Binnenland

Beïnvloeden aanbevelingen Kaag de verkiezingsprogramma’s?

Avatar foto

op

Beïnvloeden aanbevelingen Kaag de verkiezingsprogramma’s?
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Vanaf september zijn de verkiezingsprogramma’s gepresenteerd door politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november dit jaar. Een belangrijk deel daarvan berust op fiscale maatregelen waarmee de Nederlandse samenleving kan worden gestuurd. In veel partijprogramma’s ligt de nadruk van die fiscale maatregelen op verdere reductie van CO2 en stikstofuitstoot. Deze maatregelen zijn niet door desbetreffende politieke partijen zelf bedacht, doch afkomstig uit een lijst die door het ministerie van Financiën, in samenwerking met de Belastingdienst, is opgesteld. Daarachter bevindt zich weer de EU Green Deal. Wat staat er zoal in de Fiscale Maatregelenlijst 2023 en welke resultaten kunnen we hiervan verwachten? Het is hard schrikken geblazen als je deze lijst doorneemt!

Wat is de Fiscale Maatregelenlijst?

“De Fiscale Maatregelenlijst 2023 biedt een overzicht van verschillende fiscale maatregelen, met bijbehorende budgettaire opbrengst, dat gebruikt kan worden door politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. De Fiscale Maatregelenlijst 2023 is een document waarvoor ambtelijk Financiën de verantwoordelijkheid draagt”, aldus de Inleiding van het bovengenoemde document.

De maatregelenlijst is bedoeld als technische ondersteuning voor het maken van politieke keuzes ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s en bevat geen oordeel over de wenselijkheid van maatregelen, aldus het ministerie van Financiën. Kortom; het is een soort grabbelton van nog te nemen fiscale maatregelen waaruit politieke partijen kunnen kiezen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

De maatregelen zijn onderverdeeld in paragrafen per beleidsterrein, zoals arbeid en inkomen, vermogen, klimaat en landbouw. Iedere maatregel bevat een korte toelichting en waar mogelijk een raming van de belastingopbrengsten van de maatregel. Een aantal van de maatregelen op de lijst zijn al in werking, maar kunnen worden aangescherpt of verhoogd.

Maatregelen die de belastingdruk inzake het klimaat drastisch verhogen

De in augustus dit jaar gepubliceerde lijst bevat maar liefst 23 opties om de belastingdruk inzake klimaat (conform de EU Green Deal) te verhogen. We bekijken er een paar.

 • Invoeren consumptiebelasting vlees vanaf 2026

Met deze maatregel, tevens opgenomen in het nieuwe Landbouwakkoord 2040 op pagina 6, wordt er een verbruiksbelasting per kilogram vlees geïntroduceerd. De belastingplichtige is de verkoper aan de eindconsument en het object van heffing betreft zowel in Nederland als in het buitenland geproduceerd vlees. Vanaf 2027 moet deze belasting structureel 840 miljoen euro per jaar opleveren.

 •  Verhogen leidingwaterbelasting van 42 cent naar 84 cent per kubieke meter vanaf 2025

De verhoging van de leidingwaterbelasting kan verbruikers stimuleren om minder leidingwater te gebruiken. Dit moet, naast een kleiner verbruik aan leidingwater, structureel 330 miljoen euro per jaar aan extra belastingen opleveren.

 • Verhogen accijns op fossiele brandstoffen met 10 procent

Met deze maatregel wordt de accijns op minerale oliën verhoogd met 10 procent vanaf 2024. Door een verhoging van de accijns op brandstof wordt brandstof duurder, waardoor een prikkel ontstaat om bijvoorbeeld zuiniger te gaan rijden of andere vervoersmiddelen te kiezen. Op 5 oktober dit jaar werd dit onzalige idee weggestemd door de Tweede Kamer. Maar wat niet is, kan nog komen.

 • Afschaffen verlaagd tarief bestelauto ondernemers vanaf 2026

Ondernemers met een bestelauto betalen in de motorrijtuigenbelasting een verlaagd tarief. Dit verlaagd tarief kan worden afgeschaft, waardoor ondernemers met een bestelauto op dezelfde manier belast worden als particulieren. Deze maatregel maakt bestelautobezit voor deze groep duurder en vergroot de prikkel voor duurzame alternatieven. Het moet vanaf 2026 tot 2028 circa

1 miljard euro extra belasting per jaar opleveren.

 • Verhogen dieseltoeslag motorrijtuigenbelasting

In de motorrijtuigenbelasting geldt een aparte dieseltoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s van particulieren. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt deze dieseltoeslag niet. Met deze maatregel wordt het tarief van de dieseltoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s van particulieren met circa 50 procent verhoogd vanaf 2025. Het moet tot 2030 circa 200 miljoen euro per jaar extra opleveren.

 • Afschaffen kwart- en halftarieven in de motorrijtuigenbelasting voor kampeerwagens

Voor kampeerauto’s geldt in de motorrijtuigenbelasting op dit moment een kwarttarief. Met deze maatregel worden de tarieven afgeschaft vanaf 2025. Het moet circa 113 miljoen euro per jaar aan extra belastingen opleveren. Hoeveel minder omzet de dealers in campers hierdoor zullen hebben, is niet becijferd.

 • Afschaffen vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor taxi of OV

Voor taxi’s en OV-voertuigen geldt momenteel nog een vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting. Met deze maatregel wordt deze vrijstelling afgeschaft vanaf 2025. De opbrengst hiervan voor de staat: circa 50 miljoen euro per jaar.

 • Progressiever tarief in de motorrijtuigenbelasting vanaf 2025

Voor zwaardere auto’s, onder andere SUV’s, moet een hoger tarief worden betaald. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van het gewicht van het voertuig: zwaardere auto’s worden meer belast dan lichtere auto’s. In deze planning gaat men meer betalen voor motorrijtuigen boven de 1250 kg, terwijl de auto’s daaronder minder gaan betalen.

 • Bpm-verhoging van 100 procent vanaf 2025 voor personenauto’s met verbrandingsmotor

De aanschafbelasting bpm wordt per 2025 zo aangepast dat het tarief voor personenauto’s met een verbrandingsmotor met 100 procent stijgt. De verhoging maakt de aanschaf van fossiel aangedreven auto’s explosief duurder, wat een prikkel geeft om te kiezen voor auto’s zonder of met beperktere CO2-uitstoot. De BPM wordt al verhoogd vanaf 2024, maar in 2025 dus met 100 procent ten opzichte van 2023. De omzetderving van de autobranche is niet berekend.

 • Verlagen van de onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer naar 12 cent vanaf 2025

Een werkgever mag in 2024 maximaal 22 cent per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers voor zakelijk gemaakte reizen, ongeacht het vervoermiddel en voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Deze maatregel betreft het verlagen van deze vergoeding naar 12 cent per kilometer voor woon-werkverkeer vanaf 2025 en moet structureel jaarlijks bijna 1 miljard euro aan belastingen opleveren.

 • Verhoging gemiddeld tarief vrachtwagenheffing naar 30 cent per kilometer vanaf 2028

Het ministerie van Infrastructuur is van plan om vanaf 2026 vrachtwagens met een kilometerheffing te gaan belasten. Met deze maatregel wordt de geplande vrachtwagenheffing verhoogd van gemiddeld 15 cent naar 30 cent per kilometer. Dit betreft een verdubbeling van het voor 2026 geplande tarief en moet 725 miljoen euro per jaar extra opbrengen. De Nederlandse consument zal deze heffing doorbelast krijgen in de prijzen van producten.

Wat zijn de gevolgen van deze plannen?

De bovenstaande fiscale maatregelen betreffen allen plannen waarvan een deel vooral terug te vinden is in de verkiezingsprogramma’s van partijen ter linkerzijde. De financiële gevolgen voor bedrijven en burgers zijn vaak niet doorgerekend, maar kunnen een vernietigend effect op werkgelegenheid en het besteedbaar inkomen van miljoenen Nederlanders hebben.

Het ministerie van Financiën heeft wel gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van al deze plannen en concludeert dat 41 van de in totaal 116 plannen een beperkt of onzeker effect zullen hebben, terwijl 20 plannen juist negatief uit zal pakken (zie tabel hieronder).

In de meeste belastingplannen wordt rekening gehouden met invoering vanaf 2025. We hebben dus nog even tijd om de Tweede Kamer zijn werk te laten doen. Weet dus op wie je stemt in november!

Verder Lezen

2 Comments

 1. edzjoe

  19 oktober 2023 in 11:44

  Dus we betalen belasting om ambtenaren dit soort maatregelen te laten bedenken. Zou het niet veel verstandiger zijn om op 22 november te stemmen op een partij die de belastingen gaat verlagen en de dekking vind in het terugschroeven van alle toegezegde uitgaven voor klimaat, oorlog, woke, etc. FvD.

 2. Willum2

  19 oktober 2023 in 13:36

  Prima idee. Alleen stemmen op een echte oppositie partij kan ons nog redden. Dan moet er wel op de stembureaus worden gecontroleerd (wat wettelijk is toegestaan) of het stemmen correct wordt afgehandeld.
  De keuze is eenvoudig: FvD

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Nederlandse Steun aan Oekraïne; wanneer is het genoeg geweest?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Nederlandse Steun aan Oekraïne; wanneer is het genoeg geweest?
Foto: ANP

In totaal leverde Nederland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor meer dan 8 miljard euro aan directe steun: 2,6 miljard aan wapens en meer dan 5 miljard aan opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarmee is ons land de grootste supporter van Oekraïne binnen de EU na het VK, Duitsland en Polen, aldus het Belgische zakenblad Business AM. Waaraan zijn die ruim 8 miljard euro Nederlands belastinggeld uitgegeven en in hoeverre had ons parlement daar nog wat over te zeggen?

Een grote uitgavenpost bestaat uit wapens en munitie: 2,6 miljard euro

Nederland geeft militaire steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Defensie stuurt materieel, geeft training aan Oekraïense militairen en verricht onderhoud. Op de website van het ministerie van Defensie is na te lezen hoeveel (en welke) wapens en munitie er aan Oekraïne zijn gedoneerd. Tot aan oktober 2023 was dat voor een bedrag van 2,1 miljard euro aan Nederlands belastinggeld. Op 3 november dit jaar besloot demissionair minister van Defensie, Kajsa Ollongren, daar nog eens 500 miljoen euro aan toe te voegen, puur voor de levering van munitie om wapens mee te voorzien. Munitie waarmee de tegenstanders van Oekraïne worden uitgeschakeld of gedood. Dat brengt het totaal aan wapenleveringen op 2.600.000.000 euro.

 

De militaire leveringen aan Oekraïne hebben negatieve invloed op de operationele gereedheid van de Nederlandse defensie, maar de gevolgen zijn tot nu toe door onze regering als acceptabel beoordeeld aldus het ministerie.

Waar leveringen invloed hebben op de eigen gereedheid voor oorlog, probeert Defensie zo snel als mogelijk weer nieuw materieel aan te kopen. Het geld hiervoor komt niet uit de Defensiebegroting. Het wordt betaald vanuit de algemene middelen van de Rijksbegroting, aldus de website van het ministerie.

Als je naar die specifieke post in de begroting voor 2023 kijkt, zie je dat deze voor Oekraïne op 446 miljoen euro is begroot. Dit bedrag wordt alleen al door de donatie van 500 miljoen euro aan munitie per november dit jaar overschreden door een demissionaire minister die hier niet toe bevoegd is. Democratische regels worden niet meer gerespecteerd.

Voor het jaar 2024 wordt het nog veel bonter. Dan wordt er 1.042 miljoen (!) euro extra uitgetrokken voor Oekraïne bovenop de miljarden die voor dat jaar al voor steun aan de oorlog en vluchtelingen zijn weggeschreven (zie tabel hieronder). Je ziet dat de extra uitgaven voor Oekraïne zowel in 2023 als 2024 die van het bestrijden van corona (2022) overtreffen!

 

 

Kosten opvang Oekraïners: 5,5 miljard euro (2022-2023)

Naast de 2,6 miljard euro aan wapens en munitie, heeft de opvang van Oekraïense vluchtelingen tot op heden de Nederlandse belastingbetaler 5,5 miljard euro gekost, zo’n 2,3 miljard in 2022 en nog eens 3,2 miljard voor 2023. Daarmee worden circa 100.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land opgevangen, aldus de website van de SER. Over een periode van 2 jaar komt dat neer op 55.000 euro belastinggeld per Oekraïense vluchteling.

Dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van die circa 60.000 asielzoekers per jaar, die geen Oekraïense vluchtelingen zijn. Daarvoor was 500 miljoen euro begroot voor het jaar 2022, maar het werd 1.500 miljoen, dus drie keer zoveel als begroot, aldus opinieweekblad EW in januari 2023. De kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen overtreffen die van de reguliere asielzoekers. Dat is merkwaardig omdat Oekraïners hier meteen mogen werken en asielzoekers pas nadat ze een statushouder zijn geworden.

De EU als derde pilaar van Nederlandse steun aan Oekraïne

Behalve de steun aan Oekraïne via wapenleveranties en opvang van vluchtelingen, neemt Nederland ook nog deel aan financiële steun aan het land via de donaties van de Europese Unie.

In het eerste jaar na de invasie (2022) heeft de EU meer dan 67 miljard euro aan economische, humanitaire en militaire steun aan Oekraïne verstrekt.

Maar het gaat nog veel verder: “In februari 2023 hebben de Europese Commissie en Oekraïne een baanbrekend pact gesloten om Oekraïne te associëren met het programma voor de eengemaakte markt. Dit moet het land een betere markttoegang geven, een gunstig ondernemingsklimaat bevorderen en duurzame groei op lange termijn stimuleren”, aldus deze EU-website. Met dat pact is een bedrag van 134,8 miljard euro gemoeid dat als volgt is verdeeld:

 

 

In 2022 heeft ons land in totaal 10 miljard euro aan de EU bijgedragen. Dat is circa vier procent van de totale bijdragen van lidstaten aan de EU. Als je die vier procent weer loslaat op de totale steun van 200 miljard euro vanuit de EU aan Oekraïne over de jaren 2022 en 2023, dan heeft ons land via de EU ook nog eens 8 miljard euro gedoneerd.

Daarmee komt de totale Nederlandse steun aan Oekraïne op 16,1 miljard euro steun over de periode 2022-2023, dus 8 miljard euro per jaar.

Jaarlijkse armoedebestrijding in Nederland; 2 miljard euro

In schril contrast met de ongeëvenaarde steun aan Oekraïne, staat de steun aan de eigen bevolking. Door de hoge inflatie nam de armoede in ons land schrikbarend toe. Dat is voor het eerst onderkend door het Centraal Planbureau in 2022. Toen werd berekend dat 4,9 procent van de Nederlandse bevolking in armoede zou leven vanaf 2023. Het gaat dan om ca. 900.000 landgenoten.

Vervolgens maakte de Rijksoverheid op 19 september 2023 bekend dat ter bestrijding van deze armoede jaarlijks structureel 2 miljard euro vrijgemaakt wordt om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Hierdoor stijgt het aantal mensen in armoede niet en daalt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, aldus de Rijksoverheid op haar website.

De verhouding in Nederland is wat overheidsuitgaven betreft volledig zoek.

Democratie in Nederland om zeep geholpen?

Als je de moeite neemt om de Tweede Kamer debatten uit februari over de steun aan Oekraïne na te lezen, realiseer je jezelf dat het steeds meer is afgedaan met de democratie in Nederland zoals die zich heeft ontwikkeld onder partijen als VVD en D66. Op tweedekamer.nl is het hele (steno)verslag van het debat van 21 februari 2023 (50 pagina’s) te lezen. Centraal in de discussie stond het gebrek aan transparantie en tijdige informatieverschaffing vanuit de regering aan de Tweede Kamer. Oftewel: ons parlement wordt weinig (en soms niet) betrokken bij de besluiten inzake steun aan Oekraïne. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft ‘vrijheid’ en ‘democratie’ onder de bus gegooid. Daarbij is de VVD ondersteund door haar vrienden van Democraten 66 die ook vergeten lijken te zijn wat het woord inhoudt.

Denk hier maar eens over na voor je gaat stemmen.

Verder Lezen

Binnenland

Draaikont Timmermans: 2 minuten video en u weet genoeg

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Draaikont Timmermans: 2 minuten video en u weet genoeg
Foto: ANP Henri Bontenbal (CDA) en Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) tijdens de Telegraaf Verkiezingsmiddag

Dat Frans Timmermans een draaikont is weten we al heel lang. Dat hij geen verstand heeft van ‘het klimaat’ weten we nog veel langer. Maar zijn retoriek wordt tenenkrommend als u in slechts twee minuutjes deze video bekijkt: Bontebal maakt binnen die tijd gehakt van al zijn ‘argumenten’.

Binnen twee minuten wisselt Timmermans van het argument dat “we 1000 dagen niets aan het klimaat hebben gedaan” naar “dat Nederland van de achterhoede naar de kop van het peloton is gegaan wat betreft de energietransitie”. Al snel wordt het Timmermans te heet onder de voeten en roept hij “wat hebben jullie gedaan aan de versterking van die stroomnetten in die 1000 dagen?” Bontebal, die zelf bij een netbeheerder heeft gewerkt, weet als geen ander dat Timmermans hier een feitelijke onwaarheid uitspreekt en dat er enorm geïnvesteerd is in de stroomnetten. Als dat niet werkt zegt draaikont Timmermans “ik prijs je ook de hemel in als het gaat om energie”, terwijl hij een zin eerder het als onzin afdeed.

Daarna komt de quote van draaikont Timmermans “je kan toch niet ontkennen dat het op stikstof helemaal is vastgelopen?” Voor Timmermans is stikstof en klimaat hetzelfde, waaruit weer blijkt dat hij er écht geen kaas van heeft gegeten. Bontebal doorziet het spel en spreekt Timmermans daarop aan: stikstof en klimaat zijn niet hetzelfde. Timmermans dendert erover heen en begint over 60 procent stikstofreductie, maar ook dat klopt niet. Bontebal heeft zelf meegeholpen het coalitieakkoord op te stellen en betrapt Timmermans op de volgende leugen en deelt dat ook fijntjes mee.

We willen hier niet pleiten om op Bontebal te stemmen, maar een stem op Timmermans is een stem op een rancuneuze windvaan, of draaikont als u dat beter vindt klinken. Al zijn onwaarheden over kernenergie heeft u al eerder in de media kunnen vernemen, deze kon er nog wel bij. Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Zelfs het paard is al uit het zicht verdwenen als we het over Air Timmerfrans hebben.

Verder Lezen

Binnenland

Hugoshenko: deze kartonnen auto is veilig en uitgebreid getest

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Hugoshenko: deze kartonnen auto is veilig en uitgebreid getest
Foto credits: RTL nieuws

De Fabeltjeskrant heeft gisteren het nieuwste product van de auto-industrie onthuld: de kartonnen auto. Buiten het feit dat deze auto klimaatneutraal is gebouwd met behulp van de allerlaatste technologieën, is de auto vooral veilig. “Deze auto is uitgebreid getest en iedereen die twijfelt aan de veiligheid zou ik op het hart willen drukken dat hij vertrouwen moet hebben in de fabrikant en de wetenschap”, aldus verkeersminister Hugoshenko tegenover de Fabeltjeskrant.

Volgens Hugoshenko is de Rijksdienst voor het Wegverkeer razend enthousiast en zal een tijdelijke toelating voor de Nederlandse wegen slechts een formaliteit zijn. Ook de Fabeltjeskrant zelf is laaiend enthousiast. “Dit wordt dé oplossing voor alle problemen die we momenteel hebben”, stond er gisteren nog in chocoladeletters in een hoofdredactioneel artikel op de voorpagina.

Ab Westerhaus, belangenbehartiger van de auto-industrie, looft de genialiteit van de kartonnen auto. “Iedereen die geen kartonnen auto koopt zou eigenlijk naar een eiland verbannen moeten worden”, aldus Westerhaus. Er zijn wel mensen die kritisch zijn en zich afvragen of een kartonnen auto wel veilig is bij een aanrijding, maar volgens verkeersminister Hugoshenko is dat ‘complotretoriek’.

In een uitgelekt contract van de fabrikant van de kartonnen auto met de Nederlandse overheid, een contract dat overigens tot staatsgeheim is gemaakt, staat dat de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid heeft mocht het onverhoopt toch misgaan. Volgens minister Ernst Badkuip, die jarenlang voor de auto-industrie gewerkt heeft, zal ‘geval voor geval bekeken moeten worden hoe het zit met de aansprakelijkheid’. Bovendien is de Nederlandse overheid een aankoopverplichting aangegaan voor 14 miljoen exemplaren van dit revolutionaire model en is het belang voor de Nederlandse samenleving daarmee wel duidelijk. Ook de politiek is vrijwel eensluidend over het verwachte succes.

Adje Veulen, woordvoerder van het ministerie van Landbouw, pleit er dan ook voor om autodealers die zich negatief uitlaten over de kartonnen auto hun BOVAG-lidmaatschap af te nemen. “Het kan niet zo zijn dat er enkele dealers tussen zitten die kritisch zijn”, aldus Veulen, “die zul je dan het recht moeten ontnemen om nog langer als autodealer op te treden.”

Juffrouw Mier van de Fabeltjeskrant was vanaf het begin al kritisch op de kartonnen auto, maar is inmiddels ontslagen. “We kunnen het ons niet permitteren het beleid van Hugoshenko te ondermijnen, dit is cruciaal voor onze samenleving”, aldus Meneer de Uil van de Fabeltjeskrant. “Het ondermijnt de auto-strategie van de overheid”, aldus Hugoshenko.

Kamerlid Tjerie Bidet is kritisch over de veiligheid en met name de drang die erachter zit om iedereen te verplichten een kartonnen auto aan te schaffen. “We weten helemaal niets over de veiligheid, zijn er al botsproeven gedaan, wat gebeurt er na een regenbui?”, aldus Bidet. Volgens Hugoshenko zijn dit geen relevante vragen en het voltallige kabinet is het hiermee eens. Al verschillende keren is door kamervoorzitster Vera Heuvelkamp de microfoon uitgezet nadat Bidet, of zijn compagnon Marmot, het woord namen en kritisch waren over de kartonnen auto.

Jan Pastoornotte (geen ver familielid van Jack de Vries overigens) prijst de daadkracht van Hugoshenko en plaatste inmiddels op X foto’s van eigenaren met auto’s uit de bouwjaren 1967 en 1968, die in aanmerking komen voor een kartonnen auto.

De Fabeltjeskrant, feitelijk de beste.

Verder Lezen

Recent

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus
Politiek2 dagen geleden

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus

De PVV heeft overweldigend de verkiezingen gewonnen, maar daarmee is het premierschap van Geert Wilders nog geenszins zeker. Zowel nationale...

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes
Opinie3 dagen geleden

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes

‘Heb je de media, dan heb je de macht’, een gevleugelde uitspraak van menig dictatoriaal regime. De directie van BNN/VARA...

Domrechts heeft gewonnen! Domrechts heeft gewonnen!
Politiek4 dagen geleden

Domrechts heeft gewonnen!

Je zult maar vanuit je geschakelde rijtjeswoning van 1,5 miljoen euro in Amsterdam-Zuid bij de NPO het nepnieuws vernemen dat...

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd
Gezondheid5 dagen geleden

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd

De talloze Wob- en Woo-onthullingen hier op Indepen ten spijt: velen wilden niet geloven dat de politiek en de media...

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar? Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?
Politiek6 dagen geleden

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?

In recente tv-debatten zie je de nieuwe leiders van de (vroeger) rechtse VVD en de (gedwongen) linkse GroenLinks-PvdA combinatie regelmatig...

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne
Gezondheid6 dagen geleden

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne

In een brief aan een groep Europarlementariërs erkent de geneesmiddelenwaakhond Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de coronavaccins helemaal niet bedoeld waren...

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers
Politiek6 dagen geleden

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers

Benauwd hebben ze het, allemaal. Alle hedendaagse crisissen zijn door gedram en wegkijken ontstaan, en nu de kiezer dit meer...

Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag
Column6 dagen geleden

Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag

Misschien een idee voor een peiling door Maurice de Hond: wat zou er met de verkiezingsuitslag gebeuren als er naast...

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie
Gezondheid7 dagen geleden

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie

Als in Nederland in een potje babyvoeding glasscherven worden gevonden zijn de rapen gaar voor de producent. De Nederlandse Voedsel-...

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert
Klimaat1 week geleden

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert

Terwijl het al drie weken pijpenstelen regent, staan de kranten vol met een ‘watertekort’ in ons waterrijke land in 2030....

Trending