Buitenland

‘Helena’ Een digitaal gezondheidsplatform van de ING

Avatar foto

op

‘Helena’ Een digitaal gezondheidsplatform van de ING
Deel dit nieuws
Photo: Shutterstock

ING introduceert in België Helena; een digitaal gezondheidsplatform om snel je Covid-19-certificaten, corona-paspoort, testresultaten, doktersvoorschriften en nog veel meer op 1 plek te hebben. Helena kan worden toegevoegd aan de ING banking-app of Home’Bank.

Een gelijksoortig platform is al langer in gebruik in andere landen. Zo heeft de Chinese overheid op allerlei manieren deze ontwikkeling al doorgevoerd.


In sommige steden moet je gezichtsherkenning hebben om de metro te nemen. De vergoeding wordt direct van je bankrekening afgeschreven.

Handig? Of een gaan we voor jou mening steeds meer naar een total surveillance control?

Wat vind jij? Laat in de comments jouw gedachte hierover achter.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Buitenland

Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten!
Foto: ANP I 24 januari 2013. Mark Rutte sluit een overeenkomst van 10 miljard dollar in Davos met Oekraïense president Viktor Janoekovitsj

Mark Rutte is bijna de nieuwe baas van de NAVO, maar is dat wel handig met zijn verleden in Oekraïne? Wat heeft hij in het verleden met Oekraïne, en daarmee in verband de onrust in de Donetsk regio, Shell, het WEF en Klaus Schwab te maken? Dit artikel licht een tip van de sluier op. Niet onbelangrijk in het huidige tijdsgewricht. Een nieuwe NAVO-baas moet wellicht met Rusland gaan onderhandelen over Oekraïne. Past dat wel met een verleden als Mark Rutte heeft? Oordeel zelf.

 

Shell actief in het Oekraïne van 2013-2014

In januari 2013 meldt de NOS dat Shell Oekraïens schaliegas wil: “Met de overeenkomst is 10 miljard dollar gemoeid, ongeveer 7,5 miljard euro. Het is de grootste Europese investering in schaliegas tot nu toe. De partijen gaan samenwerken op het Joezivska-veld in het oosten van Oekraïne (Donetsk). Op termijn zal het jaarlijks tenminste 7 miljard dollar moeten opleveren, aldus de Oekraïense minister van Energie. Het land heeft een van de grootste voorraden schaliegas in Europa.”

Interessant detail: die grootste voorraad schaliegas van Europa ligt in het momenteel door Rusland bezette Donetsk gebied, vlakbij de zwaar geteisterde stad Kharkiv.

De NOS meldt ook: ”Het winnen van schaliegas is omstreden. Op kilometers diepte wordt de grond met chemicaliën bewerkt, wellicht met schadelijke gevolgen voor het milieu. In de Verenigde Staten wordt nu al op grotere schaal schaliegas gewonnen.” Dat laatste weten we; de VS is inmiddels de grootste schaliegasleverancier van de EU.

Mark Rutte en het WEF komen Shell te hulp

Volgens persbureau Reuters (24 januari 2013), is bij het tot stand komen van de deal tussen Oekraïne en Shell, de bemiddeling van Mark Rutte van belang geweest. Let op de grote glimlach van Rutte op de foto van voornoemd artikel. De handtekeningen worden gezet in Davos tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in daarvoor speciaal door Klaus Schwab ingerichte kamers.

In een filmpje van Milieudefensie is te zien hoe diepongelukkig de, oorspronkelijk voornamelijk Russische, bewoners van de Donetsk regio zijn met die schaliegas deal (vanaf 1 minuut en 17 seconden). Het zal hun leefomgeving drastisch verontreinigen, net als de mogelijke winning van lithium voor accu’s van in de EU te bouwen elektrische auto’s.

Alle essentiële grondstoffen voor de EU Green Deal liggen namelijk in het oorlogsgebied van Oekraïne dat door de Russen wordt bezet, aldus de website van Renewable Matter.

 2013: Conflict over Oekraïne tussen de EU en Rusland

Op 21 november 2013 begon de golf van grootschalige protesten in Oekraïne als reactie op het plotselinge besluit van president Viktor Janoekovytsj om de politieke associatie- en vrijhandelsovereenkomst met de Europese Unie (EU) niet te ondertekenen. De crisis was begonnen: de Euromaidan (pro-EU) protesten duurden maanden en hun reikwijdte werd steeds groter, met oproepen tot het aftreden van Janoekovytsj.

Wat hier nooit bij wordt verteld, is dat de grote onrust in de regio Donetsk destijds voornamelijk werd ingegeven door de angst van de bewoners voor de westerse schaliegas winning en niet door de angst (van de voornamelijk etnisch Russische bevolking) voor een aansluiting bij de EU, of de angst voor een burgeroorlog. Dat is althans te lezen in een artikel van Aljazeera America (augustus 2014, link werkt niet op Chrome, wel alle andere browsers).

2014: burgeroorlog in Oekraïne

In het jaar 2014 liep het heel erg snel heel erg mis in Oekraïne. In januari van dat jaar brak de Euromaidan crisis uit die bestond uit gewelddadige confrontaties op het Maidan plein in de hoofdstad Kiev. Daarbij kwamen 103 burgers en 18 politieagenten om het leven. Op 22 februari stemde het Oekraïense parlement (dat voornamelijk pro-EU was) voor het afzetten van premier Janoekovytsj. Hij riep eerst nog de hulp van Rusland in met het argument dat er een coup tegen hem was gepleegd.

Op 24 februari 2014 liet Rusland weten de nieuwe regering van Oekraïne niet te erkennen en op 27 februari bezetten Russische troepen het parlementsgebouw van de Krim.

Op 16 maart 2014 werd op de Krim en in de stad Sebastopol door de Russen een referendum gehouden over de status van het schiereiland, waarna Rusland de Krim inlijfde bij zijn grondgebied. Noch Oekraïne, noch de EU, noch de Verenigde Staten erkenden de stemming en het begin van de bezetting van de Krim. Volgens Vladimir Poetin was de annexatie nodig op de Krim om de etnische Russen en de Zwarte Zeevloot te beschermen.

Enkele weken na de annexatie van de Krim, april 2014, riepen de bewoners de Volksrepubliek Donetsk uit en creëerden daarmee een niet erkende afscheiding van de rest van Oekraïne.

Volgens dit Aljazeera artikel (link werkt op alle browsers behalve Google), verklaarde de nieuwe leider van de Volksrepubliek Donetsk, Denis Pushilin, op 20 juni 2014 dat de “VS in Slovyansk significante activiteiten ontvouwde” om geld te verdienen met schaliegas en beloofde dat niemand onder zijn gezag ooit “de gevaarlijke ontwikkeling van schaliegas” in de Donetsk zou toestaan.

Vanaf medio 2014 brak een burgeroorlog uit tussen het Oekraïense leger en de (door Rusland ondersteunde) opstandige bevolking die tegen schaliegaswinning in de Donetsk regio was.

Op 17 juli 2014 wordt vlucht MH-17 uit de lucht geschoten boven Donetsk. Alle inzittenden, hoofdzakelijk Nederlanders, overlijden. Op 17 november 2022 veroordeelde de rechtbank van Den Haag een Oekraïense man en twee Russische mannen bij verstek voor betrokkenheid bij het neerschieten van het vliegtuig tot een levenslange gevangenisstraf en het aan de nabestaanden betalen van een schadevergoeding van in totaal meer dan zestien miljoen euro. De algemene conclusie is dat het neerhalen van MH-17 gevolg is van Russisch optreden.

2022: escalatie en Russische bezetting

Op 22 februari 2022, twee dagen voor de inval in Oekraïne, erkent de Russische Federatie formeel de onafhankelijke Volksrepubliek Donetsk, aldus een artikel die dag van Reuters.

Op 24 februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen en vanaf die datum worden primair de oostelijke delen van het land bevochten en bezet gehouden door Rusland, de delen waarin de grootste hoeveelheden gas, olie en mineralen zoals lithium te vinden zijn.

Na dit overzicht de vraag: hoe verstandig is het om Mark Rutte tot nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te willen benoemen indachtig zijn eerdere bemoeienis vanaf 2014 met Oekraïne, met schaliegaswinning in de Donetsk regio, zijn bemoeienis bij het EU-lidmaatschap van Oekraïne en zijn rol en uitlatingen inzake het MH-17 drama?

De redenen waarom de VS en de EU zo ongelooflijk veel miljarden in de Oekraïne oorlog blijven pompen, is nu wellicht wat duidelijker geworden.

Verder Lezen

Buitenland

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?
Foto: ANP

Op 31 januari 2024 publiceerde Follow the Money (FTM) de resultaten van hun onderzoek naar recente corruptie en fraude binnen de organisatie van de EU. Bijna 25 procent van alle Europarlementariërs blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten, machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook binnen de Europese Commissie en binnen de Brusselse EU-ambtenarij zijn er tientallen zaken bekend geworden. Daar is al decennialang sprake van een cultuur van machtsmisbruik, corruptie en fraude tot op het hoogste niveau; de leden van de Europese Commissie. Dit is meest recentelijk zichtbaar via de door de New York Times en het Hof van Justitie van de Europese Unie aangespannen procedures tegen Ursula von der Leyen over mogelijke fraude bij de mega aankoop van Pfizer vaccins. De EU trekt dagelijks meer macht naar zich toe, maar hoe kunnen wij dat toestaan als er weinig aan die interne criminaliteit wordt gedaan?

 

Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF

De EU heeft een eigen interne anti-fraudedienst, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF, een afkorting van de Franse naam ‘Office de Lutte Anti-Fraude’).

“OLAF onderzoekt fraude met EU-geld, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen, en draagt bij aan het fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Commissie”, meldt de Nederlandstalige website. OLAF toont verder allerlei voorbeelden van het werk dat het levert, variërend van een onderzoek in Roemenië naar fraude met EU-gelden inzake IT-opdrachten in dat land, tot het opsporen van miljoenen euro’s aan cash geld die gebruikt zijn om geld wit te wassen in het kader van terrorisme financiering (operatie BELENOS).

Maar wat als de fraude gepleegd wordt binnen de commissie die het fraudebestrijdingsbeleid heeft bedacht? Binnen de Europese Commissie zelf? Als één van die machtigste 27 mensen binnen de EU, of één van hun kabinetsleden, die fraude plegen?

Fraude binnen de Europese Commissie

In de jaren 1995 – 1999 vonden er tientallen vormen van interne fraude plaats op allerlei niveaus binnen de Europese Commissie. Vele daarvan zijn opgetekend in het boek ‘Strijd voor Europa’ van auteur Paul van Buitenen. Hij was destijds medewerker van de financiële controledienst binnen de EU toen hij op het spoor kwam van een netwerk van frauderende ambtenaren binnen de Europese Commissie. Zijn werk als klokkenluider op dit gebied heeft uiteindelijk geleid tot het gedwongen vertrek van de voltallige Europese Commissie-Santer in 1999.

In zijn boek geeft Paul van Buitenen op pagina 23 aan wat er onder fraude wordt verstaan binnen de Europese Commissie. Hier is sprake van als een EU-ambtenaar goederen, diensten of betalingen ontvangt (van bijvoorbeeld een extern bureau) via een zogeheten kickback-constructie.

Van Buitenen geeft tientallen voorbeelden van intern machtsmisbruik en corruptie binnen de EU. Hieronder een selectie van de meest voorkomende zaken uit zijn boek:

  • Een medewerker binnen een commissie die adviezen uitbrengt over de uitstoot van afvalgassen, blijkt ook op de loonlijst van een autofabriek te staan (p.18).
  • Een parlementariër die advies uit moet brengen over de informatiemarkt in Europa, blijkt op de loonlijst van een groot computerbedrijf te staan (p.18).
  • Een medewerker van de Europese Commissie schrijft zelf een offerte die onder de naam van een extern adviesbureau wordt ingediend en vervolgens gehonoreerd (p.21).
  • Frauderende topambtenaren worden niet ontslagen, noch beboet, maar op een andere functie binnen de EU geplaatst (p.46).
  • Externe adviesbureaus die een opdracht niet, of niet volledig hadden uitgevoerd, werden toch betaald. Ondanks wanprestatie (p.49).
  • Formele aanbestedingsprocedures worden niet nageleefd als het om de benoeming gaat van een bekende of familielid van een commissie medewerker (p.51).
  • Het structureel aanstellen van externe adviesbureaus waarbij familieleden van commissie medewerkers werkzaam zijn (p.55).
  • Het door EU-medewerkers betalen van facturen van kennissen en familieleden zonder dat daarvoor werk was verricht (p.60).
  • Het twee keer uitbetalen van eenzelfde werk door externe adviseurs die hun rapport bij twee verschillende commissies indienen en factureren terwijl er maar één keer werk is verricht (p.68).

Recentelijke fraude en corruptiezaken binnen de EU 2020 – 2023

Reeds in het boek van Van Buitenen wordt meermaals melding gemaakt van Europarlementariërs die fraude plegen met hun aanwezigheidsmeldingen: nadat ze zichzelf fysiek op kantoor hebben aangemeld, vertrekken ze weer waardoor het recht op een dagvergoeding is verkregen zonder enige tegenprestatie. Dat probleem blijkt nog steeds niet aangepakt volgens de reportages van Geen Stijl over dit onderwerp en de meerdere artikelen, die hierover op de NOS-website zijn gepubliceerd.

Dan is er nog de fraudezaak die zich in december 2022 openbaarde. Eva Kaili, in 2022 vicevoorzitter van het Europese Parlement, werd in december 2022 opgepakt voor het bezit van bijna 1 miljoen euro aan contanten uit een corruptiezaak met de regering van Qatar.

Op 23 november 2023 meldt de NOS-website: “Meer dan honderd Europarlementariërs hebben geld dat ze ontvingen om hun parlementair medewerkers te betalen, verkeerd besteed. Het houdt niet op!”

Strafrechtelijk onderzoek naar Ursula von der Leyen

Een ander strafrechtelijk onderzoek dat momenteel nog loopt, betreft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Op 21 oktober 2022 opende de officier van justitie van de EU een onderzoek naar mogelijke corruptie ter hoogte van 35 miljard euro omtrent de aankoop van het Pfizer-vaccin door Von der Leyen, aldus het platform Modern Diplomacy.

De trieste conclusie is dat verdenkingen van criminele activiteiten tot op de hoogste niveaus binnen de EU gangbaar zijn gebleven tot op de dag van vandaag, ondanks het zorgvuldige werk van klokkenluiders als Paul van Buitenen, inmiddels alweer 25 jaar geleden. Het geeft ernstig te denken over het niveau van het bestuur binnen de EU en daarmee over het nut van een EU-lidmaatschap.

Samenwerking binnen Europa is absoluut noodzakelijk en moet ook georganiseerd plaatsvinden. De huidige vorm waarin dat gebeurt is echter zwaar aan revisie toe, waarbij de ongezonde graaicultuur moet worden uitgeroeid.

Een begin hiermee kan in juni van dit jaar gemaakt worden als we de gelegenheid hebben om voor een nieuw Europees Parlement te gaan stemmen. Ga dat vooral doen en stem níét op een partij die veel corruptie en fraude kandidaten leveren of steunen zoals de partij van Ursula von der Leyen.

Verder Lezen

Buitenland

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Foto: ANP

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen zoals de Amerikaanse publieke omroep. Toch is er geen andere keus en dat heeft te maken met de partijen die achter de schermen bepalen hoe de Verenigde Staten worden geleid. Dat zijn vooral multinationals en puissant rijke individuen. Hoe dit werkt, welke bedrijven welke kandidaat steunen en waarom, wordt in dit artikel uiteengezet. De conclusie: de VS is geen democratie meer, maar een oligarchie en dat heeft serieuze gevolgen voor de EU en ons land.

Hoe zit het met de populariteit van Biden en Trump?

Volgens de Amerikaanse publieke omroepdienst PBS, zijn zowel Biden als Trump zo’n beetje afgeschreven als geschikte kandidaten voor een volgend presidentschap: “President Biden is oud en verward en voormalig president Trump is corrupt en oneerlijk”, schrijft PBS.

Voor Biden noemde het grootste deel van de Amerikaanse volwassenen, zowel Democraten als Republikeinen, zijn leeftijd. Op 80-jarige leeftijd is Biden slechts drie jaar ouder dan Trump, maar veel Amerikanen uitten ernstige zorgen over zijn vermogen om als president door te gaan.

Trump is ondertussen aangeklaagd voor 91 misdrijven in vier Amerikaanse staten en roept woorden op als ‘corrupt’ en ‘boef’ (genoemd door 15 procent), samen met ‘slecht’ en andere doorgaans negatieve bewoordingen (11 procent). Niet ver daarna komen woorden als ‘leugenaar’ en ‘oneerlijk’ (8 procent). Van de ondervraagden gaf slechts 8 procent over het algemeen een positieve opmerking over Trump.

Een diepere blik verbetert de zaken niet voor Biden, noch Trump, aldus PBS. Hoewel veel van de kritieken de bekende kloof tussen Democraten en Republikeinen weerspiegelen, blijkt uit de opiniepeilingen dat geen van beide mannen immuun is voor kritiek vanuit de eigen partij.

Uit de peilingen blijkt dat slechts 24 procent van de Amerikanen wil dat Biden zich opnieuw kandidaat stelt, terwijl 30 procent hetzelfde zegt over Trump.  De meerderheid van de Amerikanen zegt dat ze terughoudend zijn om een van beiden te steunen als ze formeel opnieuw worden genomineerd. Maar…die nominaties lijken inmiddels gegarandeerd.

Waarom gaan de twee grootste politieke partijen tegen de wensen van de eigen bevolking in??

De presidentsverkiezingen van 2020

In 2020 namen Trump en Biden het ook al tegen elkaar op, met Biden als ruime winnaar. Hij kreeg meer dan 81 miljoen stemmen en Trump meer dan 74 miljoen. Biden vestigde met deze uitslag een absoluut record; hij werd de Amerikaanse president met de meeste stemmen in de geschiedenis van de presidentsverkiezingen.

Om te snappen waarom deze hoogbejaarde heren weer de enige kandidaten voor het presidentschap van de militair meest machtige natie ter wereld zijn, is het goed om naar die campagne van 2020 te kijken.

Volgens de BBC was de campagne voor de verkiezingen van 2020 de duurste in de geschiedenis van de VS. Er werd in totaal 14 miljard dollar uitgegeven door donateurs. Van die 14 miljard dollar is 20 procent afkomstig van Amerikaanse burgers en de rest (80 procent) van het Amerikaanse bedrijfsleven.

Dat Amerikaanse bedrijfsleven doneert doorgaans tijdens, of na afloop van groots opgezette diners met de presidentskandidaten. Tijdens die diners kunnen de donateurs hun wensen voor het toekomstig politiek beleid uitwisselen met hun favoriete kandidaat, blijkt uit dit korte filmpje van de BBC.

Alleen Amerikaanse burgers en bedrijven mogen bij wet doneren aan presidentskandidaten. Dus geen inmenging of beïnvloeding van buitenlandse partijen via donaties.

 Het Amerikaanse systeem van donaties

Donaties aan politieke partijen en presidentskandidaten moeten transparant zijn volgens de Amerikaanse wetgever.

De VS kent een wettelijk systeem voor donaties dat uit verschillende componenten is opgebouwd. Naast geregistreerde individuele giften van particulieren en ultra rijken, bestaan er de ‘political action committees’ (PACs) en de overtreffende trap daarvan, super PACs.

De PACs bestaan uit bij wet geregistreerde commissies die de belangen van een specifieke industrie nastreven in de landelijke politiek. De tweede groep (super PACs) streven de belangen van een bepaalde ideologie na en dus niet die van een bepaalde industrie of branche.

Een voorbeeld is de American Bankers Association PAC. Deze donateursclub vertegenwoordigt alle aangesloten commerciële banken in de VS. De Make America Great Again Super PAC is een voorbeeld die op ideologie gebaseerd is. Hierin worden alle partijen (burgers en bedrijven) verenigd die een VS nastreven dat economisch gezien primair voor zichzelf kiest, in plaats van voor de rol van wereldleider.

Binnen de PACs dienen alle donateurs met naam en toenaam geregistreerd te worden en worden er maximale donatiebedragen gehanteerd. Binnen de super PACs kan anoniem en ongelimiteerd gedoneerd worden, mits er maar een ideologisch doel aan hangt.

 Wat waren de grote financiers in 2020 en waarom?

Het zal niet verbazen dat de American Bankers Association PAC de grootste PAC was bij de verkiezingen van 2020. Deze blijkt al decennialang de grootste groep donateurs in aantallen en geld binnen de Amerikaanse politiek te zijn. Daarmee is wellicht verklaard waarom de Amerikaanse overheid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 zo massaal de banken overeind bleef houden met belastinggeld van de Amerikaanse burger.

Trump

Kijken we meer specifiek naar de twee afzonderlijke kandidaten, dan is het 2020 lijstje van grote Trump donateurs hier te vinden. Bovenaan staat de super PAC ‘America First Action’, een politiek ideologisch actiecomité dat de VS een meer isolationistisch karakter wil geven in plaats van ‘de politieman van de wereld’. Donateurs zijn anoniem en omvatten vooral ondernemers uit het mkb, rijke particulieren en grote bedrijven die in dit idee geloven.

Als we kijken naar grote individuele donateurs, zien we vooral de financiële sector (banken), grote vastgoedbedrijven en investeringsmaatschappijen het meeste vertegenwoordigd bij de Trump supporters. Daarnaast zijn het vooral grote namen uit het mkb en de fossiele brandstoffen die Trump in 2020 aan zijn campagnegeld hielpen.

Biden

De financiële supporters van Biden tijdens de 2020 verkiezingen zijn hier te vinden. Daarbij zijn een aantal topnamen uit gedeeltelijk dezelfde branches als die Trump steunden, namelijk de vastgoedsector en de investeringsmaatschappijen.

In afwijking van de Trump supporters, zie je in de lijst van Biden meer Big Tech vertegenwoordigd, alsook de media-industrie en social media platforms. Denk concreet aan namen als Reid Hoffman (oprichter LinkedIn) en Steven Spielberg (Hollywood producer/ regisseur).

Hoe ziet het er voor 2024 uit?

Uit de verkiezingen van 2020 is duidelijk dat bepaalde industrieën voor bepaalde kandidaten gaan. Sommigen, zoals de financiële sector, investeringsmaatschappijen en het vastgoed, blijken zowel de democratische als de republikeinse kandidaat te steunen.

Andere sectoren zijn meer democratisch gericht zoals Big Tech en de media, of republikeins zoals het mkb en de fossiele brandstof industrie.

Het feit dat er in 2024 zo weinig keus is qua kandidaten, heeft met de hoeveelheid geld te maken die tot dusver aan kandidaten is gedoneerd. Dat ziet er als volgt uit:

Individuele donateurs, PACs en super PACs hebben een duidelijke voorkeur aangegeven voor Trump en Biden middels de tot op heden verstrekte gelden. Die voorkeur wijkt af van hetgeen uit de publieke opinie blijkt, zoals opgetekend door bijvoorbeeld PBS.

Zowel de Republikeinen als de Democraten hebben jongere, capabelere en geestelijk gezondere kandidaten dan Biden of Trump op hun lijst staan. Deze maken echter weinig kans. Het geld bepaalt in de VS wie de volgende president wordt, niet het volk of ‘de democratie’. Dat zie je duidelijk terug in de eerdergenoemde lijst van de Federal Election Commission (FEC) en het overzicht van Statista hierboven.

De Amerikaanse democratie is inmiddels vervangen door een oligarchie, zo wordt steeds meer bekend. Die ontwikkeling vormt een gevaar voor de Europese en Nederlandse economie. Immers, oligarchen hebben de neiging om hun macht niet tot het eigen grondgebied te willen beperken. Voorbeelden daarvan zien we nu al in het beperken van de exportmogelijkheden naar China voor producten van het Nederlandse ASML, maar ook in het vertrekken van Europese industrieën naar de VS vanwege de kostenverhogende energie en milieupolitiek van de EU.

Verder Lezen

Recent

Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten! Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten!
Buitenland18 uur geleden

Mark Rutte nieuwe NAVO-baas? Dit moet je weten!

Mark Rutte is bijna de nieuwe baas van de NAVO, maar is dat wel handig met zijn verleden in Oekraïne?...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)
Column2 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)

Het lijkt al onvermijdelijk, deze pure non-fictie horror. Na dertien Haagse politieke crisisjaren onder leiding van minister-president Mark Rutte is...

Auto-industrie als eerste zélf slachtoffer klimaatwaanzin Auto-industrie als eerste zélf slachtoffer klimaatwaanzin
Klimaat3 dagen geleden

Auto-industrie als eerste zélf slachtoffer klimaatwaanzin

Kocht u tien jaar geleden nog een ‘milieudiesel’ dan kocht u een auto die voldeed aan de wensen van de...

Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt
Column4 dagen geleden

Hugo Jonge maakt wonen betaalbaar op papier, onbetaalbaar op woningmarkt

Terwijl het land moet wennen aan de term extraparlementair kabinet zijn vriend en vijand het erover eens dat we in...

BlackRock, JPMorgan en State Street, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld! BlackRock, JPMorgan en State Street, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld!
Klimaat5 dagen geleden

BlackRock, JPMorgan en State Street, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld!

Het was groot nieuws in de internationale pers op vrijdag 15 februari; enkele van de grootste financiële instellingen ter wereld,...

Het hele ambtenarenleger duwt de burger de afgrond in Het hele ambtenarenleger duwt de burger de afgrond in
Opinie6 dagen geleden

Het hele ambtenarenleger duwt de burger de afgrond in

Alle crisissen zijn het gevolg van het rigoureus doordrukken van wetgeving door ambtenaren zonder daarbij de gevolgen voor de burger...

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan
Klimaat6 dagen geleden

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan

De Amerikaanse klimaatonderzoeker Michael Mann klaagde in 2012 twee conservatieve bloggers aan vanwege smaad. Een jury in Washington DC stelde...

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker? Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?
Buitenland7 dagen geleden

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?

Op 31 januari 2024 publiceerde Follow the Money (FTM) de resultaten van hun onderzoek naar recente corruptie en fraude binnen...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (3)
Column1 week geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)

Is het toeval? In één week tijd is de Russische dissident Aleksej Navalny ineens dood  (vermoedelijk vermoord) en is er...

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland2 weken geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

TrendingThis will close in 0 seconds