Binnenland

Wat kost de immigratie van vluchtelingen?

Avatar foto

op

Wat kost de immigratie van vluchtelingen?
Deel dit nieuws
Foto: ANP Eric van der Burg (VVD) staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op het terrein van Asiel en Migratie.

In vorige artikelen hebben we het gehad over de soorten immigratie (asiel, arbeid, studenten, economische vluchtelingen) en over de aantallen en herkomst van de asielinstroom in Nederland. Dit verhaal gaat over de kosten van die asielinstroom. Baten zijn er nauwelijks bij deze vorm van immigratie; circa 45 procent van de statushouders heeft negen jaar nodig om betaald werk te vinden, 55 procent heeft meer dan negen jaar nodig, zo blijkt uit CBS-gegevens. Vluchtelingeninstroom gaat echter niet over kosten en baten. Het gaat over medemenselijkheid. Toch is de kostenvraag wel een wezenlijke, nu te zien is dat de eigen bevolking steeds meer armoede ondervindt, dat vraagt ook om medemenselijkheid.

 Nog even de aantallen


In een vorig artikel schreef ik over de aantallen asielimmigranten. In de hele EU zijn dat er de laatste jaren meer dan 2 miljoen per jaar. De meesten daarvan komen in Duitsland terecht. Ons land ontvangt die laatste jaren gemiddeld zo’n 50.000 nieuwe asielzoekers per jaar. Daarvan is 85 procent daadwerkelijk op de vlucht voor oorlog. Zij komen vooral uit landen waarin de VS zich al jaren militair manifesteert: Syrië, Afghanistan, Iran en Irak.

Ongeveer 15 procent van de asielzoekers die jaarlijks naar ons land komen, zijn economische vluchtelingen ofwel gelukszoekers. Dat zijn er zo’n 7.500 per jaar. Ze komen vooral uit Afrikaanse landen als Ivoorkust, Gambia, Guinea-Bissau, Burkina Faso en zeker Ghana, aldus dit NOS-artikel. Nadat ze zijn uitgeprocedeerd, zouden ze terug naar hun land van oorsprong moeten. Dat lukt meestal niet. Die landen willen ze niet terug, of de vluchtelingen zelf zijn inmiddels ergens in de Nederlandse samenleving anoniem ondergedoken.

Oekraïense vluchtelingen zijn (meestal) geen asielzoekers

Tot dusver hebben we het nog niet gehad over Oekraïne vluchtelingen omdat zij een bijzondere status hebben conform de in 2001 door de EU afgekondigde Temporary Protection Directive. Destijds ontwikkeld om vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië op te vangen, is deze in 2022 opnieuw van kracht verklaard voor Oekraïense vluchtelingen.

De EU-richtlijn verplicht lidstaten om minimaal tot en met 4 maart 2025 aan alle Oekraïense vluchtelingen een veilig onderdak te bieden. Hoe ver dat gaat, is weer per EU-lidstaat anders bepaald en hangt onder andere af van de financiële draagkracht van een lidstaat.

Volgens de Verenigde Naties zijn er zo’n 6 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht en in andere Europese landen opgenomen. Hiervan nam Duitsland (weer) de meesten op: meer dan 1 miljoen Oekraïners, gevolgd door Polen met 1 miljoen vluchtelingen.

Nederland heeft meer dan 100.000 Oekraïners gehuisvest sinds het uitbreken van de oorlog daar, aldus het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Nagenoeg al deze vluchtelingen werden in gemeentelijke opvanglocaties gehuisvest, in tegenstelling tot asielzoekers die via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan onderdak worden geholpen.

Ondanks het positieve feit dat maar liefst 51 procent van de Oekraïense vluchtelingen een voltijdbaan in Nederland heeft, kost de opvang ook heel wat geld. Volgens Consultancy.nl betreft het gemiddeld 83 euro per persoon per dag. Dit bedrag is ook inmiddels als normbedrag door de overheid vastgesteld.

Er komt dus per jaar 3 miljard euro ten laste van de Nederlandse gemeenten alleen al voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit wetende, is het niet zo moeilijk om te snappen waarom er zoveel gemeentelijke weerstand tegen de Spreidingswet is.

Kosten van overige vluchtelingen die voor asiel naar Nederland komen

Op 28 november 2023 schrijft het Parool dat een asielzoeker per jaar 26.500 euro kost als deze in een COA is opgenomen. Is hij of zij in een noodopvang (meestal een hotel) opgenomen, dan kost dat het dubbele per persoon per jaar; 53.000 euro. Dat staat in het financiële jaarverslag van het COA, aldus het Parool.

Gaan we weer even naar de aantallen terug.

Volgens de meest recente cijfers van het COA heeft Nederland eind dit jaar 96.000 opvangplekken nodig voor asielzoekers die nog geen statushouder zijn. Momenteel zijn dat er 70.000 volgens de NOS.

De huidige opvangcapaciteit voor asielzoekers in asielcentra is volgens het Nederlands Jeugdinstituut 51.729, waarvan 12.519 minderjarigen.

Dus 51.729 maal 26.500 euro is 1.370.818.500 euro, ofwel 1,4 miljard euro per jaar aan kosten voor reguliere asielopvang. Eind dit jaar komen we echter 44.271 plaatsen tekort. Deze mensen moeten in een noodopvang ondergebracht worden waarvan de gemiddelde kosten per persoon per jaar 53.000 euro zijn. Dan gaat het dus om nog eens 2.346.363.000 euro per jaar, ofwel 2,35 miljard euro.

Totale kosten voor de opvang van asielzoekers in Nederland komt daarmee op 3,75 miljard euro. Tel daarbij de 3 miljard euro voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op en we komen op bijna 7 miljard euro jaarlijkse kosten voor de opvang van vluchtelingen in Nederland. Dat is jaarlijks 412 euro per inwoner van ons land.

Even wat vergelijkingen

De grootste uitgavenposten van de Nederlandse staat zijn: gezondheidszorg (97 miljard euro), sociale zekerheid (97 miljard euro), uitgaven aan gemeenten en provincies (90 miljard euro) en onderwijs (58 miljard euro).

Als de jaarlijkse kosten voor vluchtelingen (7 miljard euro) tegen de genoemde vier andere kostenposten van de Nederlandse staat worden afgezet, zou gezegd kunnen worden dat dit meevalt.

Dat wordt anders in relatie met hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld voor bestrijding van armoede in ons land; 2 miljard euro per jaar. Nu is die huidige armoede in Nederland ten opzichte van crisisjaren 2011-2015 afgenomen, aldus de Rijksoverheid. De vraag is echter wat er gebeurt als er weer een recessie in Nederland optreedt. Iets waar we met een krimp in 2023 serieus rekening moeten houden.

Vluchtelingen en asiel gaan over medemenselijkheid, maar het vinden van een goede balans tussen de (kosten van) asielinstroom en de kosten voor armoedebestrijding, het woningprobleem en sociale integratie, mag niet opgeofferd worden aan het belang van alleen die eerste groep.

Verder Lezen

2 Comments

 1. Anatole Sala

  29 januari 2024 in 16:04

  Geen Nederlander is nog eigenaar van zijn eigen lichaam, laat staan dat hij bezittingen zou hebben.
  Maak je dus niet bezorgd het komt wel in orde met de verdeling van woonruimte en de verdeling van je centjes
  https://ejbron.wordpress.com/2024/01/29/het-ongelimiteerde-orgasme-het-grote-verraad-van-politiek-en-media/

  • Sonja gingnagel

   30 januari 2024 in 09:22

   Iedereen terug naar eigen land want het wordt hier ook onveilig door deze mensen en hebben ook nog eiden ook dat er bij ons oorlog was konden mijn ouders ook nergens heen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland15 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column16 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds