Gezondheid

E-mails Hugo de Jonge onthullen jacht op artsen

Avatar foto

op

E-mails Hugo de Jonge onthullen jacht op artsen
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Een arts zweert bij het aanvaarden van zijn beroep een eed: de eed van Hippocrates. De tweede regel van deze eed luidt als volgt:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.


Het is duidelijk dat de arts die de eed heeft gezworen zélf bepaalt of hij ‘naar zijn beste oordeel en vermogen’ de beslissing neemt om een bepaalde medische handeling of medicatie toe te passen. Een arts kan daarbij gebruik maken van zijn expertise, collega-artsen raadplegen, beroepsgroepen raadplegen of andere adviezen inwinnen. Dat is geheel aan de arts zelf en ‘dus’ ook voor rekening en risico van de arts zelf. Afhankelijk van de ernst van de ziekte bezit iedere arts nog een extra middel, en dat is het zogenaamd ‘off-label’ toepassen van medicatie. ‘Off-label’ wil zeggen dat bepaalde medicatie die oorspronkelijk niet bedoeld was voor een bepaalde kwaal alsnog ingezet kan worden indien de arts sámen met de patiënt hier heil in zien. Dat laatste noemen we ‘informed consent’ wat zoveel wil zeggen als dat de arts met zijn expertise de patiënt zo volledig mogelijk informeert en met de patiënt overeenkomt de medicatie te gaan toepassen. Nu zal een arts bij een hoofdpijntje niet afwijken van de gangbare en voorgeschreven medicatie, maar bij bijvoorbeeld een ziekte als kanker is het gebruik van off-label medicatie vaker aan de orde. De arts en patiënt wegen dan de risico’s en de mogelijke bijwerkingen met elkaar af, en op grond van ‘informed consent’ wordt dan wel of niet besloten de betreffende medicatie toe te passen. Feitelijk is het een risico-afweging, en voor een kankerpatiënt is die heel anders als voor iemand met hoofdpijn.

Off-label en corona

Voor corona was al heel snel duidelijk wie er risico liepen en wie niet. Mensen boven de 70 jaar én met één of meerdere zogenaamde comorbiditeiten (zoals obesitas, suikerziekte of hart- en vaatziekten) hadden een verhoogd risico op een slecht verloop van de ziekte. Omdat er geen vaccin of medicijn tegen corona was op dat moment, gingen artsen naarstig op zoek naar alternatieven die zij eventueel zouden kunnen voorschrijven. Voor hem zat immers een patiënt die ernstige klachten ondervond en waarbij de arts, geheel in het licht bezien van zijn eed, wilde helpen. Hoopvolle berichten kwamen er uit de hele wereld, inclusief de protocollen, en die spitsten zich met name toe op twee patentvrije en goedkope medicijnen: Ivermectine en hydroxychloroquine (HCQ). Ivermectine wordt op zeer grote schaal en wereldwijd voor mensen ingezet, maar werd al snel door media en politiek geframed als middel tegen schurft voor paarden. HCQ wordt wereldwijd op grote schaal ingezet tegen malaria. Beide middelen waren oorspronkelijk niet bedoeld om corona mee te bestrijden, maar ‘off-label’ staat het iedere arts vrij om (onder voorwaarden) deze middelen voor zijn patiënt in te zetten… tenminste… als Hugo de Jonge daar geen stokje voor zou steken. De Jonge stak deed dit wél, via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit vrijgegeven email-verkeer blijkt hij zich hoogstpersoonlijk bemoeid te hebben met de vervolging van artsen die de middelen voorschreven. Zij kregen zeer hoge boetes van de IGJ, waarop enkele artsen hiertegen in verweer gingen bij de rechter. In het bestaan van het IGJ was dit de eerste keer dat boetes uitgedeeld werden voor het off-label gebruik van medicijnen. Opmerkelijk is ook dat in het contract tussen de diverse vaccinfabrikanten en de overheden is vastgelegd, dat de tijdelijke goedkeuring van het vaccin onmiddellijk zal ingetrokken worden zodra er een werkend medicijn op de markt komt. Een arts kan daar (uiteraard) niet op wachten als een vaccin (op dat moment) nog in ontwikkeling is en zich een doodzieke patiënt meldt. Ook nu nog (oktober 2023) worden artsen actief vervolgd door het IGJ en de boetes kunnen oplopen tot maar liefst 150.000 euro, terwijl er inmiddels ruimschoots voldoende wereldwijd onderzoek gedaan is naar de (goede) werking van beide medicijnen in combinatie met corona.

Coronavaccin en informed consent

Zoals eerder gesteld was al vroegtijdig bekend wie er risico liepen en wie niet. Onder de leeftijd van 50 jaar is in Nederland niemand overleden als direct gevolg van corona. Toch richtte de vaccinatiecampagne zich op jongeren van 12 jaar en ouder. Het vaccin heeft nog altijd een tijdelijke toelating. Zo heeft Pfizer slechts een goedkeuring voor actieve immunisatie, en dus niet voor het gebruik dat dient om verspreiding van het virus te voorkomen. Vreemd toch als de slogan was ‘je doet het voor de ander’ terwijl het vaccin helemaal niet beschermde tegen overdracht en de overheid dat bovendien ook wist? Ook volgens de code van Neurenberg geldt dat bij het toedienen van een middel er sprake moet zijn dat de betrokken persoon ‘in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang’. Het advies van de Gezondheidsraad is in zijn eindrapportage van 24 december 2020 eveneens helder (pagina 13): “De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald.” Kortom, als over de effectiviteit niets bekend is, en het ‘vervolgonderzoek’ onder de bevolking zal gaan plaatsvinden, is er bij toediening dan sprake van een experiment? En hoe kan een arts bepalen of het vaccin effectief is, als er nog helemaal geen gegevens zijn uit klinisch onderzoek en ook niet uit vervolgonderzoek?

En natuurlijk waren er artsen die vragen stelden over de bijwerkingen en het risico daarop, geheel conform de eed en informed consent. Voor iemand van 12 jaar is de risicoafweging van een geheel andere orde als bij een 70-plusser. Ook dat zinde Hugo de Jonge niet, want het zou ‘ondermijnend’ zijn voor de vaccinatiestrategie. Huisarts Ramdas uit Lelystad kwam in mei 2021 in het nieuws omdat hij zijn patiënten een informed consentformulier liet ondertekenen alvorens hij de corona-injectie toediende. Uit een vrijgegeven Wob-document blijkt dat Hugo de Jonge als gevolg hiervan rechtstreeks aan de IGJ vroeg ‘hoe zo’n huisarts kan worden aangesproken’, en of het niet inenten zonder getekend informed consentformulier een ‘eigenstandige reden is voor een tuchtzaak’ tegen huisarts Ramdas. Uit het antwoord van de IGJ blijkt dat er niet direct harde actie tegen Ramdas kon worden ondernomen, en dat is ook logisch. Kennelijk wist Hugo de Jonge niet van het bestaan van het binnen de medische wereld zeer gebruikelijke ‘informed consent’ en meende hij artsen die daar juist wel om vroegen bij hun patiënten via een tuchtzaak tot de orde te moeten roepen. Het antwoord van het IGJ zinde De Jonge geenszins, waarna hij in vrijgegeven e-mails vol op het orkest ging en eiste dat alle mogelijke middelen moesten worden ingezet tegen huisarts Ramdas. De Jonge vroeg zich af of Ramdas überhaupt nog zijn beroep mocht uitoefenen…

Deze verdraaiing van zaken is tekenend voor het beleid van De Jonge en tekenend voor het corona-beleid. Ook nu worden er in politiek Den Haag wederom vragen gesteld over bovenstaande zaken. Opmerkelijk is dat er ook gevraagd wordt naar het bestaan van klokkenluiders binnen het IGJ, wat impliceert dat artsen binnen de IGJ wel degelijk wisten dat het gevoerde beleid door De Jonge en het IGJ zeer discutabel is. Het wordt de hoogste tijd dat het hele corona-beleid kritisch tegen het licht gehouden wordt, zeker gezien alle verplichtingen die de overheid is aangegaan met de World Health Organization en die tot op heden stuk voor stuk nog niet geëvalueerd zijn maar wel geëffectueerd worden, mocht zich wederom een pandemie aandienen. Wilt u alle mailtjes van De Jonge lezen, u kunt het hier vinden dankzij het speurwerk van Cees van den Bos.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. J.A. v.d.Giessen

  8 oktober 2023 in 14:00

  Het wordt tijd voor vevolging van ministers bij aantreden nieuw kabinet inclusief IGJ personeel vervolgen!

  • Jan

   8 oktober 2023 in 21:25

   Vervolgen deze mensen

  • Jan Wanrooij

   10 oktober 2023 in 16:44

   Het is niet alleen de Jonge, maar het hele demissionaire kabinet, dat voor een militair tribunaal zou moeten verschijnen. Zij zouden aangeklaagd moeten worden voor het vermoorden van duizenden Nederlanders dmv het pandemie CORONA

  • henk korbee

   11 oktober 2023 in 10:06

   kennelijk zijn er voldoende redenen voor een vervolging van destijds verantwoordelijke ministers. Dhr. H. de Jonge heeft in feite indirect onbevoegd voor arts gespeeld alsook voor rechter. Bovendien was hij heel duidelijk politiek afgedekt. Juristen zullen er wel een kluif aan hebben want men probeert en heeft geprobeerd het zo te spelen dat er geen sprake was van directe dwang maar dmv overtuiging ontstaan uit angstaanjagende berichtgevingen 24/7/52.

 2. J.A. v.d.Giessen

  8 oktober 2023 in 14:44

  deze kleine club ministers dient vanaf een nieuw kabinet vervolgd te worden blijkend uit de WOB stukken en hun Volksverraad inclusief IGJ

  • edzjoe

   9 oktober 2023 in 09:48

   Denkt u echt dat het hier om een kleine club gaat? Uit bovenstaande artikel blijkt duidelijk dat een meerderheid in de medisch-en-farmaceutische wetenschap binnenkort kan zeggen:Wir wollten es nicht wissen. Deze wetenschapsgroep was ook de eerste ondersteuner van een nieuw opkomende macht in duitsland van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Weet u nog welke bevolkingsgoep verweten werd besmettelijke ziekten te verspreiden?
   De geschiedenis zal zich steeds herhalen als een meerderheid hier voor kiest.

   • J.A. v.d.Giessen

    10 oktober 2023 in 13:04

    Klopt wat u zegt, echter gaat het vwb vervolging vooral om die kleine club ministers in ONS land. U kunt trouwens helpen met mensen te informeren. zie flyers stop world control. Daar vindt u ook de kwestie mbt Duitsland terug. Neurenberg etc. etc etc

  • Joy

   10 oktober 2023 in 09:53

   Ik hoop het nog mee te maken vrienden maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren i.v.m. corrupte rechters, waar er meer dan genoeg van zijn. Maar wat mij betreft mag Hugo Mengele hangen.

 3. Harry Weijts

  8 oktober 2023 in 16:26

  Artsen zijn bij uitstek de vertrouwenspersoon van de cliënt
  Zoals een advocaat het beste met hun klanten handelen
  Ook Rechters hebben een beroeps eed
  Ik deze roerende tijden blijken zijn ook maar mens te zijn
  Artsen kunnen voor de uitoefening van hun beslissingen aangeklaagd worden
  De advocaten hebben zich de rechtskennis en ervaring nodig om een rechtbank te overtuigen van het gelijk van hun klant
  U ziet dat de arts de verantwoordelijkheid het hoogst in zijn vaandel heeft

 4. Jan Vingerhoets

  8 oktober 2023 in 17:18

  Dat de overheid zich plots zo druk maakte om het off-label gebruik van medicatie was zonder precedent en op zijn zacht gezegd zeer opmerkelijk. Het off-label gebruik van medicijnen is dagelijkse praktijk voor vrijwel iedere arts. Psychiaters kunnen zelfs wel stoppen met behandelen als zij geen off-label voorschriften meer mogen maken. De inspectie heeft hiervoor nooit ook maar de minste belangstelling getoond terwijl het daarbij toch in veel gevallen gaat om middelen die aanzienlijk minder onschuldig zijn dan die welke hier ter discussie staan.
  In de VS heeft de FDA inmiddels een draai van 180 graden gemaakt en aangegeven dat artsen vrij zijn om ivermectine voor te schrijven voor COVID-19. Voorheen voerden zij een campagne die geheel ten onrechte suggereerde dat het bij ivermectine om een veterinair middel ging. De registratie voor humaan gebruik dateert van 1966…

  Maar in ons land gaat Ivermectine-gate door: de inhoudelijke behandeling van mijn zaak wegens het voorschrijven van hiervan zal binnen enkele maanden plaatsvinden.

  • Jan

   9 oktober 2023 in 07:14

   Groot respect voor jou als arts en mens kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen

  • edzjoe

   9 oktober 2023 in 09:59

   U heeft maar 1 rechter nodig die de rug recht houdt. Daarom wens ik u veel moed, kracht en wijsheid.

  • Bas

   10 oktober 2023 in 11:08

   Sterkte toegewenst. Wat de uitkomst ook zal zijn, vergeet niet dat u een held bent met een geweten, en aan u de eer dat de geschiedenis met recht over u zal oordelen.

  • Richard

   10 oktober 2023 in 12:23

   Ik bewonder u ten zeerste in uw opstelling en uw vasthoudendheid.
   Het vergt moed om je rug recht te houden en je principes vast te houden. De hele Corona periode heeft voor mij aangetoond dat het terugkeren naar een heel vervelende tijd met verraad, polarisatie en het verketteren van bevolkinsgroep(en) veel makkelijker gaat als ooit gedacht.
   Mensen hebben een compleet blinde vlek en hebben niet door dat de Corona periode precies dat deed, wat men nog steeds verafschuwt, het terugkeren naar nazi praktijken.
   Laten we hopen dat dit niet doorzet en men door heeft wat er gebeurd en gebeurd is.

  • Harry

   10 oktober 2023 in 13:22

   It should be noted that the definition of “public health” is very elastic and therefore very suitable for political manipulation and oppression. For that reason the use of this terminology in politics should always be questioned from the beginning as well as the competence of the state concerning this matter.

 5. Joy

  10 oktober 2023 in 10:09

  Ik hoop het nog mee te maken vrienden maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren i.v.m. corrupte rechters, waar er meer dan genoeg van zijn. Maar wat mij betreft mag Hugo Mengele hangen.

  • Yvonne

   10 oktober 2023 in 18:09

   Wat een zielig land is Nederland geworden. We worden bestuurd door egoïstische graaiers zonder enig respect voor het volk.
   Ik hoop het nog mee te maken dat deze minkukels voor het tribunaal komen.

 6. Filup

  11 oktober 2023 in 15:17

  Één klein dingetje, artsen zullen immer teruggrijpen op behandeling en medicatie, waarvan obv wetenschappelijk onderzoek redelijk aannemelijk is gemaakt, dat de behandeling veilig is en effectief. Voor Ivermectine ontbreekt dat bewijs, sterker nog, het is aangetoond, dat Ivermectine NIET effectief is in de behandeling van Covid.

  Zogenaamde studie uit onbetrouwbare landen helpen ook niet om deze kwakzalverij te promoten.

  • Jos

   10 november 2023 in 13:18

   Dezelfde zogenaamde studie voor die prikkies, je doet het voor een ander, sommige anderen zitten nu met flinke prikschade die ze niet hadden gekregen met alternatieve en patentvrije medicijnen.

  • JvdS

   22 november 2023 in 00:00

   Filup, ben jij misschien een bot of zo’n betaalde “factchecker”? Met dar scheldwoord “kwakzalverij” val je namelijk wel een beetje door de mand.
   Er zijn wel honderden wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd dat zowel hydroxychloroquine als ivermectine wel degelijk werken tegen corona. In India bijv zijn grote vergelijkende studies gedaan tussen landen. Deze middelen zijn wereldwijd al vele jaren algemeen als veilig beoordeeld en effectief gebleken in het vroege stadium. Ivermectine heeft een nobelprijs gewonnen. Moet ik echt de vindplaats hier plakken of kun je het nu zelf vinden? “Onbetrouwbare landen”. Laat me niet lachen.

 7. Charlotte Hagting

  13 oktober 2023 in 16:17

  Is er medicatie welke wel werken tegen COVID.

 8. Jos

  10 november 2023 in 13:19

  Dezelfde zogenaamde studie voor die prikkies, je doet het voor een ander, sommige anderen zitten nu met flinke prikschade die ze niet hadden gekregen met alternatieve en patentvrije medicijnen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gezondheid

Minister Pia Dijkstra draagt soevereiniteit over aan de WHO

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Minister Pia Dijkstra draagt soevereiniteit over aan de WHO
Foto: ANP

Beschamend, dat is het enige woord dat nog overblijft na het aanschouwen van deze beelden. Minister Pia Dijkstra, bekend van het voorlezen van de autocue voor het NOS-journaal, blijkt in de Tweede Kamer tot niet meer in staat dan het voorlezen van de geschriften van haar beleidsambtenaren. Inhoudelijk lijkt ze het niet te begrijpen.

Waar gaat het om? De WHO (World Health Organization) geeft tot op heden adviezen aan overheden over de aanpak van bijvoorbeeld pandemieën of een gezondheidscrisis. Iedere lidstaat kan vervolgens zelf beslissen of hij deze adviezen overneemt of ter zijde legt. De WHO wil deze adviezen bindend maken voor iedere lidstaat. Op die manier wordt ergens op een kantoortje in India of China besloten dat Nederland in quarantaine gaat of er een vaccinatiecampagne wordt gestart, en de Kamer heeft vervolgens het nakijken. Er is geen enkele parlementaire controle meer en de soevereiniteit van Nederland op dat vlak wordt volledig overgedragen aan de WHO.


Al vaker hebben wij bij Indepen gewezen op de gevaren hiervan, sterker nog, wij hebben al een zeer succesvolle petitie gehouden in mei 2022, maar niemand bij het ministerie wilde de handtekeningen in ontvangst nemen.

In het recente debat blijkt de crux, namelijk het veranderen van het contract van niet-bindend naar bindend maar niet door te dringen tot de minister. Zij volhardt in de stelling dat iedere lidstaat uiteindelijk zelf mag bepalen wat er gebeurt. Als uiteindelijk Kamerlid Van Meijeren zelfs het artikel uit het nieuwe contract erbij haalt waarin dat staat, komt er plotseling het volgende spiekbriefje op de katheder van Dijkstra, waarna zij in de gaten krijgt dat ze de Kamer zand in de ogen aan het strooien is en probeert ze er vervolgens met veel gestotter nog een draai aan te geven.

De overeenkomst met de WHO is bindend, dat is vanaf dag één helder, en dat een minister daar in de Kamer omheen draait is uiterst beschamend.

Verder Lezen

Gezondheid

Hoe ging Stichting Open Nederland met ons belastinggeld om?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Hoe ging Stichting Open Nederland met ons belastinggeld om?
Foto: ANP

Het doel van Stichting Open Nederland (SON) was om een bijdrage te leveren aan het heropenen van het sociale leven in Nederland tijdens en na de coronapandemie. De stichting was van februari 2021 tot en met maart 2022, dus grofweg één jaar, actief met het programma Testen voor Toegang aan allerlei publieke evenementen en horecagelegenheden. Per 1 september 2022 is dit programma overgedragen aan Dienst Testen van VWS en zijn de activiteiten van Stichting Open Nederland in de ‘parkeerstand’ gezet. Hoeveel belastinggeld ging er in deze stichting om en is dit wel effectief beheerd, of praten we hier over het zoveelste geval van verkwanseld belastinggeld?

 


Verdwenen belastinggeld?

Volgens onderzoek van Follow the Money (FTM), dat al op 13 april 2021 gepubliceerd werd, heeft het ministerie van VWS 925.000.000 euro gestort voor sneltesten bij evenementen in de private Stichting Open Nederland. Volgens FTM is deze constructie hoogst ongebruikelijk en niet transparant, waarbij toezicht op de besteding van het geld ontbrak. Bovendien is de opdracht aan de stichting niet aanbesteed volgens de daarvoor geldende richtlijnen, wat in strijd is met de wet, aldus Follow the Money.

Als je naar de jaarrekening 2021-2022 van de SON kijkt, dan staat daar een bedrag van 350.261.650 euro aan bijdragen vanuit het ministerie. De hele balans van de SON dat jaar is ‘slechts’ 291.892.134 euro groot. Dat is minder dan een derde van het door Follow the Money genoemde bedrag van 925 miljoen euro. Ook de daaropvolgende jaarrekening 2022-2023 biedt geen soelaas. Daarin staat een totaal van 6.953.495 euro aan bijdragen van het ministerie vermeld. In dat jaar werden de activiteiten van de stichting immers alweer afgebouwd.

Tel je de bijdragen het ministerie van 2021 tot 2022 op, dan kom je aan een totaal van 357 miljoen euro. Dat is bij lange na niet de 925 miljoen euro die het Rijk volgens FTM voor dit project heeft uitgetrokken. Waar is die resterende 568 miljoen euro gebleven?

De organisatie van de SON roept ook vraagtekens op

Volgens het artikel van Follow the Money uit 2021 heeft de SON geen toezicht. Dat klopt niet. De stichting heeft wel degelijk een gebruikelijke Raad van Toezicht die het bestuur van de stichting dient te beoordelen en, waar nodig, bijstuurt.

In de Raad van Toezicht zitten prominente Nederlanders als oud-politica Marjanne Sint (PvdA), eveneens lid van de begeleidingscommissie onderzoek coronacrisis (ahum!). Ook Margot Scheltema, die bestuursfuncties bij ASR, Schiphol en de Triodos Bank heeft vervuld en Paul Verheul, die zijn professionele loopbaan in 1981 begon bij de Koninklijke Marine (RNLN), zijn lid.

De voorzitter van het bestuur was aanvankelijk (tot 30 juni 2021) Oud-commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Dit was geen vreemde keuze gezien de militaire operatie die deze stichting feitelijk uit diende te voeren: opzetten van nationale testcapaciteit voor corona-infecties binnen zo kort mogelijke tijd.

Waarom werd Middendorp slechts vijf maanden na de start van dit megaproject al opgevolgd door de huidige voorzitter Pier Eringa? Hij heeft weliswaar veel ervaring binnen verschillende rollen, waaronder korpschef bij de politie Flevoland, president-directeur van ProRail en CEO van Connexxion, maar dat is toch wel wat anders dan de militaire basis van Middendorp.

De overige twee bestuurders van SON zijn Paul van Roozendaal en Chris Smulders. Paul heeft ruim twintig jaar ervaring in diverse leidinggevende rollen in consulting en de ICT-industrie en Chris heeft het grootste deel van zijn loopbaan bij de NS gewerkt. Hij is binnen de SON primair verantwoordelijk voor financiën en inkoop, de twee pijlers waar alles om draait.

De SON heeft, behalve de bestuursleden, geen mensen in loondienst, aldus de jaarrekeningen. Alle medewerkers zijn op inleenbasis, of zzp-er.

Bron: Jaarverslag SON 2021-2022

Waar is het geld tot dusver aan uitgegeven?

Het meeste geld is uitgegeven in 2021. Volgens desbetreffende jaarrekening was 315.510.444 euro voor vergoedingen aan commerciële testaanbieders en 34.004.019 euro aan stichtingskosten (inclusief IT-infrastructuur).

In het voorwoord bij het tweede en laatste Jaarverslag van de SON lezen we: “Na de succesvolle bijdrage tot het voorjaar van 2022 door Testen voor Toegang, heeft de daaropvolgende periode in het teken gestaan van het afronden van de oorspronkelijke opdracht. Testen voor Toegang en de bij haar aangesloten testlocaties hebben de deuren gesloten vanaf 23 maart 2022.”

Dus vanaf 24 maart 2022 had de SON geen operationele activiteiten meer. Dat leverde zelfs een plus op in de vergoedingen aan commerciële testaanbieders. Een meevaller van 550.933 euro wegens ‘overcompensatie’ volgens het jaarverslag 2022-2023. Dat wijst erop dat het SON in 2021 te veel geld betaald heeft aan de commerciële aanbieders van testen en in 2022 dat te veel terug heeft gevorderd.

Aan het eind van het voorwoord uit het jaarverslag 2022-2023 lezen we: “De Stichting heeft in het afgelopen jaar (2022) de flexibele schil zo veel mogelijk afgebouwd met behoud van de kern van bestuur en de operationele directie.”

Klinkt logisch als je al vanaf 23 maart 2022 geen operationele activiteiten meer onderneemt, om dan alleen de kern van bestuur en operationele directie te behouden. Maar waarom moest die beperkte kern dan toch nog 7.097.707 euro kosten, waarvan 4.077.715 euro aan inleners??

Er zijn tijdens de operationele fase van de SON 9,5 miljoen testen afgenomen. De totale uitgaven aan organisatie en uitvoering bedroegen 357 miljoen euro. Eén test afnemen kostte dus 37,57 euro aan belastinggeld. Is dat effectief geweest als je naar de kostprijs van  3,57 euro voor één coronatest kijkt?

Veel vragen en weinig antwoorden op dit moment. De Stichting Open Nederland was maar een onderdeel van het hele debacle zoals door de overheid opgetuigd tijdens en na corona. Het laatste woord is hier hopelijk nog niet over gezegd.

Verder Lezen

Gezondheid

Inspectie Gezondheidszorg maakte jacht op artsen

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

Inspectie Gezondheidszorg maakte jacht op artsen
Foto: ANP

Tijdens de coronapandemie hebben diverse artsenorganisaties richtlijnen opgesteld voor de preventie en behandeling van infecties met het coronavirus. Begin 2021 werd artsen en huisartsen afgeraden bepaalde medicijnen, zoals hydroxychloroquine en ivermectine, voor te schrijven omdat dit off-label voorschrijven betrof.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ging vervolgens ‘jacht maken’ op artsen die deze middelen wel off-label voorschreven, hetgeen het voorschrijven van medicijnen buiten de geregistreerde indicatie betreft. Vreemd, want off-label voorschrijven is aan de orde van de dag in de geneeskunde.


In een hoger beroep dat diende bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag, gaf het tuchtcollege aan dat het in zijn oordeel over huisarts Rob Elens, die deze middelen wel had voorgeschreven, zwaar liet meewegen dat (zoals uit analysen van de Wet Open Overheid (Woo) was komen vast te staan) de toenmalige minister van VWS Hugo de Jonge zich actief had bemoeid met het beleid van de IGJ. Zo had De Jonge aangedrongen op disciplinerend optreden tegen de huisarts. Ook stelde hij de vraag waarom deze huisarts überhaupt nog praktijk mocht uitoefenen.

Het oordeel van het tuchtcollege werd hierdoor afgezwakt van een berisping die het regionale tuchtcollege had gegeven tot een waarschuwing. Deze uitspraak mag gezien worden als een blamage voor de inspectie.

De IGJ maakt jacht op artsen

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontbreekt het aan inhoudelijke kennis over medicijnen en farmacotherapie. Dat laat het onderstaande voorbeeld ook duidelijk zien.

Huisarts Elens had bij een patiënt die een antidepressivum en een antipsychoticum gebruikte het antidepressivum gestaakt. Psychiater Esther Fenema die deze middelen had voorgeschreven aan de patiënt beklaagde zich hierover bij de IGJ en vond daar gehoor. Fenema beklaagde zich erover dat de huisarts één van deze middelen, het antidepressivum, had gestaakt.

In een beoordeling van deze zaak, op verzoek van de advocaat van de huisarts, heb ik vastgesteld dat de huisarts rechtmatig en bovenal rationeel heeft gehandeld omdat de combinatie van beide middelen fatale bijwerkingen kan hebben. De combinatie is volgens de productinformaties zelfs gecontra-indiceerd vanwege het risico op fatale hartritmestoornissen. Zonder enig excuus of openbaarmaking in de media heeft de IGJ deze zaak laten rusten.

Gebrek aan kennis

In de zaak van huisarts Elens bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag heb ik ter sprake gebracht dat ik in het voorjaar van 2020 de IGJ een brief heb gestuurd waarin ik ze attendeerde op het off-label voorschrijven van methylfenidaat door huisartsen en psychiaters. Dat off-label voorschrijven kan gepaard gaan met overlijden. De IGJ gaf in 2020 in een reactie aan dat men te druk was met de pandemie om hier nu werk van te maken. De IGJ wilde mij beletten deze zaken te benoemen in de zitting van huisarts Elens bij het Centraal Tuchtcollege, maar het College ging daar niet in mee.

Welnu, in beide zaken, van methylfenidaat en de combinatie van twee psychofarmaca, spelen ernstige bijwerkingen die fataal kunnen aflopen, dit in tegenstelling tot de hier bovengenoemde hydroxychloroquine en ivermectine die de huisarts voorschreef. Dit was bekend bij de IGJ en het medisch tuchtcollege omdat ik ze daar eerder al op had gewezen.

Positieve ontwikkelingen

Kortom, de beschreven voorbeelden tonen het onvermogen van de IGJ tot het adequaat beoordelen van medisch inhoudelijke zaken over farmacotherapie. Farmacotherapie is een moeilijk vakgebied en mag niet worden overgelaten aan mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken, en zich bovendien laten sturen door een minister die er nog minder verstand van heeft. Omdat IGJ zich actief inlaat en bemoeit met farmacotherapie is verscherpt toezicht op IGJ aangewezen.

Een positief element in deze zaak is dat het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg gevoelig was voor de onrechtmatige inmenging van de minister van VWS en daarmee de deur opende voor inhoudelijke discussies over wat er is gebeurd tijdens de pandemie. Want behalve de genoemde voorbeelden is er veel misgegaan in de pandemie. De belangrijkste redenen daarvoor waren conflicterende belangen en ondeskundigheid bij de overheid, met name bij het ministerie van VWS.

Dat positieve element werd ondersteund door de recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, die de boete van 3000 euro, die een arts kreeg opgelegd van IGJ voor het off-label voorschrijven, onrechtmatig vond omdat het in strijd is met het lex certa-beginsel in de rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld dat strafbepalingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn omschreven. Hetzelfde geldt voor de zaak van huisarts Niek Rogger waar de rechtbank Breda oordeelde dat de interpretatie van het medisch tuchtcollege en de IGJ niet logisch volgt uit de wet.

De oordeels- en besluitvorming in deze tuchtzaken is in feite niet meer te begrijpen. Zo schreef een jurist en lid van medische tuchtcolleges een bericht op LinkedIn: “Wie het weet mag het zeggen.”

Besluit en conclusie

Ten slotte heb ik een brief naar de IGJ gestuurd met het verzoek handhavend op te treden in de zaak van het voorschrijven van methylfenidaat buiten de geregistreerde indicatie. Ook vroeg ik ze om in het geval van een afwijzing een motivatie te geven. Tot nu toe kreeg ik alleen een automatische gegenereerde ontvangstbevestiging.

Al met al ben ik van mening dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onder curatele moet worden gesteld. Daar medicijnen een fatale uitwerking kunnen hebben, mag het beoordelen van het al dan niet adequaat voorschrijven van medicijnen niet aan dergelijke instanties, die geen inhoudelijke kennis hebben, worden overgelaten. Dat is namelijk een gevaar voor de volksgezondheid. Medicijnen zijn immers al één van de belangrijkste doodsoorzaken. Dat mag door het werk van amateurs niet worden verergerd.

Met toestemming van auteur Dick Bijl, geschreven voor Overnu.nl

Verder Lezen

Recent

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Binnenland15 uur geleden

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van...

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Binnenland1 dag geleden

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom....

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan
Media2 dagen geleden

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan

Ons bereiken in toenemende mate berichten van verontruste lezers over censuur op sociale media zoals X, LinkedIn, Instagram en Pinterest....

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op
Column3 dagen geleden

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op

Liegen door weg te laten De ‘RKI-files’ geven inmiddels een angstaanjagend inzicht in de breinen van politici, wetenschap en media....

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column4 dagen geleden

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden

Demissionair baantjesjager Mark Rutte noemde het migratiepact een ‘historisch akkoord’. Ook zijn stoffige tassendrager, Malik Azmani, was dolgelukkig met het...

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter
Buitenland5 dagen geleden

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter

De World Health Organization (WHO) ligt al sinds de start van de coronapandemie onder een vergrootglas. Na corona bleef dat...

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd! Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!
Column6 dagen geleden

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!

Op 15 april publiceerde Autoweek een dramatische analyse over de ontwikkelingen van de brandstofprijzen aan de pomp in ons land....

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds
Column6 dagen geleden

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds

De Europese Commissie gebruikte de coronacrisis om een nieuw miljarden subsidieplan te ontwikkelen dat gericht is op het sneller financieren...

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie
Klimaat7 dagen geleden

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie

Baalde u al dat de zon tijdens een dag met druk vliegverkeer verscholen raakt achter een waas van vliegtuigsporen? Luchtvaartexperts...

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column1 week geleden

Een snelle formatie redt Nederlandse woningmarkt misschien nog van de afgrond

Verschillende mediakanalen kwamen deze week met ronkende koppen. Nu.nl meldt dat “Nederland tot de duurste Europese landen behoort als het...

TrendingThis will close in 0 seconds