Column

Studie Vattenfall: ‘Windturbines geen oorzaak vogelsterfte’

Avatar foto

op

Studie Vattenfall: ‘Windturbines geen oorzaak vogelsterfte’
Deel dit nieuws
Foto: Indepen

Een door Vattenfall gefinancierde ‘unieke’ studie naar de sterfte van vogels door windturbines op zee, concludeerde dat er geen dodelijke botsingen plaatsvinden doordat de onderzochte soorten windturbines mijden (1). Grote blijdschap in het ‘pro-renewables’ kamp. Want nu kunnen windboeren, zoals energiegigant Vattenfall, zwaaiend met dit artikeltje, ongegeneerd doorgaan met het mutileren van natuurgebieden tot industriële windparken. Maar er is nogal wat af te dingen op de studie die noch onafhankelijk, noch peer-reviewed is.

Verkiezingsuitslag Noord Korea
Gedurende twee jaar, tussen april en oktober, werden diverse soorten zeevogels met camera’s en radar gevolgd en werd hun gedrag bekeken rond een elftal windmolens voor de kust van Schotland. En wat bleek? Maar liefst 100% van de vogels wist de wieken effectief te vermijden. Alsof het om een Noord-Koreaanse verkiezingsuitslag gaat. Het is duidelijk dat deze resultaten van grote waarde zijn voor Vattenfall. Project manager Robin Cox concludeert:Significant uncertainty surrounds collision risk predictions in environmental impact assessments. This has led to an unnecessary cautious approach to the issue and more or less every project has exaggerated the risk of birds colliding with blades. In the research world, it’s been believed that this cumulative impact of collision is greater than the population of these seabirds can withstand which clearly has a negative impact on permit processes.


Belangenverstrengeling
Maar met Vattenfall als opdrachtgever heeft de studie wel alle schijn van belangenverstrengeling. Het bedrijf heeft namelijk veel baat bij de gepresenteerde resultaten en stelt: [the results]”…could help speed up the consenting process for wind farms by providing more accurate information about the risk of bird collisions using realistic values for flight speed, orientation and altitude.

Eerder onderzoek heeft echter ook al laten zien dat sommige vogelsoorten inderdaad windturbines mijden, maar dat bleek sterk afhankelijk te zijn van de soort en factoren zoals de locatie, het seizoen, het weer en dergelijke. Echter, vooral onzekerheid over de effecten is troef (2). Daarnaast ging het bij Vattenfall om een onderzoek bij slechts een 11-tal windmolens; hoe vogels reageren op grote windparken blijft onduidelijk. Vattenfalls conclusies zijn daarom op zijn minst nogal voorbarig.

Habitatverlies
Maar stel dat de resultaten van de studie correct zijn en vogels zelfs hele windparken mijden. Dan duikt er direct een ander probleem op: habitatverlies en daardoor minder beschikbare foerageer- en rustgebieden, stellen wetenschappers van Wageningen Universiteit. Ook dat leidt tot extra sterfte. Met de geplande uitbreiding van windparken op zee ligt het dan ook voor de hand dat alleen al dit habitatverlies tot grote problemen zal leiden. Veel vogelsoorten blijken namelijk kwetsbaar te zijn voor zelfs een minimale extra sterfte. Een recente studie heeft laten zien dat bij een extra jaarlijkse sterfte van slechts 1 tot 5 procent, zeevogel- populaties op termijn met wel 77 % kunnen afnemen (3).

Rookgordijn
Maar deze studie van Vattenfall lijkt toch vooral als rookgordijn gebruikt te worden voor alle andere negatieve effecten van windturbines op zee. Zo stellen Wageningse onderzoekers dat overzee migrerende vleermuizen en insecten de rotorbladen ingezogen kunnen worden. Studies naar de effecten op zeezoogdieren laten zien dat ook zeehonden windparken mijden, waardoor dus ook hun foerageergebieden verloren gaan. Dat de gevolgen nog verder gaan blijkt uit een artikel over de invloed van zeewind op walvissen. De expansie van windturbines langs de Oostkust van de VS, lijkt de directe oorzaak te zijn van dood van honderden walvissen (4).

Bron van chemische verontreiniging
Windenergie op zee echter heeft meer gevolgen voor de ecologie. In een recente studie bleek dat winturbines ook zeestromen zodanig beïnvloeden, dat zowel de plankton productie als het zuurstofgehalte afnemen. Dit is een potentieel catastrofaal effect, omdat dit de basis van de hele voedselketen aantast met alle gevolgen van dien (5,6).

Windturbines zijn ook bronnen van chemische verontreiniging. Door slijtage langs de randen van de wieken, komen aanzienlijke hoeveelheden fijne plastic deeltjes (fijnstof) vrij, vol met het giftige bisfenol A. Die hormoonverstorende stof komt vervolgens in de voedselketen terecht en bereikt zo ook de mens (7,8).

De Vattenfall studie lijkt maar één doel te hebben: de windindustrie vrij baan geven voor uitbreiding van windparken. Met deze studie heeft Vattenfall laten zien dat het zich gedraagt als de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt. Zonder zich druk te maken over de veelheid van aangetoonde ecologische effecten van windturbines, streeft Vattenfall naar een ongebreidelde uitbreiding van windparken op zee en land, met alle schade voor mens, natuur en milieu van dien. Wederom wordt duidelijk dat de energietransitie niet gaat over duurzame energie, maar over geld.

  1. https://group.vattenfall.com/press-and-media/newsroom/2023/unique-study-birds-avoid-wind-turbine-blades
  2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0501-5?utm_source=getftr&utm_medium=getftr&utm_campaign=getftr_pilot
  3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.6360
  4. https://www.cfact.org/2023/01/23/evidence-says-offshore-wind-development-is-killing-lots-of-whales/
  5. https://www-nature-com.translate.goog/articles/s43247-022-00625-0?error=cookies_not_supported&code=4719d6a4-f02e-457e-81d5-26affb7d4124&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en
  6. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160830
  7. https://bergensia.com/bisphenol-a-in-wind-turbines-damages-human-fertility/
  8. https://docs.wind-watch.org/Green-Warriors-of-Norway-ECHA_REACH-Bisphenol-comments-and-evidence.pdf

 

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Column

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)
Foto credit: Esther Meijer

Het lijkt al onvermijdelijk, deze pure non-fictie horror. Na dertien Haagse politieke crisisjaren onder leiding van minister-president Mark Rutte is gesloopt Nederland niet van hem af, maar blijkt hij doodleuk de nieuwe NAVO dictator-generaal te worden. Waar we bij staan. De ondergang van Europa tegemoet. Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in. Rutte aan het militaire roer tegen Rusland is hét recept voor een grandioos nucleair einde van ons leven en ons continent. Laat de Nederlandse bevolking dit gewoon gebeuren?

Het aantal echte Oekraïne en Rusland deskundigen in ons land is helaas maar op een paar handen te tellen. En veel van die experts volgen ook nog eens blindelings het NAVO-narratief dat eenzijdig en gevaarlijk is en nu zelfs tot Haagse oorlogszucht en oorlogshitserij leidt. De inkt van mijn vorige column was amper droog, of de inhoud van deze derde diende zich al aan. In de VS interviewde Tucker Carlson de directeur van de Amerikaanse Foundation For Freedom Online, Mike Benz. Hij gaf een ontluisterend inkijkje over de goed georganiseerde internetcensuur in relatie tot ‘dissidente stemmen’ en de oorlog in Oekraïne, terwijl in Duitsland de oud-NAVO-generaal Harald Kujat een even ongekend als verontrustend kritisch boekje opendeed over wat Europa voor de komende tien jaar te wachten staat: een vernietigende oorlogseconomie die ons continent verder in de afgrond duwt en zelfs een mogelijke nucleaire escalatie met kernmacht Rusland brengt.


Voormalig Joegoslavië

Afgelopen vrijdag besprak ik met Ad Verbrugge bij De Nieuwe Wereld de vele déjà vu’s die ik met de Joegoslavische burgeroorlog heb als toenmalig verkiezingswaarnemer in Kroatië en Servië (1992) en oorlogsjournalist in Kosovo (1999). In mijn vorige twee columns hier op Indepen schreef ik daar ook al over. Het is bizar om je op je 55e te beseffen dat het land waarin je leeft, en dan met name de Haagse en Brusselse politieke kaste, gek is geworden, compleet van het padje af is. Oorlog met Rusland? Voor de komende tien jaar bouwen aan een ‘oorlogseconomie’?

De parallellen met de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië en de oorlog in Oekraïne zijn verbijsterend, met name het feit dat destijds in Kroatië en nu in Oekraïne rechtsextremistisch-nazistische paramilitairen alle ruimte werd en wordt gegeven, terwijl ons zogeheten ‘vrije Westen’ daarover in alle talen zweeg en zwijgt. Mijn afstudeerwerk dat in 1995 werd gepubliceerd in het journalistieke vakblad van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) beschreef het totale gebrek aan kritische verslaggeving en nieuwsaandacht voor de zogeheten drie dagen durende Kroatische ‘Operatie Storm’, die in het weekeinde van 4 augustus 1995 alle ruim 220.000 inwoners van de, op de grens met Bosnië gelegen, Servische Republiek Krajina verdreef. Een etnische zuivering die, als je de Nederlandse of Engelstalige Wikipedialemma’s leest, een laatste en beslissende succesvolle veldslag betrof. We stuurden nog net geen felicitaties.

Narratief

Slechts enkele weken daarvoor vond het bloedbad van Srebrenica plaats, waar de Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) niet hebben kunnen voorkomen, dat Servische troepen en paramilitairen meer dan 8000 Bosnische mannen en jongens om het leven brachten, één van de grootste oorlogsmisdaden in de Europese geschiedenis. Terecht was de hele wereld daar woest en onthutst over. Het was slim van het Kroatische leger en de paramilitaire troepen om de Servische Republiek Krajina kort na het bloedbad van Srebrenica in een mum van tijd ‘leeg te vegen’. Maar wat mij indertijd verbaasde is dat niemand erbij stil stond dat de Servische bewoners van deze streek hier al vele eeuwen woonden en al die tijd moedig hadden gevochten tegen de Ottomanen die de hele Balkan 500 jaar bezet hielden. Als deze strijdbare Servische bevolking hier niet was geweest, was Wenen misschien wel gevallen.

Bosnië was een mix van drie groepen: Kroaten, Serviërs en veel bewoners die zich in de Ottomaanse tijd hadden bekeerd tot de Islam, al was de term ‘Bosnische moslims’ voor velen bevreemdend want onder Josip Broz Tito was de hele bevolking Joegoslavisch. De etnische of religieuze scheidslijnen liepen ineens dwars door families en gezinnen, maar wederom net als in Oekraïne: ze spraken wel gewoon allemaal Servo-Kroatisch. In mijn nog te verschijnen boek ga ik dieper in op de vraag hoe deze bevolkingsgroepen haast van de ene op de andere dag elkaars vijanden werden. Tipje van de sluier: het fenomeen ‘narratief’ speelde een sleutelrol.

Partijdige verslaggeving

Als oorlogsjournalist en ook als onderzoeksjournalist heb ik er altijd voor gewaakt om partij te kiezen. Alle achtergronden en context analyseren en bestuderen, waarheidsvinding dus, vond ik spannender. Ik zal geen namen noemen, maar in de jaren negentig had ik als jonge student heel wat boeken van Balkanexperts achter de kiezen terwijl ik er menig collega in Joegoslavië op moest betrappen dat ze niet één van die boeken hadden gelezen. Daardoor begrepen ze de geschiedenis en de politiek-etnische en religieuze complexiteit niet. Bijna gans het Nederlandse journaille keek en oordeelde met een pro-Kroatische, pro-Bosnische en anti-Servische blik, hetgeen in de jaren negentig al tot eenzijdige en partijdige verslaggeving leidde. De spanningen, 25 á 30 jaar na Kosovo en de burgeroorlog in en om Bosnië, zijn er nog steeds en Servië keert Europa steeds meer de rug toe.

Evenals Kroatië destijds krijgt ook Oekraïne nu de steun van Amerikanen, NAVO en West-Europa waarbij ook nu weer de rol van een rechtsextremistisch-nazistische Azov-bataljon zwaar onderbelicht blijft. En net als in voormalig Joegoslavië het geval was met Kroatië en Servië is het westen van Oekraïne katholiek, en is de Russischsprekende en georiënteerde bevolking in het oosten en zuiden orthodox-christelijk. Overduidelijk is dat er in 2014 op het Maidanplein geen burgerrevolte plaats had, maar een door Amerikanen (zowel politiek als vanuit de CIA) en het Azov-bataljon gestuurde kleurenrevolutie.

Oorlogseconomie

En dan is er nog een opmerkelijke analogie met voormalig Joegoslavië, want vanaf 2014 startten de gevechten tussen het Oekraïense leger en het Azov-bataljon met Russisch georiënteerde ‘vrijheidsstrijders’ dan wel ‘separatisten’ in het oosten van het land. Deze strijd had al tot zo’n 13.000 á 15.000 dodelijke (burger)slachtoffers geleid vóór de Russische inval in februari 2022. Putin noemde het, analoog aan de KFOR-operatie indertijd in Kosovo als zijnde ‘humanitaire interventie’, een ‘speciale operatie’.

Tijdens het Haagse winterreces kondigde Rutte aan dat hij al had getekend voor een verdrag, dat Europese landen voor de komende tien jaar vastlegt aan het verplicht geven van financiële en militaire steun aan Oekraïne. In de Tweede Kamer werd vanuit meerdere fracties gesproken over het optuigen van een oorlogseconomie waar de Nederlandse burgers dan maar even aan zullen moeten wennen. Wellicht wordt ook de dienstplicht weer van stal gehaald, want de Oekraïense soldaten zijn op, maar al die Europese zonen en dochters nog niet. Zelensky zei deze week dat er ruim 31.000 landgenoten gesneuveld zijn. Was er een nul weggevallen? Alle experts hebben het al geruime tijd over 300.000 tot mogelijk zelfs 500.000 doden in Oekraïne. Een veelvoud daarvan raakte gewond en invalide.

Neoconservatieven

Inmiddels is ook door voldoende bronnen, ook Oekraïense, duidelijk bevestigd dat er een paar weken na de Russische inval al een concept vredesakkoord klaarlag in Istanbul. Echter, Boris Johnson en de NAVO torpedeerden die vrede door Zelensky onder druk te zetten niet te tekenen en door te gaan met de oorlog. De analyses van twee belangrijke Oekraïne-experts, Benjamin Abelow en Ivan Katchanovski, blijven totaal onderbelicht in de mainstream media. Abelow schreef onlangs een longread die alle Kamerleden verplicht moeten lezen alvorens ze Nederland nog verder in de oorlog storten. En lees dan meteen dit document dat de banden van de Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Ruben Brekelmans (VVD) met de Amerikaanse neoconservatieven (neocons) blootlegt.

Het motto van onze doorgerotte minister-president, met niet voor niets de bijnaam ‘Pinoccio’ (al was ‘de Paling’ een betere geweest), is al vele jaren ‘beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd’. Deze keer gaat het niet om een bonnetjesaffaire of verdwenen kinderen in een toeslagenschandaal, maar om een nucleair armageddon. Helaas komt het huiveringwekkende nieuwe non-fictie top-onderzoeksjournalistieke boek ‘Nuclear War, A Scenario’ van Annie Jacobsen pas uit op 26 maart. Mogelijk dus te laat. Uit dit angstaanjagende boek vol keiharde feiten blijkt dat totale nucleaire vernietiging van Europa, Amerika en Rusland een angstwekkend realistisch scenario is. Wie stuurt het aan Pinoccio?

(wordt vervolgd)

–//–

Verder Lezen

Column

Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt

Terwijl het land moet wennen aan de term extraparlementair kabinet zijn vriend en vijand het erover eens dat we in elk geval een verstand van zakenkabinet moeten krijgen. Een kabinet met een militair op defensie, een ingenieur op de energietransitie, een boer op landbouw en een jurist op justitie. Een schril contrast met het huidige kabinet, dat uitblinkt in het plaatsen van de verkeerde mensen op de verkeerde plekken. In dat opzicht kan Nederland er alleen maar op vooruit gaan. Maar soms is het contrast tussen competentie en functievereisten zó groot dat de schade nog decennia voelbaar is. Hugo de Jonge heeft dit nu tweemaal bewezen. Gelukkig lijkt het door de teloorgang en doorstart van het CDA in de vorm van CDA 2.0 (BBB) en CDA 3.0 (NSC) uitgesloten dat deze brokkenpiloot een derde ministerie meesleurt in zijn wervelwind van destructie.

 


Corona

Tijdens het coronaschandaal schitterde Hugo de Jonge door zijn dominante en autoritaire opstelling als gezondheidsdictator. Leugens en halve waarheden wisselden elkaar op hoog tempo af en het volk had het nakijken. “Over de bijwerkingen van de coronavaccinaties kan ik kort zijn, die zijn er niet” was misschien wel de grootste leugen, maar ook zijn beweringen dat je na een coronavaccinatie levenslang beschermd was, geen corona meer kon krijgen en het ook niet kon doorgeven aan andere mensen waren ver bezijden de waarheid. De onnodige schoolsluitingen hebben een hele generatie kinderen getraumatiseerd en op achterstand gesteld en de talloze zinloze lockdowns en de avondklok hebben naar schatting 200.000 kleine ondernemers naar een faillissement geleid. De schade die de samenleving heeft opgelopen vanwege dit bizarre en foute beleid loopt in de vele honderden miljarden. Een torenhoge rekening die wij nog jarenlang zullen moeten betalen.

Woningmarkt

Als dank voor zijn bewezen diensten mocht de gewezen basisschooldocent zijn talenten botvieren op de woningmarkt. Direct na zijn aantreden als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte hij bekend dat de markt had gefaald en dat het tijd was voor meer overheid. Hierbij verzuimde hij te vertellen dat Nederland een van de meest gereguleerde woningmarkten ter wereld heeft en dat zijn CDA-collega Marnix van Rij net alle box 3-beleggers uit de markt had gejaagd door een aanval in te zetten op de rendementen van de mkb-pensioenbeleggers. Maar met zijn nieuwste rampenplan, de Wet betaalbare huur, in combinatie met de aanpassing van de Huurprijzenwet, maakt De Jonge het nog bonter dan zijn schoenen. Ondanks dat er in de toelichting beweerd wordt dat bestaande huurcontracten worden gerespecteerd en dat de Marxistische rooftocht pas ingaat bij een huurmutatie, blijkt dat geenszins het geval. Er is nauwelijks sprake van overgangsrecht, de toetsing van de huurprijs vindt ex nunc plaats en de boetes voor kleine overtredingen kunnen oplopen tot wel 90.000 euro.

Woningen die nu in de vrije sector verhuurd mogen worden en waarbij de markt de huurprijs bepaalt vallen nu terug in de sociale sector. Hugo de Jonge schreeuwt trots van de daken, nonchalant leunend op een stapel stenen, met een bouwhelm op zijn kop, dat er maar liefst 300.000 woningen een gemiddelde huurverlaging zullen krijgen van 190 euro per maand. In de grote steden zal dit nog veel erger zijn, met name vanwege het feit dat hij onlangs ook nog heeft bepaald dat de waarde van de woning maar voor 33 procent mag meetellen in het puntentotaal, de zogenaamde WOZ-cap. Mkb-beleggers die hun pensioen bij elkaar hebben gespaard en stabiel dachten te hebben belegd in vastgoed komen in grote problemen. De dekapitalisatie door de massale huurverlagingen leidt tot een vermogensverlies van een slordige 24 miljard euro.

De vraag is wie hiervoor gaat bloeden, de ondernemer of de bank? Meestal trekt de kleine man of vrouw aan het kortste eind. Maar de algemene conclusie is in elk geval dat het resultaat van de ingrepen van dit kabinet in de woningmarkt hebben geleid tot een bouwinfarct en een exodus van kapitaal naar het buitenland. Hugo de Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, terwijl buiten het Binnenhof de prijzen door de het dak gaan en huurwoningen in sneltreinvaart van de markt verdwijnen. Zijn Wet betaalbare huur zet jongeren, starters en huishoudens met een kleinere beurs op straat. Of op zolder bij pa en ma natuurlijk, want kostgeld is straks de enige huur die zij zich nog kunnen veroorloven. En dat terwijl de oplossing zo simpel is. Voer een immigratiestop in en laat de markt haar werk doen. Trek de overheid terug uit de woningmarkt en er zullen meer woningen gebouwd worden dan ooit. Bij een krimpende autochtone bevolking zal er dan spoedig weer een gezond percentage leegstand ontstaan waardoor de huurprijzen vanzelf dalen. Minder overheid, minder Hugo, meer markt! In het belang van Nederland!

Verder Lezen

Column

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)

Is het toeval? In één week tijd is de Russische dissident Aleksej Navalny ineens dood  (vermoedelijk vermoord) en is er de lang geplande hoorzitting over Julian Assange. Ursula von der Leyen zegt een tweede ambtstermijn van vijf jaar te ambiëren en onze eigen demissionaire minister-president oefent met angstaanjagende oorlogstaal op zijn kandidaatstelling als secretaris-generaal van de NAVO. Von der Leyen en Rutte zeggen niets over de onmenselijke martelgang van de al 13 jaar opgesloten journalist Assange, maar voeren het hoogste woord over de dood van Navalny. En ze koersen doodleuk op verdere escalatie en oorlog met Rusland.

Het is zo’n week waarin je water ziet branden, iets dat mij in de loop van 2003 ook overkwam. De oorlog in Irak was al enige tijd aan de gang en mijn eindredacteur stelde mij een paar maanden in de onderzoeksjournalistieke gelegenheid om als researcher bij het VARA-programma Zembla de achtergronden achter de Irak-oorlog bloot te leggen, als ‘ons oliemannetje’. De ontdekkingen die ik in die tijd deed, leverden net als in 1992 en 1999 een Matrix-filmachtig rode pil moment op, een moment van wakker worden zoals velen dat tegenwoordig noemen. Wat ik in 2003 las, verklaarde wat ik tussen 1992 en 1999 wel zag, maar toen nog niet geheel begreep.


Amerikaanse bronnen

Na het lezen van de nodige kritische artikelen en boeken en het voeren van diverse telefonische gesprekken met hoogleraren en experts (allemaal Amerikaanse bronnen) kwam ik uit op een openbaar document uit 1997 dat me de schellen van de ogen deed vallen. De exacte titel ben ik kwijt, maar onder de noemer ‘The New American Century’, de Brzezinski- (later omgedoopt tot Bush-) doctrine en neocons (neoconservatieven) is er alleen al op Wikipedia voldoende informatie te vinden van soortgelijke strekking.

In het document stond open en bloot beschreven dat de Amerikaanse economie op goedkope olie was gebaseerd en ook niet zonder kon. Om die ‘cheap oil’ veilig te stellen was regimechange nodig, zeker in het Midden-Oosten. Dit visiedocument ging echter verder. Amerika zou in de 21 eeuw na de val van de Sovjetunie de unilaterale macht op aarde moeten worden, de mondiale politieagent. Een puur imperialistisch en koloniaal Amerika dus. Zoals gezegd zag ik water branden en ineens besefte ik waarom ik in Kosovo voorjaar 1999 geen VN-blauwhelmen meer zag, maar KFOR-troepen, waar ik als oorlogsverslaggever ineens midden tussen verkeerde (zie mijn Indepen-column van vorige week). Ik begon ook de rol van de door Amerikaanse belangen gedreven Servische presidentskandidaat met Amerikaans paspoort Milan Panic in 1992 beter te begrijpen; die moest Servië natuurlijk uit de Russische invloedssfeer zien te krijgen.

Coalition of the willing

Ook de oorlog in Irak, leerde ik in deze periode, ging helemaal niet over massavernietigingswapens. Dat Irak die had was de grove leugen die als legitimatie voor de inval werd gebruikt door de vanuit Amerika en de NAVO-geëntameerde ‘coalition of the willing’ waar ook Nederland prominent deel van uitmaakte. Die inval had louter tot doel om Saddam Hussein te verwijderen (nota bene zelf ooit aan de macht gekomen als Amerikaanse puppet) en de goedkope olietoevoer veilig te stellen. De Amerikaanse generaal Wesley Clark die de KFOR-operatie in Kosovo leidde, noemt de oorlog tegen Irak in zijn boek ‘Winning Modern Wars’ (2003) een grote vergissing. In datzelfde boek onthulde hij ook dat hij tot zijn schrik en afgrijzen twee maanden na de aanslag op de Twin Towers (9/11) in 2001 in het Pentagon al hoorde over een vijfjaren campagne waarin na Irak nog eens zes landen aan de beurt zouden komen, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Sudan en als laatste Iran.

Pas in 2003 snapte ik beter wat ik in Kosovo meemaakte. Er waren ineens geen blauwhelmen (vredessoldaten met een VN-mandaat) in witte pantservoertuigen meer, maar zwaarbewapende NAVO-soldaten met donkergroene tanks op de grond en zware bommen droppende Boeing B-52 Stratofortresses in de lucht. Voor mijn ogen werd in Pristina een Serviër door een Albanees doodgeschoten zonder ingrijpen van de KFOR-troepen en diezelfde dag was ik getuige van vluchtende Servische boerengezinnen waarna Kosovaarse Albanezen hun huizen plunderden en in brand staken, wederom onder toeziend oog van Engelse, Amerikaanse en Nederlandse soldaten. Toen ik de Engelse generaal Mike Jackson tijdens een persbriefing vroeg waarom de Albanese paramilitaire soldaten, het UCK, niet ontwapend werden, kwam daar geen antwoord op, ook niet toen mijn Engelse collega’s tot vervelens toe die vraag herhaalden.

Geopolitieke lessen

Diezelfde Jackson heeft die dagen nog wel een heldendaad verricht door een bevel van de boven hem gestelde generaal Clark te weigeren. Clark wilde dat Jackson de naar Kosovo hoofdstad Pristina oprukkende Russische troepen zou bombarderen of hen minstens zou blokkeren, waarop Jackson zei: “Ik ga voor u geen Derde Wereldoorlog beginnen.” Maar de les, die ik bij nader inzien in 2003 pas begreep, is dat ik in Kosovo al getuige was van de eerste ‘regime-change.’

Met mijn lessen in geopolitiek op de Balkan in de jaren negentig en zeker na de openbaring in 2003, die helaas niet tot een Zembla-uitzending hebben geleid, keek ik vanaf die tijd met hele andere ogen naar alle Amerikaanse en NAVO-optredens die nog zouden volgen. In al die landen leidde dat tot misère en totale puinhoop, in Irak zelfs tot een miljoen doden. Het is een pijnlijke constatering dat ik er geen Zembla-reportage van heb kunnen maken. In mijn boek ‘Uitgehold, van Haver tot Gort’ (verschijnt medio 2024), probeer ik te beantwoorden waarom ik en de redactie daarin faalden.

Proxyoorlog

Als onderzoeksjournalist ben ik geen liefhebber van Putin, zeker niet na de brute moord op mijn Russische collega-journalist, schrijver en mensenrechtenactivist Anna Politkovskaya in 2006. Maar alle grote woorden over zijn inval in de Krim en de Russischsprekende Oost-Oekraïense provincies in de Donbas-regio zie ik toch echt in een iets ander licht na al die evengoed illegale, illegitieme westerse oorlogsacties in Kosovo en daarna in nog een hele reeks landen zonder dat daar een VN-mandaat aan ten grondslag lag. De precedentwerking voor dergelijke tot onrust, instabiliteit en ongekende oorlogsmisère leidende illegaliteit is van westerse makelij. In mijn derde column over dit thema zal ik wat dieper ingaan op de proxy-oorlog in Oekraïne die nu ieder moment kan uitlopen op een Derde Wereldoorlog.

Dat er aan de ongekende hypocrisie geen eind komt, en dat er zelfs door onze eigen demissionaire minister-president Mark Rutte met geen woord over Assange wordt gerept terwijl hij moord en brand schreeuwt over de dood van Navalny, spreekt hele bibliotheken. De (waarschijnlijke) moord op Navalny is ernstig, maar over de dader bestaat geen zekerheid terwijl deze Rus met een aantoonbaar bedenkelijke reputatie in de verste verte niet op één lijn gezet kan worden met de heldhaftige journalist Julian Assange. Onze Assange ondergaat nu letterlijk een middeleeuwse marteldood in een Engelse isoleercel in afwachting van een al even dodelijke opsluiting in een Amerikaanse gevangenis na zijn uitzetting.

En dat allemaal in ons ‘vrije Westen?’ Waar we bij staan? Al slaapwandelend op weg naar een onvermijdelijk wordende Derde Wereldoorlog waar juist Assange ons zo voor waarschuwde. Zijn WikiLeaks onthullingen zijn tot stilzwijgen gebracht. De censuur en zelfcensuur zijn inmiddels al even sterk als in de Eerste Wereldoorlog. Alles moet op alles worden gezet om de NAVO-kandidatuur van Mark Rutte te voorkomen, en dat is nog maar het begin, willen we de toekomst van onze kinderen veiligstellen. Daar is vrede voor nodig, geen oorlog.

Leonard Cohens song ‘Puppets’ herinnert mij eraan om waakzaam en proactief te zijn in de strijd tegen discriminatie, onverdraagzaamheid en onrecht in al zijn vormen.

–//–

Verder Lezen

Recent

Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten! Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten!
Buitenland18 uur geleden

Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten!

Mark Rutte is bijna de nieuwe baas van de NAVO, maar is dat wel handig met zijn verleden in Oekraïne?...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)
Column2 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)

Het lijkt al onvermijdelijk, deze pure non-fictie horror. Na dertien Haagse politieke crisisjaren onder leiding van minister-president Mark Rutte is...

Auto-industrie als eerste zélf slachtoffer klimaatwaanzin Auto-industrie als eerste zélf slachtoffer klimaatwaanzin
Klimaat3 dagen geleden

Auto-industrie als eerste zélf slachtoffer klimaatwaanzin

Kocht u tien jaar geleden nog een ‘milieudiesel’ dan kocht u een auto die voldeed aan de wensen van de...

Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt
Column4 dagen geleden

Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt

Terwijl het land moet wennen aan de term extraparlementair kabinet zijn vriend en vijand het erover eens dat we in...

BlackRock, JPMorgan en State Street, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld! BlackRock, JPMorgan en State Street, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld!
Klimaat5 dagen geleden

BlackRock, JPMorgan en State Street, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld!

Het was groot nieuws in de internationale pers op vrijdag 15 februari; enkele van de grootste financiële instellingen ter wereld,...

Het hele ambtenarenleger duwt de burger de afgrond in Het hele ambtenarenleger duwt de burger de afgrond in
Opinie6 dagen geleden

Het hele ambtenarenleger duwt de burger de afgrond in

Alle crisissen zijn het gevolg van het rigoureus doordrukken van wetgeving door ambtenaren zonder daarbij de gevolgen voor de burger...

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan
Klimaat6 dagen geleden

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan

De Amerikaanse klimaatonderzoeker Michael Mann klaagde in 2012 twee conservatieve bloggers aan vanwege smaad. Een jury in Washington DC stelde...

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker? Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?
Buitenland7 dagen geleden

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?

Op 31 januari 2024 publiceerde Follow the Money (FTM) de resultaten van hun onderzoek naar recente corruptie en fraude binnen...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)
Column1 week geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)

Is het toeval? In één week tijd is de Russische dissident Aleksej Navalny ineens dood  (vermoedelijk vermoord) en is er...

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland2 weken geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

TrendingThis will close in 0 seconds