Gezondheid

Prof. De Lange: De ‘stikstofcrisis’ is een ambtelijk verzinsel

Avatar foto

op

Professor Kees de Lange, emeritus hoogleraar, maar nog altijd volop wetenschappelijk actief. Hij heeft recent, samen met collega wetenschappers van de Amerikaanse denktank de ‘CO2 Coalition’, de laatste hand gelegd aan een uitgebreid wetenschappelijk artikel over de ‘stikstofproblematiek’.

De grootste ergernis van De Lange is het feit dat ‘omhooggevallen’ ministers, die werkelijk van toeten noch blazen weten, miljarden aan de samenleving onttrekken voor een fictief probleem, resulterend uit een volstrekt ontoereikend model, en daarbij de ‘wetenschap’ misbruiken als rechtvaardiging voor hun paniekzaaierij. “Als de politiek zich gaat bemoeien met de wetenschap, is de wetenschap per definitie de verliezer.” De Lange pleit er dan ook voor om veel minieme Natura 2000-gebieden in Nederland deze status te ontnemen, simpelweg af te spreken die niet te bebouwen, en de boeren eromheen met rust te laten.
Bekijk hier het volledige interview met professor Kees de Lange.


Verder Lezen

1 Reactie

 1. amc deibel

  17 januari 2023 in 22:35

  kunnen we hier de onderbouwing van een referendum van maken???

 2. Burgert Bloem

  18 januari 2023 in 17:14

  Een prachtige uitleg Professor.
  Zeer leerzaam en het geeft ook aan hoe dom men bezig is. Bedroevend en heel gevaarlijk, deze lieden.

 3. Frans Bierings

  19 januari 2023 in 15:16

  Wanneer gaan onze ‘leiders’ en ‘volksvertegenwoordigers’ nou eens luisteren naar wijze mannen als professor De Lange ipv die klimaat-demagogen met hun praatjes uit hun dubbele agenda’s

  • Petrr van Kooijk

   13 maart 2023 in 20:58

   Beste Professor De Lange
   Ik neem aan dat KDW norm uit de wet moet worden geschrapt,alsmede het belridsinstrument Aereus.
   Welk wettelijk hanteerbaar alternatief stelt u voor?

   • Ron

    16 maart 2023 in 21:29

    Hoe kan het dat jullie met deze kennis niet naar de rechter stappen, of op één of andere manier wereldkundig maken.

 4. Theo Emmerik

  20 januari 2023 in 05:05

  Wat is de toekomst

 5. Jan Hulshof

  2 maart 2023 in 18:31

  Heel duidelijk verhaal van professor De Lange. Helemaal met hem eens. Die stikstofcrisis is een gecreëerde crisis en staat nogal los van de werkelijkheid. Falend overheidsbeleid van vele jaren waardoor wij nu in een wurggreep vanuit Brussel zitten. Het wordt hoog tijd dat de oude club van vastgeroeste politici opstapt en dat er een nieuw begin wordt gemaakt door nieuwe mensen met meer realiteitsbesef en die niet gebukt gaan onder de last van hun verleden.

 6. Cor Willems

  15 mei 2023 in 08:03

  De heer de Lange is niet de eerste, en ook niet de enige die door heeft dat we met een misdadige regering te maken hebben. En dat heeft niet allen betrekking op de “stikstof” problematiek. Denk bijvoorbeeld aan “Groningen”, het toeslagenschandaal, de volstrekt onzinnige coronamaatregelen en de “prikpropaganda”. De parlementariërs die al jaren bezig zijn deze misdaden middels debatten aan te tonen zouden er beter aan doen hun energie te gebruiken om ervoor te zorgen dat deze bende verdwijnt. Per direct!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gezondheid

Niet zo snel, meneer Tedros

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Niet zo snel, meneer Tedros
Foto: ANP

Toen de World Health Organization (WHO) er het afgelopen weekeinde niet in slaagde om tot een pandemieverdrag te gekomen, haalden honderdduizenden coronacritici opgelucht adem. Het uitblijven van het verdrag betekent dat het de WHO en zijn secretaris-generaal Tedros Ghebreyesus niet zal lukken om bij de volgende internationale gezondheidscrisis een globale machtsgreep te plegen.

 

Toch was, als je afgaat op de video’s die de WHO de afgelopen dagen op sociale media heeft gezet, de 77ste World Health Assembly in het Zwitserse Genève een doorslaand succes. Toen de vertegenwoordigers uit ongeveer 190 landen op de bijeenkomst de vernieuwde International Health Regulations (IHR) aannam, klonk een lang en opgetogen applaus. Volgens de WHO zelf was dat volkomen terecht. De nieuwe IHR was niets minder dan een ‘historische ontwikkeling’, schreef de WHO op 1 juni 2024 in een persbericht.

Tedros Ghebreyesus, die als secretaris-generaal de eerste viool in de WHO speelt, deed daar nog een schepje bovenop. Hij postte op 2 juni op X een video waarin hijzelf met omfloerste stem, en met indringende vioolmuziek op de achtergrond, de vertegenwoordigers van de landen vertelde dat ze hun “kinderen en kleinkinderen een cadeau hadden gegeven”: een wereld die een beetje veiliger was geworden.

Het was alleen jammer dat het pandemieverdrag niet was aangenomen, vond Ghebreyesus. Maar hij gaf de moed nog niet op.  “Rome is niet in één dag gebouwd”, aldus de secretaris-generaal. “En dat geldt ook voor het internationaal recht.” Misschien komt dat pandemieverdrag er volgend jaar, of nog eerder.

Nep

Wat de WHO en zijn voorzitter over de 77 ste World Health Assembly naar buiten brachten, is pr en niets meer. Het is een poging om te verhullen dat de organisatie een gevoelige tik op de vingers heeft gekregen. De nieuwe versie van de IHR staat mijlenver af van de versie die de WHO voor ogen stond en het uitblijven van een nieuw pandemieverdrag is een echec.

In de documenten die het afgelopen weekeinde eigenlijk hadden moeten worden goedgekeurd, was sprake van een waslijst van gruwelen die de WHO bij de volgende gezondheidscrisis uit zijn hoge hoed kon toveren. Die zijn er bijna allemaal uitgevist.

In de goedgekeurde IHR staat weinig meer over vaccinatiepaspoorten zoals QR-codes en verplichte vaccinaties. Er staat niets over de mogelijkheid om het ene medicijn te verbieden en tegelijkertijd om niet-geteste vaccins of andere medicijnen aan de bevolking op te dringen, uiteraard zonder dat producenten verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. De mogelijkheid om de WHO vanwege verandering van het klimaat bevoegdheden te geven is weggegumd. Ook de dwingende clausules waarmee de WHO de wetgeving van landen opzij kon schuiven zijn verdwenen.

Desinformatie

“Een overwinning”, typeerde de Amerikaanse arts en internist Meryl Nass vlak nadat op 1 juni de World Health Assembly was afgesloten. Het verzet tegen de plannen van de WHO was uiteindelijk toch ergens goed voor geweest. Nass betreurde wel dat in de nieuwe IHR stond dat de landen bij een volgende crisis of pandemie ‘desinformatie’ moesten gaan bestrijden.

Tijdens de World Health Assembly maakte Ghebreyesus nog maar eens duidelijk wat hij precies onder ‘desinformatie’ verstond. “Jullie kennen het serieuze probleem van de anti-vaxxers”, mopperde de grote roerganger. “Ik denk dat we een plan moeten bedenken om die weer in hun hok te krijgen. Het is tijd om nog agressiever op te treden tegen de anti-vaxxers.”

Ghebreyesus maakte ook duidelijk dat het hem niet interesseert wat het groeiende leger van de ‘anti-vaxxers’ drijft. Toen de Nederlandse politicus Wybren van Haga en advocaat Meike Terhorst Ghebreyesus tijdens de World Health Assembly een brief wilden overhandigen, weigerde de directeur-generaal die in ontvangst te nemen. Toen de Britse cardioloog Aseem Malhotra het WHO-opperhoofd op 31 mei uitnodigde voor een gesprek, deed Ghebreyesus of zijn neus bloedde.

Diezelfde Malhotra sprak tijdens een demonstratie tegen de WHO over de kwalijke rol van die organisatie tijdens de coronacrisis. De WHO had Big Pharma geholpen om met levensgevaarlijke medicijnen megakapitalen te verdienen, oordeelde Malhotra. Miljoenen mensen hebben de prijs daarvoor met hun leven of gezondheid betaald.

Weinig verandering

“Er verandert dus weinig ten opzichte van vroeger”, concludeert advocaat en burgerjournalist Carine Knapen in een bericht dat op 2 juni verscheen op X. Dat betekent niet dat Knapen blij wordt als ze de hernieuwde versie van de IHR bestudeert. Nog steeds is de WHO een nuttig verkoopinstrument voor Big Pharma. Nog steeds is de WHO geen democratische organisatie. De managers van de WHO worden nog steeds niet gekozen en belangrijke beslissingen van de WHO komen nog steeds niet tot stand door een intern democratisch proces, maar worden genomen door de directeur-generaal, Tedros Ghebreyesus.

Ghebreyesus kan bijvoorbeeld eigenhandig een uitbraak van een internationale ziektekiem aangrijpen om een pandemische noodtoestand af te kondigen, ook als de experts van zijn eigen WHO een andere mening zijn toegedaan. Als het zover is, kan Ghebreyesus’ WHO bovendien beslissen welke vaccins geschikt zijn en welke niet.

Als de directeur-generaal van de WHO net zo integer was als zijn Wikipedia-profiel beweert, dan zou ook een ondemocratische WHO misschien nog een positieve bijdrage kunnen leveren aan de mondiale gezondheid. Maar met iemand als de echte Tedros Ghebreyesus aan de knoppen, kom er uit de WHO alleen maar ellende. We hebben het tijdens de coronacrisis met eigen ogen kunnen zien.

Verder Lezen

Gezondheid

Piekten sterftecijfers tijdens pandemie door dodelijke medicijnen?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Piekten sterftecijfers tijdens pandemie door dodelijke medicijnen?
Foto: ANP

In 2020, tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, schoten in westerse landen, inclusief Nederland, de sterftecijfers omhoog. Mensen stierven bij bosjes, vertelden de statistieken. In Groot-Brittannië worden de aanwijzingen sterker dat het coronavirus zeker niet de enige oorzaak van die ongekende sterftegolf was. Ook artsen die met gulle hand euthanasiemedicijnen uitdeelden aan patiënten met een corona-infectie, deden een duit in het zakje.

Die aanwijzingen komen niet alleen uit alternatieve nieuwskanalen, waar klokkenluiders hun verhaal doen. Ze komen ook uit hoorzittingen van de overheid, waarin nabestaanden van coronadoden en verplegers hun verhaal kunnen vertellen. In Schotland, een autonome regio in Groot-Brittannië, gebeurt dat in de Scottish COVID-19 Inquiry.

De Scottish COVID-19 Inquiry probeert in opdracht van de Schotse regering te achterhalen wat er nu precies is gebeurde in 2020-2022, toen de halve wereld vanwege het coronavirus zich liet overmannen door angst. Tegelijkertijd laat de Britse regering in Londen de coronajaren onderzoeken door de UK Covid-19 Inquiry. Op die commissie is veel kritiek.

De onderzoekscommissie van de centrale overheid verhoort vooral beleidsmakers en topambtenaren. De commissie vraagt zich vooral af of de lockdowns niet eerder hadden moeten beginnen en of de politie bij demonstraties niet harder had moeten optreden. Kritische wetenschappers, die vertellen dat de lockdowns onnodig waren, krijgen niet de gelegenheid om hun verhaal te doen en worden te kijk gezet als halvegaren. Het is coronacritici als Carl Heneghan en Tom Jefferson duidelijk dat de UK Covid-19 Inquiry vooral het straatje van de overheid wil schoonvegen.

 

Dodelijke medicijnen

De Schotten pakken het radicaal anders aan. Zij laten ook gewone burgers aan het woord en laten ze, ook als hun verklaringen pijnlijke zaken naar boven brengen, hun verhaal doen. Eén van deze getuigen is William Jolly. Jolly, die vertelde hoe hij zijn 88-jarige vader in een verzorgingstehuis onder merkwaardige omstandigheden was overleden.

Jolly’s vader was een hartpatiënt en dementerend, maar gezien zijn conditie nog redelijk goed. Volgens een test kreeg hij COVID-19, maar daar had hij niet zoveel last van. Tenminste, totdat verplegers hem het angstremmende midazolam en de pijnstillende morfine gingen toedienen. Vanaf dat moment verslechterde zijn gezondheid razendsnel. Binnen een paar dagen was Jolly’s vader overleden. Volgens documenten aan COVID-19.

Het relaas van William Jolly kwam op opvallend veel punten overeen met dat van Gillian Grant. Grant vertelde hoe ze tijdens de eerste maanden van de coronacrisis haar grootmoeder had verloren. Ook Grants grootmoeder zat in een verzorgingstehuis. Ook Grants grootmoeder zou volgens een test COVID-19 hebben toegediend gekregen. Ook Grants grootmoeder had midazolam en morfine gekregen. En ook Grants grootmoeder was al binnen enkele dagen nadat de behandeling met die twee medicijnen was begonnen, overleden.

Na haar dood kreeg Grant een document te zien, waarop stond dat haar grootmoeder bij een hartaanval, beroerte of een andere ingrijpende medische gebeurtenis niet behandeld moest worden. Grant behartigde de belangen van haar grootmoeder, omdat die vanwege haar milde dementie niet alles meer goed begreep. Grant vertelde dat het verzorgingstehuis met haar over zo’n verklaring had gesproken, maar dat ze vond dat haar grootmoeder nog veel te goed was. Toch had een arts haar naam onder de verklaring gezet.

Voor de Schotse COVID-19-commissie vertelden meerdere nabestaanden soortgelijke verhalen, die altijd dezelfde elementen bevatten. De getuigenissen gaan trouwens niet alleen over ouderen. De commissie luisterde ook naar een Lianne Menzies, weduwe van een dertiger die vocht tegen kanker, positief testte op corona, midazolam en morfine kreeg toegediend en binnen enkele dagen overleed.

 

Pieken in de sterfte

Ook uit verklaringen van verpleegkundigen in Schotse verzorgingstehuizen bleek dat het geven van midazolam en morfine aan mensen met COVID-19 tijdens de coronacrisis standaard was. Het stond in overheidsrichtlijnen van de Engelse overheid, die vlak na de komst van het coronavirus in Groot-Brittannië waren afgekondigd.

Artsen geven de combinatie onder normale omstandigheden aan ongeneeslijke zieke patiënten met ernstige pijn. Om die combinatie van medicijnen ook te geven aan mensen met COVID-19 is niet logisch. In combinatie bemoeilijken ze de ademhaling, zeker bij de hoge doseringen die de richtlijnen voorschreven. Als mensen dan ook nog een vervelend respiratoir virus in hun longen hebben, kan de combinatie de dood tot gevolg hebben.

De Engelse overheidsrichtlijnen van april 2020 noemen die bijwerking. Ze vermelden er meteen bij dat verplegers en artsen die bijwerkingen bij coronapatiënten maar even moesten vergeten. Wat de opstellers van de richtlijnen heeft bezield, is nog steeds niet duidelijk.

Hoe dan ook, op precies hetzelfde moment dat in 2020 het gebruik van midazolam piekte, piekte volgens de overheidsstatistieken ook het aantal coronadoden. Wilson Sy, een onafhankelijk analist, publiceerde in 2024 een onderzoek waarin hij liet zien dat niet het coronavirus, maar het gebruik van midazolam die sterfte in de eerste coronamaanden verklaarde. Sy gebruikte overigens geen gegevens uit Schotland, wel uit andere delen van Groot-Brittannië.

 

Mensenrechten

Zowel Amnesty International als het Britse ministerie van Volksgezondheid en sociale Zorg constateerden al in het najaar van 2020 dat zorginstellingen tijdens de eerste coronamaanden mensenrechten hebben geschonden. Dat ging vooral om druk op patiënten om verklaringen te ondertekenen waarin ze vroegen om bij een hartstilstand of een beroerte te mogen sterven. Maar volgens de verklaringen van nabestaanden en onderzoekers als Wilson Sy gaat het allemaal nog een stapje verder. Het is geen wonder dat op ongecensureerde sociale media speculaties circuleren over paniek bij de Britse overheid, die met een verkapt euthanasieprogramma een overbelasting van de zorg wilde voorkomen.

De dwarse parlementariër Andrew Bridgen, die door zijn kritische houding over de coronacrisis uit de Conservatieve partij is gezet, heeft gevraagd aan de Britse regering over welke aantallen we het nu precies hebben. Bridgen kreeg geen antwoord.

 

Nederlandse situatie

Of het overenthousiast gebruik van midazolam en morfine ook in Nederland heeft bijgedragen aan de forse sterftecijfers aan het begin van de coronacrisis, weten we niet. Maar als je artikelen leest die tijdens de coronacrisis verschenen in medische vakbladen als de NTVG en Medisch Contact, dan ga je toch wel in die richting denken. Ze doen vermoeden dat ook Nederlandse artsen coronapatiënten ruimhartig van midazolam en morfine hebben voorzien. Misschien kan de Nederlandse parlementaire enquêtecommissie Corona, die in stilte aan zijn werk is begonnen, ons er straks meer over vertellen…

Verder Lezen

Gezondheid

Schokkend! Nieuwe lockdowns gepland in 2032

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Schokkend! Nieuwe lockdowns gepland in 2032
Foto: ANP

De laatste maanden worden er in alle stilte wereldwijd plannen beraamd om de volgende pandemie te regisseren. Die zal, aldus de huidige plannen, veroorzaakt worden door een kwaadaardige mutatie van het vogelgriep virus. Nederland heeft zelfs een planning gemaakt die voorziet in het uit voorzorg slachten van 50 miljoen stuks pluimvee en een of meerdere lockdowns in de nabije toekomst. Wat is er aan de hand??

 

2003: Voor het eerst vogelgriep in Nederland

In 2003 werd een derde van de totale pluimveestapel van Nederland vernietigd. De directe schade was volgens de brancheorganisatie voor pluimveehouders NVP 300 miljoen euro, aldus dit artikel van de NOS uit 2014.

Broedbedrijven trokken massaal de stekker uit de broedmachines omdat er niets met de kuikens kon worden gedaan. Terwijl pluimvee op besmette bedrijven werd gedood door stroomstoten en vergassing, breidde ziekte zich over het land uit.

Uiteindelijk werden op 1300 bedrijven 30 miljoen dieren vernietigd.

 

De EU zag grote gevaren vanaf 2005

Op 18 oktober 2005 kwam het Amerikaanse televisiestation NBC News met de melding dat alle EU-ministers van buitenlandse zaken aandrongen op een wereldwijde samenwerking om een gevaarlijke variant van de vogelgriep te bestrijden.

De ministers waren destijds zo van de leg, omdat in Griekenland een dodelijke variant van deze griep ontdekt zou zijn. Wetenschappers vreesden in 2005 dat het H5N1-virus op grote schaal van vogels op mensen zou overgaan. Het zou kunnen muteren in een virulente vorm dat wereldwijd miljoenen doden zou kunnen veroorzaken.

 

Paniek om niets

In dit artikel van de Duitse staatsomroep uit 2005 wordt betoogd dat de EU veel te ver voor de troepen uitloopt met zijn paniek over dodelijke mutaties van de vogelgriep. De WHO gaf destijds aan: “‘Risico voor de menselijke gezondheid is denkbaar, maar minimaal’. Peter Cordingley van de WHO zei destijds dat Zuidoost-Azië eventueel gevaar liep, maar nu al in Europa maatregelen nemen was voorbarig.

 

Wat schrijven de Nederlandse autoriteiten over vogelgriep?

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) die over onze voedselveiligheid waakt, schrijft:

“Vogelgriep is een zoönose: een ziekte die kan overgaan van dier op mens (en andersom). Maar de kans dat mensen besmet raken is klein. Als er toch een besmetting onder mensen plaatsvindt, zijn de klachten meestal mild. Het gaat dan om klachten als koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten.”

Dan ons aller RIVM die meldt:

“In 2022 was er in Nederland het hele jaar door vogelgriep. Er raakten 76 pluimveebedrijven besmet met het virus. Ook verschillende wilde zoogdieren zoals vossen en bunzingen raakten besmet. In Nederland raakten mensen niet besmet met het virus.”

Tot slot ons Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op hun site:

“Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus.”

Conclusie? Een griepvirus van het gangbare soort en dus niets nieuws onder de zon.

 

April 2024: de EU loopt wederom voorop in de paniek

Op 30 april gaf de Europese Commissie (EC), mede bekend om de astronomische aankopen van Pfizer vaccins, aan dat zij zich zorgen maakt over een massale uitbraak van vogelgriep onder rundvee in de VS en er nu maatregelen genomen moeten worden. Onlangs heeft de EC weer gezamenlijke aanbestedingscontracten afgesloten voor de ontwikkeling van vaccins tegen de vogelgriep “zodat de EU klaar is als er een pandemie zou toeslaan”, aldus Stefan de Keersmaecker van de EC.

Maar wat vindt de VS zelf van die uitbraak onder rundvee aldaar? Volgens het Centre for Disease Control (CDC) is er niets aan de hand. Er zijn twee werknemers in de zuivelindustrie besmet geraakt met het virus, maar de verschijnselen zijn niet ernstig en lijken op een reguliere griep.

Op 27 mei 2024 besloten de EU en de VS echter om weer samen te gaan werken bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins tegen de vogelgriep en het gezamenlijk opzetten van productie van een pre-pandemisch vogelgriepvaccin. De farmaceutische industrie krijgt weer een financiële boosterprik van de internationale politiek.

 

Nederland maakt het pas echt bont

Op 28 mei 2024 verscheen de nieuwe Kamerbrief over de actuele stand van zaken inzake de vogelgriep in ons land. Daarin staat dat er dit jaar geen vogelgriep meer is geweest, maar er in 2024 toch vergaande preventieve maatregelen worden genomen om een eventuele uitbraak te beperken. Tot die maatregelen behoren een onderzoek naar mogelijkheden voor grootschalige vaccinatie van pluimvee in Nederland dat na de zomer start.

Een tweede maatregel is Nederlandse deelname aan het EU-initiatief tot gezamenlijke inkoop van vaccins voor mensen. Een derde maatregel zou het verplicht vaccineren van mensen in de pluimveehouderij zijn. Die maatregel staat niet in de Kamerbrief, maar wordt door de Europese Commissie overwogen voor alle lidstaten.

Nieuwe lockdowns in Nederland

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in 2023 vier scenario’s uitgewerkt die allen tot de realisering van Agenda 2050 van de EU moeten leiden. In scenario IV ‘Regionaal Geworteld’ maken lokale en regionale gemeenschappen de dienst uit. Mensen kennen elkaar, voelen zich onderling verbonden en zijn trots op de buurt, de wijk en het landschap.

Als de nieuwe regering voor dit scenario zou kiezen, dan heeft dat de grootste consequenties voor de individuele vrijheid van iedere Nederlander. Door deze manier van samenleven, is de kans op een epidemie/pandemie het grootste, aldus het PBL. Om deze af te remmen, zouden al in 2025 50 miljoen stuks pluimvee geruimd moeten worden en zullen nieuwe lockdowns in 2032 noodzakelijk zijn vanwege de massale uitbraak van het op zich ongevaarlijke vogelgriepvirus.

De planning ziet er dan zo uit:

Los van wat een Nederlandse regering plant, de WHO zou voor die tijd wel eens lockdowns kunnen afdwingen als het nieuwe pandemieverdrag van toepassing wordt verklaard op een uitbarsting van vogelgriep.

Kortom, sinds de coronapandemie heeft de nieuwe wereldorde er een nieuw wapen bij om burgers in het gareel te krijgen: ordinaire griepvirussen als pandemie benoemen en vervolgens de WHO aan het werk zetten.

Verder Lezen

Recent

Illegale praktijken geheime diensten worden ongemerkt gelegaliseerd Illegale praktijken geheime diensten worden ongemerkt gelegaliseerd
Opinie1 dag geleden

Illegale praktijken geheime diensten worden ongemerkt gelegaliseerd

Stél u moet uitleggen dat Nordstream door de Amerikanen is opgeblazen… … dan is het veel simpeler om dergelijk nieuws...

Regen, regen, regen: klimaatverandering of geo-engineering? Regen, regen, regen: klimaatverandering of geo-engineering?
Column2 dagen geleden

Regen, regen, regen: klimaatverandering of geo-engineering?

De non-stop regen, met slechts heel af en toe een paar droge dagen, duurt nu bijna al een jaar rond....

Groeiende EU-milieuhysterie: dammen en stuwen opblazen Groeiende EU-milieuhysterie: dammen en stuwen opblazen
Klimaat3 dagen geleden

Groeiende EU-milieuhysterie: dammen en stuwen opblazen

De Europese milieuhysterie wordt steeds extremer naarmate de tijd verstrijkt. Waar het in 2019 (begin van het voorzitterschap van Von...

De belofte van een extraparlementair zakenkabinet is als eerste gebroken De belofte van een extraparlementair zakenkabinet is als eerste gebroken
Column4 dagen geleden

De belofte van een extraparlementair zakenkabinet is als eerste gebroken

De marketingmachine van ’s lands meest integere Kamerlid draaide met zijn Nieuw Sociaal Contract op volle toeren. Er moest en...

Als een rechtssysteem politici op de korrel neemt Als een rechtssysteem politici op de korrel neemt
Opinie5 dagen geleden

Als een rechtssysteem politici op de korrel neemt

Rechtlijnige politici als Gideon van Meijeren, die hardop uitspreken dat westerse landen in de 21ste eeuw eigenlijk alleen nog in...

Volledig elektrische auto definitief nek omgedraaid door EU Volledig elektrische auto definitief nek omgedraaid door EU
Column1 week geleden

Volledig elektrische auto definitief nek omgedraaid door EU

Wat zou iedere kantoorklerk toch graag een elektrisch vehikel willen hebben. Niet omdat hij zo pro-milieu en -klimaat is, want...

Is het natte voorjaar ‘onze schuld’? Is het natte voorjaar ‘onze schuld’?
Klimaat1 week geleden

Is het natte voorjaar ‘onze schuld’?

Net als bij corona gebruiken overheden en hun academische instituties psychologische manipulatie om klimaatbeleid te verkopen. Recent gepubliceerd internationaal onderzoek...

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam
Opinie1 week geleden

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam

Indepen heeft de hand weten te leggen op wat mogelijk het profiel is voor de burgemeesterspost van Rotterdam. Een kuchende...

Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd
Column2 weken geleden

Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd

De Nederlandse mainstream media kwam plotseling en masse met de uitkomsten van een onderzoek door het Haagse instituut Clingendael. De...

Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit
Politiek2 weken geleden

Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit

De uitslagen van de EU-verkiezingen zijn bekend. De belangrijkste posities van de oude garde (christendemocraten en midden-rechts) zijn nauwelijks gewijzigd...

TrendingDit zal sluiten in 0 seconden