Binnenland

Feodalisme 3.0 tegenover democratie 2.0

Avatar foto

op

Feodalisme 3.0 tegenover democratie 2.0
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Feodalisme 3.0 wordt de laatste jaren in hoog tempo opgetuigd ten laste van de bevolking van voormalige democratieën 2.0. Een westerse samenleving waarin steeds minder particulier eigendom, minder zeggenschap, minder democratie, minder vrije meningsuiting en meer controle, onderdrukking, supranationale wetgeving, ingrijpen door de staat, door de EU, de VS, de VN en de WHO plaatsvindt. Hoe gaat dit aflopen?

Feodalisme is weer ‘hot’


Het feodalisme 1.0 (van het Latijnse feudum of leen) is het gelaagde machts-, bestuurs- en samenlevingssysteem gebaseerd op een leenstelsel waarin leenheren hun bezittingen lenen aan hun vazallen. In ruil voor die bruikleen, moesten de vazallen trouw, persoonlijke militaire bijstand, grondbewerking, bescherming van het grondgebied tegen vijandige invallen en het doen van regelmatige betalingen in geld of goederen aan de leenheren doen.

Feodalisme 1.0 ging gepaard met het massaal zaaien van angst en het gebruik van geweld. Angst is immers een vereiste om onderwerping geaccepteerd te krijgen. Dat begrepen Hitler en Mussolini ook toen ze hun fascistische ideologie preekten, welke je als feodalisme 2.0 mag zien. Zonder angst voor bepaalde bevolkingsgroepen zoals zigeuners, joden of vrijmetselaars was er geen acceptatie van een totalitair systeem in feodaal 2.0 Europa. Een totalitair systeem is niet mogelijk zonder dreiging van buitenaf zoals het communisme van Rusland of China.

Mensen moeten forse bedreigingen voelen en keiharde angst, willen ze snakken naar een controlemaatschappij waarin alles is geregeld en gemonitord. Dit lijkt de gedachte achter de handelingen die we nu in de (voormalig democratische 2.0) politiek plaats zien vinden.

De nieuwe systemen die in hoog tempo worden ingevoerd om feodalisme 3.0 te vestigen zijn: de digitale ID, het digitale paspoort, de CBDC, CO2-monitoring, Digital Services Act, SDG’s, ESG’s en Energielabel. Zij moeten ons beschermen tegen de vijanden van deze tijd: CO2, klimaatverandering, virussen en een steeds dreigender Rusland en China.

De westerse burger als minkukel met beperkte hersencapaciteit

De manier waarop de bovenbeschreven diarree aan nieuwe maatregelen, systemen, controles, digitale onderdrukking en dwangmatigheden over de bevolking wordt uitgestrooid, toont het mensbeeld van de lieden die deze ontwikkelingen vorm pogen te geven; de ‘elite’ zeg maar. Zij, politici, koningshuis, WEF-leden en leiders van de VS en de EU, hebben het beeld dat die westerse burger (qua ontwikkeling) is blijven steken in het tijdperk van de eerste industriële revolutie, de 19e eeuw dus. Ondertussen hebben zij zelf de sprong gemaakt naar het denken van de vierde industriële revolutie, zoals door hun ‘spiritueel’ leider Klaus Schwab wordt verkondigd.

Dit elitaire denken en meerderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van het gros van de onnozele bevolking, valt gelukkig ook steeds meer academische denktanks op. In Nederland zijn dat onder andere het Montesquieu Instituut en het Clingendael Instituut.

 Waakhonden van de democratische beschaving in Nederland

Het Montesquieu Instituut publiceerde bijvoorbeeld in 2023 een studie naar de wijze waarop de regering Rutte/Kaag/Hoekstra/De Jonge het parlement toenemend buitenspel zette. ‘Tegen de verommelling’ heet die studie. Ook staat er voor 2024 bij dit instituut een lustrumcongres op het plan waarin de toekomstbestendigheid van Nederlandse politieke partijen onder de loep wordt genomen. De stelling daarbij is dat politieke partijen hun rol tussen samenleving en staat steeds meer dreigen te verliezen ten gunste van de staat en ten nadele van de samenleving, de burgerij.

Instituut Clingendael bracht vooral in 2022 een aantal zeer zorgwekkende publicaties uit over de machtsgreep van de elite over de meerderheid van de bevolking. Daarin wordt onomwonden geschreven over de groeiende kloof tussen kosmopolitische elites in de Randstad en een steeds groter deel van de bevolking dat wordt uitgesloten van deelname aan de politieke besluitvorming.

Kortom; de verkrachting van onze democratie door een stel Randstedelijk zelfverklaarde intellectuelen die het beter weten dan het collectief.

Het Clingendael artikel stelt: “Maar wat als de elites binnen liberale democratieën dusdanig handelen dat ze de liberale democratie zelf beginnen aan te tasten?”

Over welke elites gaat het dan? In de beschrijving van het type politicus die dit soort politieke partijen bevolkt, herken je bijvoorbeeld betweters als Sigrid Kaag en een aantal van haar partijgenoten waaronder ‘wonderkind’ Rob Jetten.

Dé grootste denkfouten binnen feodalisme 3.0

Hoe gebrand veel hedendaagse politici ook zijn om de bulk van het volk te onderwerpen aan hun feodalisme 3.0, er worden hele grote inschattingsfouten gemaakt die tot rampzalige gevolgen kunnen leiden, van maatschappelijke onrust tot bloederige aanslagen.

Denkfout 1: Het gros van het volk is dom en dus makkelijk te manipuleren

Nederland heeft nog nooit zoveel hoogopgeleiden gekend als nu. In 2022 was 56 procent van de 25- tot 35-jarigen hoogopgeleid, aldus het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit geldt ook voor vele andere EU-lidstaten. Een kenmerk van hoogopgeleiden is dat ze graag kritisch nadenken en hun eigen plan trekken in het leven. Ook dat ze wars zijn van autoritair gezag waarin de dialoog niet meer gezocht wordt. Kortom, hoe meer hoger opgeleiden, hoe lager de acceptatie voor onderdrukking en een totalitaire samenleving.

Denkfout 2: Slechts een beperkt deel van de bevolking voelt zich onderdrukt

Zoals uit bovengenoemde Clingendael studie blijkt, voelen steeds meer Nederlanders zich niet meer gehoord door de hedendaagse politiek. Dat zijn niet alleen laagopgeleide mensen met lage inkomens. Ook heel veel vermogende ondernemers voelen zich geschoffeerd door de manier waarop de politiek met hen omgaat. Als ondernemers, waar de Nederlandse economie voor een groot deel op draait, er genoeg van krijgen, gaan ze zich organiseren buiten de politiek om. Dat gebeurt momenteel. Niet in rechts-extremisme, maar in alternatieve mediabedrijven en denktanks.

Denkfout 3: ‘Extreemrechts’ bestaat hoofdzakelijk uit volkse types met weinig beschaving

Groepen die als ‘extreemrechts’ worden weggezet trokken de afgelopen jaren een hoog aantal leden weg bij ‘niet-extreme’ partijen als de VVD, D66 en CDA. Ook de extreemrechtse partijen (FvD, JA21, PVV, BBB, BVNL) kennen een aanzienlijke hoeveelheid hoog opgeleiden en vermogende leden of sympathisanten. Het labelen met ‘extreem’ en buitensluiten van andersdenkenden, zet aan tot groeiende woede onder de bevolking. Dat is tegenwoordig in bijna de hele EU te zien.

Denkfout 4: Mensen willen gecentraliseerde macht in Europa, dat biedt zekerheid

De gedachte van partijen zoals Volt en D66, dat een steeds machtiger bureaucratisch EU-apparaat in Brussel ook als voordeel door de bevolking wordt gezien, is steeds meer een misvatting. Europese samenwerking is mooi en noodzakelijk, maar niet als het leidt tot (digitale) onderdrukking, een controlemaatschappij, of een Europa dat jaarlijks armer wordt in plaats van welvarender. En dat laatste is helaas aantoonbaar het geval, als gevolg van overdaad aan (dwingende) regelgeving, economisch en monetair wanbeleid en toenemende ongewenste overdracht van vermogen van rijkere, naar armere lidstaten.

Waar eindigt dit?

Ondanks de groeiende weerstand, toenemende armoede, fors toegenomen aantal openbare protesten, stakingen en volkopstanden, blijven nationale regeringen en de in Brussel gecentraliseerde macht, de confrontatie met de burgers opzoeken, ook al is de coronapandemie allang voorbij. Dat gaat op een steeds meer vergelijkbare manier zoals dat gebeurt in de autoritaire landen Rusland, China, Noord-Korea en veel Afrikaanse landen.

In tegenstelling tot westerse landen, zijn de burgers van genoemde autoritaire staten niet gewend aan vrijheid en democratie en ook niet aan de economische voordelen van zo’n democratie.

Voor het westen staat er gevoelsmatig veel meer op het spel: vrijheid, zeggenschap, welvaart en welbevinden. Allemaal zaken die voor ons gewoon waren en nu, in de huidige tijd, opnieuw bevochten moeten worden tegenover de fans van feodalisme 3.0. Dat kan behoorlijk uit de hand gaan lopen als de feodalen niet op tijd inbinden en gaan snappen dat er voor hen ook geen toekomst is zonder een samenwerking met de bevolking van Nederland en heel Europa.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland17 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column18 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds