Politiek

Bij ‘staatsontvoeringen’ zijn gemeenteraadsleden persoonlijk verantwoordelijk

Avatar foto

op

Bij ‘staatsontvoeringen’ zijn gemeenteraadsleden persoonlijk verantwoordelijk
Deel dit nieuws
Foto: ANP - De Tweede Kamer debatteert met vier bewindslieden over uithuisplaatsingen van kinderen als gevolg van de toeslagenaffaire.

Er is de laatste tijd veel te doen om de ‘staatsontvoeringen’. Het was notabene een komiek die deze beschamende situatie recent onder de aandacht wist te brengen. Het dedain waarmee de VVD op 12 mei dacht weg te komen door voor het betreffende debat een nieuwbakken parlementslid te laten opdraven, waarbij het traditie is dat deze niet onderbroken wordt tijdens zijn maidenspeech, is ronduit stuitend. Alhoewel jeugdzorg is bedoeld voor ‘bescherming’, ‘zorg’ en ‘hulp’ veroorzaakt die al tientallen jaren veel menselijk leed. De jeugdzorg is in de jaren uitgegroeid tot een industrie met dito verdienmodellen. De vele klokkenluiders en dossiers ten spijt gebeurt er bitter weinig om zaken op te lossen of tot verbeteringen te komen in deze branche. Dat er door overheidsinstanties niet toegewerkt wordt naar een oplossing wordt duidelijk nadat u helder wordt welke juridische consequenties er gelden voor eenieder die betrokken is bij deze ‘staatsontvoeringen’. 

Sinds 2015 valt jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeentes. Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur, ambtenaren zijn erbij betrokken en de gemeenteraad is het hoogste orgaan dat de rechtmatigheid moet controleren. Ambtenaren worden beschermd door de Ambtenarenwet, maar omdat het in het geval van ‘staatsontvoeringen’ gaat om mensenrechtenschendingen biedt de Ambtenarenwet geen rechtsgeldige bescherming. Individuele gemeenteraadsleden zijn daarom persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk; of zij zich daarvan bewust zijn valt te betwijfelen. Iedereen in de keten van de jeugdzorg is om dezelfde reden persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk. Aangezien er sprake is van verdienmodellen achter de ‘staatsontvoeringen’ vallen de (deels onrechtmatige) uithuisplaatsingen onder ‘handel’, meer specifiek ‘mensenhandel’. Mensenhandel is een uiterst zwaarbeladen begrip, maar sec beschouwd is het uit huis plaatsen van een kleuter, vaak ook nog tegen de zin in van de ouders zelf, waardoor andere organisaties er geld aan kunnen verdienen toch echt niets anders dan mensenhandel. En dat maakt gemeenteraadsleden medeverantwoordelijk voor deze mensenhandel. Al in 2012 werd in een column op de site van binnenlandsbestuur.nl geconstateerd dat er sprake is van een perverse financiële prikkel binnen de jeugdzorg (de schrijver is in 2015 overigens gepromoveerd tot secretaris-generaal bij het ministerie van VWS…):


“Als de gemeenten ook nog zo verstandig zijn om het nieuwe financieringssysteem zo in te richten dat afgerekend wordt op daadwerkelijke resultaten in plaats van activiteiten en doorlooptijden, dan komt ook aan het perverse effect, dat met sturen op jeugdzorgtrajecten en maximale doorlooptijden het doel (kinderen zich veilig laten ontwikkelen) uit beeld raakt, een einde.”

En wie financieren deze mensenhandel? De gemeentes zelf! Logisch dus dat dit zwaard van Damocles nu boven de ambtenarij van gemeentes hangt. Gemeentes hebben nu dus 2 keuzes: ofwel zij doen al het nodige om hun fouten toe te dekken (de Rutte-doctrine), ofwel zij doen in de gevallen waarbij sprake is van nietige of onrechtmatige uithuisplaatsingen aangifte (ex artikel 162 Sv, Wetboek van Strafvordering), vorderen de gelden terug, en zorgen zo snel mogelijk voor een hereniging van ouders en kind(eren). Ambtenaren zijn dit bij constatering van strafbare feiten zelfs verplicht.

Het wordt hoog tijd dat de menselijke maat weer terugkomt in deze samenleving. Dat het kabinet deze status nog lang niet bereikt heeft wordt duidelijk in alle openstaande dossiers ten aanzien van de toeslagenaffaire. Als de Rutte-doctrine echter al is doorgesijpeld tot de ambtelijke lagen op gemeenteniveau dan is het probleem nog veel groter dan dat deze samenleving denkt.

Grote en middelgrote gemeentes zijn inmiddels op de hoogte gebracht van deze situatie en schriftelijk op de hoogte gebracht. Nalezen (iets scherper geformuleerd) kan hier

Verder Lezen

1 Reactie

 1. Henk Darsun

  17 juni 2022 in 21:31

  Gemeenteraadsleden hebben steeds de neiging om zich achter de partijdige vooringenomenheid van rechters en de RVDK te verschuilen om vervolgens de kinderen, hun oprechte ouders(s) en grootouders aan hun lot over te laten. Dit is de voornaamste oorzaak waarom deze misdadige staatsontvoeringen, de onterechte uit huis plaatsingen en de onder toezicht stellingen blijven voortduren. Rechters en de RvdK werken, zonder deugdelijk onderzoek, er zelf aan mee dat kinderen jarenlang niet bij hun ouders of grootouders mogen verblijven om hen vervolgens, onder het mom van een onstane onthechtingsproblematiek, te pas en te onpas het ouderlijk gezag te ontnemen. Kinderen onthechten nooit van hun ouders en grootouders. Zelfs dieren onthechten niet van mensen. Terwijl rechters de GI kunnen verplichten om ervoor te zorgen dat kinderen zo snel mogelijk naar huis terugkeren.
  Er mag nooit een reden zijn dat de GI, uit gewoonte zonder deugdelijke onderbouwing, de rechter misleid door steeds hetzelfde argument te gebruiken dat er sprake zou zijn van heftige ruzie en dat het kind ernstig in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd. Dit is te makkelijk kort door de bocht om deze staatsmisdaden in stand te blijven houden.

  De vraag is of gemeenteraadsleden er ook belangen bij hebben om deze staatsmisdaden werkeloos toe te staan.

  De integere klokkenluider, Arthur Gotlieb, die bij de Nederlandse Zorgautoriteit werkzaam was en die in 2014 zelfmoord pleegde, zei het volgende:

  “Vóór alles ben ik geschrokken van hoe slecht mensen kunnen zijn. Mijn verontwaardiging probeer ik te bedwingen. Als je toegeeft aan je eigen boosheid, ga je lijken op datgene waartegen je vecht.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Foto: ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van Geert Wilders, Frans Timmermans vervolgen?

Frans Timmermans deed de volgende uitspraak: “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.”

Het OM kleurt met enige regelmaat flink buiten de lijntjes waardoor er velen twijfelen over de onafhankelijkheid van datzelfde OM. Zo is een snelweg blokkeren een voorrecht dat nog altijd aan Extinction Rebellion toebehoort. Dat kan inmiddels meer dan 35 keer straffeloos. Eén keertje voor ‘blokkeerfriezen’ was voldoende voor een spektakelstuk van het OM. ‘Uitlegfilmpjes’ kwamen er om uit te leggen hoe gevaarlijk het blokkeren van de snelweg is, een compleet mediacircus werd opgestart om aan te geven hoe belangrijk het demonstratierecht is, en DNA werd afgenomen van de blokkeerfriezen. Nu is het al maanden stil bij het OM om exact hetzelfde vergrijp: het blokkeren van de snelweg.

Gideon van Meijeren wordt voor opruiing tot geweld vervolgd omdat hij meermaals opriep tot vreedzaam en geweldloos verzet. Hoewel het OM erkent dat hij niet direct heeft aangezet tot geweld meent het OM toch over te moeten gaan tot vervolging omdat “je zou kunnen zeggen dat hij mensen op ideeën brengt, namelijk het idee dat geweld gebruiken geoorloofd is, misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld”, aldus het OM.

Als het OM consequent is zou dus vervolging op Timmermans moeten worden ingezet. De uitspraak “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt” sluit geweld zelfs niet uit, terwijl Gideon van Meijeren dat wél deed.

Geruststellend voor Timmermans is wellicht de recente uitspraak van Mark Rutte over het opblazen van Nordstream; het zal afhankelijk zijn van wie de dader is en met welk motief. Of, zoals George Orwell het verwoordde in Animal Farm: some pigs are more equal than others.

 

Verder Lezen

Politiek

Rutte: een misdaad kan pas bepaald worden als bekend is wie de dader is

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Rutte: een misdaad kan pas bepaald worden als bekend is wie de dader is
Foto: ANP

Is dit Ruttiaans, Cruyffiaans of de uitspraak van iemand die een beetje in de war is? In een debat vraagt van Houwelingen of het land dat verantwoordelijk is voor het opblazen van de Nord Stream pijplijn (vanaf 6:48 min) daarmee een vijandige mogendheid is, of niet.

Het antwoord van Rutte is verbijsterend: “er zal eerst moeten worden vastgesteld wie het is en wat de motieven zijn”… kortom, of iets een misdaad is, is afhankelijk van de dader en het motief. Dit is de waanzin ten top.

Verder Lezen

Politiek

Oekraïne beerput van complotten, maar is dat wel zo?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Oekraïne beerput van complotten, maar is dat wel zo?
Foto: ANP

Voor alle zogenaamde of vermeende complotten van Forum voor Democratie is doorgaans weinig media-aandacht, terwijl er toch regelmatig zaken worden onthuld die allerminst een complot, maar juist zeer pijnlijke onthullingen zijn. Gisteren nog onthulde Van Houwelingen de drijfveer van de proxy-oorlog op Oekraïens grondgebied, gewoon uit officiële stukken. Vervolgens schiet Paternotte in een kramp, want de betreffende informatie zou vertrouwelijk zijn en de kamervoorzitter gaat hier vervolgens in mee. Natuurlijk gaat het daarna niet meer over de inhoud, want die geeft loepzuiver weer wat de werkelijke intenties van deze oorlog zijn.

Baudet vroeg enkele dagen eerder al aan Rutte wat nu werkelijk het doel van de oorlog is en wie bepaalt wanneer er sprake is van een overwinning, maar kreeg ook daar een heel mistig antwoord. Baudet verwees daarbij naar het uitgelekte telefoongesprek van Victoria Nuland uit februari 2014 (Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken) en Geoffrey Pyatt (ambassadeur in Oekraïne). In dat telefoongesprek, dat Baudet onder andere op Instagram plaatste, wordt besproken wat Amerika gaat doen nadat het Amerikaanse State Department de macht heeft gegrepen in Kiev.

In het telefoongesprek worden exact alle ministerposten benoemd en ingevuld na de geplande staatsgreep van maart 2014. Een maand later is de staatsgreep en zijn alle benoemingen daadwerkelijk een feit. Was Nuland helderziende of wist ze exact wat de Amerikanen zouden forceren aldaar? Ook de talloze uitspraken van Biden uit die periode duiden op een vergaande invloed van Amerika op het reilen en zeilen in Oekraïne. Amerika regeert Oekraïne, dat blijkt uit talloze bewijzen die glashard zijn.

Rutte geeft in eerste instantie ter verdediging aan dat niet hij of Amerika maar ‘Kiev’ besluit wat de voorwaarden zijn waaronder sprake is van een overwinning of een verlies. Maar als ‘Kiev’ direct geleid wordt door Amerika dan is het dus niet ‘Kiev’ die beslist, maar Amerika toch? Even later merkt Rutte op dat Oekraïne niet onder Russische invloed mag vallen omdat dit direct de Amerikaanse veiligheidsbelangen raakt, dat is dan toch weer een vreemde uitspraak. Rutte komt steeds verder klem te zitten in zijn betoog en trekt vervolgens de complot-kaart. Wat Baudet beweert is volgens Rutte ‘echt volstrekte nonsense’. Daarmee ontkent Rutte de vergaande militaire en economische invloed van Amerika in Oekraïne en het bestaan van de opnamen van het telefoongesprek van Nuland. ‘Vanaf maart 2014 is Oekraïne bezet door Rusland’, aldus Rutte.

Er is een hele grote aantoonbare militaire en economische vervlochtenheid tussen Oekraïne en de US, dat is geen complot, dat is een feit. Er zitten NAVO-militairen in Oekraïne op dit moment, ook dat is een feit. Toch blijft Rutte dit naar het land van complotten verwijzen en dat is zeer zorgelijk. Want is het niet diezelfde Rutte die aast op het hoogste ambt bij de NAVO, en is het daarmee tegelijkertijd ook van het hoogste belang dat Rutte goed op de hoogte is van de situatie in Oekraïne?

Als Rutte alles verwijst naar het land van complotten dan kan het niet anders dan dat Rutte niet door de sollicitatieprocedure bij de NAVO komt, iemand die zo slecht geïnformeerd is, kan onmogelijk op een dergelijke positie in een dergelijk explosieve situatie functioneren.

Verder Lezen

Recent

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Binnenland15 uur geleden

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van...

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Binnenland1 dag geleden

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom....

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan
Media2 dagen geleden

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan

Ons bereiken in toenemende mate berichten van verontruste lezers over censuur op sociale media zoals X, LinkedIn, Instagram en Pinterest....

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op
Column3 dagen geleden

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op

Liegen door weg te laten De ‘RKI-files’ geven inmiddels een angstaanjagend inzicht in de breinen van politici, wetenschap en media....

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column4 dagen geleden

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden

Demissionair baantjesjager Mark Rutte noemde het migratiepact een ‘historisch akkoord’. Ook zijn stoffige tassendrager, Malik Azmani, was dolgelukkig met het...

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter
Buitenland5 dagen geleden

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter

De World Health Organization (WHO) ligt al sinds de start van de coronapandemie onder een vergrootglas. Na corona bleef dat...

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd! Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!
Column6 dagen geleden

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!

Op 15 april publiceerde Autoweek een dramatische analyse over de ontwikkelingen van de brandstofprijzen aan de pomp in ons land....

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds
Column6 dagen geleden

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds

De Europese Commissie gebruikte de coronacrisis om een nieuw miljarden subsidieplan te ontwikkelen dat gericht is op het sneller financieren...

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie
Klimaat1 week geleden

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie

Baalde u al dat de zon tijdens een dag met druk vliegverkeer verscholen raakt achter een waas van vliegtuigsporen? Luchtvaartexperts...

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column1 week geleden

Een snelle formatie redt Nederlandse woningmarkt misschien nog van de afgrond

Verschillende mediakanalen kwamen deze week met ronkende koppen. Nu.nl meldt dat “Nederland tot de duurste Europese landen behoort als het...

TrendingThis will close in 0 seconds