Binnenland

Kabinet haalt bezem door omroepen

Avatar foto

op

Kabinet haalt bezem door omroepen
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Niet de door schandalen geteisterde NPO moet inleveren, maar de kleine vierhonderd, veelal door vrijwilligers gerunde lokale omroepen die niet alleen geliefd zijn, maar ook goedkoop.

Het kabinet wil af van de lokale omroepen in Nederland. Bijna elke gemeente heeft er wel een. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wil die samensmelten tot streekomroepen. Dat klinkt beter, maar is toch gek: waar de uitzendingen uit Hilversum steeds duurder worden, en matig geliefd zijn bij het publiek, geldt voor de lokale omroep het tegenovergestelde. Door deze te ontwortelen uit stad of dorp, dreigt opnieuw zwakkere democratische controle.


De beweging die Uslu door wil zetten lijkt namelijk als twee druppels op de herinrichting van de jeugdzorg, die in 2015 werd gedecentraliseerd. Op papier kregen gemeenteraden het budgetrecht en sturing, maar de uitvoering gebeurt veelal in regionale samenwerkingsverbanden van gemeentelijke diensten. Controle hierop faalt: in de praktijk kan de volksvertegenwoordiging hooguit achteraf op details bijsturen, nadat de opgelopen tekorten elders zijn bezuinigd. Jeugdzorg blijkt namelijk chronisch duurder dan het kabinet aangaf. Raden kunnen nauwelijks iets uitrichten.

Bij de streekomroepen gaat het absoluut niet om bezuinigen, benadrukt het kabinet in zijn beleidsvisie, die ruim een week geleden naar de Tweede Kamer is gestuurd. De bedoeling is juist om méér te investeren in journalistiek, schrijft Uslu, het inhuren van betaalde professionals die elkaar versterken kan nu eenmaal beter als niet elke gemeente een eigen omroepje heeft, iets dat nog voortkomt uit de tijd van de ziekenomroep. Volgens het kabinet is dat goed voor de democratische controle. Zo’n professional zou immers bijvoorbeeld kunnen onderzoeken waarom de jeugdzorg zo duur is.

Voor dit soort kwaliteitsversterking is de komende jaren 19 miljoen euro beschikbaar, extra geld uit het regeerakkoord. Dat is op de mediabegroting van bijna 1 miljard euro een verwaarloosbaar bedrag, maar voor de lokale omroepen niet: het is landelijk gezien een verdubbeling van het totaalbudget nu.

De plannen voor ‘gemeentelijke herindelingen’ van de lokale omroep zijn niet nieuw, tien jaar geleden was men er al volop mee bezig. Maar tot nu toe kwam het er niet echt van. Uslu wil nu doorzetten. Maar hoe ziet die ‘versterking’ er straks in de praktijk uit? De pluriformiteit kan er wel eens schade onder lijden, leert een duik in de voornemens.

Volgens een studie van het Commissariaat voor de Media zijn ze in Achterhoek het meest tuk op lokale nieuwsvoorziening. Nu al werken omroepen daar samen, zo begon vorig jaar 1Achterhoek, een samenwerking tussen de drie meest oostelijke gemeenten in de streek. Naast een nieuwssite maken veelal vrijwilligers er radio en tv voor in totaal 130.000 inwoners.

Als het aan Uslu ligt, komt er straks maar één omroep voor de hele Achterhoek, op de herindelingskaart beslaat dit gebied alles ten oosten van Arnhem en Zutphen, twaalf gemeenten in totaal. Een razende reporter die van de ene uithoek van het verzorgingsgebied naar de andere moet, is een uur aan het autorijden. Journalistiek voordeel bij onderzoek zoals naar de jeugdzorguitgaven is ook maar beperkt: de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Voor de jeugdzorgbureaucratie is het wel een uitkomst: nu bellen nog een stuk of acht lokale omroepen als er iets is, straks nog maar eentje, die dan op papier redactioneel onafhankelijk is, maar voor financiën aangewezen is op Den Haag.

Waar die afhankelijkheid toe kan leiden, leren de schandalen waarin de NPO de afgelopen jaren verwikkeld is geraakt. Waarom houdt Uslu geen grote schoonmaak in Hilversum? Daar waar intimidatie en MeToo ongebreideld konden voortwoekeren, en waar voormalig D66-bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de NPO een klokkenluider kon kaltstellen door een spelletje te spelen met de topambtenaar op het ministerie (een privévriendin geworden, in de tijd dat beiden de scepter zwaaiden in omroepland).

Ondanks dit alles kiest het bewind van Rutte ervoor om juist meer gebruik te gaan maken van het organisatiemodel dat we kennen van de NPO: afgedwongen samenwerking, in nieuwe entiteiten. Allemaal omroepen die straks een eigen gebouw, huisstijl, website en logo’s, promo’s en jingles moeten hebben. Dit moet in samenspraak met Hilversum, en is er groot nieuws dan moet dit met de NOS worden gedeeld.

Wat gaat dit opleveren? Het kan alleen maar duurder worden door op de NPO-tour te gaan. Want dat tv en radio zo duur zijn, komt echt door Hilversum. Dat zit ‘m niet alleen in de hoge productiekosten van tv-programma’s: van al het geld dat lokale omroepen samen jaarlijks krijgen vanuit overheden, 19 miljoen euro, kan de koepelorganisatie NPO krap aan anderhalve maand draaien.

In Hilversum kom je daar niet ver mee. Met zo’n bedrag houd je drie maanden de zieltogende tv-zender NPO3 in de lucht. Of koop je de uitzendrechten van net geen vier speelrondes in de eredivisie (tegen het laagste bod in de huidige onderhandelingen, van sportkanaal ESPN). De websites van NPO3 en Z@ppelin (kinderprogramma’s) zijn samen al even duur als de gemeentelijke en provinciale bijdragen voor alle lokale omroepen bij elkaar.

De nieuw te vormen streekomroepen moeten allemaal een eigen bestuurslaag krijgen, en een raad van toezicht, die gesmeed worden naar Hilversums model. Dat is geen besparing: voor 19 miljoen per jaar kan het coördinerend orgaan NPO nog niet eens anderhalve maand draaien. Deze organisatie verdeelt de zendtijd en het geld onder alle landelijke omroepen, zodat elke kijkersdoelgroep bediend wordt. Alleen al dit regelwerk kost 155 miljoen euro per jaar. Van dit bedrag is maar liefst 25 miljoen euro bestemd voor enkel het bestuur en de directeuren. Zij kosten per jaar dus bijna een derde meer dan alle lokale omroepen samen.

De NPO-begroting voor het lopende jaar waarschuwt alvast voor stijgende kosten, nog boven de groei van de inkomsten van de afgelopen decennia, door stijgen van de mediabegroting van het Rijk.

In de rest van de wereld is evenwel het omgekeerde te zien: waar het maken van met name televisie vroeger nog investeringen van tonnen vergde, is dit tegenwoordig al vrijwel kosteloos met een mobiele telefoon mogelijk. Uitzendsoftware voor televisie is gratis beschikbaar en draait op elke moderne laptop. Een mengpaneel voor audio met de geluidskwaliteit van radio Veronica of 538 koop je voor nog geen zevenhonderd euro. Dat is ook de reden dat de lokale omroepen zoveel betere journalistiek hebben kunnen laten zien de afgelopen jaren: rond de eeuwwisseling stond hiervoor nog voor tienduizenden euro’s aan apparatuur en cd’s en vinyl bij de plaatselijke omroep in de lokale studio’s.

Waarom zou het bewind van Rutte deze pluriforme rijkdom af willen schaffen? Met als grote risico hiermee de worteling van de stadsomroep in de samenleving aan te tasten? Die ontworteling kan niet de bedoeling zijn? Toch? Of gaat het er soms om, beter op de verspreiding van de ‘juiste inhoud’ te kunnen sturen?

Na de klokkenluidersaffaire, Matthijs van Nieuwkerk en MeToo volgt geen reorganisatie van de kolos op het Mediapark, maar zijn de kleintjes, die niets misdaan hebben en wél geliefd zijn, aan de beurt. Uslu kiest voor organisatorische inrichting van het lokale bestel langs de weg die al is afgelegd door de Persgroep: ook daar verdween de dorpsredactie naar een regioredactie. Dit verschraalde het aanbod van nieuws; de versterking van lokale omroepen is juist bedoeld als antwoord hierop, ter versterking van de democratie. Het effect is te zien op landelijk niveau met de Belgische krantenuitgevers en Hilversum: de rest van het nieuwsaanbod wordt bij het minste of geringste al gauw weggezet als ‘gevaarlijke desinformatie’.

De misstanden op het Mediapark nodigen des te meer uit tot het opschudden van het omroepbestel, maar dan van onderaf in plaats van bovenaf. Haal geld weg uit Hilversum om te investeren in gemeentelijke omroepen, zodat ze de meest prikkelende podcasters en talentvolle TikTokkers aan zich kunnen binden. Dit kan door scholing, maar ook door het vooruitzicht op samen mooie dingen maken, iets wat doorgaans uit liefhebberij voortkomt. Dat is niet alleen beter voor de kwaliteit, maar ook nog eens een stuk goedkoper.

Verder Lezen

1 Reactie

  1. wim bierman

    10 juni 2023 in 10:15

    Mondsnoeren en slopen. Wij kunnen veel beter geld weggooien en hou jullie je mond maar. Wel betalen hoor !

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland17 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column18 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds