Binnenland

25.000 statushouders vrijgesteld van inburgeringsexamen

Avatar foto

op

25.000 statushouders vrijgesteld van inburgeringsexamen
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Geen examen, wel inburgering voor 25 duizend statushouders: vertienvoudiging sinds Rutte-III

De afgelopen vier jaar zijn 25.000 statushouders vrijgesteld van inburgeringsexamen omdat ze na jaren leren nog steeds amper Nederlands spreken. Die is eigenlijk verplicht voor latere naturalisatie. Maar dat geldt niet meer voor een derde van de nieuwkomers.


Nederland stelde ze voor als ‘ingenieurs en apothekers’, maar zelfs na jaren taalles lukt het een derde van de statushouders niet om het simpelste inburgeringsexamen te halen. Het kabinet stelt ze daarom vrij van die eis.

In totaal 28 duizend keer, tegenover 58 duizend geslaagden. De afgelopen jaren blijkt in stilte een generaal pardon verleend, gezien de astronomische stijging: het is negen keer zoveel als in totaal over de periode 2013-2019. De aantallen kunnen nog oplopen, het is de stand van 1 januari 2023, uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs, die de voortgang bijhoudt van mensen die inburgeren.

Andere inburgeraars, denk bijvoorbeeld aan vakantieliefdes die bij hun Nederlandse partner intrekken, krijgen slechts in 5 procent van de gevallen een ontheffing omdat ze het niveau niet aankunnen.

INFOGRP

https://public.flourish.studio/visualisation/13313470/

 

Van 2013 tot aan vorig jaar leenden statushouders voor hun inburgering geld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zoals gewone studenten dat ook kunnen doen. Wel gold voor asielmigranten een ander regime dan onder het leenstelsel: wie op tijd z’n inburgeringsdiploma haalt, krijgt kwijtschelding van de studieschuld met een maximum van 10.000 euro.

Het was een van de weinige wetten die het eerste kabinet Rutte door het parlement kreeg. Maar Den Haag kreeg spijt van het privatiseren van de markt voor taalonderwijs. Toen Nederland in 2015-16 vele tientallen asielzoekers erbij kreeg, stortten geldwolven zich op de statushoudersruif met inburger-studiefinanciering. Dat ging heel ver: soms werden cursisten in de les overvallen door concurrerende aanbieders. Menigeen probeerde met cadeaubonnen of gratis laptops de leerlingen te verleiden over te stappen.

Kort na zijn aantreden kondigde in 2017 D66-minister Koolmees aan dat hij in zou grijpen bij deze excessen. Dat is gebeurd, maar het gaat om veel bedrijven, die cursisten niet genoeg les gaven (of soms zelfs amper, of alleen online), terwijl ze de volle mep incasseerden.

Gevolg: een hele generatie asielzoekers komt tekort op de arbeidsmarkt. Dit is mede doordat ze voor hun inburgering lang in azc’s zaten, waar ze niet mochten taallessen.

Juist deze groep is het vaakst niet in staat om na 600 uur onderwijs het Nederlands te kunnen lezen en spreken op A2-niveau, wat net  genoeg is om je in het dagelijks leven te redden, bijvoorbeeld met boodschappen doen. Voor een baan is het eigenlijk te weinig, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Planbureau (CPB) in 2020.

INFOGRAPHIC EMBED CODE

weblink https://public.flourish.studio/visualisation/13312481/

Het was zo’n puinhoop, dat Rutte-III het beleid uit handen gaf: sinds ruim een jaar is het een taak van gemeenten. Zij mogen de vrijstelling niet meer verlenen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Want opnieuw lijkt er een geitenpaadje te zijn aangelegd om in de toekomst statushouders die het examen niet halen, niet uit het land te hoeven zetten. Dat blijkt uit een analyse op Binnenlands Bestuur:

“Onder de Wet inburgering 2021 bestaat niet langer de ontheffingsmogelijkheid op basis van aantoonbare inspanningen, zoals die onder de Wet inburgering 2013 bestond. In plaats daarvan kunnen inburgeraars met een lage leerbaarheid de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) volgen.

Wat betekent dit nu voor naturalisatie? Deze groep wordt niet ontheven van de inburgeringsplicht en behaalt geen examen op taalniveau A2. Daardoor komen zij niet (automatisch) in aanmerking voor naturalisatie.

Willen zij hiervoor toch in aanmerking komen? Dan moeten zij aanvullend een naturalisatietoets maken. Van deze groep is echter vastgesteld dat zij waarschijnlijk het taalniveau A2 niet halen. Juist daarom volgen ze de Z-route. Dit brengt dus een tegenstrijdigheid met zich mee. Onder de Wet inburgering 2013 komt deze groep inburgeraars wel in aanmerking voor naturalisatie, terwijl dezelfde groep onder de Wet inburgering 2021 daarvoor niet (automatisch) in aanmerking komt.”

Dit gaat pas spelen over een jaar of drie, als termijnen aflopen. Maar dat er rechtszaken zullen komen staat op voorhand al vast: de asieladvocatuur in Nederland staat om dit soort proefprocessen internationaal bekend.

Zo is het zelfs nog maar de vraag of de overheid de studiefinanciering van een statushouder wel terug mag eisen, als deze niet inburgert. De Nederlandse Raad van State twijfelt hier namelijk openlijk over. Het heeft deze kwestie daarom nu voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Statushouders hebben daar evenwel weinig aan. “Onderzoek uit verschillende landen laat een positief verband zien tussen inburgering, taalbeheersing en de kans op werk”, rapporteerde drie jaar geleden het SCP.

Dat werkt het best door financiële prikkels: “In Denemarken werd in 2002 een verlaging van 40% van de uitkering ingevoerd. Dit bleek een overall positief effect op de arbeidsparticipatie van vluchtelingen te hebben, zowel op de korte als de lange termijn.”

Wel deed het pijn dat juist de kwetsbaarste vluchtelingen, toch al met de meest ongunstige arbeidsmarktvooruitzichten, het minst gevoelig voor deze negatieve financiële prikkel waren. Daarmee op voorhand politiek onbespreekbaar, van D66 tot SP. De statushouders zijn de dupe: ze hebben eerst jarenlang zitten niksen in een azc, daarna pas taalles, en dat maar 3 dagdelen per week. Maar werken hoeft nog niet.

Minder dan de helft heeft een baan, maar dan wel middels oproepcontracten. Juist omdat ze slecht Nederlands kunnen, zijn er weinig kansen op de arbeidsmarkt, aldus het CPB.

De landing op de verzorgingsstaat wordt in herkomstlanden hierdoor intussen alleen maar meer gezien als ‘gratis leven’. Mensensmokkelaars, van alle beroepsmisdadigers de meest wrede, kunnen geen betere reclame wensen. De wereld keek verbaasd mee vorige week toen Amsterdam reclame maakte, speciaal om Britse jongeren op te roepen voortaan niet meer naar Amsterdam te komen. Maar de video’s vol rijkdom uit de polder, die zijn al lang ingeburgerd.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland16 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column18 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds