Binnenland

Beïnvloeden aanbevelingen Kaag de verkiezingsprogramma’s?

Avatar foto

op

Beïnvloeden aanbevelingen Kaag de verkiezingsprogramma’s?
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Vanaf september zijn de verkiezingsprogramma’s gepresenteerd door politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november dit jaar. Een belangrijk deel daarvan berust op fiscale maatregelen waarmee de Nederlandse samenleving kan worden gestuurd. In veel partijprogramma’s ligt de nadruk van die fiscale maatregelen op verdere reductie van CO2 en stikstofuitstoot. Deze maatregelen zijn niet door desbetreffende politieke partijen zelf bedacht, doch afkomstig uit een lijst die door het ministerie van Financiën, in samenwerking met de Belastingdienst, is opgesteld. Daarachter bevindt zich weer de EU Green Deal. Wat staat er zoal in de Fiscale Maatregelenlijst 2023 en welke resultaten kunnen we hiervan verwachten? Het is hard schrikken geblazen als je deze lijst doorneemt!

Wat is de Fiscale Maatregelenlijst?


“De Fiscale Maatregelenlijst 2023 biedt een overzicht van verschillende fiscale maatregelen, met bijbehorende budgettaire opbrengst, dat gebruikt kan worden door politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. De Fiscale Maatregelenlijst 2023 is een document waarvoor ambtelijk Financiën de verantwoordelijkheid draagt”, aldus de Inleiding van het bovengenoemde document.

De maatregelenlijst is bedoeld als technische ondersteuning voor het maken van politieke keuzes ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s en bevat geen oordeel over de wenselijkheid van maatregelen, aldus het ministerie van Financiën. Kortom; het is een soort grabbelton van nog te nemen fiscale maatregelen waaruit politieke partijen kunnen kiezen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

De maatregelen zijn onderverdeeld in paragrafen per beleidsterrein, zoals arbeid en inkomen, vermogen, klimaat en landbouw. Iedere maatregel bevat een korte toelichting en waar mogelijk een raming van de belastingopbrengsten van de maatregel. Een aantal van de maatregelen op de lijst zijn al in werking, maar kunnen worden aangescherpt of verhoogd.

Maatregelen die de belastingdruk inzake het klimaat drastisch verhogen

De in augustus dit jaar gepubliceerde lijst bevat maar liefst 23 opties om de belastingdruk inzake klimaat (conform de EU Green Deal) te verhogen. We bekijken er een paar.

 • Invoeren consumptiebelasting vlees vanaf 2026

Met deze maatregel, tevens opgenomen in het nieuwe Landbouwakkoord 2040 op pagina 6, wordt er een verbruiksbelasting per kilogram vlees geïntroduceerd. De belastingplichtige is de verkoper aan de eindconsument en het object van heffing betreft zowel in Nederland als in het buitenland geproduceerd vlees. Vanaf 2027 moet deze belasting structureel 840 miljoen euro per jaar opleveren.

 •  Verhogen leidingwaterbelasting van 42 cent naar 84 cent per kubieke meter vanaf 2025

De verhoging van de leidingwaterbelasting kan verbruikers stimuleren om minder leidingwater te gebruiken. Dit moet, naast een kleiner verbruik aan leidingwater, structureel 330 miljoen euro per jaar aan extra belastingen opleveren.

 • Verhogen accijns op fossiele brandstoffen met 10 procent

Met deze maatregel wordt de accijns op minerale oliën verhoogd met 10 procent vanaf 2024. Door een verhoging van de accijns op brandstof wordt brandstof duurder, waardoor een prikkel ontstaat om bijvoorbeeld zuiniger te gaan rijden of andere vervoersmiddelen te kiezen. Op 5 oktober dit jaar werd dit onzalige idee weggestemd door de Tweede Kamer. Maar wat niet is, kan nog komen.

 • Afschaffen verlaagd tarief bestelauto ondernemers vanaf 2026

Ondernemers met een bestelauto betalen in de motorrijtuigenbelasting een verlaagd tarief. Dit verlaagd tarief kan worden afgeschaft, waardoor ondernemers met een bestelauto op dezelfde manier belast worden als particulieren. Deze maatregel maakt bestelautobezit voor deze groep duurder en vergroot de prikkel voor duurzame alternatieven. Het moet vanaf 2026 tot 2028 circa

1 miljard euro extra belasting per jaar opleveren.

 • Verhogen dieseltoeslag motorrijtuigenbelasting

In de motorrijtuigenbelasting geldt een aparte dieseltoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s van particulieren. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt deze dieseltoeslag niet. Met deze maatregel wordt het tarief van de dieseltoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s van particulieren met circa 50 procent verhoogd vanaf 2025. Het moet tot 2030 circa 200 miljoen euro per jaar extra opleveren.

 • Afschaffen kwart- en halftarieven in de motorrijtuigenbelasting voor kampeerwagens

Voor kampeerauto’s geldt in de motorrijtuigenbelasting op dit moment een kwarttarief. Met deze maatregel worden de tarieven afgeschaft vanaf 2025. Het moet circa 113 miljoen euro per jaar aan extra belastingen opleveren. Hoeveel minder omzet de dealers in campers hierdoor zullen hebben, is niet becijferd.

 • Afschaffen vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor taxi of OV

Voor taxi’s en OV-voertuigen geldt momenteel nog een vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting. Met deze maatregel wordt deze vrijstelling afgeschaft vanaf 2025. De opbrengst hiervan voor de staat: circa 50 miljoen euro per jaar.

 • Progressiever tarief in de motorrijtuigenbelasting vanaf 2025

Voor zwaardere auto’s, onder andere SUV’s, moet een hoger tarief worden betaald. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van het gewicht van het voertuig: zwaardere auto’s worden meer belast dan lichtere auto’s. In deze planning gaat men meer betalen voor motorrijtuigen boven de 1250 kg, terwijl de auto’s daaronder minder gaan betalen.

 • Bpm-verhoging van 100 procent vanaf 2025 voor personenauto’s met verbrandingsmotor

De aanschafbelasting bpm wordt per 2025 zo aangepast dat het tarief voor personenauto’s met een verbrandingsmotor met 100 procent stijgt. De verhoging maakt de aanschaf van fossiel aangedreven auto’s explosief duurder, wat een prikkel geeft om te kiezen voor auto’s zonder of met beperktere CO2-uitstoot. De BPM wordt al verhoogd vanaf 2024, maar in 2025 dus met 100 procent ten opzichte van 2023. De omzetderving van de autobranche is niet berekend.

 • Verlagen van de onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer naar 12 cent vanaf 2025

Een werkgever mag in 2024 maximaal 22 cent per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers voor zakelijk gemaakte reizen, ongeacht het vervoermiddel en voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Deze maatregel betreft het verlagen van deze vergoeding naar 12 cent per kilometer voor woon-werkverkeer vanaf 2025 en moet structureel jaarlijks bijna 1 miljard euro aan belastingen opleveren.

 • Verhoging gemiddeld tarief vrachtwagenheffing naar 30 cent per kilometer vanaf 2028

Het ministerie van Infrastructuur is van plan om vanaf 2026 vrachtwagens met een kilometerheffing te gaan belasten. Met deze maatregel wordt de geplande vrachtwagenheffing verhoogd van gemiddeld 15 cent naar 30 cent per kilometer. Dit betreft een verdubbeling van het voor 2026 geplande tarief en moet 725 miljoen euro per jaar extra opbrengen. De Nederlandse consument zal deze heffing doorbelast krijgen in de prijzen van producten.

Wat zijn de gevolgen van deze plannen?

De bovenstaande fiscale maatregelen betreffen allen plannen waarvan een deel vooral terug te vinden is in de verkiezingsprogramma’s van partijen ter linkerzijde. De financiële gevolgen voor bedrijven en burgers zijn vaak niet doorgerekend, maar kunnen een vernietigend effect op werkgelegenheid en het besteedbaar inkomen van miljoenen Nederlanders hebben.

Het ministerie van Financiën heeft wel gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van al deze plannen en concludeert dat 41 van de in totaal 116 plannen een beperkt of onzeker effect zullen hebben, terwijl 20 plannen juist negatief uit zal pakken (zie tabel hieronder).

In de meeste belastingplannen wordt rekening gehouden met invoering vanaf 2025. We hebben dus nog even tijd om de Tweede Kamer zijn werk te laten doen. Weet dus op wie je stemt in november!

Verder Lezen

1 Reactie

 1. edzjoe

  19 oktober 2023 in 11:44

  Dus we betalen belasting om ambtenaren dit soort maatregelen te laten bedenken. Zou het niet veel verstandiger zijn om op 22 november te stemmen op een partij die de belastingen gaat verlagen en de dekking vind in het terugschroeven van alle toegezegde uitgaven voor klimaat, oorlog, woke, etc. FvD.

 2. Willum2

  19 oktober 2023 in 13:36

  Prima idee. Alleen stemmen op een echte oppositie partij kan ons nog redden. Dan moet er wel op de stembureaus worden gecontroleerd (wat wettelijk is toegestaan) of het stemmen correct wordt afgehandeld.
  De keuze is eenvoudig: FvD

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Foto: ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van Geert Wilders, Frans Timmermans vervolgen?

Frans Timmermans deed de volgende uitspraak: “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.”


Het OM kleurt met enige regelmaat flink buiten de lijntjes waardoor er velen twijfelen over de onafhankelijkheid van datzelfde OM. Zo is een snelweg blokkeren een voorrecht dat nog altijd aan Extinction Rebellion toebehoort. Dat kan inmiddels meer dan 35 keer straffeloos. Eén keertje voor ‘blokkeerfriezen’ was voldoende voor een spektakelstuk van het OM. ‘Uitlegfilmpjes’ kwamen er om uit te leggen hoe gevaarlijk het blokkeren van de snelweg is, een compleet mediacircus werd opgestart om aan te geven hoe belangrijk het demonstratierecht is, en DNA werd afgenomen van de blokkeerfriezen. Nu is het al maanden stil bij het OM om exact hetzelfde vergrijp: het blokkeren van de snelweg.

Gideon van Meijeren wordt voor opruiing tot geweld vervolgd omdat hij meermaals opriep tot vreedzaam en geweldloos verzet. Hoewel het OM erkent dat hij niet direct heeft aangezet tot geweld meent het OM toch over te moeten gaan tot vervolging omdat “je zou kunnen zeggen dat hij mensen op ideeën brengt, namelijk het idee dat geweld gebruiken geoorloofd is, misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld”, aldus het OM.

Als het OM consequent is zou dus vervolging op Timmermans moeten worden ingezet. De uitspraak “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt” sluit geweld zelfs niet uit, terwijl Gideon van Meijeren dat wél deed.

Geruststellend voor Timmermans is wellicht de recente uitspraak van Mark Rutte over het opblazen van Nordstream; het zal afhankelijk zijn van wie de dader is en met welk motief. Of, zoals George Orwell het verwoordde in Animal Farm: some pigs are more equal than others.

 

Verder Lezen

Binnenland

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Foto: ANP

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom.

Een messiascomplex (soms ook een Christuscomplex, een verlosserscomplex of redderscomplex genoemd) is een gemoedstoestand waardoor een persoon gelooft dat hij voorbestemd is een redder of verlosser te worden.


Het Stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt. Het is een vorm van een traumaband.

Het messiascomplex valt toe te wijzen aan bijna de voltallige Tweede Kamer. Het is volstrekte waanzin om 28 miljard euro gemeenschapsgeld te willen uitgeven aan de bestrijding van de opwarming van de aarde met 0,000036 graden terwijl tegelijkertijd in India en China alle ‘inspanningen’ meer dan volledig teniet worden gedaan. En dat terwijl de bestaanszekerheid van steeds meer Nederlanders teniet wordt gedaan door verdergaande lastenverzwaringen vanuit exact dezelfde individuen. Ook is het volstrekte waanzin te dénken dat CO2 de holy grail is, maar juist het messiascomplex zorgt ervoor dat het niet uitmaakt wat de gevolgen zijn van het ingrijpen in de samenleving ten koste van alles. Ook is het volstrekte waanzin de voltallige industrie het land uit te jagen, wetende dat ze het industriële complex ergens anders op aarde weer opbouwen. Ook is het volstrekte waanzin de energievoorziening van een land compleet overhoop te gooien; het is niet langer de vraag óf we in Nederland een black-out krijgen, maar slechts wannéér.

Het gevolg van zo’n black-out zal zijn dat de politiek naar de netbeheerders zal wijzen, maar de samenleving zal dat, tegen hun verwachting in, niet doen. Die zal de klimaatdrammers aanwijzen als oorzaak. Want alles was te voorzien, voor alles wordt al meer dan een decennium gewaarschuwd door experts. De drammerij heeft gezorgd voor een tsunami aan regelgeving, verboden en subsidies. En dit allemaal ten koste van de samenleving waarbij een geprivilegieerde kaste ervan heeft mogen profiteren. En op alle terreinen zien we dat terug, of het nu stikstof, PFAS, CO2, het klimaat, de oorlog in Oekraïne, corona of de asielzoekers zijn. Totale nitwits die met de slechts denkbare argumenten de meest idiote dingen de samenleving opleggen zonder daarbij oog te willen hebben voor de consequenties. Een kosten-batenanalyse is aan dergelijke nitwits niet besteed.

Aan de andere kant van het spectrum staan de lijders aan het Stockholmsyndroom bij wie het maar niet wil doordringen dat we naar een toneelstukje kijken waarbij een stel lijders aan het messiascomplex (of het is het leiders van het messiascomplex?) de hele samenleving de afgrond ingooien ter meerdere eer en glorie van henzelf. Terwijl de overheid miljarden euro’s verkwanselt aan aantoonbare onzin en daar niet op gecontroleerd wenst te worden, wordt de burger de duimschroeven aangedraaid.

Zelf ontspringen de messiaslijders de dans, voor hén zijn de uitzonderingen. Zij mogen vliegen, autorijden, vlees eten, vijf keer per jaar op vakantie en krijgen géén AZC voor de deur en géén windmolen in de achtertuin. Als dank stroomlijnen ze de subsidiestromen richting hun vrindjes, die hen vervolgens een leuke baan bezorgen mocht het allemaal te spannend worden op het pluche.

Het stopt pas als de wal het schip keert. En dat ligt bij iedereen ergens anders. Bij de één is dat als er een windmolen in de achtertuin komt te staan en de gemeente én de rechter aangeven ‘het belang van de samenleving te dienen’, bij de ander op het moment dat de auto onbetaalbaar wordt en de deur uit moet, bij weer een ander als het eten onbetaalbaar wordt en bij weer een ander nooit. Die laatste vindt het allemaal prima, want hij of zij heeft nergens last van en hangt op de één of andere manier aan de subsidie-injectie van hun eigen Messias, de uitdijende overheid zelf met al haar salarisverhogingen en compensaties. Follow the money, dat geldt altijd, in goede en in slechte tijden.

 

Verder Lezen

Binnenland

Wat zit er achter die heibel over nieuwe onderzeeboten?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Wat zit er achter die heibel over nieuwe onderzeeboten?
Foto: ANP

Op woensdagavond 13 maart debatteert de Tweede Kamer over de vraag waarom scheepsbouwer Damen een mega-order voor nieuwe Nederlandse onderzeeboten dreigt mis te lopen, aldus het blad voor de maritieme industrie ‘Schuttevaer’. Met name de SGP blijkt zich hard te maken om de order zoveel mogelijk in Nederland te houden. Het kabinet onder leiding van Mark Rutte had eerder al besloten om de opdracht aan het Franse bedrijf Naval te gunnen. Dat zou de goedkoopste aanbieder zijn, maar wel dankzij Franse staatssteun, aldus de Telegraaf op 12 maart jongstleden. Wat speelt er allemaal achter de politieke schermen? En wanneer hebben we dit eerder meegemaakt?

 


Besluit tot aanschaf en offerte aanvraag in 2022 genomen

Volgens het Financieele Dagblad (FD) van 16 oktober 2022 is het besluit tot de aanschaf van de nieuwe duikboten in 2022 genomen. In november van dat jaar ging de offerte de deur uit naar drie potentiële leveranciers. De Tweede Kamer eiste destijds garanties voor de betrokkenheid van de Nederlandse industrie.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) uit Duitsland, Naval Group Frankrijk en Saab Kockums uit Zweden zijn destijds om die offertes gevraagd, aldus het FD. Daarbij heeft Saab aangegeven samen te willen werken met de Nederlandse scheepswerf Damen.

Als het aan Mark Rutte en collega Kajsa Ollongren ligt, gaat de opdracht van 4 tot 6 miljard euro nu dus naar het Franse Naval en niet naar Saab/Damen.

Spelen persoonlijke belangen van Mark Rutte mogelijk een rol?

In de Volkskrant van 12 maart lezen we dat de opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe onderzeeboten, het ministerie van Defensie van mevrouw Ollongren, zich behoorlijk heeft verslikt in deze opdracht. Ook is er in het artikel te lezen dat Franse president Macron persoonlijk aan deze opdracht heeft lopen trekken. Macron zijn steun is weer nodig om Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO benoemd te krijgen.

SGP-leider Chris Stoffer kan er met zijn verstand niet bij dat het demissionaire kabinet de vier nieuwe onderzeeboten wil laten bouwen door de Franse Naval Group. “Mijn politieke nachtmerrie is uitgekomen”, verzucht Stoffer bij omroep Wij Nederland (WNL) op 13 maart. Met de bouw in Frankrijk gaan vier tot zes miljard Nederlandse euro’s de grens over.

Op de website van WNL (13 maart 2024) is ook te lezen dat Stoffer vermoedt dat de vriendschap tussen demissionair premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron een rol speelt in het besluit. “Er zit ook iets tussen onze premier en de hoogste man in Frankrijk, Emmanuel Macron. Er is een vriendschap, er zijn altijd contacten geweest. Als Macron naar Nederland komt, komt toevallig de CEO van Naval mee. Het is iets wat ongrijpbaar is voor mij”, aldus Stoffer.

Rutte doneerde begin maart al miljarden Nederlands belastinggeld aan Oekraïne

Op 1 maart 2024 tekende Mark Rutte in Kiev een overeenkomst met de Oekraïense president Zelenski om het land de komende 10 jaar militair, financieel en economisch te ondersteunen in de strijd tegen Rusland. De volledige tekst van deze overeenkomst is hier te downloaden.

De overeenkomst is gebaseerd op het Partnership for Peace programma uit 1995, dat niet-NAVO-landen in de gelegenheid stelt om met de NAVO samen te werken. Hoe die samenwerking zal zijn, wordt uitgewerkt in individuele overeenkomsten, zoals die tussen Nederland en Oekraïne welke op 1 maart getekend werd.

In de overeenkomst is onder meer bepaald dat Nederland Oekraïne zal ondersteunen middels het doneren van wapens en munitie gedurende het jaar 2024 voor een waarde van maar liefst 2 miljard euro Nederlands belastinggeld. Ook zal ons land helpen bij het herstellen van de oorspronkelijke grenzen van het land (lees: terugwinnen van de Krim). Hoe dat laatste moet gebeuren (inzet van militairen?) is nog even onduidelijk.

Wat wel duidelijk is, zijn de recente keuzes van onze demissionaire minister-president in het kader van zijn beoogde benoeming als nieuwe NAVO-baas. Zowel de keuze voor Franse onderzeeërs, als de aanzienlijke steun aan Oekraïne, passen bij zijn ambities.

Mislukt Nederlands industriebeleid

Het duikboten verhaal wordt pas echt droevig als je jezelf realiseert dat de huidige klasse onderzeeërs nog volledig in Nederland werd gebouwd en dat nog steeds het geval had kunnen zijn.

Nederland opereert momenteel vier duikboten van de Walrus klasse, aldus het eerdergenoemde FD- artikel. Deze zijn in de jaren ’90 in ons land gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Die werf was tot en met 1991 in handen van de Nederlandse staat en ging in 1996 ten onder aan een combinatie van gebrekkig management en gebrekkig inzicht vanuit de Nederlandse politiek inzake het belang van een eigen maritieme defensie-industrie.

In het laatste jaarverslag (1995) van de destijds zieltogende RDM is te lezen dat, gezien de situatie van dat moment, de keuze was gemaakt om twee nieuwe bedrijfsonderdelen op te richten die het meest toekomstbestendig zouden zijn; RDM Submarines BV en RDM Technology BV. Het eerste bedrijf zou nieuwe duikboten gaan bouwen en het tweede zou het onderhoud van die boten voor zijn rekening nemen.

Het bedrijf was eerder in de financiële problemen gekomen toen de Nederlandse overheid in 1990 zelf besloot om een grote order voor duikboten uit Taiwan af te blazen onder druk van China. Vervolgens werd het in 1991 verkocht aan de Royal Begemann Group van ‘bedrijvendokter’ Joep van den Nieuwenhuyzen.

We zitten momenteel weer in zo’n situatie waarin de Nederlandse overheid bakzeil haalt met een vlaggenschip van onze economie. Ditmaal heet dat drama ASML en gingen Rutte cum suis overstag voor dreigementen uit de VS waardoor ASML vervolgens plannen ging ontwikkelen om uit ons land te vertrekken.

Moraal van dit verhaal: de Nederlandse economie is vaker geofferd om de persoonlijke belangen van politici. We hebben absoluut een ander type politiek leider nodig in ons land. Mensen die primair in het nationaal belang denken in plaats van aan zichzelf.

Verder Lezen

Recent

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Binnenland14 uur geleden

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van...

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Binnenland1 dag geleden

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom....

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan
Media2 dagen geleden

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan

Ons bereiken in toenemende mate berichten van verontruste lezers over censuur op sociale media zoals X, LinkedIn, Instagram en Pinterest....

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op
Column3 dagen geleden

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op

Liegen door weg te laten De ‘RKI-files’ geven inmiddels een angstaanjagend inzicht in de breinen van politici, wetenschap en media....

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column4 dagen geleden

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden

Demissionair baantjesjager Mark Rutte noemde het migratiepact een ‘historisch akkoord’. Ook zijn stoffige tassendrager, Malik Azmani, was dolgelukkig met het...

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter
Buitenland5 dagen geleden

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter

De World Health Organization (WHO) ligt al sinds de start van de coronapandemie onder een vergrootglas. Na corona bleef dat...

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd! Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!
Column6 dagen geleden

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!

Op 15 april publiceerde Autoweek een dramatische analyse over de ontwikkelingen van de brandstofprijzen aan de pomp in ons land....

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds
Column6 dagen geleden

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds

De Europese Commissie gebruikte de coronacrisis om een nieuw miljarden subsidieplan te ontwikkelen dat gericht is op het sneller financieren...

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie
Klimaat7 dagen geleden

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie

Baalde u al dat de zon tijdens een dag met druk vliegverkeer verscholen raakt achter een waas van vliegtuigsporen? Luchtvaartexperts...

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column1 week geleden

Een snelle formatie redt Nederlandse woningmarkt misschien nog van de afgrond

Verschillende mediakanalen kwamen deze week met ronkende koppen. Nu.nl meldt dat “Nederland tot de duurste Europese landen behoort als het...

TrendingThis will close in 0 seconds