Binnenland

Koninklijk Huis overschrijdt structureel maatschappelijke grenzen

Avatar foto

op

Koninklijk Huis overschrijdt structureel maatschappelijke grenzen
Deel dit nieuws
Foto: ANP Koningin Máxima spreekt tijdens een panelsessie op de 54e jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum

Social media stonden vol van berichten over koningin Máxima haar promotiecampagne voor digitale financiële diensten, en met name de CBDC, tijdens de laatste jaarlijkse bijeenkomst van het WEF. ”Koningin Máxima zorgt voor ophef met haar uitspraken bij het World Economic Forum in Zwitserland”, kopte het damesblad Elle op 23 januari jl. Máxima blijkt echter bijzonder hardleers als het om dit thema gaat. In januari 2023 hield ze voor hetzelfde WEF een bijna identiek pleidooi, met dezelfde maatschappelijke weerstand als gevolg. Politieke partij BVNL vond in 2023 dat de koningin haar boekje te buiten gaat en teruggefloten moet worden. Hoe zit dat eigenlijk met die politieke uitspraken van het koningshuis en bemoeienis met het grote bedrijfsleven en de financiële sector?

 Artikel 20: De persoon des konings is onschendbaar, ministers zijn verantwoordelijk


Volgens artikel 20 van De Nederlandse Grondwet zijn de koning en zijn gemaal onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk voor politieke uitspraken en gedrag van de koning en zijn echtgenoot. Koning en koningin zijn dus vrij om te zeggen wat zij willen omdat een minister verantwoordelijk is voor hun uitspraken. Doorgaans is het de premier die deze verantwoordelijkheid draagt, maar het kan ook een vakminister zijn als de uitspraak over een specifiek onderwerp gaat.

In het voorbeeld van Máxima haar uitspraken over digitaal geld en CBDC, zou de minister van Financiën, nu Rob Jetten maar in 2023 nog Sigrid Kaag, verantwoordelijkheid moeten nemen. Van een dergelijke kritische houding naar Máxima vanuit de D66-ministers, hebben we niets gemerkt de afgelopen jaren.

Wat als ministers niets doen in een situatie die is veroorzaakt door het Koninklijk Huis en die gevoelig ligt bij het Nederlandse volk? In dat geval kan het parlement van een, of meerdere, minister(s) eisen dat er verantwoordelijkheid wordt genomen jegens het Koninklijk Huis. Ook daarvan zien we de laatste jaren niets terug en dat zijn allemaal indicaties dat zowel de regering als het parlement een loopje nemen met de democratie.

De Nederlandse democratie is ‘verrommeld’ in de periode Rutte, aldus een studie van het Montesquieu Instituut.

Koninklijk Huis zoekt grenzen op en overschrijdt deze

Koningin Máxima lijkt in het voetspoor van haar schoonmoeder, voormalig koningin Beatrix, te willen treden als het gaat om het opzoeken van de irritatiegrens van de Nederlandse bevolking. In 2007 zei Geert Wilders al over Beatrix haar maatschappelijk optreden: “Beatrix zoekt steeds vaker haar grenzen op.” Wilders diende dat jaar een wetsvoorstel in om de Grondwet te wijzigen waarmee de koningin buiten de regering geplaatst kon worden en alleen nog een puur ceremoniële functie zou bekleden.

Als je wat verder teruggaat in de tijd, zie je dat het overschrijden van maatschappelijke grenzen al meer dan een eeuw tot de favoriete bezigheden van het Koninklijk Huis behoort. Het probleem nu is dat de weerzin tegen de ‘elite’, waartoe het Koninklijk Huis ook behoort, steeds grotere vorm heeft aangenomen, waardoor de acceptatie van buitenissig gedrag van vorsten en vorstinnen niet meer wordt gepruimd.

 ‘Vredesvorstin’ Wilhelmina schoot oorlogsmisdadiger keizer Wilhelm II te hulp

In 2018 publiceerde de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de twijfelachtige actieve rol die koningin Wilhelmina in 1918 heeft gespeeld bij het verlenen van asiel aan de gevluchte keizer Wilhelm II, familielid en oorlogsmisdadiger, en ook wel ‘Onkel Willy’ genoemd door Wilhelmina.

De geallieerden willen hem na de oorlog arresteren voor oorlogsmisdaden, maar Nederland weigerde Wilhelm II uit te leveren: “De regering houdt vast aan haar neutraliteitspolitiek.” Deze blijkt toch voornamelijk te zijn ingegeven door de familiale banden tussen de Duitse keizerlijke familie en het Nederlandse huis Oranje-Nassau.

“De inzet van Wilhelmina werd zowel voor als na het einde van de Eerste Wereldoorlog angstvallig geheimgehouden”, aldus de studie van prof. dr. Beatrice de Graaf. Kortom; familie ging bij Wilhelmina vóór vaderland en vóór de internationale rechtsorde.

Ook in de Tweede Wereldoorlog liet Wilhelmina het afweten

Aan het begin van de oorlog vluchtte koningin Wilhelmina samen met haar ministers naar Londen. Als bekend wordt gemaakt dat de koningin en de regering zijn gevlucht is dit een grote klap voor de Nederlandse bevolking, stelt de website van de Anne Frank Stichting. De situatie blijkt ernstiger dan gedacht: “Sommige Nederlanders hebben kritiek op de koningin en noemen haar laf.”

Een artikel van EenVandaag uit 2016 schrijft: “Koningin Wilhelmina was tijdens de oorlogsjaren voor haar ministers een ramp om mee te werken. De vorstin gebruikte pervetine – een methamfetamine dat tegenwoordig bekend staat als crystal meth.”

Cees Fasseur, biograaf van Wilhelmina, schreef al eerder in de marge over haar drugsgebruik, maar hij legde nooit het verband met haar functioneren als koningin. “Ik kwam op het idee om dat verband wel te leggen toen ik las welke vreemde beslissingen ze nam waarna de ministerraad zich afvroeg of hare majesteit wel normaal was”, zei Verburg in EenVandaag.

Prins Bernard, schavuit van Oranje

In het proefschrift ‘De geest van het Oude Loo‘ wordt het openbare leven van koningin Juliana uit de doeken gedaan (1947-1957). Zij blijkt vooral een slachtoffer te zijn geweest van de daden van haar echtgenoot Prins Bernard én een vrouw die het beste voor had met Nederland.

Prins Bernard, grootvader van onze huidige koning, heeft een trackrecord in schimmige zaken waar je u tegen zegt. Er worden nu nog steeds zaken over hem ontdekt, waaronder de onthulling van de NOS van 4 oktober 2023 over het nazi lidmaatschap van Bernard. Dat heeft hij tot zijn dood ontkent, maar de lidmaatschapskaart van Hitlers partij werd na zijn dood bij hem thuis gevonden.

Er zijn sterke aanwijzingen dat wijlen prins Bernhard en Maxima’s familie Zorreguieta elkaar al sinds de Tweede Wereldoorlog kennen. Een artikel in HP de Tijd (1 mei 2009) stelt: “Bernhard zou in 1943 een clandestien bezoek aan Argentinië hebben gebracht en daar op de haciënda van ene heer Zorreguieta hebben gelogeerd. Bernhard heeft zelf altijd ontkend dat hij tijdens de oorlog in Argentinië is geweest, maar dat zegt niets. De prins reeg tijdens zijn lange leven de leugens (…) aaneen. Over smeergeld, over amoureuze escapades: you name it.”

Tijdens zijn huwelijk met koningin Juliana, verwekte Bernard bij meerdere maîtresses buitenechtelijke kinderen.

Volgens voormalig NIOD-historicus Gerard Aalders was Bernard een schaamteloze geldwolf die nergens voor terugdeinsde om, naast de jaarlijkse belastingvrije staatsinkomsten van het Koninklijk Huis, andere wegen te bedenken om aan geld te komen. Aalders geeft meerdere voorbeelden hiervan waarbij onder andere melding wordt gemaakt van hoe de prins tegen alle regels en wetten in een miljoen te pakken kreeg uit een fonds, dat was bedoeld om joods slachtoffers van de Holocaust te compenseren.

Het grootste schandaal was echter de Lockheed affaire uit 1976. In dat jaar werd bekend dat Bernhard tweemaal steekpenningen ter waarde van miljoenen dollars had geaccepteerd van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed met als doel om de Nederlandse regering te bewegen Lockheed gevechtsvliegtuigen aan te laten schaffen.

Begin jaren zestig ontving hij 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. In 1974 verlangde Bernhard van Lockheed opnieuw een grote som geld, deze keer als Nederland over zou gaan tot de aankoop van de Lockheed P-3 Orion.

Naar aanleiding van het schandaal stonden zowel het huwelijk tussen koningin Juliana en prins Bernhard, het behoud van de monarchie en de mogelijke val van de Nederlandse regering onder premier Joop den Uyl op het spel.

Den Uyl nam zijn ‘ministeriele verantwoordelijkheid’ destijds door geen strafrechtelijke vervolging te eisen, maar Bernhard te treffen waar hij het meest gevoelig voor is; zijn commissariaten en uniformen afnemen.

Tot de aanschaf van de, mede door Lockheed geproduceerde, F16 was in 1975 al besloten door de regering Den Uyl. Een jaar voordat het schandaal aan het licht kwam.

 Koningin Beatrix en koning Willem Alexander

De NOS meldt dat ook rond koningin Beatrix zich een aantal schandalen voltrokken. Deze staan echter niet in verhouding tot de vele drama’s die haar vader Bernhard wist te realiseren.

Het reisje in coronatijd, de PR rondom de CBDC en de vermeende belastingontwijking door koningin Máxima, vormen de dieptepunten van het huidige koningshuis.

In de afgelopen ruim 100 jaar heeft het Nederlandse koningshuis vele malen de grenzen van het maatschappelijk betamelijke overschreden. Met de huidige aversie tegen de ‘elite’, waartoe het Koninklijk Huis ook behoort, neemt de druk op het koningshuis onmiskenbaar toe. Het eerste harde bewijs daarvan is de op 18 januari 2024 gepubliceerde intentie om het Koninklijk Huis ook te gaan belasten. Wordt vervolgd.

Verder Lezen

1 Reactie

  1. Jan

    30 januari 2024 in 13:53

    Het word hoogtijd dat het zg koningshuis na al die bezwarende miskleunen zijn biezen pakt

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland15 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column17 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds