Gezondheid

E-mails Hugo de Jonge onthullen jacht op artsen

Avatar foto

op

E-mails Hugo de Jonge onthullen jacht op artsen
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Een arts zweert bij het aanvaarden van zijn beroep een eed: de eed van Hippocrates. De tweede regel van deze eed luidt als volgt:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.


Het is duidelijk dat de arts die de eed heeft gezworen zélf bepaalt of hij ‘naar zijn beste oordeel en vermogen’ de beslissing neemt om een bepaalde medische handeling of medicatie toe te passen. Een arts kan daarbij gebruik maken van zijn expertise, collega-artsen raadplegen, beroepsgroepen raadplegen of andere adviezen inwinnen. Dat is geheel aan de arts zelf en ‘dus’ ook voor rekening en risico van de arts zelf. Afhankelijk van de ernst van de ziekte bezit iedere arts nog een extra middel, en dat is het zogenaamd ‘off-label’ toepassen van medicatie. ‘Off-label’ wil zeggen dat bepaalde medicatie die oorspronkelijk niet bedoeld was voor een bepaalde kwaal alsnog ingezet kan worden indien de arts sámen met de patiënt hier heil in zien. Dat laatste noemen we ‘informed consent’ wat zoveel wil zeggen als dat de arts met zijn expertise de patiënt zo volledig mogelijk informeert en met de patiënt overeenkomt de medicatie te gaan toepassen. Nu zal een arts bij een hoofdpijntje niet afwijken van de gangbare en voorgeschreven medicatie, maar bij bijvoorbeeld een ziekte als kanker is het gebruik van off-label medicatie vaker aan de orde. De arts en patiënt wegen dan de risico’s en de mogelijke bijwerkingen met elkaar af, en op grond van ‘informed consent’ wordt dan wel of niet besloten de betreffende medicatie toe te passen. Feitelijk is het een risico-afweging, en voor een kankerpatiënt is die heel anders als voor iemand met hoofdpijn.

Off-label en corona

Voor corona was al heel snel duidelijk wie er risico liepen en wie niet. Mensen boven de 70 jaar én met één of meerdere zogenaamde comorbiditeiten (zoals obesitas, suikerziekte of hart- en vaatziekten) hadden een verhoogd risico op een slecht verloop van de ziekte. Omdat er geen vaccin of medicijn tegen corona was op dat moment, gingen artsen naarstig op zoek naar alternatieven die zij eventueel zouden kunnen voorschrijven. Voor hem zat immers een patiënt die ernstige klachten ondervond en waarbij de arts, geheel in het licht bezien van zijn eed, wilde helpen. Hoopvolle berichten kwamen er uit de hele wereld, inclusief de protocollen, en die spitsten zich met name toe op twee patentvrije en goedkope medicijnen: Ivermectine en hydroxychloroquine (HCQ). Ivermectine wordt op zeer grote schaal en wereldwijd voor mensen ingezet, maar werd al snel door media en politiek geframed als middel tegen schurft voor paarden. HCQ wordt wereldwijd op grote schaal ingezet tegen malaria. Beide middelen waren oorspronkelijk niet bedoeld om corona mee te bestrijden, maar ‘off-label’ staat het iedere arts vrij om (onder voorwaarden) deze middelen voor zijn patiënt in te zetten… tenminste… als Hugo de Jonge daar geen stokje voor zou steken. De Jonge stak deed dit wél, via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit vrijgegeven email-verkeer blijkt hij zich hoogstpersoonlijk bemoeid te hebben met de vervolging van artsen die de middelen voorschreven. Zij kregen zeer hoge boetes van de IGJ, waarop enkele artsen hiertegen in verweer gingen bij de rechter. In het bestaan van het IGJ was dit de eerste keer dat boetes uitgedeeld werden voor het off-label gebruik van medicijnen. Opmerkelijk is ook dat in het contract tussen de diverse vaccinfabrikanten en de overheden is vastgelegd, dat de tijdelijke goedkeuring van het vaccin onmiddellijk zal ingetrokken worden zodra er een werkend medicijn op de markt komt. Een arts kan daar (uiteraard) niet op wachten als een vaccin (op dat moment) nog in ontwikkeling is en zich een doodzieke patiënt meldt. Ook nu nog (oktober 2023) worden artsen actief vervolgd door het IGJ en de boetes kunnen oplopen tot maar liefst 150.000 euro, terwijl er inmiddels ruimschoots voldoende wereldwijd onderzoek gedaan is naar de (goede) werking van beide medicijnen in combinatie met corona.

Coronavaccin en informed consent

Zoals eerder gesteld was al vroegtijdig bekend wie er risico liepen en wie niet. Onder de leeftijd van 50 jaar is in Nederland niemand overleden als direct gevolg van corona. Toch richtte de vaccinatiecampagne zich op jongeren van 12 jaar en ouder. Het vaccin heeft nog altijd een tijdelijke toelating. Zo heeft Pfizer slechts een goedkeuring voor actieve immunisatie, en dus niet voor het gebruik dat dient om verspreiding van het virus te voorkomen. Vreemd toch als de slogan was ‘je doet het voor de ander’ terwijl het vaccin helemaal niet beschermde tegen overdracht en de overheid dat bovendien ook wist? Ook volgens de code van Neurenberg geldt dat bij het toedienen van een middel er sprake moet zijn dat de betrokken persoon ‘in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang’. Het advies van de Gezondheidsraad is in zijn eindrapportage van 24 december 2020 eveneens helder (pagina 13): “De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald.” Kortom, als over de effectiviteit niets bekend is, en het ‘vervolgonderzoek’ onder de bevolking zal gaan plaatsvinden, is er bij toediening dan sprake van een experiment? En hoe kan een arts bepalen of het vaccin effectief is, als er nog helemaal geen gegevens zijn uit klinisch onderzoek en ook niet uit vervolgonderzoek?

En natuurlijk waren er artsen die vragen stelden over de bijwerkingen en het risico daarop, geheel conform de eed en informed consent. Voor iemand van 12 jaar is de risicoafweging van een geheel andere orde als bij een 70-plusser. Ook dat zinde Hugo de Jonge niet, want het zou ‘ondermijnend’ zijn voor de vaccinatiestrategie. Huisarts Ramdas uit Lelystad kwam in mei 2021 in het nieuws omdat hij zijn patiënten een informed consentformulier liet ondertekenen alvorens hij de corona-injectie toediende. Uit een vrijgegeven Wob-document blijkt dat Hugo de Jonge als gevolg hiervan rechtstreeks aan de IGJ vroeg ‘hoe zo’n huisarts kan worden aangesproken’, en of het niet inenten zonder getekend informed consentformulier een ‘eigenstandige reden is voor een tuchtzaak’ tegen huisarts Ramdas. Uit het antwoord van de IGJ blijkt dat er niet direct harde actie tegen Ramdas kon worden ondernomen, en dat is ook logisch. Kennelijk wist Hugo de Jonge niet van het bestaan van het binnen de medische wereld zeer gebruikelijke ‘informed consent’ en meende hij artsen die daar juist wel om vroegen bij hun patiënten via een tuchtzaak tot de orde te moeten roepen. Het antwoord van het IGJ zinde De Jonge geenszins, waarna hij in vrijgegeven e-mails vol op het orkest ging en eiste dat alle mogelijke middelen moesten worden ingezet tegen huisarts Ramdas. De Jonge vroeg zich af of Ramdas überhaupt nog zijn beroep mocht uitoefenen…

Deze verdraaiing van zaken is tekenend voor het beleid van De Jonge en tekenend voor het corona-beleid. Ook nu worden er in politiek Den Haag wederom vragen gesteld over bovenstaande zaken. Opmerkelijk is dat er ook gevraagd wordt naar het bestaan van klokkenluiders binnen het IGJ, wat impliceert dat artsen binnen de IGJ wel degelijk wisten dat het gevoerde beleid door De Jonge en het IGJ zeer discutabel is. Het wordt de hoogste tijd dat het hele corona-beleid kritisch tegen het licht gehouden wordt, zeker gezien alle verplichtingen die de overheid is aangegaan met de World Health Organization en die tot op heden stuk voor stuk nog niet geëvalueerd zijn maar wel geëffectueerd worden, mocht zich wederom een pandemie aandienen. Wilt u alle mailtjes van De Jonge lezen, u kunt het hier vinden dankzij het speurwerk van Cees van den Bos.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. J.A. v.d.Giessen

  8 oktober 2023 in 14:00

  Het wordt tijd voor vevolging van ministers bij aantreden nieuw kabinet inclusief IGJ personeel vervolgen!

  • Jan

   8 oktober 2023 in 21:25

   Vervolgen deze mensen

  • Jan Wanrooij

   10 oktober 2023 in 16:44

   Het is niet alleen de Jonge, maar het hele demissionaire kabinet, dat voor een militair tribunaal zou moeten verschijnen. Zij zouden aangeklaagd moeten worden voor het vermoorden van duizenden Nederlanders dmv het pandemie CORONA

  • henk korbee

   11 oktober 2023 in 10:06

   kennelijk zijn er voldoende redenen voor een vervolging van destijds verantwoordelijke ministers. Dhr. H. de Jonge heeft in feite indirect onbevoegd voor arts gespeeld alsook voor rechter. Bovendien was hij heel duidelijk politiek afgedekt. Juristen zullen er wel een kluif aan hebben want men probeert en heeft geprobeerd het zo te spelen dat er geen sprake was van directe dwang maar dmv overtuiging ontstaan uit angstaanjagende berichtgevingen 24/7/52.

 2. J.A. v.d.Giessen

  8 oktober 2023 in 14:44

  deze kleine club ministers dient vanaf een nieuw kabinet vervolgd te worden blijkend uit de WOB stukken en hun Volksverraad inclusief IGJ

  • edzjoe

   9 oktober 2023 in 09:48

   Denkt u echt dat het hier om een kleine club gaat? Uit bovenstaande artikel blijkt duidelijk dat een meerderheid in de medisch-en-farmaceutische wetenschap binnenkort kan zeggen:Wir wollten es nicht wissen. Deze wetenschapsgroep was ook de eerste ondersteuner van een nieuw opkomende macht in duitsland van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Weet u nog welke bevolkingsgoep verweten werd besmettelijke ziekten te verspreiden?
   De geschiedenis zal zich steeds herhalen als een meerderheid hier voor kiest.

   • J.A. v.d.Giessen

    10 oktober 2023 in 13:04

    Klopt wat u zegt, echter gaat het vwb vervolging vooral om die kleine club ministers in ONS land. U kunt trouwens helpen met mensen te informeren. zie flyers stop world control. Daar vindt u ook de kwestie mbt Duitsland terug. Neurenberg etc. etc etc

  • Joy

   10 oktober 2023 in 09:53

   Ik hoop het nog mee te maken vrienden maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren i.v.m. corrupte rechters, waar er meer dan genoeg van zijn. Maar wat mij betreft mag Hugo Mengele hangen.

 3. Harry Weijts

  8 oktober 2023 in 16:26

  Artsen zijn bij uitstek de vertrouwenspersoon van de cliënt
  Zoals een advocaat het beste met hun klanten handelen
  Ook Rechters hebben een beroeps eed
  Ik deze roerende tijden blijken zijn ook maar mens te zijn
  Artsen kunnen voor de uitoefening van hun beslissingen aangeklaagd worden
  De advocaten hebben zich de rechtskennis en ervaring nodig om een rechtbank te overtuigen van het gelijk van hun klant
  U ziet dat de arts de verantwoordelijkheid het hoogst in zijn vaandel heeft

 4. Jan Vingerhoets

  8 oktober 2023 in 17:18

  Dat de overheid zich plots zo druk maakte om het off-label gebruik van medicatie was zonder precedent en op zijn zacht gezegd zeer opmerkelijk. Het off-label gebruik van medicijnen is dagelijkse praktijk voor vrijwel iedere arts. Psychiaters kunnen zelfs wel stoppen met behandelen als zij geen off-label voorschriften meer mogen maken. De inspectie heeft hiervoor nooit ook maar de minste belangstelling getoond terwijl het daarbij toch in veel gevallen gaat om middelen die aanzienlijk minder onschuldig zijn dan die welke hier ter discussie staan.
  In de VS heeft de FDA inmiddels een draai van 180 graden gemaakt en aangegeven dat artsen vrij zijn om ivermectine voor te schrijven voor COVID-19. Voorheen voerden zij een campagne die geheel ten onrechte suggereerde dat het bij ivermectine om een veterinair middel ging. De registratie voor humaan gebruik dateert van 1966…

  Maar in ons land gaat Ivermectine-gate door: de inhoudelijke behandeling van mijn zaak wegens het voorschrijven van hiervan zal binnen enkele maanden plaatsvinden.

  • Jan

   9 oktober 2023 in 07:14

   Groot respect voor jou als arts en mens kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen

  • edzjoe

   9 oktober 2023 in 09:59

   U heeft maar 1 rechter nodig die de rug recht houdt. Daarom wens ik u veel moed, kracht en wijsheid.

  • Bas

   10 oktober 2023 in 11:08

   Sterkte toegewenst. Wat de uitkomst ook zal zijn, vergeet niet dat u een held bent met een geweten, en aan u de eer dat de geschiedenis met recht over u zal oordelen.

  • Richard

   10 oktober 2023 in 12:23

   Ik bewonder u ten zeerste in uw opstelling en uw vasthoudendheid.
   Het vergt moed om je rug recht te houden en je principes vast te houden. De hele Corona periode heeft voor mij aangetoond dat het terugkeren naar een heel vervelende tijd met verraad, polarisatie en het verketteren van bevolkinsgroep(en) veel makkelijker gaat als ooit gedacht.
   Mensen hebben een compleet blinde vlek en hebben niet door dat de Corona periode precies dat deed, wat men nog steeds verafschuwt, het terugkeren naar nazi praktijken.
   Laten we hopen dat dit niet doorzet en men door heeft wat er gebeurd en gebeurd is.

  • Harry

   10 oktober 2023 in 13:22

   It should be noted that the definition of “public health” is very elastic and therefore very suitable for political manipulation and oppression. For that reason the use of this terminology in politics should always be questioned from the beginning as well as the competence of the state concerning this matter.

 5. Joy

  10 oktober 2023 in 10:09

  Ik hoop het nog mee te maken vrienden maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren i.v.m. corrupte rechters, waar er meer dan genoeg van zijn. Maar wat mij betreft mag Hugo Mengele hangen.

  • Yvonne

   10 oktober 2023 in 18:09

   Wat een zielig land is Nederland geworden. We worden bestuurd door egoïstische graaiers zonder enig respect voor het volk.
   Ik hoop het nog mee te maken dat deze minkukels voor het tribunaal komen.

 6. Filup

  11 oktober 2023 in 15:17

  Één klein dingetje, artsen zullen immer teruggrijpen op behandeling en medicatie, waarvan obv wetenschappelijk onderzoek redelijk aannemelijk is gemaakt, dat de behandeling veilig is en effectief. Voor Ivermectine ontbreekt dat bewijs, sterker nog, het is aangetoond, dat Ivermectine NIET effectief is in de behandeling van Covid.

  Zogenaamde studie uit onbetrouwbare landen helpen ook niet om deze kwakzalverij te promoten.

  • Jos

   10 november 2023 in 13:18

   Dezelfde zogenaamde studie voor die prikkies, je doet het voor een ander, sommige anderen zitten nu met flinke prikschade die ze niet hadden gekregen met alternatieve en patentvrije medicijnen.

  • JvdS

   22 november 2023 in 00:00

   Filup, ben jij misschien een bot of zo’n betaalde “factchecker”? Met dar scheldwoord “kwakzalverij” val je namelijk wel een beetje door de mand.
   Er zijn wel honderden wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd dat zowel hydroxychloroquine als ivermectine wel degelijk werken tegen corona. In India bijv zijn grote vergelijkende studies gedaan tussen landen. Deze middelen zijn wereldwijd al vele jaren algemeen als veilig beoordeeld en effectief gebleken in het vroege stadium. Ivermectine heeft een nobelprijs gewonnen. Moet ik echt de vindplaats hier plakken of kun je het nu zelf vinden? “Onbetrouwbare landen”. Laat me niet lachen.

 7. Charlotte Hagting

  13 oktober 2023 in 16:17

  Is er medicatie welke wel werken tegen COVID.

 8. Jos

  10 november 2023 in 13:19

  Dezelfde zogenaamde studie voor die prikkies, je doet het voor een ander, sommige anderen zitten nu met flinke prikschade die ze niet hadden gekregen met alternatieve en patentvrije medicijnen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gezondheid

Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt
Foto: ANP

Het vogelgriepvaccin Audenz, dat ziekte na besmetting met het H5N1-virus zou moeten voorkomen, heeft een vervelende bijwerking. Je gaat er dood van. Volgens onderzoek dat nota bene door de fabrikant zelf is uitgevoerd, legt van elke 200 mensen die zich met Audenz laten injecteren er eentje het loodje.

Die onthulling deed de immunoloog Jessica Rose op 27 juni 2024 op haar Substack. Rose is een onafhankelijk onderzoeker die tijdens de coronacrisis bekendheid verwierf door haar speurwerk in het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). VAERS is een database waarin artsen, patiënten en nabestaanden mogelijke bijwerkingen van vaccins kunnen registreren.


Rose achterhaalde dat volgens VAERS de coronavaccins astronomisch meer ernstige bijwerkingen veroorzaakten dan alle andere vaccins gezamenlijk. Rose ontdekte ook dat meldingen uit VAERS verdwijnen en dat er achter de schermen organisaties probeerden om bewijsmateriaal te verdonkeremanen.

Factcheckers beschuldigden Rose van het verspreiden van desinformatie. Dat zullen ze dit keer ongetwijfeld weer doen, ook al baseert Rose zich op informatie op de website van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA).

Goedgekeurd

De FDA keurde Audenz in 2020 goed. Het vaccin staat nu, vier jaar later, volop in de belangstelling. De vogelgriepvariant waartegen Audenz moet beschermen, verspreidt zich over Amerikaanse kippen- en melkveebedrijven en is nu al een paar keer overgesprongen naar mensen. Die hebben dat tot nu toe allemaal overleefd.

In een document waarin de FDA relevante informatie over Audenz op een rijtje zette, vond Rose een passage waarvan je haren recht overeind gaan staan. Toen de makers van Audenz de veiligheid van het vaccin bestudeerden in een fase-3-trial, overleed in de vaccingroep 0,5 procent van de proefpersonen. Dat was vijf keer meer dan in de placebogroep.

In 2019 verscheen de bewuste fase-3-trial in het wetenschappelijke tijdschrift Open Forum Infectious Diseases. In die publicatie waren de sterfgevallen op eentje na op wonderbaarlijke wijze verdwenen. Dat gebeurt geregeld in studies waarin Big Pharma de veiligheid en effectiviteit van de eigen producten wil aantonen.

Onderzoekers als arts en medisch-epidemioloog Peter Gøtzsche benadrukken dat je pas een goed beeld kunt krijgen van de werking en risico’s van farmaceutische preparaten als je de oorspronkelijke gegevens, die onderzoekers voor Big Pharma hebben verzameld, zelf analyseert. De industrie is uiterst bedreven in het manipuleren van onderzoeksgegevens. De samenstellers van het document op de website van de FDA hadden kennelijk toegang tot de originele gegevens van de Audenz-trial.

Lood om oud ijzer

Audenz is niet goedgekeurd voor de Europese markt. De producent van Audenz, CSL Seqirus, produceert echter ook een ander H5N1-vaccin, Incellipan. In februari van dit jaar keurde de European Medicines Agency (EMA) dat vaccin wél goed voor gebruik tijdens een pandemie.

De samenstelling van Incellipan is bijna identiek aan die van Audenz. Als Audenz niet deugt, dan is de kans reëel dat er ook wat loos is met Incellipan.

Niets geleerd

Sinds de coronacrisis is in alle landen die met drang & dwang hun bevolking hebben gevaccineerd sprake van aanhoudende oversterfte. Het is nauwelijks nog te ontkennen dat die oversterfte het gevolg is van de vaccins.

De meest gebruikte vaccins waren die van Pfizer en Moderna. Medicijnautoriteiten keurden die vaccins goed aan de hand van trials, die daarna nog eens grondig werden bestudeerd door Joseph Fraiman. Fraiman ontdekte dat van elke 800 injecties er eentje resulteerde in overlijden, blijvende invaliditeit of een andere serieuze nevenwerking. Hoe zulke onveilige vaccins toch op de markt konden komen, was Fraiman een raadsel.

Misschien kwam dat omdat organisaties als de FDA en de EMA, die de veiligheid van medicijnen moeten beoordelen, aan de leiband van de industrie lopen. Dat kan gebeuren, als Big Pharma 67 procent betaalt van het onderdeel van de FDA dat medicijnen beoordeelt, en 92 procent van het budget van de EMA voor z’n rekening neemt. Of misschien hebben de ambtenaren binnen die organisaties zitten slapen.

Wat de verklaring voor de laksheid van de autoriteiten ook is, de gevolgen van het massaal uitrollen van de H5N1-vaccins worden waarschijnlijk net zo interessant als de gevolgen van de coronavaccins.

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt vaak wel, schreef de psychoanalyticus Theodor Reik in 1965. Dat wordt spannend. Wat rijmt er op ‘oversterfte’?

Verder Lezen

Gezondheid

Hoe het vogelgriepvirus verandert in een massamoordenaar

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Hoe het vogelgriepvirus verandert in een massamoordenaar
Foto: ANP I Viroloog Ron Fouchier in het Erasmus Mc

In de Middeleeuwen roeide de pestbacterie Yersinia pestis een derde van de Europese bevolking uit. Een vergelijkbare catastrofe, maar dan op mondiaal niveau, is op handen, vreest de Amerikaanse viroloog Robert Redfield. Het is wachten op het moment dat het vogelgriepvirus H5N1, dat nu huishoudt in de bio-industrie, overspringt naar mensen.

Redfield is niet zomaar iemand. Hij was tot 2021 directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse RIVM. Redfield is zeker niet de enige viroloog die de alarmklok luidt over het vogelgriepvirus. Recent uitten de Duitse wetenschapper Christian Drosten en de Nederlandse Ron Fouchier in interviews hun zorgen over H5N1.


Wie het coronadossier een beetje kent, kent ook Redfield, Drosten en zeker Fouchier. Samen met zijn baas Marion Koopmans speelde Fouchier een rol in het verdoezelen van de werkelijke herkomst van het coronavirus. In het H5N1-dossier is Fouchiers rol echter groter dan in het coronadossier.

Betrekkelijk onschuldig

De aan Erasmus MC verbonden onderzoeksgroep van Fouchier deed in opdracht van de Amerikaanse overheid omstreden gain-of-function-onderzoek waarin hij nog geen half dozijn aminozuren in de genetische code van een in Indonesië gevonden H5N1-virus veranderde. Voordat Fouchiers sleutelwerk in het eerste decennium van de 21ste eeuw begon, was het virus voor mensen betrekkelijk ongevaarlijk. Toen Fouchier klaar was, was H5N1 veranderd in een killervirus. Als het was ontsnapt uit zijn laboratorium, was de ellende niet te overzien geweest.

De virologen van Erasmus MC bestuderen H5N1 al sinds de jaren negentig, toen het virus in Hong Kong voor de eerste keer een mens doodde. Voor die tijd circuleerde het virus al langere tijd op Aziatische pluimveebedrijven, waar uitbraken van het virus tot op de dag van vandaag zorgen voor grote economische schade.

Gevaarlijk voor de mensheid was en is het virus echter niet. Volgens de WHO heeft H5N1 tussen 2003 en 2024 889 keer een mens kunnen infecteren. In de helft van de gevallen verliep die infectie dodelijk. Dat het bij die paar honderd slachtoffers is gebleven, komt omdat H5N1 wel van kip naar mens kan overspringen, maar niet van mens naar mens. Er is een biolab als dat van Erasmus MC en een wetenschapper als Ron Fouchier voor nodig om het virus zover te krijgen.

In 2020 doken er in Azië, Afrika en Europa H5N1-varianten op van een nieuw type. De virussen van de H5N1-clade 2.3.4.4b verspreidden zich razendsnel over de wereld. Ze doken in 2021 op in Noord- en Zuid-Amerika. Via kippenfarms sprong dat virus over naar rundveebedrijven, en een paar keer via zieke kippen en besmette koeien naar mensen. Doden zijn daarbij niet gevallen, maar de economische schade is fors. In 2023 schatte The Associated Press die schade voor de VS alleen al op 1,6 miljard dollar.

Volgens het officiële verhaal verspreidt H5N1 zich vooral via wilde vogels zoals eenden. De nieuwe variant heeft kennelijk geleerd hoe het van de ene diersoort naar de andere moet overspringen. Virologen denken dat het niet lang zal duren voordat virussen van de H5N1-clade 2.3.4.4b op eigen kracht leren wat hun Indonesische voorouder leerde in het lab van Fouchier.

Massavaccinaties

Het belangrijkste wapen waarmee we volgens virologen de uitbraak van de killervariant van de vogelgriep in de kiem kunnen smoren is (u zag hem al van een afstand aankomen) het toedienen van vaccinaties. We moeten kippen, koeien en mensen massaal vaccineren om de verspreiding van H5N1 te stoppen, roepen wetenschappers en politici in de media. Hoewel er allerlei economische en epidemiologische bezwaren aan massavaccinaties kleven, krijgen ze hun zin.

De Amerikaanse overheid heeft alvast vier miljoen klassieke vogelgriepvaccins besteld voor mensen die met H5N1 of een andere vogelgriepvariant in contact kunnen komen. Europa kocht er 665.000, maar overweegt de komende vier jaar in totaal veertig miljoen doses in te kopen. De Finse overheid is al begonnen met het injecteren van boeren, transporteurs en dierenartsen. Bij de producent van die vaccins, CSL Seqirus Products, rinkelt de kassa.

De grootste kassakrakers voor Big Pharma worden waarschijnlijk de vaccins voor de 33 miljard kippen en de één miljard koeien op deze planeet. Overal en nergens lopen trials. De Amerikaanse overheid test vijf H5N1-vaccins voor kippen en eentje voor koeien. De Nederlandse overheid ontwikkelde twee vaccins voor kippen, die Wageningse en Utrechtse onderzoekers op dit moment uittesten op proefboerderijen. De Franse overheid vaccineerde al een slordige twintig miljoen eenden, en constateerde tevreden dat op korte termijn het aantal uitbraken daardoor met een factor dertig verminderde.

Ook bedrijven als Moderna en Pfizer ruiken geld. Ongeïnteresseerd in de aanwijzingen dat de toepassing van hun mRNA-technologie in anti-coronapreparaten rampzalige gevolgen heeft gehad, werken ze aan mRNA-vaccins die mensen moeten beschermen tegen H5N1. Op universiteiten ontwikkelen wetenschappers mRNA-vaccins voor landbouwdieren.

Een ramp in wording

De media en wetenschappers creëren angst, de overheden zetten de geldsluizen naar Big Pharma open. Big Pharma moet ons immers gaan redden. Ondertussen verstommen de kritische geluiden. Er is geen enkele aandacht voor onderzoek dat aantoont dat massavaccinaties tegen vogelgriep in het verleden hebben geleid tot het ontstaan van gevaarlijkere virusvarianten die zich minder makkelijk door antilichamen laten neutraliseren.

Vogelgriepvaccins kunnen, net als de coronavaccins, infectie van het virus niet voorkomen. Op korte termijn vormen de vaccins wel een obstakel voor het virus, maar het virus krijgt daardoor een prikkel om op langere termijn te evolueren en nog besmettelijker te worden. Uit Chinees onderzoek blijkt dat massavaccinaties de kippensector min of meer hebben veranderd in een gain-of-function-laboratorium. De vaccinaties dwongen het virus om deze te overwinnen, en toen het virus die truc onder de knie had, was het ook in staat om over te springen van de ene soort naar de andere.

Het zou dus zomaar kunnen dat de huidige H5N1-crisis is ontstaan door het massaal vaccineren van kippen in Aziatische landen. De vaccins creëerden varianten die konden overspringen naar wilde dieren, en via wilde dieren zwermden de opgevoerde vogelgriepvirussen uit over de wereld.

En die crisis willen de experts van onze overheid en Big Pharma oplossen door nog meer vaccinaties. De uitkomst daarvan is nu al duidelijk. We hoeven ons geen zorgen meer te maken over een Derde Wereldoorlog.

 

Samen met ons impact maken? Dat kan! Of het nu gaat om een kleine eenmalige donatie of een maandelijkse donatie. Wij zijn jullie dankbaar voor elke donatie! Doneren kan hier.

Verder Lezen

Gezondheid

Niet zo snel, meneer Tedros

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Niet zo snel, meneer Tedros
Foto: ANP

Toen de World Health Organization (WHO) er het afgelopen weekeinde niet in slaagde om tot een pandemieverdrag te gekomen, haalden honderdduizenden coronacritici opgelucht adem. Het uitblijven van het verdrag betekent dat het de WHO en zijn secretaris-generaal Tedros Ghebreyesus niet zal lukken om bij de volgende internationale gezondheidscrisis een globale machtsgreep te plegen.

 


Toch was, als je afgaat op de video’s die de WHO de afgelopen dagen op sociale media heeft gezet, de 77ste World Health Assembly in het Zwitserse Genève een doorslaand succes. Toen de vertegenwoordigers uit ongeveer 190 landen op de bijeenkomst de vernieuwde International Health Regulations (IHR) aannam, klonk een lang en opgetogen applaus. Volgens de WHO zelf was dat volkomen terecht. De nieuwe IHR was niets minder dan een ‘historische ontwikkeling’, schreef de WHO op 1 juni 2024 in een persbericht.

Tedros Ghebreyesus, die als secretaris-generaal de eerste viool in de WHO speelt, deed daar nog een schepje bovenop. Hij postte op 2 juni op X een video waarin hijzelf met omfloerste stem, en met indringende vioolmuziek op de achtergrond, de vertegenwoordigers van de landen vertelde dat ze hun “kinderen en kleinkinderen een cadeau hadden gegeven”: een wereld die een beetje veiliger was geworden.

Het was alleen jammer dat het pandemieverdrag niet was aangenomen, vond Ghebreyesus. Maar hij gaf de moed nog niet op.  “Rome is niet in één dag gebouwd”, aldus de secretaris-generaal. “En dat geldt ook voor het internationaal recht.” Misschien komt dat pandemieverdrag er volgend jaar, of nog eerder.

Nep

Wat de WHO en zijn voorzitter over de 77 ste World Health Assembly naar buiten brachten, is pr en niets meer. Het is een poging om te verhullen dat de organisatie een gevoelige tik op de vingers heeft gekregen. De nieuwe versie van de IHR staat mijlenver af van de versie die de WHO voor ogen stond en het uitblijven van een nieuw pandemieverdrag is een echec.

In de documenten die het afgelopen weekeinde eigenlijk hadden moeten worden goedgekeurd, was sprake van een waslijst van gruwelen die de WHO bij de volgende gezondheidscrisis uit zijn hoge hoed kon toveren. Die zijn er bijna allemaal uitgevist.

In de goedgekeurde IHR staat weinig meer over vaccinatiepaspoorten zoals QR-codes en verplichte vaccinaties. Er staat niets over de mogelijkheid om het ene medicijn te verbieden en tegelijkertijd om niet-geteste vaccins of andere medicijnen aan de bevolking op te dringen, uiteraard zonder dat producenten verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. De mogelijkheid om de WHO vanwege verandering van het klimaat bevoegdheden te geven is weggegumd. Ook de dwingende clausules waarmee de WHO de wetgeving van landen opzij kon schuiven zijn verdwenen.

Desinformatie

“Een overwinning”, typeerde de Amerikaanse arts en internist Meryl Nass vlak nadat op 1 juni de World Health Assembly was afgesloten. Het verzet tegen de plannen van de WHO was uiteindelijk toch ergens goed voor geweest. Nass betreurde wel dat in de nieuwe IHR stond dat de landen bij een volgende crisis of pandemie ‘desinformatie’ moesten gaan bestrijden.

Tijdens de World Health Assembly maakte Ghebreyesus nog maar eens duidelijk wat hij precies onder ‘desinformatie’ verstond. “Jullie kennen het serieuze probleem van de anti-vaxxers”, mopperde de grote roerganger. “Ik denk dat we een plan moeten bedenken om die weer in hun hok te krijgen. Het is tijd om nog agressiever op te treden tegen de anti-vaxxers.”

Ghebreyesus maakte ook duidelijk dat het hem niet interesseert wat het groeiende leger van de ‘anti-vaxxers’ drijft. Toen de Nederlandse politicus Wybren van Haga en advocaat Meike Terhorst Ghebreyesus tijdens de World Health Assembly een brief wilden overhandigen, weigerde de directeur-generaal die in ontvangst te nemen. Toen de Britse cardioloog Aseem Malhotra het WHO-opperhoofd op 31 mei uitnodigde voor een gesprek, deed Ghebreyesus of zijn neus bloedde.

Diezelfde Malhotra sprak tijdens een demonstratie tegen de WHO over de kwalijke rol van die organisatie tijdens de coronacrisis. De WHO had Big Pharma geholpen om met levensgevaarlijke medicijnen megakapitalen te verdienen, oordeelde Malhotra. Miljoenen mensen hebben de prijs daarvoor met hun leven of gezondheid betaald.

Weinig verandering

“Er verandert dus weinig ten opzichte van vroeger”, concludeert advocaat en burgerjournalist Carine Knapen in een bericht dat op 2 juni verscheen op X. Dat betekent niet dat Knapen blij wordt als ze de hernieuwde versie van de IHR bestudeert. Nog steeds is de WHO een nuttig verkoopinstrument voor Big Pharma. Nog steeds is de WHO geen democratische organisatie. De managers van de WHO worden nog steeds niet gekozen en belangrijke beslissingen van de WHO komen nog steeds niet tot stand door een intern democratisch proces, maar worden genomen door de directeur-generaal, Tedros Ghebreyesus.

Ghebreyesus kan bijvoorbeeld eigenhandig een uitbraak van een internationale ziektekiem aangrijpen om een pandemische noodtoestand af te kondigen, ook als de experts van zijn eigen WHO een andere mening zijn toegedaan. Als het zover is, kan Ghebreyesus’ WHO bovendien beslissen welke vaccins geschikt zijn en welke niet.

Als de directeur-generaal van de WHO net zo integer was als zijn Wikipedia-profiel beweert, dan zou ook een ondemocratische WHO misschien nog een positieve bijdrage kunnen leveren aan de mondiale gezondheid. Maar met iemand als de echte Tedros Ghebreyesus aan de knoppen, kom er uit de WHO alleen maar ellende. We hebben het tijdens de coronacrisis met eigen ogen kunnen zien.

Verder Lezen

Recent

Materiële welvaart in Nederland fors gedaald: het geld is op! Materiële welvaart in Nederland fors gedaald: het geld is op!
Politiek16 uur geleden

Materiële welvaart in Nederland fors gedaald: het geld is op!

Haaks op alle hosanna verhalen over de Nederlandse economie door media als FD en BNR Nieuwsradio, staat “Materiële Welvaart in...

Hoe Macron de verkiezingen in Frankrijk kon manipuleren Hoe Macron de verkiezingen in Frankrijk kon manipuleren
Politiek2 dagen geleden

Hoe Macron de verkiezingen in Frankrijk kon manipuleren

Het leek gegarandeerd: een glansrijke overwinning van de Franse partij van Marine Le Pen, Rassemblement National (RN), tijdens de recente...

Moordaanslag op Donald Trump gebagatelliseerd door Nederlandse media Moordaanslag op Donald Trump gebagatelliseerd door Nederlandse media
Column3 dagen geleden

Moordaanslag op Donald Trump gebagatelliseerd door Nederlandse media

Op 13 juli 2024 pleegde de 20 jaar oude Thomas Matthew Crooks een moordaanslag op oud-president en waarschijnlijk toekomstig president...

Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt
Gezondheid5 dagen geleden

Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt

Het vogelgriepvaccin Audenz, dat ziekte na besmetting met het H5N1-virus zou moeten voorkomen, heeft een vervelende bijwerking. Je gaat er...

PVV pleegt harakiri in de Tweede Kamer PVV pleegt harakiri in de Tweede Kamer
Column6 dagen geleden

PVV pleegt harakiri in de Tweede Kamer

Op 22 november 2023 bracht half Nederland een proteststem uit op het NSC van Pieter Omtzigt en op de PVV...

De hypocrisie van slavernij-excuses De hypocrisie van slavernij-excuses
Column6 dagen geleden

De hypocrisie van slavernij-excuses

De recente aandacht voor Keti Kotie, het slavernijverleden en de misdaden tegen de menselijkheid tegen de zwarte medemens begaan door...

Oekraïne conflict gaat over geld en macht, niet over Oekraïne Oekraïne conflict gaat over geld en macht, niet over Oekraïne
Politiek7 dagen geleden

Oekraïne conflict gaat over geld en macht, niet over Oekraïne

Twan Houben publiceerde in november 2022 een eerste artikel over de financieel-economische redenen waarom de EU zoveel geld en energie...

Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd
Economie1 week geleden

Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd

Er wordt al langer gespeculeerd over een nieuwe op handen zijnde wereldwijde economische crisis. Tegelijkertijd zijn de beurzen nog steeds...

Woorden verbieden per motie, gewoon omdat het kan! Woorden verbieden per motie, gewoon omdat het kan!
Opinie1 week geleden

Woorden verbieden per motie, gewoon omdat het kan!

De huidige linkse oppositie heeft iets nieuws gevonden! Woorden verbieden per motie! En zo kan het geschieden dat het woord...

Een hoofddoekje voor het bloeden Een hoofddoekje voor het bloeden
Column1 week geleden

Een hoofddoekje voor het bloeden

Terwijl het “Oranjelegioen” -een term die moed doet vermoeden- maar die in werkelijkheid staat voor een meute identiek geklede bierbuiken,...

TrendingDit zal sluiten in 0 seconden