Gezondheid

E-mails Hugo de Jonge onthullen jacht op artsen

Avatar foto

op

E-mails Hugo de Jonge onthullen jacht op artsen
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Een arts zweert bij het aanvaarden van zijn beroep een eed: de eed van Hippocrates. De tweede regel van deze eed luidt als volgt:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Het is duidelijk dat de arts die de eed heeft gezworen zélf bepaalt of hij ‘naar zijn beste oordeel en vermogen’ de beslissing neemt om een bepaalde medische handeling of medicatie toe te passen. Een arts kan daarbij gebruik maken van zijn expertise, collega-artsen raadplegen, beroepsgroepen raadplegen of andere adviezen inwinnen. Dat is geheel aan de arts zelf en ‘dus’ ook voor rekening en risico van de arts zelf. Afhankelijk van de ernst van de ziekte bezit iedere arts nog een extra middel, en dat is het zogenaamd ‘off-label’ toepassen van medicatie. ‘Off-label’ wil zeggen dat bepaalde medicatie die oorspronkelijk niet bedoeld was voor een bepaalde kwaal alsnog ingezet kan worden indien de arts sámen met de patiënt hier heil in zien. Dat laatste noemen we ‘informed consent’ wat zoveel wil zeggen als dat de arts met zijn expertise de patiënt zo volledig mogelijk informeert en met de patiënt overeenkomt de medicatie te gaan toepassen. Nu zal een arts bij een hoofdpijntje niet afwijken van de gangbare en voorgeschreven medicatie, maar bij bijvoorbeeld een ziekte als kanker is het gebruik van off-label medicatie vaker aan de orde. De arts en patiënt wegen dan de risico’s en de mogelijke bijwerkingen met elkaar af, en op grond van ‘informed consent’ wordt dan wel of niet besloten de betreffende medicatie toe te passen. Feitelijk is het een risico-afweging, en voor een kankerpatiënt is die heel anders als voor iemand met hoofdpijn.

Off-label en corona

Voor corona was al heel snel duidelijk wie er risico liepen en wie niet. Mensen boven de 70 jaar én met één of meerdere zogenaamde comorbiditeiten (zoals obesitas, suikerziekte of hart- en vaatziekten) hadden een verhoogd risico op een slecht verloop van de ziekte. Omdat er geen vaccin of medicijn tegen corona was op dat moment, gingen artsen naarstig op zoek naar alternatieven die zij eventueel zouden kunnen voorschrijven. Voor hem zat immers een patiënt die ernstige klachten ondervond en waarbij de arts, geheel in het licht bezien van zijn eed, wilde helpen. Hoopvolle berichten kwamen er uit de hele wereld, inclusief de protocollen, en die spitsten zich met name toe op twee patentvrije en goedkope medicijnen: Ivermectine en hydroxychloroquine (HCQ). Ivermectine wordt op zeer grote schaal en wereldwijd voor mensen ingezet, maar werd al snel door media en politiek geframed als middel tegen schurft voor paarden. HCQ wordt wereldwijd op grote schaal ingezet tegen malaria. Beide middelen waren oorspronkelijk niet bedoeld om corona mee te bestrijden, maar ‘off-label’ staat het iedere arts vrij om (onder voorwaarden) deze middelen voor zijn patiënt in te zetten… tenminste… als Hugo de Jonge daar geen stokje voor zou steken. De Jonge stak deed dit wél, via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit vrijgegeven email-verkeer blijkt hij zich hoogstpersoonlijk bemoeid te hebben met de vervolging van artsen die de middelen voorschreven. Zij kregen zeer hoge boetes van de IGJ, waarop enkele artsen hiertegen in verweer gingen bij de rechter. In het bestaan van het IGJ was dit de eerste keer dat boetes uitgedeeld werden voor het off-label gebruik van medicijnen. Opmerkelijk is ook dat in het contract tussen de diverse vaccinfabrikanten en de overheden is vastgelegd, dat de tijdelijke goedkeuring van het vaccin onmiddellijk zal ingetrokken worden zodra er een werkend medicijn op de markt komt. Een arts kan daar (uiteraard) niet op wachten als een vaccin (op dat moment) nog in ontwikkeling is en zich een doodzieke patiënt meldt. Ook nu nog (oktober 2023) worden artsen actief vervolgd door het IGJ en de boetes kunnen oplopen tot maar liefst 150.000 euro, terwijl er inmiddels ruimschoots voldoende wereldwijd onderzoek gedaan is naar de (goede) werking van beide medicijnen in combinatie met corona.

Coronavaccin en informed consent

Zoals eerder gesteld was al vroegtijdig bekend wie er risico liepen en wie niet. Onder de leeftijd van 50 jaar is in Nederland niemand overleden als direct gevolg van corona. Toch richtte de vaccinatiecampagne zich op jongeren van 12 jaar en ouder. Het vaccin heeft nog altijd een tijdelijke toelating. Zo heeft Pfizer slechts een goedkeuring voor actieve immunisatie, en dus niet voor het gebruik dat dient om verspreiding van het virus te voorkomen. Vreemd toch als de slogan was ‘je doet het voor de ander’ terwijl het vaccin helemaal niet beschermde tegen overdracht en de overheid dat bovendien ook wist? Ook volgens de code van Neurenberg geldt dat bij het toedienen van een middel er sprake moet zijn dat de betrokken persoon ‘in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang’. Het advies van de Gezondheidsraad is in zijn eindrapportage van 24 december 2020 eveneens helder (pagina 13): “De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald.” Kortom, als over de effectiviteit niets bekend is, en het ‘vervolgonderzoek’ onder de bevolking zal gaan plaatsvinden, is er bij toediening dan sprake van een experiment? En hoe kan een arts bepalen of het vaccin effectief is, als er nog helemaal geen gegevens zijn uit klinisch onderzoek en ook niet uit vervolgonderzoek?

En natuurlijk waren er artsen die vragen stelden over de bijwerkingen en het risico daarop, geheel conform de eed en informed consent. Voor iemand van 12 jaar is de risicoafweging van een geheel andere orde als bij een 70-plusser. Ook dat zinde Hugo de Jonge niet, want het zou ‘ondermijnend’ zijn voor de vaccinatiestrategie. Huisarts Ramdas uit Lelystad kwam in mei 2021 in het nieuws omdat hij zijn patiënten een informed consentformulier liet ondertekenen alvorens hij de corona-injectie toediende. Uit een vrijgegeven Wob-document blijkt dat Hugo de Jonge als gevolg hiervan rechtstreeks aan de IGJ vroeg ‘hoe zo’n huisarts kan worden aangesproken’, en of het niet inenten zonder getekend informed consentformulier een ‘eigenstandige reden is voor een tuchtzaak’ tegen huisarts Ramdas. Uit het antwoord van de IGJ blijkt dat er niet direct harde actie tegen Ramdas kon worden ondernomen, en dat is ook logisch. Kennelijk wist Hugo de Jonge niet van het bestaan van het binnen de medische wereld zeer gebruikelijke ‘informed consent’ en meende hij artsen die daar juist wel om vroegen bij hun patiënten via een tuchtzaak tot de orde te moeten roepen. Het antwoord van het IGJ zinde De Jonge geenszins, waarna hij in vrijgegeven e-mails vol op het orkest ging en eiste dat alle mogelijke middelen moesten worden ingezet tegen huisarts Ramdas. De Jonge vroeg zich af of Ramdas überhaupt nog zijn beroep mocht uitoefenen…

Deze verdraaiing van zaken is tekenend voor het beleid van De Jonge en tekenend voor het corona-beleid. Ook nu worden er in politiek Den Haag wederom vragen gesteld over bovenstaande zaken. Opmerkelijk is dat er ook gevraagd wordt naar het bestaan van klokkenluiders binnen het IGJ, wat impliceert dat artsen binnen de IGJ wel degelijk wisten dat het gevoerde beleid door De Jonge en het IGJ zeer discutabel is. Het wordt de hoogste tijd dat het hele corona-beleid kritisch tegen het licht gehouden wordt, zeker gezien alle verplichtingen die de overheid is aangegaan met de World Health Organization en die tot op heden stuk voor stuk nog niet geëvalueerd zijn maar wel geëffectueerd worden, mocht zich wederom een pandemie aandienen. Wilt u alle mailtjes van De Jonge lezen, u kunt het hier vinden dankzij het speurwerk van Cees van den Bos.

Verder Lezen

22 Comments

 1. J.A. v.d.Giessen

  8 oktober 2023 in 14:00

  Het wordt tijd voor vevolging van ministers bij aantreden nieuw kabinet inclusief IGJ personeel vervolgen!

  • Jan

   8 oktober 2023 in 21:25

   Vervolgen deze mensen

  • Jan Wanrooij

   10 oktober 2023 in 16:44

   Het is niet alleen de Jonge, maar het hele demissionaire kabinet, dat voor een militair tribunaal zou moeten verschijnen. Zij zouden aangeklaagd moeten worden voor het vermoorden van duizenden Nederlanders dmv het pandemie CORONA

  • henk korbee

   11 oktober 2023 in 10:06

   kennelijk zijn er voldoende redenen voor een vervolging van destijds verantwoordelijke ministers. Dhr. H. de Jonge heeft in feite indirect onbevoegd voor arts gespeeld alsook voor rechter. Bovendien was hij heel duidelijk politiek afgedekt. Juristen zullen er wel een kluif aan hebben want men probeert en heeft geprobeerd het zo te spelen dat er geen sprake was van directe dwang maar dmv overtuiging ontstaan uit angstaanjagende berichtgevingen 24/7/52.

 2. J.A. v.d.Giessen

  8 oktober 2023 in 14:44

  deze kleine club ministers dient vanaf een nieuw kabinet vervolgd te worden blijkend uit de WOB stukken en hun Volksverraad inclusief IGJ

  • edzjoe

   9 oktober 2023 in 09:48

   Denkt u echt dat het hier om een kleine club gaat? Uit bovenstaande artikel blijkt duidelijk dat een meerderheid in de medisch-en-farmaceutische wetenschap binnenkort kan zeggen:Wir wollten es nicht wissen. Deze wetenschapsgroep was ook de eerste ondersteuner van een nieuw opkomende macht in duitsland van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Weet u nog welke bevolkingsgoep verweten werd besmettelijke ziekten te verspreiden?
   De geschiedenis zal zich steeds herhalen als een meerderheid hier voor kiest.

   • J.A. v.d.Giessen

    10 oktober 2023 in 13:04

    Klopt wat u zegt, echter gaat het vwb vervolging vooral om die kleine club ministers in ONS land. U kunt trouwens helpen met mensen te informeren. zie flyers stop world control. Daar vindt u ook de kwestie mbt Duitsland terug. Neurenberg etc. etc etc

  • Joy

   10 oktober 2023 in 09:53

   Ik hoop het nog mee te maken vrienden maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren i.v.m. corrupte rechters, waar er meer dan genoeg van zijn. Maar wat mij betreft mag Hugo Mengele hangen.

 3. Harry Weijts

  8 oktober 2023 in 16:26

  Artsen zijn bij uitstek de vertrouwenspersoon van de cliënt
  Zoals een advocaat het beste met hun klanten handelen
  Ook Rechters hebben een beroeps eed
  Ik deze roerende tijden blijken zijn ook maar mens te zijn
  Artsen kunnen voor de uitoefening van hun beslissingen aangeklaagd worden
  De advocaten hebben zich de rechtskennis en ervaring nodig om een rechtbank te overtuigen van het gelijk van hun klant
  U ziet dat de arts de verantwoordelijkheid het hoogst in zijn vaandel heeft

 4. Jan Vingerhoets

  8 oktober 2023 in 17:18

  Dat de overheid zich plots zo druk maakte om het off-label gebruik van medicatie was zonder precedent en op zijn zacht gezegd zeer opmerkelijk. Het off-label gebruik van medicijnen is dagelijkse praktijk voor vrijwel iedere arts. Psychiaters kunnen zelfs wel stoppen met behandelen als zij geen off-label voorschriften meer mogen maken. De inspectie heeft hiervoor nooit ook maar de minste belangstelling getoond terwijl het daarbij toch in veel gevallen gaat om middelen die aanzienlijk minder onschuldig zijn dan die welke hier ter discussie staan.
  In de VS heeft de FDA inmiddels een draai van 180 graden gemaakt en aangegeven dat artsen vrij zijn om ivermectine voor te schrijven voor COVID-19. Voorheen voerden zij een campagne die geheel ten onrechte suggereerde dat het bij ivermectine om een veterinair middel ging. De registratie voor humaan gebruik dateert van 1966…

  Maar in ons land gaat Ivermectine-gate door: de inhoudelijke behandeling van mijn zaak wegens het voorschrijven van hiervan zal binnen enkele maanden plaatsvinden.

  • Jan

   9 oktober 2023 in 07:14

   Groot respect voor jou als arts en mens kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen

  • edzjoe

   9 oktober 2023 in 09:59

   U heeft maar 1 rechter nodig die de rug recht houdt. Daarom wens ik u veel moed, kracht en wijsheid.

  • Bas

   10 oktober 2023 in 11:08

   Sterkte toegewenst. Wat de uitkomst ook zal zijn, vergeet niet dat u een held bent met een geweten, en aan u de eer dat de geschiedenis met recht over u zal oordelen.

  • Richard

   10 oktober 2023 in 12:23

   Ik bewonder u ten zeerste in uw opstelling en uw vasthoudendheid.
   Het vergt moed om je rug recht te houden en je principes vast te houden. De hele Corona periode heeft voor mij aangetoond dat het terugkeren naar een heel vervelende tijd met verraad, polarisatie en het verketteren van bevolkinsgroep(en) veel makkelijker gaat als ooit gedacht.
   Mensen hebben een compleet blinde vlek en hebben niet door dat de Corona periode precies dat deed, wat men nog steeds verafschuwt, het terugkeren naar nazi praktijken.
   Laten we hopen dat dit niet doorzet en men door heeft wat er gebeurd en gebeurd is.

  • Harry

   10 oktober 2023 in 13:22

   It should be noted that the definition of “public health” is very elastic and therefore very suitable for political manipulation and oppression. For that reason the use of this terminology in politics should always be questioned from the beginning as well as the competence of the state concerning this matter.

 5. Joy

  10 oktober 2023 in 10:09

  Ik hoop het nog mee te maken vrienden maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren i.v.m. corrupte rechters, waar er meer dan genoeg van zijn. Maar wat mij betreft mag Hugo Mengele hangen.

  • Yvonne

   10 oktober 2023 in 18:09

   Wat een zielig land is Nederland geworden. We worden bestuurd door egoïstische graaiers zonder enig respect voor het volk.
   Ik hoop het nog mee te maken dat deze minkukels voor het tribunaal komen.

 6. Filup

  11 oktober 2023 in 15:17

  Één klein dingetje, artsen zullen immer teruggrijpen op behandeling en medicatie, waarvan obv wetenschappelijk onderzoek redelijk aannemelijk is gemaakt, dat de behandeling veilig is en effectief. Voor Ivermectine ontbreekt dat bewijs, sterker nog, het is aangetoond, dat Ivermectine NIET effectief is in de behandeling van Covid.

  Zogenaamde studie uit onbetrouwbare landen helpen ook niet om deze kwakzalverij te promoten.

  • Jos

   10 november 2023 in 13:18

   Dezelfde zogenaamde studie voor die prikkies, je doet het voor een ander, sommige anderen zitten nu met flinke prikschade die ze niet hadden gekregen met alternatieve en patentvrije medicijnen.

  • JvdS

   22 november 2023 in 00:00

   Filup, ben jij misschien een bot of zo’n betaalde “factchecker”? Met dar scheldwoord “kwakzalverij” val je namelijk wel een beetje door de mand.
   Er zijn wel honderden wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd dat zowel hydroxychloroquine als ivermectine wel degelijk werken tegen corona. In India bijv zijn grote vergelijkende studies gedaan tussen landen. Deze middelen zijn wereldwijd al vele jaren algemeen als veilig beoordeeld en effectief gebleken in het vroege stadium. Ivermectine heeft een nobelprijs gewonnen. Moet ik echt de vindplaats hier plakken of kun je het nu zelf vinden? “Onbetrouwbare landen”. Laat me niet lachen.

 7. Charlotte Hagting

  13 oktober 2023 in 16:17

  Is er medicatie welke wel werken tegen COVID.

 8. Jos

  10 november 2023 in 13:19

  Dezelfde zogenaamde studie voor die prikkies, je doet het voor een ander, sommige anderen zitten nu met flinke prikschade die ze niet hadden gekregen met alternatieve en patentvrije medicijnen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gezondheid

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd
Screenshot persconferentie Marcel de Graaff, EP-lid namens Forum voor Democratie

De talloze Wob- en Woo-onthullingen hier op Indepen ten spijt: velen wilden niet geloven dat de politiek en de media een zeer macaber spel hebben gespeeld met de Nederlandse bevolking. Nu ook de stukken van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op tafel liggen is er geen ontkomen aan: Nederland is bedonderd en belazerd, we hebben er geen andere woorden voor.

It’s easier to fool people, than to convince them they have been fooled

Wat blijkt uit de onthulde EMA-stukken? Vooral het grote bedrog op talloze vlakken. Er was een (tijdelijke) vergunning voor het vaccin afgegeven waarbij uitdrukkelijk gesteld werd dat het vaccin níét beschermde tegen overdracht. De vaccins hebben nooit en te nimmer een vergunning gehad voor transmissiebestrijding. Dat wil dus zeggen dat de (mogelijke) bescherming alleen voor de ontvanger van het vaccin geldt, en nadrukkelijk niet voor de omgeving, want de verspreiding van het virus werd door het vaccin niet geblokkeerd.

Wat deed de politiek, en in haar kielzog wat deden de media? ‘Je doet het voor de ander’ was de slogan die iedereen ervan moest overtuigen dat het vaccin beschermde tegen overdracht en ‘dus’ iedereen de prik moest gaan halen. In een later stadium zijn talloze ‘beschermende maatregelen’ bedacht en erdoor gedrukt die als regelrecht bedrog kunnen worden gezien. 3G en later zelfs nog een discussie over 2G of zelfs 1G. Rapporten verdwenen in diepe lades die het wél bij het rechte eind hadden. En waarom bedrog? Omdat men wíst dat het niet klopte, zoals blijkt uit de talloze Wob-onthullingen op deze site. Kinderarts Károly Illy die een ongevaccineerde op tv aanspoorde het vaccin te nemen ‘uit naastenliefde’ stond glashard te liegen. ‘Dansen met Jansen’ was regelrecht bedrog. Het weren van ongevaccineerden in cafés, restaurants en uitgaansgelegenheden onder het mom dat ze anderen ‘in gevaar’ brachten was regelrecht bedrog. Iedereen die het al waagde om vragen te stellen was een ‘wappie’ en een ‘coronaontkenner’.

Wat volgens De Graaff ook duidelijk wordt is dat uitslúítend risicogroepen gevaccineerd mochten worden, daarvoor was de (tijdelijke) vergunning afgegeven, voor helemaal niemand anders. Wat deed de politiek? Eerst werden de ouderen gevaccineerd, vervolgens kwamen de vaccinatievoordringers die vonden dat ze eerder ‘recht’ hadden op een vaccinatie, waarna de gehele bevolking ‘aan de beurt’ was, compleet met grote prikstraten. Groot was de verbazing onder gevaccineerden dat ze alsnog corona kregen, na ‘dansen met Jansen’ werd dat al duidelijk toen de besmettingscijfers explodeerden, en nog veel meer na de invoering van 3G waarbij gevaccineerden met een pleistertje dachten dat ze ‘beschermd’ waren. Het land ging in lockdown met een vrijwel uitsluitend ‘beschermde en gevaccineerde’ bevolking, en niemand die vragen stelde?

Nog stuitender is de onthulling dat het EMA had bevolen dat ieder individu geïnformeerd zou worden en alle veiligheidsinformatie zorgvuldig moest worden overwogen. Is dat gebeurd in al die prikstraten, huisartsenposten of ziekenhuizen? Absoluut niet! De EMA voorschriften zouden er volgens FVD toe moeten leiden, alleen een vaccinatie te nemen als een arts had vastgesteld dat het in het specifieke geval verstandig was. Alle bemoeienis van de Nederlandse overheid om iedereen gevaccineerd te krijgen was dus compleet in strijd met de regels en vergunning van het EMA.

Om de veiligheid van de vaccins te kunnen blijven garanderen was een goede monitoring van de werking van het vaccin cruciaal. Hier was het monitoren tijdens en kort ná de vaccinatie volgens het EMA cruciaal.

Dat de EMA pas nu met deze onthullingen komt roept veel vragen op. Waarom nu pas? Waarom hebben zij regeringen en media niet eerder gewezen op het bedrog dat plaatsvond? Als een vaccin gebruikt wordt waarvoor het niet bedoeld is (voorkomen van verspreiding), dan heet dat ‘off-label’ gebruik en is zogenaamd ‘informed consent’ noodzakelijk, dat is niet gebeurd. Mag de overheid de bevolking bedriegen met informatie over een vaccin dat niet doet wat men zegt? Waarom greep het EMA hier niet in? Waar was het College ter Beoordeling Geneesmiddelen? Hebben die allemaal geslapen? Waarom greep het EMA niet in toen bleek dat de bijsluiters onvolledig waren en vele bijwerkingen er niet opstonden? Dit zijn allemaal redenen voor het EMA (en ook het College ter Beoordeling Geneesmiddelen) om de toelating te schorsen, maar dat gebeurt tot dusverre niet. Het ligt allemaal vast in geschriften en de geneesmiddelenwet, maar niemand die zich eraan houdt?

Het meest wrange is nog dat iedereen die het gepredikt heeft, wíst dat ze de boel aan het bedonderen waren. Hugo de Jonge, Mark Rutte, Ernst Kuipers, het RIVM, het Lareb, het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, de GGZ en vele, vele anderen. En de reguliere media? Die kakelden de zogenaamde ‘experts’ na zonder zelf op onderzoek uit te gaan. ‘Experts’ die niet handelden in het belang van de Nederlandse bevolking, maar uit eigenbelang, iets anders kun je onmogelijk concluderen.

Lees hier de conclusie van de EMA.

Verder Lezen

Gezondheid

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne
Marcel de Graaff, EP-lid namens Forum voor Democratie

In een brief aan een groep Europarlementariërs erkent de geneesmiddelenwaakhond Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de coronavaccins helemaal niet bedoeld waren voor ‘groepsimmuniteit’ of het ‘stoppen van de verspreiding van het coronavirus’. Ze zijn alleen goedgekeurd voor persoonlijke immunisatie.

Dat is een brisante verklaring, die een bom legt onder het coronatoegangsbewijs, verplicht vaccineren en de propagandacampagnes van politici zoals Hugo de Jonge, die steeds benadrukte dat je jezelf ook moest laten vaccineren omdat je daarmee iets doet ‘voor de ander’, kwetsbare mensen in de eigen omgeving.

De reactie van het EMA is onder meer gericht aan Marcel de Graaff, EP-lid namens Forum voor Democratie. Hij is al langer bezig: “You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorized for preventing transmission from one person to another. The indications are for protecting the vaccinated individuals only.”

 

Het is overigens een nogal bizar standpunt van het EMA, dat een vaccin niet bedoeld is voor het bereiken van groepsimmuniteit. Dit doel is namelijk sinds een jaar of honderd het bestaansrecht van vaccinatiecampagnes. Normaliter worden vaccins die niet tegen transmissie beschermen en dus ‘lek’ zijn, zoals het coronavaccin, niet toegepast in massavaccinatiecampagnes. In plaats daarvan wordt alleen de doelgroep ingeënt die kwetsbaar is voor een ziekte, zoals dat gebeurt met de jaarlijkse griepprik.

De Tweede Kamer heeft zich na leugens in onder meer het AD van fabrikant Pfizer over ‘100 procent effectiviteit tegen transmissie’ achter de plannen voor het coronatoegangsbewijs geschaard. De claims over de goede werking van vaccin gaven daarin de doorslag voor veel twijfelende Kamerleden. Zij zijn, zo blijkt nu, in de maling genomen.

Geneesmiddelenreclame waarin onjuiste claims worden gemaakt, wordt door toezichthouders overal in Europa zeer streng vervolgd. Alleen zijn politici die kletsverhalen hebben opgehangen over de vaccins, en vol farmaceutische belangen behangen academici zoals Marc van Ranst, niet te vervolgen omdat het bij de corona-inentingen om een massale inenting ging, die plaatsvond onder de vlag van de publieke gezondheid. Dan gelden de reclameregels niet.

Met de brief die de Europarlementariërs nu hebben, rijst evenwel de vraag of deze prikcampagne wel onder de vlag van de algemene volksgezondheid had moeten worden uitgerold. De Graaff denkt van niet: “Dit had alleen aan individuen mogen worden aangeboden, waarvan een arts vooraf de inschatting maakte dat zij kwetsbaar zouden zijn voor ernstige COVID-19. Dat is bijvoorbeeld bij mensen onder de 60 jaar al bijna nooit het geval geweest.”

Verder Lezen

Gezondheid

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie
Foto: ANP

Als in Nederland in een potje babyvoeding glasscherven worden gevonden zijn de rapen gaar voor de producent. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt meteen in, in zo’n geval wordt de productie gestopt en alle potjes uit de betreffende productieserie worden uit de schappen gehaald. En maar goed ook, voorkomen is beter dan genezen tenslotte.

Worden er ernstige zaken ontdekt bij medicijnen of vaccins dan heet deze autoriteit het CBG (College ter Beoordeling Geneesmiddelen). Ook deze autoriteit dient onmiddellijk in te grijpen zodra onvolkomenheden of tot dan toe onbekende en ernstige bijwerkingen worden ontdekt. De spelregels voor het CBG zijn helder en gevat in allerhande regels en zelfs verankerd in de Geneesmiddelenwet (Artikel 51).

Voor alle door de Europese Commissie aangekochte vaccins ligt de zaak iets complexer. Controlerende instantie is officieel het CBG, maar het traject voor het verlenen van de Europese handelsvergunning ligt bij de Europese Commissie, nadat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hierover een positief advies heeft afgegeven. Mocht tussentijds blijken dat er iets mis is met de handelsvergunning, dan is het uiteraard ook aan de Europese Commissie, na advies van het EMA, om de handelsvergunning in te trekken, te wijzigen of te schorsen. Dat laat echter ook onverlet dat een nationale autoriteit (in dit geval het CBG) ter bescherming van de volksgezondheid de bevoegdheid heeft de vergunning per direct te schorsen op het moment dat dringend optreden ter bescherming van de volksgezondheid geboden is (Artikel 31, lid 3).

Met de boosters van Pfizer zijn er op twee vlakken ernstige bedenkingen.

Onderdeel van het zogenaamde ‘informed consent’, dat wil zeggen dat een arts zijn of haar patiënten voldoende moet (en heeft) kunnen informeren, is de bijsluiter die bij het geneesmiddel of het vaccin hoort. In het geval van Pfizer is de bijsluiter uitgegroeid van een document van ongeveer 30 pagina’s in de begindagen, tot inmiddels een document van meer dan 500 pagina’s, waarin zowel de ‘oude’ vaccins alsook de booster zijn opgenomen. Heeft iedere arts dit gelezen en iedere patiënt daarover geïnformeerd? Hoogstwaarschijnlijk niet, artsen die om ‘informed consent’ vroegen bij hun patiënten werden zelfs vervolgd door de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Staan in de bijsluiter tegenwoordig ernstige bijwerkingen genoemd? Naast de inmiddels bekende bijwerking myocarditis (hartspierontsteking) die de dood tot gevolg kan hebben, staan er diverse andere bijwerkingen die de dood tot gevolg kunnen hebben. Heeft de huisarts u daarvoor gewaarschuwd? Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Het CBG had op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid en de Geneesmiddelenwet (Artikel 51) wél moeten ingrijpen, maar deed en doet dat tot dusverre niet, iets wat ze na lang aandringen wél deed met het vaccin van AstraZeneca, maar niet eerder dan dat ‘de laatste rommel’ ook was weggeprikt zoals is gebleken uit Woo-onderzoek.

Enkele leden van het Europees Parlement zijn inmiddels ook doordrongen van de noodzaak tot ingrijpen door het EMA en hebben een brief geschreven. Op woensdag 11 oktober 2023 is over deze brief een persconferentie gehouden. Het EMA heeft onlangs op de sommatiebrief van de Europarlementariërs gereageerd, en in de reactie worden ook nog andere zeer bedenkelijke en schokkende feiten onthuld die te maken hebben met de wijze waarop het vaccin op de markt is gezet.

Wat het EMA precies in zijn schrijven onthult, zal pas duidelijk worden in een tweede persconferentie in het Europees Parlement die morgen, 21 november 2023 om 15.00 uur in Straatsburg gehouden zal worden.

Het blijft vreemd dat met een fout in een voedingsproduct alle alarmbellen afgaan en de media hier massaal op aanslaat, terwijl bij een vaccin, waarvan inmiddels wel bekend is dat er ettelijke doden door zijn gevallen, geen enkele noodzaak schijnt te zijn om het product uit de handel te halen?

Verder Lezen

Recent

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus
Politiek2 dagen geleden

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus

De PVV heeft overweldigend de verkiezingen gewonnen, maar daarmee is het premierschap van Geert Wilders nog geenszins zeker. Zowel nationale...

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes
Opinie3 dagen geleden

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes

‘Heb je de media, dan heb je de macht’, een gevleugelde uitspraak van menig dictatoriaal regime. De directie van BNN/VARA...

Domrechts heeft gewonnen! Domrechts heeft gewonnen!
Politiek4 dagen geleden

Domrechts heeft gewonnen!

Je zult maar vanuit je geschakelde rijtjeswoning van 1,5 miljoen euro in Amsterdam-Zuid bij de NPO het nepnieuws vernemen dat...

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd
Gezondheid5 dagen geleden

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd

De talloze Wob- en Woo-onthullingen hier op Indepen ten spijt: velen wilden niet geloven dat de politiek en de media...

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar? Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?
Politiek6 dagen geleden

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?

In recente tv-debatten zie je de nieuwe leiders van de (vroeger) rechtse VVD en de (gedwongen) linkse GroenLinks-PvdA combinatie regelmatig...

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne
Gezondheid6 dagen geleden

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne

In een brief aan een groep Europarlementariërs erkent de geneesmiddelenwaakhond Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de coronavaccins helemaal niet bedoeld waren...

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers
Politiek6 dagen geleden

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers

Benauwd hebben ze het, allemaal. Alle hedendaagse crisissen zijn door gedram en wegkijken ontstaan, en nu de kiezer dit meer...

Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag
Column6 dagen geleden

Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag

Misschien een idee voor een peiling door Maurice de Hond: wat zou er met de verkiezingsuitslag gebeuren als er naast...

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie
Gezondheid7 dagen geleden

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie

Als in Nederland in een potje babyvoeding glasscherven worden gevonden zijn de rapen gaar voor de producent. De Nederlandse Voedsel-...

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert
Klimaat1 week geleden

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert

Terwijl het al drie weken pijpenstelen regent, staan de kranten vol met een ‘watertekort’ in ons waterrijke land in 2030....

Trending