Binnenland

Hoogspanning in Den Haag rondom demonstraties

Avatar foto

op

Hoogspanning in Den Haag rondom demonstraties
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Reconstructie: Overheid verantwoordelijk voor ongeregeldheden bij coronademonstratie vlak voor verkiezingen

Twee jaar geleden werd daags voor de verkiezingen een grote demonstratie in Den Haag bloedig neergeslagen door de politie. Nu opnieuw een stembusgang aanstaande is en opnieuw betogers naar de hofstad komen, kijkt onder meer de lokale politiek met argusogen naar het bevoegd gezag. Met de kennis van nu over de gebeurtenissen van toen, is die zorg terecht. Want niets was zoals het toen leek.


De inzet van het leger tijdens de dit weekend geplande protesten van boeren en klimaatactivisten (op verschillende plekken in de stad) werd dagen geleden al aangekondigd op borden boven de A12 in Den Haag, waar de demonstraties plaatsvinden. Burgemeester Van Zanen houdt rekening met ernstige ordeverstoringen. Dat gebeurde ook tijdens een grote demonstratie bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen was het evenwel de politie die opereerde met bizar bruut geweld, aldus Amnesty International en een rapporteur van de Verenigde Naties.

Later bleken politieverklaringen niet te kloppen. Op zondagochtend had de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid op de NOS nog gewaarschuwd dat bij de demonstraties wel eens broeinesten van extremisme konden ontstaan. Op zondagavond sloeg Amnesty International alarm om ‘beelden die wijzen op disproportioneel politiegeweld’. Dagmar Oudshoorn destijds tegen het AD: “Er werd bijvoorbeeld op hoofden geslagen, politieagenten wordt geleerd op benen en armen te mikken. Bovendien moet geweld proportioneel zijn, en dat betekent zo licht mogelijk. We leven in een rechtstaat, aan dat soort uitgangspunten moet je je houden. […] Als er vreedzaam geprotesteerd wordt, moet daar vreedzaam mee omgegaan worden.”

Dit erkent het bevoegd gezag later zelf ook: het Openbaar Ministerie klaagt twee agenten aan voor gebruik van disproportioneel geweld tegen een demonstrant op het Malieveld. De agent had zich in verklaringen als slachtoffer voorgedaan, maar uit onderzoek en verhoren van getuigen bleek eerder het tegendeel. “Agent blijkt vreemd wapen van relschopper Malieveld achteraf per abuis zelf te hebben gemaakt”, kopte het AD nadat een verslaggever inzage kreeg in het strafdossier. Het wapen betrof een fietsketting waaraan een voorwerp was vastgemaakt, om lekker mee uit te halen.

Dat was dus zelfs het Openbaar Ministerie te bont. Justitie is normaliter zeer terughoudend met het vervolgen van agenten die geweld gebruiken, het hoort immers bij hun werk, maar het grimmige ingrijpen in Den Haag stond niet op zichzelf: in de weken ervoor kwam het na invoering van de avondklok in meerdere steden tot onlusten.

Uit documenten die boven tafel kwamen bij de politie en het ministerie van Defensie, na wettelijke openbaarheidsprocedures, blijkt dat de politie en de regering hier op voorbereid waren. Sterker nog: vóór was besloten tot invoering van de ‘Sperrzeit’ had de politie al bij het leger gevraagd of er voor dit weekend een beroep kon worden gedaan op de Koninklijke Marechaussee, die een paar eigen bataljons Mobiele Eenheid heeft. Die mogen alleen worden ingezet tegen eigen burgers als daar toestemming voor is; dit werd achter de schermen al toegezegd, nog voordat de Tweede Kamer te horen kreeg dat er een avondklok zou komen.

In de Haagse gemeenteraad werd burgemeester Van Zanen deze week kritisch ondervraagd door oppositiepartijen, over de afspraken die hij zou hebben opgelegd aan het boerenprotest. De vrees is dat het zaterdag wel eens op nieuw uit de hand kan lopen.

Hoewel de burgemeester van VVD-huize formeel het gezag heeft over de ordetroepen in de stad, rijst inmiddels de vraag in hoeverre hij de vrije hand heeft in het bepalen van de hoeveelheid geweld die proportioneel is. Was het zijn idee om er op los te slaan en het Malieveld met een horde paarden leeg te vegen, of werden landelijk instructies gegeven aan de lokale driehoek (politie, justitie, burgemeester) om stevig tekeer te gaan?

Die vraag werd deze week pregnanter door opmerkelijke onthullingen in Groot-Brittannië. Uit de whatsappberichten van voormalig zorgminister Hancock die gelekt zijn naar The Telegraph, blijkt dat hij in kabinetsoverleg bij collega-ministers opdroeg om de politie hard te laten optreden tegen overtreders van lockdownregels. Dat hij dit later zelf ook bleek te doen, maakte dat hij moest aftreden als minister.

Ook in andere buurlanden trad de politie veel steviger op tegen betogers dan anders. Een interessante vraag voor de komende parlementaire enquête is dan ook of en in hoeverre hierover contact of zelfs afstemming is geweest tussen regeringen, bijvoorbeeld binnen de EU of in WHO-verband.

Dat in een pandemie de gemoederen zo hoog kunnen oplopen, dat de politie er met de lange lat op uit moet, is in ieder geval niet iets dat is bedacht door het World Economic Forum, al is het begrijpelijk dat meteen al het verband werd gelegd met de uitspraak “we have to prepare for a more angry world” van Klaus Schwab.

Uit onderzoek van Indepen blijkt evenwel dat twintig jaar geleden al voorzien werd dat rondom gezondheidscrises wel eens opstanden konden ontstaan. Dat is bijvoorbeeld te zien in Pia Dijkstra’s documentaire over infectieziekten voor het tv-programma ‘Vinger aan de pols‘ van juli 2003. Ze maakte die naar aanleiding van de toenmalige uitbraak in Hongkong van SARS, dat dodelijker was dan COVID-19 maar veel minder makkelijk van mens op mens oversprong. In eigen land ging destijds bovendien een gevaarlijk vogelgriepvirus rond in de pluimveesector.

Aan het eind van de documentaire zien we een oefening van de mobiele eenheid, die de ingang van een ziekenhuis barricaderen. Het scenario is, dat dit moet omdat een woedende meute mensen naar de dokter wil, maar dit niet kan omdat het hospitaal al vol ligt.

Een heel ander scenario dus dan twee jaar geleden, toen de politie weekenden achter elkaar het waterkanon inzette tegen geweldloze betogers in onder meer Amsterdam, Eindhoven en Den Haag. Hoewel vanaf begin 2020 al uit alle medische studies was gebleken dat COVID-19 in de buitenlucht niet zomaar overspringt op omstander, zette de politie het waterkanon volle kracht open, hartje winter. Ter bevordering van de volksgezondheid.

Een dag na de demonstratie op het Malieveld gingen de stembussen open en bleek het opnieuw chaos: minister Ollongren paste tíjdens de verkiezingen de spelregels aan voor de geldigheid van stemmen per post. Dat was omdat bleek dat veel (70-plus) kiezers zich niet aan de instructie hadden gehouden om het stembiljet niet samen met de stempas in één envelop te doen. Dat kwam aan het licht toen meteen in de ochtend al poststemmen waren geopend. In strijd met de Kieswet werden zelfs al stemmen geteld, volgens de regels mag dat pas na afloop van de stembusgang. Buitenlandse waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), vaak kritisch over het verkiezingsproces in minder ontwikkelde landen, stonden erbij en vonden het prima: wat hen betreft werd ieder stembiljet geldig verklaard indien daarop, volgens de spelregels, één rondje was ingekleurd.

Een bizarre aanbeveling, gezien de risico’s op gerommel met stemmen die niet in persoon zijn uitgebracht in een stemlokaal. Op dat moment deed de Rijksrecherche al twee jaar onderzoek naar het inzamelen van stemmen per volmacht door de lokale partij Hart voor Den Haag. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, draaien de verantwoordelijken hiervoor zelfs de gevangenis in, naar verwachting oordeelt de rechtbank eind maart over deze eis.

Bij de demonstratie op 11 maart zijn er voor het openbaar bestuur geen excuses meer zoals ‘de volksgezondheid’ om met grof geweld uitingen van maatschappelijke onvrede de kop in te drukken. Gelukkig is er een functie elders voor een overijverige overheid: met alle geweld de schandvlekken wegpoetsen van de gang van zaken tijdens de Kamerverkiezingen van 2021.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden
Foto: ANP

CO2, een stofje in de lucht met ongekende capaciteiten. Enerzijds een onmisbare voedingsstof voor plantengroei, anderzijds een stofje in staat om een complete samenleving op tilt te doen slaan. Want waar hebben we het over? We hebben het over een stofje dat op iedere miljoen stofjes in de lucht zo’n 400 keer voorkomt. Is dat veel? Is dat weinig? Als we het vertalen naar Nederland met zijn 18 miljoen inwoners, dan zouden er zo’n 7.200 mensen aan die criteria voldoen. De obsessie die 18 miljoen inwoners met die 7.200 onderdanen hebben neemt Bijbelse proporties aan. Het ene deel is van mening dat, als er nóg meer bijkomen, dit het einde van ons bestaan zal zijn, terwijl het andere deel van mening is dat die 7.200 helemaal geen probleem zijn, sterker nog, we hebben hooguit invloed op zo’n 720 exemplaren, 10 procent.

Dat is het inwonertal van een Gallisch dorpje ergens op de Veluwe. En dit aantal bepaalt alles, als we tenminste dat ene deel van de samenleving mogen geloven. In datzelfde Nederland met 18 miljoen Nederlanders leeft 1 miljoen Nederlanders op kosten van die andere 17 miljoen inwoners. Dat zijn geen Galliërs, die noemen we ambtenaren. En een deel van die ambtenaren heeft iets bedacht waardoor hun voortbestaan gegarandeerd is: belastingen. En die belastingen moeten die andere 17 miljoen opbrengen, alhoewel, onder die 17 miljoen zitten ook baby’s, werklozen, studenten, bejaarden en steuntrekkers. Officieel werken 9,7 miljoen mensen in Nederland, waarvan dus 1 miljoen ambtenaren. Grofweg moeten dus 10 mensen werken om 1 ambtenaar in leven te houden.


In een chaotische wereld met 18 miljoen exemplaren dénken dat slechts 720 onderscheidende exemplaren bepalen wat er gebeurd is een utopie. Toch is dat in de huidige tijd de realiteit. Talloze belastingen zijn uitgedacht om een ereschuld af te lossen op deze 720 exemplaren in dat Gallische dorp. Voor iedere extra Galliër moeten aflaten betaald worden, tenminste, dat vindt dat deel die dit bedacht heeft en die dat geld opstrijkt. In ruil worden er talloze ‘oplossingen’ bedacht die juist averechts werken. Van biomassa komen juist méér Galliërs. Bij elektrische auto’s zijn de Galliërs verstopt. Bij windmolens komen veel meer Galliërs vrij gedurende de hele levensloop dan dat er ooit waren zonder die windmolens. Er zijn zelfs mensen die snelwegen blokkeren uit angst voor de Galliërs, die eisen dat we volledig stoppen met onze manier van leven, want anders gaan we dood door diezelfde 720 Galliërs.

We leven in een tijd die de tulpenmanie begint te benaderen, een tijd waarin de obsessie voor slechts één tulp de boventoon voert: de Gallische tulp. Het is een tijd waarin we geen tijd meer besteden aan het verzamelen van voedsel en overleven, maar een tijd waarin we te veel tijd over hebben om ons met onzinnige zaken bezig te houden zoals de Galliër. Talloze individuen hebben baat bij deze angst, slechts weinigen doorzien de ironie. De angst wordt geconserveerd en geïntensiveerd door een kleine kaste: diegenen die van die angst leven. En iedereen eromheen die er een kans toe ziet probeert een graantje mee te pikken. Gevoed door regelgeving vanuit de ambtenarij laven commerciële partijen zich aan het grote bedrog en bieden talloze ‘oplossingen’, van onderzoeken met dikke rapporten, technische oplossingen voor minder Galliërs, het afvangen van Galliërs tot het opbergen van Galliërs in ondergrondse gasvelden of onder de Noordzee.

De kern van het probleem huist bij de angstverspreiders vanuit hun ambtelijke bureaus. Ze hebben te veel tijd voor onzinnige zaken en te weinig tijd voor waar het écht om gaat: datgene doen waarvoor ze betaald worden, namelijk de samenleving dienen. De verdienmodellen ter meerdere eer en glorie van henzelf en ten koste van een hele samenleving zal een halt toegeroepen moeten worden, angst is door de eeuwen heen altijd een slechte raadgever geweest maar stond wel altijd aan de basis van ieder conflict.

Verder Lezen

Binnenland

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht
Foto: ANP

Minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie heeft het hoogste woord als asielzoekers diefstallen plegen. Maar doet het ministerie dat zelf niet, wanneer het per kamer per nacht 250 euro betaalt voor het onderbrengen van asielzoekers in Van der Valk hotels?

Een gemiddelde hotelkamer kostte in Nederland vorig jaar 125 euro, blijkt uit de jaarlijkse Hosta-rapportage over 2022. De gemiddelde omzet die een hotel draait op een kamer (die niet elke nacht is bezet) is ongeveer driekwart van de gemiddelde kamerprijs, aldus de onderzoekers.


Bij de Van der Valk hotels waar asielzoekers worden opgevangen, zijn de afgelopen jaren evenwel heel andere rekensommetjes gemaakt, blijkt uit een verhaal zaterdag in het Financieele Dagblad (FD).

Omdat de huidige coalitie het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sinds haar aantreden stelselmatig te weinig budget gaf, zijn de beddentekorten snel opgelopen. Omdat de overheid de misdaad van veiligelanders uit de hand liet lopen, wil geen gemeente nog een azc huisvesten. Noodgedwongen neemt de overheid, nu de asielinstroom fors is toegenomen, daarom haar toevlucht tot het boeken van hotels en cruiseschepen.

Volgens bronnen van het FD betaalt het COA aan Van der Valk vestigingen nu én de komende jaren maar liefst 250 euro per kamer per nacht voor asielzoekers. Dat is inclusief eten en drinken en schoonmaak van de locatie. Eigenlijk is het maximumbedrag dat COA hiervoor wil betalen slechts 63 euro per nacht per asielzoeker.

Het is bovendien veel duurder dan voor gewone gasten. Een toerist die een standaardkamer boekt bij de bekendste hotelfamilie van Nederland, kan per nacht al voor 87 euro terecht, maar Van der Valk adverteert op dit moment ook met aanbiedingen vanaf 52,50 euro, inclusief ontbijt.

Hoe kan het dat de overheid zoveel meer betaalt? Die vraag kan wel eens een heet hangijzer gaan worden tijdens de verkiezingscampagne. Kennelijk is de nood is zo hoog, dat hotels kunnen vragen wat ze willen. Maar dan nog is het de vraag, of bij een openbare aanbesteding echt geen hoteliers zouden hebben ingeschreven voor een lager bedrag.

Een meevallertje voor de belastingbetaler is de aanleiding voor het verhaal in het FD: de kamerprijs was namelijk nog veel hoger. Dat kwam door een tussenpersoon die COA inschakelde voor het vinden van geschikte hotels, deze rekende voor Valk-hotels aanvankelijk 30 procent meer. Daarover is ruzie ontstaan.

‘Grootschalige fraude’

COA betaalde de tussenpersoon per kamer per nacht volgens beschuldigingen namelijk liefst 100 euro meer dan in de hotelkassa kwam. Dat is geen appelmoes, en hierover is nu binnen de familie Van der Valk ruzie ontstaan. Eén van de Valkjes, de 35-jarige Bob van der Valk, wordt door zijn ooms beschuldigd van ‘grootschalige fraude’ bij het sluiten van de contracten met het COA. Hij zou met de tussenpersoon onder één hoedje hebben gespeeld en dubbel hebben verdiend.

Over die oude deal schrijft het FD: “Van der Valk Exclusief — een tak waar ruim veertig hotels onder vallen — claimt bewijs te hebben dat ‘woekerwinsten’ zijn gemaakt. Het bedrag dat de hotels ontvingen per kamer per nacht zou bijna €100 lager zijn dan het COA aan LCHD betaalde. Over meerjarige deals met meerdere Van der Valk-hotels zou het een winst betreffen van ruim €115 mln, op een omzet van €300 mln.”

Nieuw record

Deze of volgende week wordt de zestigduizendste asielzoeker verwacht die moet worden opgevangen. Dat zijn er meer dan op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015; in dat recordjaar deden 43.000 asielzoekers in Nederland een asielaanvraag.

Bedjes om op te slapen waren er toen ook veel te weinig, het COA zocht haar heil destijds veelal bij recreatieparken. Zij kregen per persoon per nacht evenwel niet zo riant betaald: toen ging het om maximaal 9 euro per nacht voor logies. Nu is dat dus, uitgaande van 2 asielzoekers per kamer, bijna veertien keer zoveel, nochtans een flink bedrag om tweemaal daags in de rij aan te mogen sluiten bij een buffetrestaurant.

Voor de kale huur van een cruiseschip waarop in Amsterdam 1500 asielzoekers worden opgevangen, legt het COA per dag 110.000 euro neer, dat is 2200 euro per bewoner per maand, oftewel 73 euro per nacht alleen voor het slapen.

Burger dubbel de pineut

Of het onwil, onkunde of onmacht is, is een vraag die met de dag moeilijker te beantwoorden wordt. Duidelijk is wel dat Nederlandse burgers dubbel de pineut zijn. Niet alleen moeten zij de torenhoge rekeningen betalen voor de noodopvang van asielzoekers, ook drijft de overheid door het betalen van zulke hoge bedragen de gemiddelde hotelkamerprijs in heel Nederland op.

Het zal nog wel even duren voordat de crisis voorbij is, want het aantal wachtenden voor de behandeling van een eerste asielaanvraag bij de immigratiedienst IND blijft maar stijgen, hoe hard de IND ook op zoek is naar nieuw personeel. De voorraad met te behandelen aanvragen is inmiddels opgelopen tot bijna 44.000.

Verder Lezen

Binnenland

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS

Avatar foto

Gepubliceerd

op

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS

De inflatie over september is – volgens de eerste raming van het CBS – slechts 0,2 procent!! Fantastisch succes van het ECB beleid toch?. Het ongelooflijke nieuws kan je hier zelf nalezen. Maar hier klopt helaas geen biet van.

De snelle raming van het CBS


Bij de snelle raming was de inflatie in september 0,2 procent, meldt het CBS. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In augustus waren consumentengoederen en -diensten 3,0 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar.

De CPI geeft daarnaast ook inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een maand eerder. Volgens de snelle raming daalden de prijzen voor consumenten in september 2023 met 0,4 procent ten opzichte van augustus 2023. De definitieve cijfers van de CPI over september worden op 10 oktober gepubliceerd.

Inflatie per productgroep

Bij de snelle raming maakt het CBS naast het inflatiecijfer ook de prijsontwikkeling van een aantal productgroepen bekend. Deze productgroepen zijn samentellingen van bestedingscategorieën op een bepaald thema, zoals alle diensten. Op 10 oktober wordt van alle categorieën in de CPI de prijsontwikkeling gepubliceerd.

Uit die berekeningen voor september zou blijken dat de prijzen voor energie (benzine, diesel, gas en elektriciteit) in totaal met bijna 40 procent gedaald zouden zijn. Herkenbaar? Voor geen enkele Nederlander vermoed ik.

Grote invloed prijsontwikkeling energie op inflatie?

Het CBS stelt in het persbericht van 29 september; “De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Dit komt met name door de hoge prijzen vorig jaar. In de tweede helft van 2022 namen de energieprijzen in de CPI fors toe. Mede daardoor werd er in die periode een hele hoge inflatie gemeten. De prijzen van energie in de CPI zijn nu een stuk lager dan in 2022. Omdat de inflatie wordt gemeten als de ontwikkeling van de prijzen ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar, valt de inflatie nu lager uit.”

Einde citaat.

Datzelfde CBS beweert het tegenovergestelde over de energieprijzen in een artikel van 20 juli dit jaar. Daarin staat het volgende te lezen: ”Met de prijzen van juni 2023 gemeten ligt de energierekening 630 euro hoger dan een jaar eerder in juni 2022. De prijsstijgingen kwamen vooral door hogere belastingen.”

Einde citaat.

In juli dit jaar beweert het CBS dus dat de prijzen van energie een stuk hoger liggen dan in juni 2022 (630 euro per huishouden) om dan in september dit jaar het tegenovergestelde te beweren; de prijzen zijn nu een stuk lager.

Bekijk onderstaande tabel van het CBS uit juli dit jaar maar eens; vanaf januari 2023 zie je gemiddelde energiekosten per huishouden, per maand die 40 procent hoger liggen dan in 2022. En in september wordt het tegenovergestelde beweerd; 40 procent lagere energiekosten dit jaar. Beste CBS: hier is geen touw meer aan vast te knopen!

RABObank was de eerste die aan de bel trok

Analisten van de Rabobank voorspelden op 31 augustus dit jaar al dat de nieuwe CBS inflatieberekening voor september op ca. 0,8 procent uit zou komen. Maar het CBS maakt het zelf nog veel bonter: 0,2 procent! Volgens dezelfde Rabo analyse zou de inflatie voor september rond de 9,2 procent moeten liggen en dus geen 0,2 procent.

Het officiële CBS inflatiecijfer van september maskeert daarmee de daadwerkelijke inflatie die de gemiddelde Nederlander nog steeds zal ervaren. Zeker na de heftige stijgingen van brandstofprijzen aan de pomp tweede helft september.

Als de feitelijke inflatie rond de 46 keer zo hoog ligt (Rabo calculaties voor september) dan de door het CBS gerapporteerde cijfer, dan hebben we te maken met een extreem voorbeeld van desinformatie vanuit een belangrijke overheidsbron.

Desinformatie, misinformatie en fake news kunnen tot foute beslissingen leiden. Foute financiële beslissingen in dit geval. Immers, bij een inflatie van 0,2 procent gaat iedereen weer lekker sparen om tussen de 1,25 en 2 procent rente te ontvangen. Maar als de feitelijke inflatie rond de 9 procent  (Rabo calculatie voor september) zou liggen, ga je als de duvel edelmetalen aankopen!

Wie draait er straks weer op voor de schade die voortvloeit uit deze desinformatie? Juist, de Nederlandse burger. Een overheid die andermaal niet meer te vertrouwen is. Wat moet er veel puin geruimd worden door een nieuw kabinet. Bijna onvoorstelbaar.

Verder Lezen

Recent

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden
Binnenland5 uur geleden

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden

CO2, een stofje in de lucht met ongekende capaciteiten. Enerzijds een onmisbare voedingsstof voor plantengroei, anderzijds een stofje in staat...

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht
Binnenland1 dag geleden

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht

Minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie heeft het hoogste woord als asielzoekers diefstallen plegen. Maar doet het ministerie dat...

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS
Binnenland3 dagen geleden

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS

De inflatie over september is – volgens de eerste raming van het CBS – slechts 0,2 procent!! Fantastisch succes van...

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt
Binnenland3 dagen geleden

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt

Jongerenwerkers zijn in Nederland de ogen en oren van de maatschappij. Ze luiden de noodklok over polarisatie en radicalisering onder...

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet
Binnenland4 dagen geleden

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet

Was aardgas decennialang een bron van inkomsten voor de overheid dankzij de winning ervan in onder meer Groningen, tegenwoordig wordt...

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen
Politiek5 dagen geleden

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen

De Rijksbegroting en bijbehorend Belastingplan worden ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer...

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen Postcodeloterij gaat Rabobank slopen
Binnenland6 dagen geleden

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen

Een opmerkelijke tweet van Greenpeace op 23 september: Vandaag hebben we samen met @NLRebellion een ultimatum gesteld aan @Rabobank: stop...

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert De dubbele moraal van het OM: XR profiteert
Binnenland1 week geleden

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert

Voor wie het zich niet meer kan herinneren: in november 2017 blokkeerden een aantal Friezen de snelweg om te voorkomen...

EU heeft pandemie gebruikt om macht over lidstaten te vergroten EU heeft pandemie gebruikt om macht over lidstaten te vergroten
Buitenland1 week geleden

EU heeft pandemie gebruikt om macht over lidstaten te vergroten

In de jaren 2020 – 2021 namen de regeringen van veel Europese landen binnen korte tijd vergelijkbare maatregelen om de...

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten
Buitenland1 week geleden

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten

INDEPEN LIVE VANUIT BRUSSEL Opkomst globalisten baart ECR zorgen: ‘Als je woke ontkent, kom je in de problemen’ BRUSSEL –...

Trending