Binnenland

Ontwrichting van de Nederlandse samenleving door politiek verval en internationale bemoeizucht

Avatar foto

op

Ontwrichting van de Nederlandse samenleving door politiek verval en internationale bemoeizucht
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De verwachting is dat op 22 november aanstaande een heel ander politiek landschap ontstaat nadat de huidige machthebbers, VVD, D66 en CDA, grotendeels worden weggestemd. De onvrede in ons land met die ‘gevestigde orde’ is enorm. Wat hebben de gevestigde partijen fout gedaan, behalve te veel luisteren naar wat de EU, de VS, de VN  en het WEF allemaal willen? Begin dit jaar verscheen een boek over de oorzaken van de politieke ontwrichtingen in ons land: “Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers” van Leo Klinkers.

Wie is Leo Klinkers?


Mr. dr. Leo Klinkers is een bestuurskundige die zich al meer dan 40 jaren bezighoudt met het oplossen van politieke en maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland. Hij adviseerde de Nederlandse overheid bij tal van gevoelige onderwerpen waaronder de toeslagenaffaire, het belang van het behouden van soevereiniteit en de weeffouten van de Europese Unie.

In zijn bovengenoemde boek beschrijft hij hoe de huidige crises in ons land het gevolg zijn van onvoldoende bekwaamheid en geschiktheid van de huidige ‘politieke ambtsdragers’ waaronder ministers, staatssecretarissen en parlementariërs. Volgens Klinkers kan het verdere verval van onze politiek (en daarmee ons land) alleen gestopt worden door harde eisen te stellen aan mensen die een politiek ambt willen vervullen. Welke dat precies zijn, beschrijft hij op de pagina’s 76 t/m 89 van zijn boek.

Samenvatting van de huidige problemen in de Nederlandse politiek

Sinds de coronacrisis is het vertrouwen in de landelijke politiek in hoog tempo afgebrokkeld. Anno 2023 bestaat de Tweede Kamer uit 17 partijen waardoor de werkdruk per partij onmogelijke vormen heeft aangenomen ten opzichte van de jaren dat de Tweede Kamer uit slechts 7 of 8 partijen bestond.

De huidige partijen maken zich nagenoeg allen schuldig aan grensoverschrijdend gedrag tegenover elkaar, aldus Klinkers. Daarnaast viert de burn-out hoogtij, verlaten parlementariërs in noodtempo voortijdig de Tweede Kamer en heeft de huidige Kamervoorzitter geen prestige, noch overwicht meer.

Daarnaast is het vertrouwen van de bevolking in de politiek verdampt, vooral omdat de Tweede Kamer niet meer in staat is om het beleid van de regering te controleren en te toetsen aan de beginselen van democratie. Daarbij speelt de EU ook nog een ontwrichtende rol door een toenemend aantal nationale onderwerpen op Europees niveau wettelijk te regelen, waardoor de functie van het parlement als nationale wetgever een lachertje is geworden.

De invloed van de EU en de VN op het verval van de politiek in Nederland

Het zal niemand ontgaan zijn: de afgelopen jaren hebben de VN en de EU, beiden ondersteund door het WEF, een onvoorstelbare invloed gekregen op onze nationale politiek en politici.

Beide organisaties beschrijft Klinkers als “verdragsrechtelijke systemen waarin het begrip ‘democratie’ is weggeslepen”. Kortom: twee ondemocratische supranationale organisaties die grotendeels bepalen wat onze nationale politici uit dienen te voeren en waarbij de nationale democratische controle door de Tweede Kamer grotendeels buiten werking is gesteld.

Als basis van de macht die de VN en EU over onze nationale politiek uitoefenen, gelden de 17 Sustainable Development Goals die weer zijn opgesplitst in 169 subdoelen. Ze maken onderdeel uit van de door de Verenigde Naties in 2015 gelanceerde Agenda 2030. De doelen moeten een eind maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het gaat hier om hét grootste wereldwijde duurzaamheidsinitiatief dat vanuit de Verenigde Naties het mandaat heeft om landen en het bedrijfsleven te instrueren deze doelen gerealiseerd te krijgen.

De EU heeft zich vanaf 2016 aan Agenda 2030 gecommitteerd middels een stortvloed van initiatieven en nieuwe wetgeving (verordeningen) die voor Nederland bindend zijn, zonder dat ons eigen parlement er iets over te zeggen heeft. Belangrijkste en meest opvallende initiatieven betreffen de EU Green Deal, NextGenerationEU en alle daaraan verbonden wetten, alsook alle nieuwe Europese wetgeving inzake digitalisering van de samenleving. Denk aan de Digital Services Act (controle op inhoud van berichten op social mediasites) en het EU digitale paspoort en de CBDC, welke nog in de maak zijn.

We hebben niets meer te vertellen over ons eigen land

Klinkers noemt in zijn boek nog een detail over hoe extreem ver EU wetten ons leven bepalen. Op pagina 19 legt hij uit dat het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder een verplichting is vanuit EU-wetgeving. Hetzelfde geldt voor de in Nederland bedachte uitkoopregelingen voor boeren om het vermeende stikstofprobleem te reduceren, de door het kabinet aangekondigde reductie van het vliegverkeer vanuit Nederland en de, vanuit de EU afkomstige, ‘Fit for 55’ wetgeving die onder andere Nederlanders verplicht om hun huizen voor 2030 te renoveren naar een lager energieverbruik, en dat uiteraard op eigen kosten. Door de overweldigende macht van de VN en EU, is de Nederlandse democratie klinisch dood.

Hoe zien oplossingen eruit?

Het besef dat bijna alle grote politieke dossiers van dit moment zijn opgelegd vanuit de combinatie VN-EU is nog maar weinig ingedaald bij de meeste landgenoten. Een oplossing voor de strijd tussen politieke partijen en toegenomen polarisatie binnen de bevolking begint bij het massaal onderkennen van dit probleem.

Mijn verhaal is geen poging om zaken als klimaat, immigratie of energietransitie te bagatelliseren, maar wel om vooral weer het initiatief, en het tempo waarin, in eigen hand te nemen. Onze politici verdienen het om serieus genomen te worden. Daarvoor zullen ze eerst zichzelf serieus moeten nemen en dat betekent dus het eigen tempo bepalen in overeenstemming met de financiële en maatschappelijke draagkracht van de Nederlandse bevolking, dus niet het klakkeloos volgen van een Agenda 2030 dictaat, een door het WEF ondersteunde innige samenwerking tussen de VN en de EU.

De balans tussen het nemen van nationale politieke verantwoordelijkheden en het accepteren van internationale politieke dictaten is doorgeslagen naar het internationale en dat heeft het vertrouwen ernstig geschaad. Een weg terug begint bij het herdefiniëren van nationale en internationale politieke taken en verantwoordelijkheden. Dat zal resulteren in een ander type politicus dan we de afgelopen ruim 20 jaar hebben meegemaakt. Hopelijk wordt dat al duidelijk vanaf aanstaande 22 november.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. Albrecht

  22 oktober 2023 in 11:25

  Denkt Nederland werkelijk een keus te hebben met verkiezingen? De Staat der Nederlanden is een bedrijf, dat zelf zijn directie kiest.

  • Onnie

   22 oktober 2023 in 13:28

   Stem totaal rechts, de boel moet eens goed opgeschud worden.

 2. Bas

  22 oktober 2023 in 11:39

  Ik denk dat de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn voor november a.s. 2012 was de laatste verkiezing die er echt nog toe deed.
  Het betwetersvolk heeft die kans voorbij laten gaan, opgehitst en bedrogen door de leugenmedia en hun lakeien, afgeleid, verveeld en niet geïnteresseerd.
  Het merendeel heeft dan ook nog steeds niet door dat de EU toen middels de rutte-junta min of meer een staatsgreep heef gepleegd.
  Dat zal de komende jaren steeds duidelijker worden, als de wereldwijde deepstate ons dan al niet het armageddon heeft bezorgd.

  • Albrecht

   23 oktober 2023 in 08:59

   Het eerste naoorlogse kabinet in 1948 werd samengesteld door de uit Engeland teruggekomen regering. In 1970 zijn de volksvertegenwoordigers vervangen door ambtenaren; de slager keurt zijn eigen vlees. Het kiezen gebeurt in een hokje met een gordijntje. Niemand mag het zien. Ambtenaren tellen de stemmen en controleren het hele proces. Het volk staat sinds 1946 buitenspel.

  • Albrecht

   23 oktober 2023 in 09:01

   typefout: het eerste naoorlogse kabinet is in 1946.

 3. Onnie

  22 oktober 2023 in 13:24

  Ik begrijp er niks van. Alles moet kapot.
  Wat hebben ze onze en alle staatshoofden wereldwijd die meedoen met alle gekte, toch beloofd?
  Aanzien, macht, geld? dat alleen kan het toch niet zijn…wat nog meer?

  Het slechtste in de mensen van de regeringen is naar voren gekomen tijdens de plandemie…een welbewuste genocide. En nog zijn ze niet te stoppen, er zijn nog niet genoeg slachtoffers, doden en gewonden. En het is zo simpel om “NEE” te zeggen, zonder “ja maar….” . Wij zijn met velen!
  Begin bij jezelf!

 4. edzjoe

  22 oktober 2023 in 18:25

  Een ander type politicus zal ons ook niet helpen. Zelfs de oprechte FvD politici zijn niet sluw genoeg om andere machtsblokken te creëren die het huidige netwerk van media, veiligheidsdiensten, topambtenaren en ngo’s kunnen hervormen. Een Nexitmandaat zou allicht helpen, maar dat zie ik niet snel gebeuren in deze slapende samenleving.

  • van der Vliet Leo

   23 oktober 2023 in 10:00

   NEXIT heb ik al jaren op mijn verlanglijstje staan. Elk jaar krijg ik het steeds niet🥲

 5. Niels

  24 oktober 2023 in 22:19

  Twan, heb je deze ingevuld en vooral: de tussenstand bekeken? Als deze klopt dan mag Yeşilgöz straks een regering gaan samenstellen.

  Groet Niels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Foto: ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van Geert Wilders, Frans Timmermans vervolgen?

Frans Timmermans deed de volgende uitspraak: “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.”


Het OM kleurt met enige regelmaat flink buiten de lijntjes waardoor er velen twijfelen over de onafhankelijkheid van datzelfde OM. Zo is een snelweg blokkeren een voorrecht dat nog altijd aan Extinction Rebellion toebehoort. Dat kan inmiddels meer dan 35 keer straffeloos. Eén keertje voor ‘blokkeerfriezen’ was voldoende voor een spektakelstuk van het OM. ‘Uitlegfilmpjes’ kwamen er om uit te leggen hoe gevaarlijk het blokkeren van de snelweg is, een compleet mediacircus werd opgestart om aan te geven hoe belangrijk het demonstratierecht is, en DNA werd afgenomen van de blokkeerfriezen. Nu is het al maanden stil bij het OM om exact hetzelfde vergrijp: het blokkeren van de snelweg.

Gideon van Meijeren wordt voor opruiing tot geweld vervolgd omdat hij meermaals opriep tot vreedzaam en geweldloos verzet. Hoewel het OM erkent dat hij niet direct heeft aangezet tot geweld meent het OM toch over te moeten gaan tot vervolging omdat “je zou kunnen zeggen dat hij mensen op ideeën brengt, namelijk het idee dat geweld gebruiken geoorloofd is, misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld”, aldus het OM.

Als het OM consequent is zou dus vervolging op Timmermans moeten worden ingezet. De uitspraak “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt” sluit geweld zelfs niet uit, terwijl Gideon van Meijeren dat wél deed.

Geruststellend voor Timmermans is wellicht de recente uitspraak van Mark Rutte over het opblazen van Nordstream; het zal afhankelijk zijn van wie de dader is en met welk motief. Of, zoals George Orwell het verwoordde in Animal Farm: some pigs are more equal than others.

 

Verder Lezen

Binnenland

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Foto: ANP

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom.

Een messiascomplex (soms ook een Christuscomplex, een verlosserscomplex of redderscomplex genoemd) is een gemoedstoestand waardoor een persoon gelooft dat hij voorbestemd is een redder of verlosser te worden.


Het Stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt. Het is een vorm van een traumaband.

Het messiascomplex valt toe te wijzen aan bijna de voltallige Tweede Kamer. Het is volstrekte waanzin om 28 miljard euro gemeenschapsgeld te willen uitgeven aan de bestrijding van de opwarming van de aarde met 0,000036 graden terwijl tegelijkertijd in India en China alle ‘inspanningen’ meer dan volledig teniet worden gedaan. En dat terwijl de bestaanszekerheid van steeds meer Nederlanders teniet wordt gedaan door verdergaande lastenverzwaringen vanuit exact dezelfde individuen. Ook is het volstrekte waanzin te dénken dat CO2 de holy grail is, maar juist het messiascomplex zorgt ervoor dat het niet uitmaakt wat de gevolgen zijn van het ingrijpen in de samenleving ten koste van alles. Ook is het volstrekte waanzin de voltallige industrie het land uit te jagen, wetende dat ze het industriële complex ergens anders op aarde weer opbouwen. Ook is het volstrekte waanzin de energievoorziening van een land compleet overhoop te gooien; het is niet langer de vraag óf we in Nederland een black-out krijgen, maar slechts wannéér.

Het gevolg van zo’n black-out zal zijn dat de politiek naar de netbeheerders zal wijzen, maar de samenleving zal dat, tegen hun verwachting in, niet doen. Die zal de klimaatdrammers aanwijzen als oorzaak. Want alles was te voorzien, voor alles wordt al meer dan een decennium gewaarschuwd door experts. De drammerij heeft gezorgd voor een tsunami aan regelgeving, verboden en subsidies. En dit allemaal ten koste van de samenleving waarbij een geprivilegieerde kaste ervan heeft mogen profiteren. En op alle terreinen zien we dat terug, of het nu stikstof, PFAS, CO2, het klimaat, de oorlog in Oekraïne, corona of de asielzoekers zijn. Totale nitwits die met de slechts denkbare argumenten de meest idiote dingen de samenleving opleggen zonder daarbij oog te willen hebben voor de consequenties. Een kosten-batenanalyse is aan dergelijke nitwits niet besteed.

Aan de andere kant van het spectrum staan de lijders aan het Stockholmsyndroom bij wie het maar niet wil doordringen dat we naar een toneelstukje kijken waarbij een stel lijders aan het messiascomplex (of het is het leiders van het messiascomplex?) de hele samenleving de afgrond ingooien ter meerdere eer en glorie van henzelf. Terwijl de overheid miljarden euro’s verkwanselt aan aantoonbare onzin en daar niet op gecontroleerd wenst te worden, wordt de burger de duimschroeven aangedraaid.

Zelf ontspringen de messiaslijders de dans, voor hén zijn de uitzonderingen. Zij mogen vliegen, autorijden, vlees eten, vijf keer per jaar op vakantie en krijgen géén AZC voor de deur en géén windmolen in de achtertuin. Als dank stroomlijnen ze de subsidiestromen richting hun vrindjes, die hen vervolgens een leuke baan bezorgen mocht het allemaal te spannend worden op het pluche.

Het stopt pas als de wal het schip keert. En dat ligt bij iedereen ergens anders. Bij de één is dat als er een windmolen in de achtertuin komt te staan en de gemeente én de rechter aangeven ‘het belang van de samenleving te dienen’, bij de ander op het moment dat de auto onbetaalbaar wordt en de deur uit moet, bij weer een ander als het eten onbetaalbaar wordt en bij weer een ander nooit. Die laatste vindt het allemaal prima, want hij of zij heeft nergens last van en hangt op de één of andere manier aan de subsidie-injectie van hun eigen Messias, de uitdijende overheid zelf met al haar salarisverhogingen en compensaties. Follow the money, dat geldt altijd, in goede en in slechte tijden.

 

Verder Lezen

Binnenland

Wat zit er achter die heibel over nieuwe onderzeeboten?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Wat zit er achter die heibel over nieuwe onderzeeboten?
Foto: ANP

Op woensdagavond 13 maart debatteert de Tweede Kamer over de vraag waarom scheepsbouwer Damen een mega-order voor nieuwe Nederlandse onderzeeboten dreigt mis te lopen, aldus het blad voor de maritieme industrie ‘Schuttevaer’. Met name de SGP blijkt zich hard te maken om de order zoveel mogelijk in Nederland te houden. Het kabinet onder leiding van Mark Rutte had eerder al besloten om de opdracht aan het Franse bedrijf Naval te gunnen. Dat zou de goedkoopste aanbieder zijn, maar wel dankzij Franse staatssteun, aldus de Telegraaf op 12 maart jongstleden. Wat speelt er allemaal achter de politieke schermen? En wanneer hebben we dit eerder meegemaakt?

 


Besluit tot aanschaf en offerte aanvraag in 2022 genomen

Volgens het Financieele Dagblad (FD) van 16 oktober 2022 is het besluit tot de aanschaf van de nieuwe duikboten in 2022 genomen. In november van dat jaar ging de offerte de deur uit naar drie potentiële leveranciers. De Tweede Kamer eiste destijds garanties voor de betrokkenheid van de Nederlandse industrie.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) uit Duitsland, Naval Group Frankrijk en Saab Kockums uit Zweden zijn destijds om die offertes gevraagd, aldus het FD. Daarbij heeft Saab aangegeven samen te willen werken met de Nederlandse scheepswerf Damen.

Als het aan Mark Rutte en collega Kajsa Ollongren ligt, gaat de opdracht van 4 tot 6 miljard euro nu dus naar het Franse Naval en niet naar Saab/Damen.

Spelen persoonlijke belangen van Mark Rutte mogelijk een rol?

In de Volkskrant van 12 maart lezen we dat de opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe onderzeeboten, het ministerie van Defensie van mevrouw Ollongren, zich behoorlijk heeft verslikt in deze opdracht. Ook is er in het artikel te lezen dat Franse president Macron persoonlijk aan deze opdracht heeft lopen trekken. Macron zijn steun is weer nodig om Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO benoemd te krijgen.

SGP-leider Chris Stoffer kan er met zijn verstand niet bij dat het demissionaire kabinet de vier nieuwe onderzeeboten wil laten bouwen door de Franse Naval Group. “Mijn politieke nachtmerrie is uitgekomen”, verzucht Stoffer bij omroep Wij Nederland (WNL) op 13 maart. Met de bouw in Frankrijk gaan vier tot zes miljard Nederlandse euro’s de grens over.

Op de website van WNL (13 maart 2024) is ook te lezen dat Stoffer vermoedt dat de vriendschap tussen demissionair premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron een rol speelt in het besluit. “Er zit ook iets tussen onze premier en de hoogste man in Frankrijk, Emmanuel Macron. Er is een vriendschap, er zijn altijd contacten geweest. Als Macron naar Nederland komt, komt toevallig de CEO van Naval mee. Het is iets wat ongrijpbaar is voor mij”, aldus Stoffer.

Rutte doneerde begin maart al miljarden Nederlands belastinggeld aan Oekraïne

Op 1 maart 2024 tekende Mark Rutte in Kiev een overeenkomst met de Oekraïense president Zelenski om het land de komende 10 jaar militair, financieel en economisch te ondersteunen in de strijd tegen Rusland. De volledige tekst van deze overeenkomst is hier te downloaden.

De overeenkomst is gebaseerd op het Partnership for Peace programma uit 1995, dat niet-NAVO-landen in de gelegenheid stelt om met de NAVO samen te werken. Hoe die samenwerking zal zijn, wordt uitgewerkt in individuele overeenkomsten, zoals die tussen Nederland en Oekraïne welke op 1 maart getekend werd.

In de overeenkomst is onder meer bepaald dat Nederland Oekraïne zal ondersteunen middels het doneren van wapens en munitie gedurende het jaar 2024 voor een waarde van maar liefst 2 miljard euro Nederlands belastinggeld. Ook zal ons land helpen bij het herstellen van de oorspronkelijke grenzen van het land (lees: terugwinnen van de Krim). Hoe dat laatste moet gebeuren (inzet van militairen?) is nog even onduidelijk.

Wat wel duidelijk is, zijn de recente keuzes van onze demissionaire minister-president in het kader van zijn beoogde benoeming als nieuwe NAVO-baas. Zowel de keuze voor Franse onderzeeërs, als de aanzienlijke steun aan Oekraïne, passen bij zijn ambities.

Mislukt Nederlands industriebeleid

Het duikboten verhaal wordt pas echt droevig als je jezelf realiseert dat de huidige klasse onderzeeërs nog volledig in Nederland werd gebouwd en dat nog steeds het geval had kunnen zijn.

Nederland opereert momenteel vier duikboten van de Walrus klasse, aldus het eerdergenoemde FD- artikel. Deze zijn in de jaren ’90 in ons land gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Die werf was tot en met 1991 in handen van de Nederlandse staat en ging in 1996 ten onder aan een combinatie van gebrekkig management en gebrekkig inzicht vanuit de Nederlandse politiek inzake het belang van een eigen maritieme defensie-industrie.

In het laatste jaarverslag (1995) van de destijds zieltogende RDM is te lezen dat, gezien de situatie van dat moment, de keuze was gemaakt om twee nieuwe bedrijfsonderdelen op te richten die het meest toekomstbestendig zouden zijn; RDM Submarines BV en RDM Technology BV. Het eerste bedrijf zou nieuwe duikboten gaan bouwen en het tweede zou het onderhoud van die boten voor zijn rekening nemen.

Het bedrijf was eerder in de financiële problemen gekomen toen de Nederlandse overheid in 1990 zelf besloot om een grote order voor duikboten uit Taiwan af te blazen onder druk van China. Vervolgens werd het in 1991 verkocht aan de Royal Begemann Group van ‘bedrijvendokter’ Joep van den Nieuwenhuyzen.

We zitten momenteel weer in zo’n situatie waarin de Nederlandse overheid bakzeil haalt met een vlaggenschip van onze economie. Ditmaal heet dat drama ASML en gingen Rutte cum suis overstag voor dreigementen uit de VS waardoor ASML vervolgens plannen ging ontwikkelen om uit ons land te vertrekken.

Moraal van dit verhaal: de Nederlandse economie is vaker geofferd om de persoonlijke belangen van politici. We hebben absoluut een ander type politiek leider nodig in ons land. Mensen die primair in het nationaal belang denken in plaats van aan zichzelf.

Verder Lezen

Recent

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Binnenland15 uur geleden

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van...

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Binnenland1 dag geleden

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom....

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan
Media2 dagen geleden

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan

Ons bereiken in toenemende mate berichten van verontruste lezers over censuur op sociale media zoals X, LinkedIn, Instagram en Pinterest....

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op
Column3 dagen geleden

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op

Liegen door weg te laten De ‘RKI-files’ geven inmiddels een angstaanjagend inzicht in de breinen van politici, wetenschap en media....

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column4 dagen geleden

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden

Demissionair baantjesjager Mark Rutte noemde het migratiepact een ‘historisch akkoord’. Ook zijn stoffige tassendrager, Malik Azmani, was dolgelukkig met het...

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter
Buitenland5 dagen geleden

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter

De World Health Organization (WHO) ligt al sinds de start van de coronapandemie onder een vergrootglas. Na corona bleef dat...

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd! Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!
Column6 dagen geleden

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!

Op 15 april publiceerde Autoweek een dramatische analyse over de ontwikkelingen van de brandstofprijzen aan de pomp in ons land....

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds
Column6 dagen geleden

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds

De Europese Commissie gebruikte de coronacrisis om een nieuw miljarden subsidieplan te ontwikkelen dat gericht is op het sneller financieren...

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie
Klimaat7 dagen geleden

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie

Baalde u al dat de zon tijdens een dag met druk vliegverkeer verscholen raakt achter een waas van vliegtuigsporen? Luchtvaartexperts...

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column1 week geleden

Een snelle formatie redt Nederlandse woningmarkt misschien nog van de afgrond

Verschillende mediakanalen kwamen deze week met ronkende koppen. Nu.nl meldt dat “Nederland tot de duurste Europese landen behoort als het...

TrendingThis will close in 0 seconds