klachten die wel moesten testen voor toegang, om te werken of om überhaupt te mogen functioneren. Met dank aan Koopmans. Hele schoolklassen konden naar huis door een paar fout-positieven, dankzij Koopmans. Bedrijven konden sluiten, mensen werden opgesloten, allemaal dankzij Koopmans en haar PCR-test die zelfs dode virussen aanmerkte als besmettelijk.

Fauci fouter dan fout

Fauci is fouter dan fout, en dat wisten velen al veel eerder. In juni 2021 werden namelijk al de ‘Fauci-e-mails’ onthult, waaruit blijkt dat Fauci ten tijde van de uitbraak van COVID-19 in Amerika zijn vrienden adviseerde geen mondkapje te dragen omdat dat zinloos is. Wat deed Foute Fauci in de media en gaf hij als advies? Mondkapjes, 2 meter afstand bewaren en hydroxychloroquine (HCQ) afraden. Ook zat Fauci vuistdiep in het medicijn remdesivir dat grootschalig werd ingezet met ongekende schade als gevolg en uiteindelijk ‘de’ standaard werd.

De Amerikaanse verhoren van Fauci die op dit moment plaatsvinden zijn ontluisterend. Fauci lijdt bij herhaling aan de ‘ziekte van Rutte’ waarbij hij geen actieve herinnering meer heeft aan uitspraken of situaties. Maar het is vooral ontluisterend vanwege het feit dat ze nú pas plaatsvinden, want veel was al bekend in 2020 en 2021, maar de reguliere (Amerikaanse) media schoven dit onder het tapijt. Iemand die zich tot in elk detail verdiept heeft in de zaak Wuhan, Fauci en Erasmus is Jan Hommel, de neuroloog die al eerder zonder enige aanleiding werd opgepakt door de politie in opdracht van de AIVD of de NTCV, u weet wel, die vorige clubs van onze beoogde minister-president. Hommel is de luis in de pels van Koopmans en Keulemans, omdat hij steeds weer helder en inzichtelijk maakt dat de grootste verspreiders van nepnieuws in de afgelopen jaren júíst dit tweetal is. Koopmans bewust, Keulemans is wat ze in de psychologie een ‘useful idiot’ zouden noemen, hij weet niet beter.

Grote namen op X roepen inmiddels op tot het arresteren van Fauci, wat ook logisch zou zijn gezien de ongekende schade die door hem is aangericht. Er zijn, als we de reguliere media mogen geloven, wereldwijd miljoenen doden gevallen door COVID-19. Er is één man die de ontwikkeling van dat virus financieel heeft mogelijk gemaakt: Fauci. In zijn kielzog bevindt zich Marion Koopmans, die actief heeft meegewerkt aan de cover-up van Wuhan en verantwoordelijk is voor de PCR-test als standaard. De rol van de Erasmus-universiteit en Koopmans’ GoF-onderzoek is mogelijk nog veel ernstiger, maar vooralsnog zijn daar de pijlen nog niet op gericht. Dat is slechts een kwestie van tijd heeft de tijd geleerd, alleen de werkelijk onafhankelijke media berichten daarover, zoals bij Indepen hier, hier of hier.

Verder Lezen

Opinie

Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie
Foto: ANP I Rob Jetten en Hugo de Jonge tijdens de opening van een Remeha warmtepompfabriek

Verheugend nieuws in de kabinetsplannen: de warmtepomp wordt niet meer verplicht. De installatiebranche staat op zijn achterste poten, maar is dat wel terecht?

 


Bedenkelijke rol installatiebranche

De rol van de installatiebranche is namelijk op zijn zachts gezegd bedenkelijk. De gedwongen winkelnering voor de burger is namelijk het gevolg van de innige samenwerking tussen overheid en installatiebranche, waarbij het niet meer om de feiten ging maar om het doordrukken van een ‘oplossing’ die helemaal geen ‘oplossing’ was. Het is het zoveelste voorbeeld waarbij politici ‘daadkrachtig’ willen overkomen, maar ondertussen de samenleving platwalsen in hun ambitieuze maar bovenal incompetente dadendrang.

Warmtepomp is géén oplossing

Vanaf dag één was bekend dat de warmtepomp geen ‘oplossing’ was. De stroomvretende ‘oplossing’ werd geïntroduceerd binnen de zogenaamde klimaattafels. De klimaattafels werden opgericht om te komen tot een klimaatplan en moesten vooral de indruk wekken dat er naar de samenleving geluisterd werd. Feit was dat ‘de burger’ helemaal niet aan zo’n klimaattafel kwam te zitten, maar alleen ‘experts’. En die ‘experts’ waren vooral koekoeksjongens die net zo lang lobbyden totdat iedere vorm van weerstand verdwenen was binnen de klimaattafel en er een dikke greep in de subsidiepot kon worden gedaan. Ondergetekende heeft zélf in zo’n klimaattafel gezeten en spreekt dus uit ervaring.

Dwang tegen de klippen op

De installatiebranche wist de klimaattafels te overtuigen, en in het daaruit resulterende klimaatplan stond zelfs een dwangmaatregel die gemeentes kunnen inzetten, mocht een tachtigjarige burger zijn laatste centen niet meer in een warmtepomp willen ‘investeren’. Net als met ‘corona’ werd ook hier iedere kritiek terzijde geschoven, en werden de werkelijke experts gecanceld, zoals ook een GroenLinks-professor verbonden aan de universiteit van Eindhoven ten deel viel. Sterker nog, later werd ook duidelijk dat er veel te voordelig gerekend was aan de warmtepomp, maar de dwang bleef bestaan. Nóg sterker, vrijwel iedere ombouw van bestaande gebouwen liep uit op een rampscenario, zelfs bij de meest dwangmatige ‘transitieprofessor’ Jan Rotmans, maar de dwang bleef bestaan. En nóg sterker: toen de elektriciteitsprijzen explodeerden waren de warmtepomp-eigenaren pas echt de pineut, maar de dwang bleef bestaan.

Waarom nu pas?

En toch had iedereen dit kunnen zien aankomen. Al heel vroeg werd toegelicht waarom, en van dergelijke artikelen staat nog iedere letter overeind. Ook de waanzinnige dwang die erachter zit werd uitgebreid besproken, maar het dwangmatig doordrukken van onzinnige plannen bleef de overhand houden. Pas na een politieke aardverschuiving wordt dan nu eindelijk de dwang eraf gehaald. Waarom nu pas?

Klimaatplannen zitten nog vol met onzinnigheden

Er zijn echter nog veel meer dwangmatige zogenaamde ‘klimaatmaatregelen’ die volstrekt onzinnig en averechts werken. Van biomassa is dat na 25 jaar pushen doorgedrongen, maar het wordt nog altijd gesubsidieerd vanuit een klimaatdoelstelling. Dat is absurd. Maar wat dacht u van het verbod op benzine- en dieselauto’s? Het is volslagen onzin om te denken dat een compleet wagenpark gaat draaien op elektriciteit. Het is volslagen onzin om te denken dat iedere burger dan wel een elektrische auto gaat kopen en het is volslagen onzin om te denken dat de elektrische auto goed is voor het klimaat, laat staan voor het milieu. Het autistisch wegkijken van de realiteit is een waarmerk van de linkse doctrine die gekenmerkt wordt door dwang- en drangbeleid, en helaas geldt dit ook op Europees vlak. Pas zodra ook daar de linkse doctrine geveld wordt kan gerekend worden op een meer realistisch beleid, losgeweekt van belangen, doctrines, geloofsovertuigingen en messiascomplexen.

Verder Lezen

Recent

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam
Opinie9 uur geleden

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam

Indepen heeft de hand weten te leggen op wat mogelijk het profiel is voor de burgemeesterspost van Rotterdam. Een kuchende...

Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd
Column1 dag geleden

Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd

De Nederlandse mainstream media kwam plotseling en masse met de uitkomsten van een onderzoek door het Haagse instituut Clingendael. De...

Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit
Politiek1 dag geleden

Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit

De uitslagen van de EU-verkiezingen zijn bekend. De belangrijkste posities van de oude garde (christendemocraten en midden-rechts) zijn nauwelijks gewijzigd...

Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val? Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val?
Opinie2 dagen geleden

Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val?

Eigenlijk is het wel vermakelijk. Het coronakaartenhuis dondert de laatste weken nog sneller in elkaar dan dat de grootste ‘coronaontkenner’...

Hoe ziet een oorlogseconomie eruit? Hoe ziet een oorlogseconomie eruit?
Column5 dagen geleden

Hoe ziet een oorlogseconomie eruit?

Nu de oorlogsplannen van de EU en VS in een hogere versnelling raken, is het goed om ons te beseffen...

De media wil u doen geloven dat Nederlanders ‘sneuvelbereid’ zijn De media wil u doen geloven dat Nederlanders ‘sneuvelbereid’ zijn
Column6 dagen geleden

De media wil u doen geloven dat Nederlanders ‘sneuvelbereid’ zijn

De reguliere media heeft alweer de volgende ethische vraag opgeworpen: in hoeverre is de Nederlander ‘sneuvelbereid’. ‘Sneuvelbereid’ betekent in de...

Niet zo snel, meneer Tedros Niet zo snel, meneer Tedros
Gezondheid6 dagen geleden

Niet zo snel, meneer Tedros

Toen de World Health Organization (WHO) er het afgelopen weekeinde niet in slaagde om tot een pandemieverdrag te gekomen, haalden...

Voorkom een dystopisch Europa, stuur een rebel met een rechte rug naar Brussel Voorkom een dystopisch Europa, stuur een rebel met een rechte rug naar Brussel
Column1 week geleden

Voorkom een dystopisch Europa, stuur een rebel met een rechte rug naar Brussel

In 1918 werden in Rusland alle landbouwgronden onteigend en genationaliseerd. Fabrieken en bedrijven kwamen eerst in handen van de werknemers,...

Toegenomen EU-macht dreef politici en burgers uit elkaar Toegenomen EU-macht dreef politici en burgers uit elkaar
Politiek1 week geleden

Toegenomen EU-macht dreef politici en burgers uit elkaar

Meerdere politieke partijen voeren al twee decennia niet meer uit wat het belooft aan zijn kiezers. Het boek ‘Gedoogdemocratie’ van...

Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat? Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat?
Binnenland1 week geleden

Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat?

In het nieuwe regeerakkoord staat dat 20 procent van alle rijksambtenaren ontslagen moet worden. Waarom, om hoeveel mensen gaat het...

TrendingDit zal sluiten in 0 seconden