Binnenland

Immigratie en asiel: een wereldwijd probleem deels door het Westen zelf veroorzaakt

Avatar foto

op

Immigratie en asiel: een wereldwijd probleem deels door het Westen zelf veroorzaakt
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Veel welvarende landen hebben te maken met een explosie aan asielzoekers. Deels zijn dat mensen die oorlogsgebieden ontvluchten en deels betreft het economische vluchtelingen. De landen waar vluchtelingen naartoe gaan voor een beter leven, reageren verschillend op deze tsunami; van executies aan de grens en het plaatsen van muren, tot een warm ontvangst die de eigen maatschappij dreigt te ontwrichten. Echte oplossingen voor dit wereldwijde probleem blijven uit, terwijl die in wezen niet zo moeilijk zijn; onder andere een pittige dialoog met de VS.

De dodelijke grens van Saudi-Arabië versus die van de VS en de EU


Het meest extreme voorbeeld van hoe landen met asielzoekers omgaan, is waarschijnlijk Saudi-Arabië. Aan de grens van dat land worden asielzoekers vaak simpelweg geëxecuteerd. Dat blijkt onder andere uit deze documentaire van Nieuwsuur. Het wordt de dodelijkste migratieroute ter wereld genoemd: de oversteek van Ethiopië en Somalië naar Saudi-Arabië. Honderden mensen worden jaarlijks doodgeschoten bij de grens, aldus Nieuwsuur.

Minder dodelijk, maar gevaarlijker dan bijvoorbeeld de grensbewaking in de EU, is de grensmuur tussen de VS en Mexico. Deze wordt ook wel The Wall, of The Trump wall genoemd en is bedoeld om economische vluchtelingen uit Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen tegen te houden.

In de EU kennen we bewaking aan de buitengrenzen, uitgevoerd door Frontex. Frontex is een operationeel agentschap dat op elk willekeurig moment meer dan 1.500 functionarissen uit de lidstaten inzet om de buitengrenzen te bewaken. Op het agentschap is veel kritiek. Enerzijds zou dit niet effectief genoeg zijn om voldoende (economische) vluchtelingen tegen te houden, anderzijds zou het weer te agressief zijn in het tegenhouden van bootvluchtelingen. Een bijkomend nadeel van Frontex is dat een aanzienlijk deel van de asielzoekers hier per vliegtuig aankomt en dus niet alleen per boot over de Middellandse Zee.

Over welke aantallen hebben we het in 2023?

De EU ontving in 2023 meer dan 1 miljoen asielzoekers, aldus deze site. Daarvan gingen er bijna 400.000 naar Duitsland en meer dan 50.000 naar Nederland, waarvan er doorgaans 85 procent uiteindelijk de felbegeerde statushouderpositie bereikt. Dus zo’n 42.500 asielzoekers uit 2023 zullen uiteindelijk aan een Nederlandse woning geholpen moeten worden in de loop van 2024 en 2025, nadat ze hun procedure hebben afgerond.

Even ter vergelijking: van 2014 tot en met 2021 kwamen er in totaal 184.000 statushouders bij in Nederland, oftewel zo’n 23.000 per jaar. In 2023 is dat aantal bijna verdubbeld!

Het voorgaande impliceert dat in 2023 zo’n 7.000 asielzoekers naar Nederland zijn gekomen die economische vluchtelingen (gelukzoekers) zijn en weer het land uitgezet moeten worden. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks en komen deze mensen vaak in het illegale circuit terecht, met alle gevolgen van dien.

Werk en huisvesting voor statushouders

Vaak wordt als positief argument aangevoerd dat deze nieuwe Nederlanders een bijdrage aan de economie zullen leveren middels werk en ter compensatie van de snelle vergrijzing van de Nederlandse samenleving.

Als je het CBS raadpleegt over het aantal statushouders dat in de Nederlandse samenleving aan het werk gaat, is het toch even schrikken.

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45 procent na negen jaar (!) een baan, aldus het onderzoek ‘Asiel en integratie 2023’ van het CBS. In de acht voorafgaande jaren werden ze grotendeels op kosten van de staat gehuisvest en van inkomen (een bijstandsuitkering) voorzien.

Dan de huisvesting van statushouders; een zeer groot probleem, dat ook de Nederlandse bevolking direct treft. Er zijn immers veel te weinig woningen in ons land. Om het even concreet te maken: medio 2023 waren er maar liefst 32.000 statushouders zonder een passende woonruimte, aldus een artikel in het AD van augustus dat jaar. Momenteel is dat aantal vermoedelijk boven de 40.000 en groeiende.

Het schreeuwende woningtekort in Nederland wordt inmiddels hoofdzakelijk veroorzaakt door de uit de hand gelopen immigratie en het groeiend aantal statushouders, aldus het Parool. Ook de Rijksoverheid zelf geeft aan dat immigratie een van de grootste redenen is van ons woningtekort. Al in 2022 gaf De Jonge, toen minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening, aan dat er urgent wat aan immigratie gedaan moest worden om het woningtekort op te kunnen lossen.

Inmiddels is kabinet Rutte-IV gevallen wegens onenigheid over het immigratieprobleem, dat ook een volkshuisvestingsprobleem is.

Het Westen is zelf medeschuldig aan de grootste stroom van asielzoekers

Meer dan de helft van de verblijfsvergunningen uit de periode 2014-2022 werd verleend aan Syriërs, volgens eerdergenoemd CBS-rapport. In 2014 besloot de VS om de strijd in dat land aan te gaan met IS aangezien de VS van mening was dat in Syrië wereldwijd de grootste concentratie aan IS-strijders aanwezig zou zijn.

Afghanistan, Iran en Irak zijn, naast Turkije, de andere landen waarvan de meeste statushouders afkomstig zijn. In de eerste drie landen heeft het Westen, en met name de VS, ook een duidelijke rol gespeeld. In 2001 begon de VS, met volle ondersteuning van de NAVO, een oorlog in Afghanistan omdat dit land niet mee wilde werken aan het uitleveren van de vermeende dader van 9/11, Osama Bin Laden. Inmiddels is de VS meer dan 20 jaar in oorlog geweest met Afghanistan, aldus het Britse Imperial War Museum.

Over de oorlogen in Irak en Iran hebben we de afgelopen ruim 20 jaar ook genoeg in Nederland kunnen lezen. In 2003 viel de VS (samen met het VK) Irak binnen onder het voorwendsel dat daar massa vernietigingswapens zouden zijn opgeslagen die tegen de VS konden worden ingezet. Het bleek jaren later een verzinsel van de regering Bush II. In die jarenlange strijd hebben 4.700 Amerikaanse soldaten en meer dan 100.000 Iraakse burgers het leven gelaten, aldus de website van de Amerikaanse Council on Foreign Relations. De werkelijke reden van de oorlog zou met oliewinning te maken hebben gehad.

De geschiedenis tussen de VS en Iran gaat al terug tot 1953 toen de Amerikaanse CIA het leger van Iran een coup hielp te plegen tegen de toenmalige president van het land. Tot op de dag van vandaag gaat die strijd door. Actuele onderwerpen daarbij zijn de oorlog tussen Israël en Gaza, en de vermeende kernwapens die Iran zou ontwikkelen.

Als we iets aan de asielinstroom willen veranderen, is een discussie over het buitenlandbeleid van de VS dus geen overbodige luxe. Maar wie durft die discussie aan te gaan? De EU duidelijk niet.

Hoe zit het met de gelukszoekers onder de asielaanvragers?

We zagen het hierboven; volgens Nederlandse cijfers is circa 85 procent van de asielaanvragen terecht en dus circa 15 procent niet, oftewel jaarlijks circa 7.000 asielzoekers. Die mensen komen niet uit de eerdergenoemde landen, maar vooral uit West-Afrika, hét continent met de grootste bevolkingsaanwas per jaar in de wereld. Volgens dit NOS-artikel betreft het de Ivoorkust, Gambia, Guinee-Bissau, Burkina Faso en zeker Ghana.

Ghana en Nigeria zijn de grootste economieën van Afrika, en Ghana geldt al jaren als een van de stabielere landen in West-Afrika, zowel op economisch als politiek gebied. Asielzoekers die uit deze landen vluchten, nemen meestal de route in bootjes via de Middellandse Zee en komen als eerste in Italië en Griekenland terecht, vaak via mensensmokkelaars die het verdienmodel van de asielindustrie bepalen.

Tot welke maatschappelijke problemen en kosten de asielproblematiek in Nederland leidt, anders dan werk en huisvesting, is voor een volgend artikel.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland17 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column18 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds