Politiek

Kamervragen Van Haga over plegen van meerdere ambtsmisdrijven tijdens coronacrisis:

Avatar foto

op

<strong>Kamervragen Van Haga over plegen van meerdere ambtsmisdrijven tijdens coronacrisis:</strong>
Deel dit nieuws
Foto: ANP

“Men wil  een nieuwe communistische heilstaat” 

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) eist middels Kamervragen opheldering over berichtgeving dat tijdens de coronacrisis meerdere ambtsmisdrijven zijn gepleegd.  Na uitgebreid WOB-onderzoek is gebleken dat ambtenaren, de Kamer en ministers grondwettelijke rechten van burgers, zoals beschreven in de grondwet, op allerhande manieren hebben omzeild, overtreden en uiteindelijk vastgelegd in een nieuwe wet: de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm). (1)


“Uit het WOB-onderzoek blijkt dat de grondwet in de coronacrisis vanaf het begin ernstig onder druk heeft gestaan met de mondkapjesplicht, de anderhalve meter, de quarantainevoorschriften en de lockdowns. Ambtenaren waren zich ervan bewust dat voor al deze maatregelen weinig tot geen wetenschappelijk bewijs was, zo blijkt uit de stukken,” aldus Van Haga, die het onacceptabel vindt dat uit de stukken verder blijkt dat ambtenaren en ministers maandenlang bezig zijn geweest met het uitwerken van wetsvoorstellen die de Grondwet met voeten zouden hebben getreden. “U moet daarbij denken aan pogingen om het verbod op met stemverheffing bij meedoen aan demonstraties erdoor te krijgen, telefoongegevens van iedere burger ongevraagd te gebruiken, computernetwerken van bedrijven te doorzoeken, huizen binnen te dringen, lichamelijk onderzoek verrichten, gezonde burgers in quarantaine te plaatsen en meer van dit soort zaken die fundamentele rechten en vrijheden van burgers ernstig inperken. Men wil een nieuwe communistische heilstaat.”

BVNL, die eerder 268.000 handtekeningen ophaalde tegen coronadiscriminatie (2), stelt dat de tijdelijke regelingen niet stroken met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wetgeving die boven de Nederlandse wetgeving staat.

“In plaats dat die ministers en ambtenaren, als hoeders hoeders van de Grondwet, burgerrechten beschermden, werden deze vertrapt”, aldus Van Haga die blijft wedijveren om de nieuwe coronawet, de Twm, die op een aantal punten in conflict is met de Grondwet, te deponeren waar ie thuishoort: in de prullenmand. “Uit de beslispuntennotitie van 27 mei 2020 blijkt duidelijk dat de opdracht aan de ambtenaren die hier willens en wetens aan hebben meegewerkt helder was: Doel van de Tijdelijke wetgeving maatregelen is een wettelijke grondslag te krijgen voor een grondrechtenbeperking. Omdat 

op grond van Artikel 120

geen enkele rechter deze coronawet mag toetsen aan de Grondwet, zijn er met de ondertekening van de Twm op grond van Hoofdstuk 1, artikel 1, lid 2 van de wet ‘Ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen’ door drie ministers ambtsmisdrijven gepleegd en dit geldt ook voor iedere ambtenaar die hieraan meegewerkt heeft.”

Vragen van het lid Van Haga aan de minister-president inzake het plegen van meerdere ambtsmisdrijven tijdens coronacrisis.

1) Bent u bekend met het onderstaande artikel? (1)

2) Wat vindt u van het feit dat uit het WOB-onderzoek blijkt dat ambtenaren zich ervan bewust waren dat voor de ingevoerde coronamaatregelen weinig tot geen wetenschappelijk bewijs was?

3) Waarom heeft u vanaf het begin van de coronacrisis de Grondwet ernstig onder druk gezet met de mondkapjesplicht, de anderhalve meter, de quarantainevoorschriften en de lockdowns, terwijl u wist dat er geen tot nauwelijks bewijs was of deze rigoreuze maatregelen enig soelaas zouden bieden? 

4) Wat vindt u van het feit dat uit de WOB-stukken blijkt dat ambtenaren en ministers maandenlang bezig zijn geweest met het uitwerken van wetsvoorstellen die de Grondwet met voeten zouden hebben getreden? U moet daarbij denken aan pogingen om het verbod op met stemverheffing meedoen aan demonstraties erdoor te krijgen, telefoongegevens van iedere burger ongevraagd te gebruiken, computernetwerken van bedrijven te doorzoeken, huizen binnen te dringen, lichamelijk onderzoek verrichten, gezonde burgers in quarantaine te plaatsen en meer van dit soort zaken die fundamentele rechten en vrijheden van burgers ernstig inperken.

5) Bent u zich ervan bewust dat de coronawet niet strookt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wetgeving,  welke boven de Nederlandse wetgeving staat? Zo ja, wilt u de coronawet deponeren waar ie thuishoort, in de prullenmand?

6) Bent u zich ervan bewust dat aangezien Nederland géén constitutioneel hof heeft, normaliter de enige plek waar je als burger nieuwe wetgeving kunt laten toetsen aan de Grondwet, de Nederlandse burger nu voor een voldongen feit staat? Zo ja, wat zegt dat over de staat van onze democratie en vindt u het niet

verbijsterend om te constateren dat de rechterlijke macht in Nederland haar mond heeft gehouden en nog altijd houdt? Graag een gedetailleerd antwoord.

7) Waarom werd de Kamer, vlak voor de bespreking in de Kamer zelf, verrast door een pakket van 160 pagina’s, terwijl de zaak volgens de WOB-stukken al vooraf beklonken was met enkele oppositiepartijen? Waarom maakte u van de behandeling in de Tweede Kamer een toneelstukje voor het volk? 

8) Bent u zich ervan bewust dat vanwege het feit dat geen enkele rechter de Twm-wet mag toetsen aan de Grondwet, omdat dat hem op grond van Artikel 120 is verboden? Wat zegt dit over de staat van onze democratie?

9) Wat gaat u doen aan het feit dat er met de ondertekening van de Twm-wet op grond van Hoofdstuk 1, artikel 1, lid 2 van de wet ‘Ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen’ door drie ministers ambtsmisdrijven is gepleegd en dit ook geldt voor iedere ambtenaar die hieraan meegewerkt heeft?

(1) https://indepen.eu/wob-verzoeken-onthullen-meerdere-ambtsmisdrijven/

(2) https://bvnl.nl/petitie_stop_coronadiscriminatie/

Verder Lezen

2 Comments

  1. Thea

    12 juli 2022 in 08:21

    …………praktijken

  2. Walter Craanen

    22 augustus 2022 in 16:26

    Hoe is het eigenlijk afgelopen met (het beantwoorden) van deze vragen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Politiek

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet

Avatar foto

Gepubliceerd

op

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet

De VVD heeft sinds de val van het kabinet begin juli al meer dan een half miljoen euro aan donaties ontvangen voor de campagnekas. Slechts elf gulle gevers sprokkelden dit bedrag bij elkaar, blijkt uit het register voor partijfinanciering.

In dit overzicht worden alleen giften opgenomen van 10.000 euro of meer. Die heeft de VVD volop: zo schonken de bekende ondernemers Won Yip en Marcel Boekhoorn eind augustus beide 50.000 euro. In de vier dagen tot en met 1 september kwam via de Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen bijna drie ton binnen bij de grootste partij van het land.

De grootste donatie van een individuele donor komt van René Moos, de oprichter van fitnessketen Basic-Fit. Hij gaf als privépersoon in één klap een ton aan de VVD. Deze gift werd in het officiële register, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bijhoudt over grote donaties, op een brisant moment geadministreerd. De gerapporteerde datum is woensdag 5 juli, dat was de dag dat het kabinet in crisis raakte over het asielbeleid. Twee dagen later viel het kabinet definitief.

Sinds begin dit jaar is nieuwe wetgeving van kracht, waardoor politieke partijen meer openheid van zaken moeten geven over grote donaties. Zo kunnen kiezers en onderzoekers beter controleren wie de belangrijkste geldschieters van een politieke beweging zijn, en of de volksvertegenwoordigers vervolgens hun oren laten hangen naar de wensen van de geldschieters. Officieel is rechtstreeks gunstbetoon in ruil voor geld niet toegestaan, maar zo zwart-wit is de werkelijkheid allerminst: op allerlei manieren is onopvallende politieke hulp mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de standpunten van een partij of de regering niet zozeer aansluiten bij wat wenselijk is voor het ene bedrijf van de gulle giften, als wel goed zijn voor de hele bedrijfstak van die onderneming.

Een goed voorbeeld hiervan is de invoering van een digitaal identiteitsbewijs, een operatie die vanuit de Europese Commissie is ingezet door de wegens corruptieverdenkingen door justitie onderzochte voorzitter Ursula von der Leyen. De Tweede Kamer wilde dat het kabinet tegen deze plannen zou ageren in Brussel, maar D66-staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) maakte een lange neus naar het parlement en deed het omgekeerde. Was dat wellicht omdat een digitale ID is gunstig is voor Elastic, het techbedrijf van miljardair Steven Schuurman, de hoofdsponsor van D66? Dat is een mooie vraag voor de verkiezingsdebatten.

In de jongste update van het grote-giften-register van 12 september staan de campagnefinanciers van D66 nog niet vermeld. Alleen Van Huffelen en Carla Pauw-van Doormalen (van de vereniging voor vrijwillig levenseinde, een trouwe donateur van de partij) gaven dit jaar meer dan 10.000 euro aan de sociaalliberalen.

Het register zal in aanloop naar de verkiezingen naar verwachting nog worden bijgewerkt. Toen dit gebeurde vlak voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen, bleek voor het eerst dat twee miljardairs bedragen van een miljoen euro schonken aan respectievelijk CDA en D66.

Partijen die naast de VVD grote donaties meldden sinds de val van het kabinet zijn FvD en Volt (beide twee) en PVV en BBB (elk één).

Verder Lezen

Binnenland

Partij voor de Dieren in crisis over democratische integriteit

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Partij voor de Dieren in crisis over democratische integriteit
Foto: ANP

Het is crisis binnen de Partij voor de Dieren, nu het partijbestuur op 09 september de politiek leider Esther Ouwehand op een zijspoor heeft gezet. Zij mag geen lijsttrekker worden zolang er integriteitsonderzoek loopt, aldus het bestuur, maar volgens de volksvertegenwoordigers in het hele land is dit een smoesje, en draait de machtsgreep om het dictaat om niet mee te doen aan coalities in gemeenteraden en provincies.

De partij als geheel groeit immers al sinds haar oprichting in 2002 gestaag in haar aanhang, heel langzaam maar ook heel stabiel omhoog. Oppositie voeren tegen de groene plannen is in Nederland geen moeilijke opgave, en nu de impact van de klimaatplannen merkbaar is in de portemonnee van mensen, is groene politiek electoraal aantrekkelijker dan ooit. De partijtop trekt met haar actie tegen Ouwehand mogelijk het vloerkleed weg onder een partij die na 22 november wel eens een gewilde coalitiepartner zou kunnen zijn.
Juist daarom is het zo essentieel waar de ruzie volgens Esther Ouwehand over gaat. Waarom mochten gekozen volksvertegenwoordigers niet in hun eigen gemeente beslissen?

Hoezeer deze koers met harde hand werd opgelegd, staat beschreven in de brief van Ouwehand, die 09 september in de media verscheen. Ze raakte zelfs overspannen na de druk die het partijbestuur legde op Ouwehand om als een soort politieke eindbaas, er overal in de coalitieonderhandelingen in de gemeenteraden met PvdD-leden, op toe te zien dat niemand tot het stadsbestuur toetrad.

Die oekaze op zich is al opmerkelijk. Om dingen te willen realiseren, is het immers beter mee te regeren dan in de oppositiebankjes blijven. Aan de kwaliteit van de eigen politici kan het niet liggen: de raadsleden van de dierenpartij springen er in veel gemeenten in positieve zin uit. Ze weten waar ze over praten en denken mee.

Ook scoren ze successen. Zo moet in Den Haag de ambtenarij en het college van burgemeester en wethouders binnen Europa tegenwoordig op dienstreis met de trein. Ironisch genoeg werd het PvdD-initiatief hiertoe juist ontraden door de wethouders van D66 en GroenLinks.

Wie is de baas over de dieren? De minister van Landbouw? Of is het beter als de boer luistert naar de koeien in het wei-beraad?

Verder Lezen

Binnenland

Raad van State maakt zichzelf belachelijk en verspreidt nepnieuws

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

Raad van State maakt zichzelf belachelijk en verspreidt nepnieuws
Foto: ANP

Bij Indepen weten we wel wat een ‘Woo-tje’ (Wet open overheid) is, dat levert nog wel eens een spraakmakende onthulling op over Hugo en zijn collega’s. Een Woo is een wettelijk middel dat iedere burger in handen heeft om de mensen die de burger heeft aangesteld te kunnen controleren. Beetje kijken of we ook waar voor ons geld krijgen toch? Nou is het probleem met die Woo-tjes dat ze ofwel zwartgelakt, expres scheef ingescand, niet leesbaar, veel te laat of helemaal niet komen. Als de wettelijke macht dan aangeeft dat het wettelijke Woo-tje had moeten worden vrijgegeven, ook na meer dan een jaar zeuren en jammeren, dan krijgen ze straf van de rechter. De straf is niet dat ze alsnog het Woo-tje compleet zwartgelakt vrijgeven, nee, de straf is een geldboete. En die straf wordt dan betaald met de centen van de burger zelf. Klinkt onlogisch, en dat is het ook. Maar ja, een ambtenaar vervolgen omdat hij niet aan zijn wettelijke plicht voldoet, daar doen we hier niet aan.

Ook de Raad van State is het een doorn in het oog dat al die Woo-tjes niet worden vrijgegeven; niet omdat de ambtenarij zich niet aan haar wettelijke plicht houdt, maar omdat er burgers geld aan verdienen over de rug van andere burgers, en dat mag de burger niet. En dus verzinnen ze bij de Raad van State een frame en plaatsen ze dan ook in hun eigen jaarverslag “dat burgers de Wet open overheid misbruiken om dwangsommen binnen te slepen, wat tot overbelasting van de rechtspraak zou leiden.”

Nou is er weer zo’n irritante WOO’er geweest die gewoo’t heeft op die uitspraak van de Raad van State in hun jaarverslag, en warempel, in de Woo staat: “Het instituut weet dat die bewering niet klopt, maar besloot desondanks zijn jaarverslag niet aan te passen.”

En als uit een Woo-tje blijkt dat ze er een puinzooi van maken omdat het ministerie van BZK actief ingrijpt op social media en onschuldige burgers de mond snoert, dan slaat de interne paniek natuurlijk toe.

Mooi hé, al die instituten die elkaar de hand boven het hoofd houden. Gelukkig kunnen we nu nepnieuws van de overheid dankzij de overheid aanpakken.

Verder Lezen

Recent

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten
Buitenland2 dagen geleden

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten

INDEPEN LIVE VANUIT BRUSSEL Opkomst globalisten baart ECR zorgen: ‘Als je woke ontkent, kom je in de problemen’ BRUSSEL –...

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet
Politiek2 dagen geleden

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet

De VVD heeft sinds de val van het kabinet begin juli al meer dan een half miljoen euro aan donaties...

Van der Wal: volslagen opportunistische incompetentie Van der Wal: volslagen opportunistische incompetentie
Binnenland3 dagen geleden

Van der Wal: volslagen opportunistische incompetentie

Stikstofminister, alleen al de term zou op de lachspieren moeten werken. In een land met talrijke structurele problemen krijgen we...

Gedragscode Universiteit Leiden stuit op verzet bij studenten Gedragscode Universiteit Leiden stuit op verzet bij studenten
Binnenland4 dagen geleden

Gedragscode Universiteit Leiden stuit op verzet bij studenten

Een groeiende onvrede borrelt op onder een kleine groep nieuwe studenten aan de Universiteit Leiden, waarbij de Faculteit Geesteswetenschappen in...

Lampedusa overspoeld door bootmigranten Lampedusa overspoeld door bootmigranten
Buitenland4 dagen geleden

Lampedusa overspoeld door bootmigranten

Lampedusa wordt overspoeld door bootmigranten uit West-Afrika, omdat mensen uit deze regio tegenwoordig naar Tunesië kunnen reizen, zonder overgeleverd te...

Vattenfall staakt bouw biomassacentrale Vattenfall staakt bouw biomassacentrale
Binnenland5 dagen geleden

Vattenfall staakt bouw biomassacentrale

Vattenfall ziet af van de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Na een uitspraak van de Raad van State dat...

Ook RIVM gooit nu eigen stikstofmodel voor de bus Ook RIVM gooit nu eigen stikstofmodel voor de bus
Binnenland6 dagen geleden

Ook RIVM gooit nu eigen stikstofmodel voor de bus

Een vernietigend rapport van de Universiteit van Amsterdam toont aan wat wij bij Indepen allang wisten: het theoretische rekenprogramma ‘AERIUS’...

Inflatie dit jaar aanzienlijk hoger dan CBS meldt Inflatie dit jaar aanzienlijk hoger dan CBS meldt
Economie1 week geleden

Inflatie dit jaar aanzienlijk hoger dan CBS meldt

Het CBS meldt op 12 september dat de inflatie over augustus op 3 procent uitkomt, een stuk lager dan vorig...

Nederland koploper in aantal faillissementen Nederland koploper in aantal faillissementen
Economie1 week geleden

Nederland koploper in aantal faillissementen

Op 12 september berichtte het CBS over de faillissementen in augustus; een toename van 5 procent ten opzichte van juli....

‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’ ‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’
Buitenland1 week geleden

‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’

INDEPEN LIVE VANUIT STRAATSBURG ,,Vertel ze dat ze naar de hel kunnen lopen.’’ De Duitse Europarlementariër Christine Anderson van de...

Trending