Binnenland

Makers van kunst en cultuur: zonder vergroening geen subsidies

Avatar foto

op

Makers van kunst en cultuur: zonder vergroening geen subsidies
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Makers van kunst en cultuur moeten vergroenen, vindt de Raad voor Cultuur, de adviesraad van de regering die kunstsubsidies verdeelt. Duurzaamheid moet een bepalende factor worden bij die keuzes: een toneelgroep of museum dat geen oog heeft voor opwarming van de aarde, krijgt geen geld.

Dat zou de Raad voor Cultuur (RvC) graag zo zien bij de volgende ronde van de vijfjaarlijkse verdeling van de landelijke cultuursubsidies. Volgend jaar wordt het geld voor de periode 2025-2030 verdeeld, dus is nu het moment om die regels aan te passen. Dat moet de Tweede Kamer doen.


Die besluit ook over het geld, maar om de onafhankelijkheid van kunstenaars van enige politieke inmenging te beschermen, verdelen parlementariërs het geld niet zelf, maar laten ze die keuzes over aan adviesraden van cultuurbobo’s, mensen uit de industrie met goed zicht op de artistieke kwaliteit en de bedrijfsvoering van de cultuurmakers. Die worden aangesteld door de Raad voor Cultuur, maar ook de vier grote steden hebben hun eigen ‘vijfjarenplan’, al noemt niet alleen links het in de gemeenteraden daar liever het ‘kunstenplan’.

Omdat oordelen over kunst nu eenmaal voor een flink deel subjectief is, is het kunstenplan steeds uitgebreid schriftelijk onderbouwd. Weinig bedrijfstakken zijn zo transparant als de via de BIS, ‘Culturele basisinfrastructuur’ zoals het vijfjarenplan officieel heet, gesubsidieerde culturele instellingen (uitgezonderd de publieke omroepen).

In de BIS kan de politiek nog een beetje bijsturen, door eisen te stellen aan de bedrijfsvoering, of samenwerking tussen verschillende culturele instellingen. De afgelopen edities toonden ook steeds nadrukkelijker beleidswensen die duidelijk politiek gekleurd zijn, over diversiteit en inclusie bijvoorbeeld. Dat is al langer een speerpunt in het cultuurbeleid. Door dit soort doelstellingen ontsporen de gekste dingen: bekend voorbeeld is hoe bij de NOS een tijdlang een ‘Divibokaal’ is uitgereikt aan een verslaggever (m/v/x -red.) die in een maand extra veel mensen met een migratieachtergrond voor de microfoon haalde.

Cultuurmakers moeten in de subsidieaanvraag vooraf hun plannen schetsen: hoe gaan ze de wensen van de politiek omvormen in hun producties? Achter de schermen moet dat, en het mag zeker ook op de bühne, vindt de Raad voor Cultuur, zonder dat het een politiek ‘moetje’ is. Na enkele jaren moeten de kunstinstellingen op rapportgesprek komen, en daarna nog een keer op gesprek over de plannen voor de komende vijf jaar. Ook daarvan wordt de beoordeling gepubliceerd en kan in de raads- of Kamerdebatten worden besproken. De beoordelingen bepalen zo het politieke sentiment op het moment dat het geld voor de komende vijf jaar wordt verdeeld.

Dat levert in de praktijk elke keer weer kolderieke scenario’s op. Het Residentie Orkest is een wereldberoemd muziekgezelschap, dus met de poen zat het in 2019 wel goed. Maar toch, de adviesraad was kritisch over hoe de politieke speerpunten van de vorige subsidie waren geland bij het orkest, dat talent naar Den Haag trekt uit de hele wereld. “Toch ziet de Commissie nog een aantal verbetermogelijkheden en denkt zij dat bijvoorbeeld meer diversiteit binnen de staf tot meer bewustzijn van diversiteit en inclusie binnen de gehele organisatie zal leiden. De internationale herkomst van werknemers aanvoeren als bewijs voor diversiteit getuigt van weinig begrip voor wat inclusie betekent.”

In het vijfjarenplan van 2020 kon het orkest hier alleen niet op worden afgerekend, iets wat de RvC dus wel in 2030 wil kunnen doen. En bij dat jaartal hoort een ambitieuze agenda, want naast diversiteit en inclusie is als belangrijkste speerpunt nu het klimaat toegevoegd: de sector moet verduurzamen.

Gisteren verscheen hierover een eerste grote advies, een rapport dat een soort routekaart moet worden naar die gewenste vergroening. Daarin staan zeven stappen die volgens de RvC nodig zijn om de transitie naar schone én groene kunsten een flinke zet te geven.

Het is niet een echte routekaart, want dat zou verwarrend werken: stap 4 betreft namelijk al een ‘Routekaart cultureel vastgoed’. Dat is meer een taakje voor een consultancyfirma dan voor een directeur van een toneelgroep of theater, laat staan voor een acteur. En dat is de rode draad bij elke stip op de routekaart. Van de zeven stappen is er maar eentje waarbij geen consultant nodig is: in stap 6 vraagt de Raad voor Cultuur geld voor de eerste vijf stappen. Er is slechts één stap waarin creatieve professionals ook wat gevraagd wordt, namelijk om met de consultants te werken aan testcases: in ‘Transitieateliers’ moet ontdekt worden wat haalbaar is, of slim.

“Met een representatieve groep koplopers uit de diverse geledingen worden de grotere transitieopgaven geïdentificeerd en concrete experimenten en acties aangegaan. Op deze manier participeert de cultuursector in en geeft hij vorm aan de duurzaamheidstransitie.”

De opzet lijkt op die van de Fieldlabs tijdens de pandemie, waar consultancy KPMG goede sier en winst mee maakte. Maar de ambities zijn groter: in de ateliers moet wetgeving tot stand komen, schrijft de raad. “Behalve financier is de overheid ook een actieve partij in de ateliers, want input uit de ateliers moet helpen de juiste beleidskaders voor de duurzaamheidstransitie te stellen.”

Alle tijd, moeite en geld die aan dit traject wordt uitgegeven, kan niet worden gestoken in het maken van kunst. Voor het geld dat één consultant per dag kost, kun je een kleine theaterproductie op de planken zetten, of een bandje op een poppodium.

Wat het de cultuursector gaat opleveren? Dat is de vraag, het enige dat nu zichtbaar is als stip op de horizon, is dat niet meedoen tot een bankroet leidt wegens geen subsidie. Misschien leidt zelfs kritiek al tot een lager bedrag.

Veel meer winst boekt een overheid die zich opmaakt voor een ‘klimaatbestendige’ culturele revolutie: het inperken van milieuonvriendelijk consumentengedrag door de invoering van CO2-kredieten. Dat hoeft niet iets te worden dat lijkt op de Social Credit Scores die Chinese burgers krijgen. Maar dat kan wel.

Politici sussen onrust hierover door te stellen dat het zo ver allemaal nog niet is, dat het zelfs nog niet kan omdat benodigde informatie niet voorhanden is. Daar heeft de adviesraad van D66-staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) alvast iets op gevonden: “In jaarlijkse rapportages moeten organisaties berichten over hun energieverbruik, watergebruik, afvalscheiding- en verwerking, reisbewegingen en/of productiematerialen. Waarover ze berichten, is afhankelijk van het type organisatie dat ze zijn: primair gebouwgebonden of producerend. ”

Omdat een theatergezelschap nog wel eens in een uithoek van het land komt, leveren hun reisdatums veel handige data op voor het bewind. Neem alleen al de factor tijd: omdat de terugreis doorgaans laat in de avond of in de nacht plaatsvindt, hebben deze statistieken nauwelijks last van het fileprobleem. De reisbewegingen wil de RvC graag zien.

Dit voorbeeld mag futiel lijken, maar is het niet: verkeer van en naar voorstellingen is namelijk de grootste vervuiler in de schone kunsten: bij een festival goed voor 80 procent van alle CO2-uitstoot. Dat blijkt uit enkele Britse studies. Eenmaal op het feestterrein is per bezoeker de carbon footprint juist heel laag, dat is dan weer het voordeel van festivals, een sublieme vorm van ‘intensieve menshouderij’.

De files na afloop van voorstellingen worden in de toekomst voorzien van een belasting: het kabinet bereidt momenteel rekeningrijden voor. Dat moet ingaan in 2030.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland15 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column17 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds