Binnenland

Immigratie: een véélkoppig monster

Avatar foto

op

Immigratie: een véélkoppig monster
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Het laatste kabinet Rutte viel erover en de PVV won er de laatste verkiezingen mee; de maatschappij ontwrichtende problematiek rond immigratie. Maar immigratie bestaat niet alleen uit asielzoekers. Het is een veelkoppig monster dat bestaat uit; economische vluchtelingen, arbeidsmigranten, asielzoekers en buitenlandse studenten. Iedere groep heeft zijn eigen problemen en maatschappelijke effecten, en ook eigen oorzaken. Die worden de komende tijd op Indepen behandeld in separate artikelen. Dit eerste artikel gaat over het grote plaatje en over aantallen; waar komen al die immigranten vandaan en wat is de ontwikkeling in aantal immigranten? Wat voor een effect heeft het op de toenemende ontwrichting van ons land?

Groei wereldbevolking grootste oorzaak immigratie?


Toen ik naar de middelbare school ging (1974) telde de wereldbevolking 4 miljard zielen. In 2023 was dat verdubbeld tot maar liefst 8 miljard mensen: een verdubbeling van de wereldbevolking in slechts 49 jaar! Je kunt je afvragen wat de invloed daarvan op milieuproblematiek is, in plaats van alleen die CO2 discussie te volgen. Maar dat is voor een andere verhaallijn.

Behalve de explosie van het aantal wereldbewoners, steeg ook de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden enorm: deze ging van 30 jaar in 1800 naar 73 jaar in 2023. De wereldbevolking verdubbelde dus tussen 1974 en 2023, terwijl de gemiddelde leeftijd ook fors toenam. Er moeten dus extreem meer mensen veel langer gevoed en gehuisvest worden dan in de jaren ’70 van de vorige eeuw. In Azië en Afrika steeg de bevolking het hardst, aldus Our World in Data. In de VS en de EU nam deze fors af. Velen uit Azië en vooral Afrika komen nu naar de werelddelen waar de welvaart afneemt.

 

 

Waar praten we over in Europa?

Immigratie is een Europees probleem, zo blijkt uit de statistieken van Eurostat. Het verschilt per EU-land: terwijl de EU al vele jaren op weg is naar een gezamenlijk immigratiebeleid, hebben de lidstaten tot op heden ieder nog een eigen koers gevolgd. Volgens het CBS van de EU (Eurostat) zien de cijfers voor Europa er als volgt uit (cijfers bijgewerkt tot begin 2022):

 • In 2021 kwamen 2,3 miljoen immigranten vanuit niet-EU-landen de EU binnen, een stijging van bijna 18 procent vergeleken met 2020.
 • 1,4 Miljoen mensen die voorheen in een, veelal armere, EU-lidstaat woonden, migreerden naar een andere (rijkere) lidstaat, een stijging van bijna 17 procent vergeleken met 2020.
 • 23,8 Miljoen mensen (5,3 procent) van de 446,7 miljoen mensen die op 1 januari 2022 permanent in de EU woonden, zijn van buiten de EU gekomen.
 • Per 1.000 EU-burgers, kwamen er 5 immigranten bij in 2021. Het aantal immigranten per 1.000 inwoners is het hoogst in Luxemburg (40) en het laagste in Slowakije (1).
 • Nederland zit in de top 10 van landen met de meeste immigranten binnen de EU. In 2021 kwamen er in Nederland 12,2 immigranten bij per 1.000 inwoners.

 

De 1,4 miljoen mensen die voorheen in een andere, veelal armere EU-lidstaat woonden, kwam hoofdzakelijk door arbeidsmigratie wegens het wegvallen van grenzen tussen lidstaten. Dat is ongeveer een derde van de totale immigranten problematiek binnen de EU.

Wat is de Nederlandse situatie?

In 2022 kwam het hoogste aantal immigranten ooit naar Nederland. Volgens dit NOS-artikel waren dat er maar liefst 403.000, van wie meer dan een kwart (108.000) kwam uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. De opvang daarvan (al dan niet werkend in Nederland) kost de staat gemiddeld 83 euro per persoon per dag, aldus Consultancy.nl. Dat was dus alleen in 2022 al 3,2 miljard euro.

In 2022 trokken ook nog een record aantal hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie naar Nederland. Dat waren er ruim 26.000, een stijging van 55 procent (!) ten opzichte van 2019 en ook veel meer dan tijdens de afgelopen coronajaren.

In 2022 kwamen er 129.000 mensen naar Nederland van binnen de EU of de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA). Dat zijn dus EU-arbeidsmigranten die je bij de 26.000 van buiten de EU op kunt tellen om zo te komen op 155.000 arbeidsmigranten, allemaal mensen die een woonruimte nodig hebben. Daar gaan we in een later artikel op in.

Dan de asielzoekers, in 2022 bijna 50.000. Qua maatschappelijke problematiek en kosten de grootste probleemgroep, maar niet qua aantallen. Dat zijn immers de arbeidsmigranten en Oekraïners geweest.

In 2022 kwamen er 14.500 buitenlandse studenten naar Nederland om hier (meestal met een Nederlandse studiefinanciering) te gaan studeren aldus dit NOS-artikel. Dit aantal groeit jaarlijks, in 2021 waren dit er nog 9.000 die naar ons land kwamen. In totaal waren er in 2022 zo’n 120.000 buitenlandse studenten in Nederland.

Alleen al in 2022 kwamen er dus meer dan 400.000 immigranten bij in ons land. Wat dat allemaal betekent aan maatschappelijke gevolgen zoals woningtekorten, groeiende armoede, sociale onrust, criminaliteit, uitkeringen en subsidies, alsmede culturele patronen, wordt de komende tijd in separate artikelen per immigratiegroep uitgewerkt.

Dus lees en steun Indepen.

Verder Lezen

2 Comments

 1. Fons Merken

  9 januari 2024 in 12:03

  Voor wat arbeidsmigranten betreft is het allemaal al jaren bekend was van 2009 t/m 2013 strategische adviseur arbeidsmigranten. Ben betrokken geweest bij vele onderzoeken van universiteiten, overheden en zelf onderzoek laten doen. Dit ging over de stroom, effecten van arbeidsmigranten, huisvesting, misbruik etc. In mijn tijd al rond de 130 onderzoeken (heb ze nog allemaal) Ben verder betrokken geweest bij handhaving acties heb congressen georganiseerd vele presentaties gegeven in het land over dit thema.

  Politieke, gemeente, landelijke overheden etc hebben niets ondernomen om de situatie te verbeteren. Gemeente niet omdat ze te dicht bij de burger staan, raad bang voor zijn zetel. Probleem landelijke politiek de constante kleur verandering van kabinet en prioriteiten stelling.

  Zolang uitzendbureaus (als Otto) gebruik kunnen maken van de in mijn ogen asociale et-regeling waar door zij over ongeveer 25% van het inkomen geen werkgevers lasten hoeven te betalen over het inkomen van de arbeidsmigranten , dan zal er niets veranderen. Zij zullen er voor zorgen door allerlei dwang middelen dat deze bij hen blijven en ook de huisvesting verzorgen. Er is een totale afhankelijkheid zoals geen werk geen huisvesting je staat op straat.

  Kan nog wel verder gaan wil het volgende nog opmerken vaak wordt links (wil niet zeggen dat ik een fan van hem ben) eea verweten over de arbeidsmigratie. Echter het zijn vaak de rechtse werkgevers welke mensen naar ons land halen dit is al decennia zo. De Italianen, Spanjaarden vervolgens de Turken en Marokkanen en nu de Polen, Roemenen etc. Deze zij alle binnen gehaald door werkgevers en werkgevers organisaties met maar 1 belang het eigenbelang. De negatieve effecten waren en zijn er voor de arbeidsmigranten en de burgers. Vergeet niet door de ET regeling betalen wij in feiten mee aan huisvesting etc van de arbeidsmigranten dit omdat werkgevers minder afdragen maar de effect voor de maatschappij zijn.

  Het is jammer want er zijn genoeg oplossing om eea aan te pakken maar men doet net als of het iedere keer iets nieuws is.

  Kan hier nog wel meer over zeggen maar denk niet dat het nut heeft. Kan alleen maar zeggen wordt wakker

  • Twan Houben

   15 januari 2024 in 11:40

   Hoe er met arbeidsmigranten in Nederland om wordt gegaan is een schandaal. De uitbuiting die momenteel gaande is, lijkt erger dan toen we met “gastarbeiders” begonnen in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Ik ga hier nog een apart artikel over schrijven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland15 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column16 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds