Buitenland

Het Amerikaanse imperium is failliet

Avatar foto

op

Het Amerikaanse imperium is failliet
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De Verenigde Staten lopen al vanaf begin deze eeuw een steeds grotere economische achterstand op ten opzichte van de rest van de wereld. Dat is te lezen in het boek ‘Wereldmacht Amerika’ van Emmanuel Todd. Inmiddels heeft China vanaf 2020 de VS vervangen als grootste handelspartner van de EU, is het handelstekort van de VS in 2022 tot 1.000 miljard dollar opgelopen en is de staatsschuld van de VS de hoogste in de wereld met een totaal van 30,1 biljoen dollar. Dat is 116 procent van het bruto nationaal inkomen en slechter dan landen als Portugal (109 procent), Frankrijk (107 procent), Spanje (106 procent), Brazilië (82,5 procent) of Egypte (81 procent). Het land is technisch failliet en leeft op de pof dankzij het feit dat de dollar vanaf 1944 tot reservemunt van de wereld werd benoemd. Maar daar lijkt een einde aan te komen.

De basis van het Amerikaanse probleem: meer uitgeven dan je verdient en heel veel schuld


Laten we beginnen met de basis. Ongeveer 5 procent van de wereldbevolking leeft momenteel in de VS. Dat kleine deel van de mensheid beschikte tot voor kort over ongeveer een derde van de energiebronnen en gefabriceerde producten in de wereld, en ongeveer een kwart van de grondstoffen. Dit gebeurde niet omdat niemand anders deze zaken wilde, of omdat de Verenigde Staten iets zo verleidelijks produceerden en verkochten, dat de rest van de wereld in ruil daarvoor gretig zijn rijkdom overhandigde. Dit gebeurde omdat de VS, als militair dominante natie, onevenwichtige ruilpatronen aan de rest van de wereld oplegde, en een onevenredig groot deel van de rijkdom van de planeet naar zichzelf sluisde. Dat wil de VS graag zo houden, ook al wijzen de economische ontwikkelingen erop dat dit onhaalbaar is.

De Amerikaanse export steeg in 2022 tot 3 biljoen dollar totaal, terwijl de import klom tot bijna 4 biljoen dollar, aldus het Belgische zakenblad business AM in februari van dit jaar. Dat is dus 25 procent meer import dan export!

Een tekort van 948,1 miljard dollar op je handelsbalans betekent dat je per dag 2,6 miljard dollar aan binnenkomend kapitaal nodig hebt om dat tekort op de handelsbalans te dekken. Je kunt ook geld gaan bijdrukken als Federal Reserve (Fed) zijnde. Zeker als jouw nationale munt de reservemunt van de wereld is die tussen 1999 en 2019 verantwoordelijk was voor 96% van de handelsfacturering in Amerika, 74% in de regio Azië-Pacific en 79% in de rest van de wereld. Banken gebruikten de dollar voor ongeveer 60% van alle mondiale leningen en deposito’s aldus persbureau Reuters in februari dit jaar. Dan kun je vrij lang ongestraft geld bijdrukken.

Wat deed de Amerikaanse Centrale Bank dus in de afgelopen 15 jaren?

In november 2008 begon de Amerikaanse centrale bank (Fed) met het bijdrukken van geld. Aanvankelijk om Amerikaanse banken met slechte hypotheken tijdens de krediet crisis uit te kopen. Dat eerste jaar werd digitaal 600 miljard dollar bijgedrukt waardoor de totale balans van die Fed aan het einde van 2008 op 890 miljard dollar stond.

Met die 600 miljard uitbreiding, nam de Fed vooral hypotheekschulden over van commerciële banken waarvan de klanten zelf niet meer in staat waren om hun maandelijkse aflossing en rente te voldoen. Wat die banken normaliter als verlies af hadden moeten boeken, werd door de Fed overgenomen door een verruiming van de hoeveelheid dollars. Dat voorkwam het massale faillissement van commerciële banken in de VS, maar trok tevens een wissel op de toekomst van de wereldeconomie.

Dit was slechts het begin dat nog veel erger zou worden in de jaren na 2008. Wat ‘slechts’ 890 miljard dollar aan Fed balanstotaal eind 2008 was, is anno 2023 opgelopen tot maar liefst 8.206 miljard dollar, aldus de website van de Fed zelf. Dat is 10 keer zoveel! De coronatijd heeft een explosieve bijdrage aan deze ontwikkeling geleverd.

Om niet werkende Amerikaanse burgers in die tijd van inkomen te voorzien en daarmee de VS-economie overeind te houden, werd ‘helicoptergeld’ bedacht. De grootste investeringsmaatschappij van de VS, Blackrock, beschreef dit al in het rapport Dealing with the Next Downturn. Dit leidde tot het bijdrukken van bijna 3.000 miljard dollar in één jaar (2020) door de regering Trump.

 

 

Is het (bijna) afgelopen met die mooie rol voor de dollar als reservemunt?

Volgens de in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations staat de rol van de dollar als wereldreserve munt onder druk. Veel opkomende economieën zijn steeds meer op zoek gegaan naar manieren om handel te drijven in niet-dollarvaluta’s, een proces dat bekend staat als ‘de-dollarisering’. Vooral gezien de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne en de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Volgens de Franse krant Le Monde op 22 augustus van dit jaar, hebben de BRICS-landen een alternatief bedacht dat erop gericht is om de dollar te onttronen. BRICS-landen, en vooral Rusland en China, zijn te hard getroffen door recente sancties door de VS als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 

Wat bepaalt of de VS failliet gaat?

Het grootste probleem voor de VS is niet een nieuwe BRICS-reservemunt, maar het ‘schuldenplafond’.  Zolang dat ieder jaar verhoogd wordt door de Amerikaanse regering (en er dus naar hartenlust geld bij geleend, of gedrukt kan worden) is er ook daar niet zo snel iets aan de hand. Eind mei dit jaar werd het schuldenplafond van de VS opnieuw verhoogd. Het bereikte akkoord staat toe dat de schuld tot en met 2025 boven het eerder vastgelegde plafond van 31,4 biljoen dollar mag stijgen.

Het wordt pas echt gevaarlijk bij een combinatie van stijgende rentelasten op die hoge staatsschuld, gecombineerd met terugval in de groei van het bruto nationaal product (bnp) en gelijktijdige vervanging van de dollar als reservemunt. De groei van het Amerikaanse bnp ligt nu nog boven verwachting door de explosief gestegen verkoop van LNG (vloeibaar aardgas) en wapens aan Europa als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De vervanging van de dollar als reservemunt is weliswaar in gang gezet, maar gaat volgens de Council on Foreign Relations niet zo snel als door de BRICS-landen gewenst is.

Als het schuldenplafond niet was verhoogd in juni, zou de hele wereld nu wel zijn meegesleept in een depressie á la de jaren dertig, aldus Amerikadeskundige Willem Post bij Goedemorgen Nederland op NPO 1 in mei dit jaar: “Als aan die geloofwaardigheid van Amerika wordt getwijfeld, dan is dat ook niet goed voor de economie, de rente en de inflatie in de rest van de wereld.”

Uitstel van executie voor de VS

Zal door het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond, gecombineerd met de meevallers voor de Amerikaanse economie door de oorlog in Oekraïne (waarvoor met name de EU economisch moet boeten) de executie van een faillissement van de VS nog even worden uitgesteld? Hoe lang? Tot er weer besloten moet worden om het schuldenplafond te verhogen (2025) en/of de oorlog in Oekraïne stopt en/of de bnp-groei van de VS verder terugvalt.

Op korte termijn verwacht ik meer gevaren voor de Nederlandse economie door de gevolgen van de economische malaise in China, in combinatie met de effecten van de gestegen rente in de wereld en het mogelijk omvallen van nog meer Amerikaanse banken, die te veel obligaties met lage rentes op hun balans hebben staan.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. Jaap

  2 september 2023 in 23:59

  Andere werkwijze dan EU maar het onbeperkt opkopen van staatsobligaties door de E.C.B. is feitelijk niet anders. Lijkt mij een balk splinter verhaal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Buitenland

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?
Foto: ANP

Op 31 januari 2024 publiceerde Follow the Money (FTM) de resultaten van hun onderzoek naar recente corruptie en fraude binnen de organisatie van de EU. Bijna 25 procent van alle Europarlementariërs blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten, machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook binnen de Europese Commissie en binnen de Brusselse EU-ambtenarij zijn er tientallen zaken bekend geworden. Daar is al decennialang sprake van een cultuur van machtsmisbruik, corruptie en fraude tot op het hoogste niveau; de leden van de Europese Commissie. Dit is meest recentelijk zichtbaar via de door de New York Times en het Hof van Justitie van de Europese Unie aangespannen procedures tegen Ursula von der Leyen over mogelijke fraude bij de mega aankoop van Pfizer vaccins. De EU trekt dagelijks meer macht naar zich toe, maar hoe kunnen wij dat toestaan als er weinig aan die interne criminaliteit wordt gedaan?

 


Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF

De EU heeft een eigen interne anti-fraudedienst, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF, een afkorting van de Franse naam ‘Office de Lutte Anti-Fraude’).

“OLAF onderzoekt fraude met EU-geld, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen, en draagt bij aan het fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Commissie”, meldt de Nederlandstalige website. OLAF toont verder allerlei voorbeelden van het werk dat het levert, variërend van een onderzoek in Roemenië naar fraude met EU-gelden inzake IT-opdrachten in dat land, tot het opsporen van miljoenen euro’s aan cash geld die gebruikt zijn om geld wit te wassen in het kader van terrorisme financiering (operatie BELENOS).

Maar wat als de fraude gepleegd wordt binnen de commissie die het fraudebestrijdingsbeleid heeft bedacht? Binnen de Europese Commissie zelf? Als één van die machtigste 27 mensen binnen de EU, of één van hun kabinetsleden, die fraude plegen?

Fraude binnen de Europese Commissie

In de jaren 1995 – 1999 vonden er tientallen vormen van interne fraude plaats op allerlei niveaus binnen de Europese Commissie. Vele daarvan zijn opgetekend in het boek ‘Strijd voor Europa’ van auteur Paul van Buitenen. Hij was destijds medewerker van de financiële controledienst binnen de EU toen hij op het spoor kwam van een netwerk van frauderende ambtenaren binnen de Europese Commissie. Zijn werk als klokkenluider op dit gebied heeft uiteindelijk geleid tot het gedwongen vertrek van de voltallige Europese Commissie-Santer in 1999.

In zijn boek geeft Paul van Buitenen op pagina 23 aan wat er onder fraude wordt verstaan binnen de Europese Commissie. Hier is sprake van als een EU-ambtenaar goederen, diensten of betalingen ontvangt (van bijvoorbeeld een extern bureau) via een zogeheten kickback-constructie.

Van Buitenen geeft tientallen voorbeelden van intern machtsmisbruik en corruptie binnen de EU. Hieronder een selectie van de meest voorkomende zaken uit zijn boek:

 • Een medewerker binnen een commissie die adviezen uitbrengt over de uitstoot van afvalgassen, blijkt ook op de loonlijst van een autofabriek te staan (p.18).
 • Een parlementariër die advies uit moet brengen over de informatiemarkt in Europa, blijkt op de loonlijst van een groot computerbedrijf te staan (p.18).
 • Een medewerker van de Europese Commissie schrijft zelf een offerte die onder de naam van een extern adviesbureau wordt ingediend en vervolgens gehonoreerd (p.21).
 • Frauderende topambtenaren worden niet ontslagen, noch beboet, maar op een andere functie binnen de EU geplaatst (p.46).
 • Externe adviesbureaus die een opdracht niet, of niet volledig hadden uitgevoerd, werden toch betaald. Ondanks wanprestatie (p.49).
 • Formele aanbestedingsprocedures worden niet nageleefd als het om de benoeming gaat van een bekende of familielid van een commissie medewerker (p.51).
 • Het structureel aanstellen van externe adviesbureaus waarbij familieleden van commissie medewerkers werkzaam zijn (p.55).
 • Het door EU-medewerkers betalen van facturen van kennissen en familieleden zonder dat daarvoor werk was verricht (p.60).
 • Het twee keer uitbetalen van eenzelfde werk door externe adviseurs die hun rapport bij twee verschillende commissies indienen en factureren terwijl er maar één keer werk is verricht (p.68).

Recentelijke fraude en corruptiezaken binnen de EU 2020 – 2023

Reeds in het boek van Van Buitenen wordt meermaals melding gemaakt van Europarlementariërs die fraude plegen met hun aanwezigheidsmeldingen: nadat ze zichzelf fysiek op kantoor hebben aangemeld, vertrekken ze weer waardoor het recht op een dagvergoeding is verkregen zonder enige tegenprestatie. Dat probleem blijkt nog steeds niet aangepakt volgens de reportages van Geen Stijl over dit onderwerp en de meerdere artikelen, die hierover op de NOS-website zijn gepubliceerd.

Dan is er nog de fraudezaak die zich in december 2022 openbaarde. Eva Kaili, in 2022 vicevoorzitter van het Europese Parlement, werd in december 2022 opgepakt voor het bezit van bijna 1 miljoen euro aan contanten uit een corruptiezaak met de regering van Qatar.

Op 23 november 2023 meldt de NOS-website: “Meer dan honderd Europarlementariërs hebben geld dat ze ontvingen om hun parlementair medewerkers te betalen, verkeerd besteed. Het houdt niet op!”

Strafrechtelijk onderzoek naar Ursula von der Leyen

Een ander strafrechtelijk onderzoek dat momenteel nog loopt, betreft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Op 21 oktober 2022 opende de officier van justitie van de EU een onderzoek naar mogelijke corruptie ter hoogte van 35 miljard euro omtrent de aankoop van het Pfizer-vaccin door Von der Leyen, aldus het platform Modern Diplomacy.

De trieste conclusie is dat verdenkingen van criminele activiteiten tot op de hoogste niveaus binnen de EU gangbaar zijn gebleven tot op de dag van vandaag, ondanks het zorgvuldige werk van klokkenluiders als Paul van Buitenen, inmiddels alweer 25 jaar geleden. Het geeft ernstig te denken over het niveau van het bestuur binnen de EU en daarmee over het nut van een EU-lidmaatschap.

Samenwerking binnen Europa is absoluut noodzakelijk en moet ook georganiseerd plaatsvinden. De huidige vorm waarin dat gebeurt is echter zwaar aan revisie toe, waarbij de ongezonde graaicultuur moet worden uitgeroeid.

Een begin hiermee kan in juni van dit jaar gemaakt worden als we de gelegenheid hebben om voor een nieuw Europees Parlement te gaan stemmen. Ga dat vooral doen en stem níét op een partij die veel corruptie en fraude kandidaten leveren of steunen zoals de partij van Ursula von der Leyen.

Verder Lezen

Buitenland

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Foto: ANP

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen zoals de Amerikaanse publieke omroep. Toch is er geen andere keus en dat heeft te maken met de partijen die achter de schermen bepalen hoe de Verenigde Staten worden geleid. Dat zijn vooral multinationals en puissant rijke individuen. Hoe dit werkt, welke bedrijven welke kandidaat steunen en waarom, wordt in dit artikel uiteengezet. De conclusie: de VS is geen democratie meer, maar een oligarchie en dat heeft serieuze gevolgen voor de EU en ons land.

Hoe zit het met de populariteit van Biden en Trump?


Volgens de Amerikaanse publieke omroepdienst PBS, zijn zowel Biden als Trump zo’n beetje afgeschreven als geschikte kandidaten voor een volgend presidentschap: “President Biden is oud en verward en voormalig president Trump is corrupt en oneerlijk”, schrijft PBS.

Voor Biden noemde het grootste deel van de Amerikaanse volwassenen, zowel Democraten als Republikeinen, zijn leeftijd. Op 80-jarige leeftijd is Biden slechts drie jaar ouder dan Trump, maar veel Amerikanen uitten ernstige zorgen over zijn vermogen om als president door te gaan.

Trump is ondertussen aangeklaagd voor 91 misdrijven in vier Amerikaanse staten en roept woorden op als ‘corrupt’ en ‘boef’ (genoemd door 15 procent), samen met ‘slecht’ en andere doorgaans negatieve bewoordingen (11 procent). Niet ver daarna komen woorden als ‘leugenaar’ en ‘oneerlijk’ (8 procent). Van de ondervraagden gaf slechts 8 procent over het algemeen een positieve opmerking over Trump.

Een diepere blik verbetert de zaken niet voor Biden, noch Trump, aldus PBS. Hoewel veel van de kritieken de bekende kloof tussen Democraten en Republikeinen weerspiegelen, blijkt uit de opiniepeilingen dat geen van beide mannen immuun is voor kritiek vanuit de eigen partij.

Uit de peilingen blijkt dat slechts 24 procent van de Amerikanen wil dat Biden zich opnieuw kandidaat stelt, terwijl 30 procent hetzelfde zegt over Trump.  De meerderheid van de Amerikanen zegt dat ze terughoudend zijn om een van beiden te steunen als ze formeel opnieuw worden genomineerd. Maar…die nominaties lijken inmiddels gegarandeerd.

Waarom gaan de twee grootste politieke partijen tegen de wensen van de eigen bevolking in??

De presidentsverkiezingen van 2020

In 2020 namen Trump en Biden het ook al tegen elkaar op, met Biden als ruime winnaar. Hij kreeg meer dan 81 miljoen stemmen en Trump meer dan 74 miljoen. Biden vestigde met deze uitslag een absoluut record; hij werd de Amerikaanse president met de meeste stemmen in de geschiedenis van de presidentsverkiezingen.

Om te snappen waarom deze hoogbejaarde heren weer de enige kandidaten voor het presidentschap van de militair meest machtige natie ter wereld zijn, is het goed om naar die campagne van 2020 te kijken.

Volgens de BBC was de campagne voor de verkiezingen van 2020 de duurste in de geschiedenis van de VS. Er werd in totaal 14 miljard dollar uitgegeven door donateurs. Van die 14 miljard dollar is 20 procent afkomstig van Amerikaanse burgers en de rest (80 procent) van het Amerikaanse bedrijfsleven.

Dat Amerikaanse bedrijfsleven doneert doorgaans tijdens, of na afloop van groots opgezette diners met de presidentskandidaten. Tijdens die diners kunnen de donateurs hun wensen voor het toekomstig politiek beleid uitwisselen met hun favoriete kandidaat, blijkt uit dit korte filmpje van de BBC.

Alleen Amerikaanse burgers en bedrijven mogen bij wet doneren aan presidentskandidaten. Dus geen inmenging of beïnvloeding van buitenlandse partijen via donaties.

 Het Amerikaanse systeem van donaties

Donaties aan politieke partijen en presidentskandidaten moeten transparant zijn volgens de Amerikaanse wetgever.

De VS kent een wettelijk systeem voor donaties dat uit verschillende componenten is opgebouwd. Naast geregistreerde individuele giften van particulieren en ultra rijken, bestaan er de ‘political action committees’ (PACs) en de overtreffende trap daarvan, super PACs.

De PACs bestaan uit bij wet geregistreerde commissies die de belangen van een specifieke industrie nastreven in de landelijke politiek. De tweede groep (super PACs) streven de belangen van een bepaalde ideologie na en dus niet die van een bepaalde industrie of branche.

Een voorbeeld is de American Bankers Association PAC. Deze donateursclub vertegenwoordigt alle aangesloten commerciële banken in de VS. De Make America Great Again Super PAC is een voorbeeld die op ideologie gebaseerd is. Hierin worden alle partijen (burgers en bedrijven) verenigd die een VS nastreven dat economisch gezien primair voor zichzelf kiest, in plaats van voor de rol van wereldleider.

Binnen de PACs dienen alle donateurs met naam en toenaam geregistreerd te worden en worden er maximale donatiebedragen gehanteerd. Binnen de super PACs kan anoniem en ongelimiteerd gedoneerd worden, mits er maar een ideologisch doel aan hangt.

 Wat waren de grote financiers in 2020 en waarom?

Het zal niet verbazen dat de American Bankers Association PAC de grootste PAC was bij de verkiezingen van 2020. Deze blijkt al decennialang de grootste groep donateurs in aantallen en geld binnen de Amerikaanse politiek te zijn. Daarmee is wellicht verklaard waarom de Amerikaanse overheid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 zo massaal de banken overeind bleef houden met belastinggeld van de Amerikaanse burger.

Trump

Kijken we meer specifiek naar de twee afzonderlijke kandidaten, dan is het 2020 lijstje van grote Trump donateurs hier te vinden. Bovenaan staat de super PAC ‘America First Action’, een politiek ideologisch actiecomité dat de VS een meer isolationistisch karakter wil geven in plaats van ‘de politieman van de wereld’. Donateurs zijn anoniem en omvatten vooral ondernemers uit het mkb, rijke particulieren en grote bedrijven die in dit idee geloven.

Als we kijken naar grote individuele donateurs, zien we vooral de financiële sector (banken), grote vastgoedbedrijven en investeringsmaatschappijen het meeste vertegenwoordigd bij de Trump supporters. Daarnaast zijn het vooral grote namen uit het mkb en de fossiele brandstoffen die Trump in 2020 aan zijn campagnegeld hielpen.

Biden

De financiële supporters van Biden tijdens de 2020 verkiezingen zijn hier te vinden. Daarbij zijn een aantal topnamen uit gedeeltelijk dezelfde branches als die Trump steunden, namelijk de vastgoedsector en de investeringsmaatschappijen.

In afwijking van de Trump supporters, zie je in de lijst van Biden meer Big Tech vertegenwoordigd, alsook de media-industrie en social media platforms. Denk concreet aan namen als Reid Hoffman (oprichter LinkedIn) en Steven Spielberg (Hollywood producer/ regisseur).

Hoe ziet het er voor 2024 uit?

Uit de verkiezingen van 2020 is duidelijk dat bepaalde industrieën voor bepaalde kandidaten gaan. Sommigen, zoals de financiële sector, investeringsmaatschappijen en het vastgoed, blijken zowel de democratische als de republikeinse kandidaat te steunen.

Andere sectoren zijn meer democratisch gericht zoals Big Tech en de media, of republikeins zoals het mkb en de fossiele brandstof industrie.

Het feit dat er in 2024 zo weinig keus is qua kandidaten, heeft met de hoeveelheid geld te maken die tot dusver aan kandidaten is gedoneerd. Dat ziet er als volgt uit:

Individuele donateurs, PACs en super PACs hebben een duidelijke voorkeur aangegeven voor Trump en Biden middels de tot op heden verstrekte gelden. Die voorkeur wijkt af van hetgeen uit de publieke opinie blijkt, zoals opgetekend door bijvoorbeeld PBS.

Zowel de Republikeinen als de Democraten hebben jongere, capabelere en geestelijk gezondere kandidaten dan Biden of Trump op hun lijst staan. Deze maken echter weinig kans. Het geld bepaalt in de VS wie de volgende president wordt, niet het volk of ‘de democratie’. Dat zie je duidelijk terug in de eerdergenoemde lijst van de Federal Election Commission (FEC) en het overzicht van Statista hierboven.

De Amerikaanse democratie is inmiddels vervangen door een oligarchie, zo wordt steeds meer bekend. Die ontwikkeling vormt een gevaar voor de Europese en Nederlandse economie. Immers, oligarchen hebben de neiging om hun macht niet tot het eigen grondgebied te willen beperken. Voorbeelden daarvan zien we nu al in het beperken van de exportmogelijkheden naar China voor producten van het Nederlandse ASML, maar ook in het vertrekken van Europese industrieën naar de VS vanwege de kostenverhogende energie en milieupolitiek van de EU.

Verder Lezen

Buitenland

TikTok vol verzet van dienstplichtige Generatie Z: ‘Ik ga niet vechten in WW3’

Avatar foto

Gepubliceerd

op

TikTok vol verzet van dienstplichtige Generatie Z: ‘Ik ga niet vechten in WW3’
Foto: TikTok

Op TikTok wemelt het video’s van Britse jongeren die recent de boodschap kregen dat ze dienstplichtig zijn, dat er oorlog dreigt en dat ze mogelijk worden opgeroepen om te gaan vechten tegen Rusland. Het zijn ook video’s van meisjes en vrouwen (18 tot en met 26 jaar) die tot hun onmetelijke schrik in beeld zijn voor de dienstplicht.

De jongeren, Generatie Z, laten massaal weten dienst te gaan weigeren en geen enkele behoefte hebben als kanonnenvlees te dienen, in een oorlog die volgens hen niet de hunne is.


Hun filmpjes vol woede, verbijstering en shock-verpakt-in-humor, zijn wereldwijd door honderdduizenden leeftijdsgenoten geliket. En ook ouders zijn hels en laten al weten dat hun zoons en dochters uit de tentakels van het leger zullen blijven en zich niet kapot laten schieten aan het front.

”Let me explain something to you’’, briest Charlotte Ann op TikTok. ,,I am – not – going – to – war’’, zegt ze in de video terwijl ze op de tafel slaat. ,,I am not going. I am made of marshmallow, and they are made of titanium steel.’’

Het is een van de vele video’s waarin de jongvolwassenen laten weten dat de Britse premier Rishi Sunak en alle andere incompetente wereldleiders de pot op kunnen. ,,I am not a feminist’’, zegt Charlotte Ann in totale stress. ,,This is not happening. I am not going. I refuse. I am under 5f5. What are you thinking?? I am not going to Russia. I am going to a girlie-day with my friends on Monday. I have a million things to do. It is not happening. I am not going.”

Ook in Nederland gaan onder jongvolwassenen al zorgen rond dat er een Derde Wereldoorlog op uitbreken staat, dat ze kunnen worden opgeroepen. En het onbegrip groeit waarom de machthebbers aan de wereldtop het vertikken vredesonderhandeling aan te gaan, terwijl bloed aan alle kanten vloeit. Sommigen smeden voorzichtig al plannen te vertrekken uit Europa.

De Britten nemen op TikTok hun toevlucht tot humor. ,,Why are you going after that young girls, while there is an entire generation of angry and ready-to-go menopausal women’’, zegt een moeder. ,,We are ready … You don’t even need to draft us’’, zegt de vrouw, die de vloer aanveegt met de situatie, door de grote grap te maken dat vrouwen in de overgang, onder invloed van hormonen, ieders strot kunnen afbijten. En dus klaar zijn voor een oorlog; tegen wie dan ook.

Een jonge Britse, die in haar likes al wordt aangeprezen als nieuwe premier van de UK, gaat ‘total loss’ op TikTok: ,,What is this I’m hearing:  ‘UK going to war’, now you say: ‘If we don’t join the army we can go to prison’?’’

De jonge vrouw ontploft bijna. ,,Who-do-you-actually -think-you are? You better sit down… If you got beef (straattaal voor ruzie, red.) with Russia, if you have beef with Vladimir Putin. If you got beef with Vlad, go and have a one by one.’’

Meerdere Britten hebben datzelfde idee: laat de mensen aan de wereldtop elkaar maar afslachten en het onder elkaar uitvechten in een arena. Net zoals de Romeinen dat vroeger deden.

Het smoezenboek gaat ondertussen rond, waarom ze niet kunnen aanhaken bij de oorlog. ,,Ik heb een briefje van mijn moeder, dat ik ziek ben. Ik mag niet naar de oorlog.” En: ,,I can come, but I am not allowed to sleep over.” En zo klinken er nog veel meer redenen dat vechten en anderen doodschieten een no-go is: ,,Mijn kat heeft verlatingsangst, hij kan me niet missen.”

In de oorlog Rusland- Oekraïne zijn ondertussen al vele tienduizenden militairen aan beide zijden gesneuveld en circuleert er op social media een filmpje van een onbekende soldaat die nog maar één been over heeft. De man zit in een rolstoel, omdat hij zijn twee armen en het andere been aan het front heeft verloren. Maar zijn spirit is nog goed.

De Britten laten massaal weten te kiezen voor de gevangenis, als ze opgeroepen worden voor dienstplicht. ,,Ik weet niet eens waar deze oorlog over gaat’’, klinkt het. ,,You picked the wrong generation.” ,, Wij zijn sneeuwvlokjes. Wij kunnen niet vechten.’’

Verder Lezen

Recent

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan
Klimaat2 uur geleden

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan

De Amerikaanse klimaatonderzoeker Michael Mann klaagde in 2012 twee conservatieve bloggers aan vanwege smaad. Een jury in Washington DC stelde...

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker? Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?
Buitenland1 dag geleden

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?

Op 31 januari 2024 publiceerde Follow the Money (FTM) de resultaten van hun onderzoek naar recente corruptie en fraude binnen...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)
Column4 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)

Is het toeval? In één week tijd is de Russische dissident Aleksej Navalny ineens dood  (vermoedelijk vermoord) en is er...

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland5 dagen geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column5 dagen geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat6 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland1 week geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland1 week geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)
Column2 weken geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid2 weken geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

TrendingThis will close in 0 seconds