Binnenland

Ontwrichting van de Nederlandse samenleving door politiek verval en internationale bemoeizucht

Avatar foto

op

Ontwrichting van de Nederlandse samenleving door politiek verval en internationale bemoeizucht
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De verwachting is dat op 22 november aanstaande een heel ander politiek landschap ontstaat nadat de huidige machthebbers, VVD, D66 en CDA, grotendeels worden weggestemd. De onvrede in ons land met die ‘gevestigde orde’ is enorm. Wat hebben de gevestigde partijen fout gedaan, behalve te veel luisteren naar wat de EU, de VS, de VN  en het WEF allemaal willen? Begin dit jaar verscheen een boek over de oorzaken van de politieke ontwrichtingen in ons land: “Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers” van Leo Klinkers.

Wie is Leo Klinkers?

Mr. dr. Leo Klinkers is een bestuurskundige die zich al meer dan 40 jaren bezighoudt met het oplossen van politieke en maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland. Hij adviseerde de Nederlandse overheid bij tal van gevoelige onderwerpen waaronder de toeslagenaffaire, het belang van het behouden van soevereiniteit en de weeffouten van de Europese Unie.

In zijn bovengenoemde boek beschrijft hij hoe de huidige crises in ons land het gevolg zijn van onvoldoende bekwaamheid en geschiktheid van de huidige ‘politieke ambtsdragers’ waaronder ministers, staatssecretarissen en parlementariërs. Volgens Klinkers kan het verdere verval van onze politiek (en daarmee ons land) alleen gestopt worden door harde eisen te stellen aan mensen die een politiek ambt willen vervullen. Welke dat precies zijn, beschrijft hij op de pagina’s 76 t/m 89 van zijn boek.

Samenvatting van de huidige problemen in de Nederlandse politiek

Sinds de coronacrisis is het vertrouwen in de landelijke politiek in hoog tempo afgebrokkeld. Anno 2023 bestaat de Tweede Kamer uit 17 partijen waardoor de werkdruk per partij onmogelijke vormen heeft aangenomen ten opzichte van de jaren dat de Tweede Kamer uit slechts 7 of 8 partijen bestond.

De huidige partijen maken zich nagenoeg allen schuldig aan grensoverschrijdend gedrag tegenover elkaar, aldus Klinkers. Daarnaast viert de burn-out hoogtij, verlaten parlementariërs in noodtempo voortijdig de Tweede Kamer en heeft de huidige Kamervoorzitter geen prestige, noch overwicht meer.

Daarnaast is het vertrouwen van de bevolking in de politiek verdampt, vooral omdat de Tweede Kamer niet meer in staat is om het beleid van de regering te controleren en te toetsen aan de beginselen van democratie. Daarbij speelt de EU ook nog een ontwrichtende rol door een toenemend aantal nationale onderwerpen op Europees niveau wettelijk te regelen, waardoor de functie van het parlement als nationale wetgever een lachertje is geworden.

De invloed van de EU en de VN op het verval van de politiek in Nederland

Het zal niemand ontgaan zijn: de afgelopen jaren hebben de VN en de EU, beiden ondersteund door het WEF, een onvoorstelbare invloed gekregen op onze nationale politiek en politici.

Beide organisaties beschrijft Klinkers als “verdragsrechtelijke systemen waarin het begrip ‘democratie’ is weggeslepen”. Kortom: twee ondemocratische supranationale organisaties die grotendeels bepalen wat onze nationale politici uit dienen te voeren en waarbij de nationale democratische controle door de Tweede Kamer grotendeels buiten werking is gesteld.

Als basis van de macht die de VN en EU over onze nationale politiek uitoefenen, gelden de 17 Sustainable Development Goals die weer zijn opgesplitst in 169 subdoelen. Ze maken onderdeel uit van de door de Verenigde Naties in 2015 gelanceerde Agenda 2030. De doelen moeten een eind maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het gaat hier om hét grootste wereldwijde duurzaamheidsinitiatief dat vanuit de Verenigde Naties het mandaat heeft om landen en het bedrijfsleven te instrueren deze doelen gerealiseerd te krijgen.

De EU heeft zich vanaf 2016 aan Agenda 2030 gecommitteerd middels een stortvloed van initiatieven en nieuwe wetgeving (verordeningen) die voor Nederland bindend zijn, zonder dat ons eigen parlement er iets over te zeggen heeft. Belangrijkste en meest opvallende initiatieven betreffen de EU Green Deal, NextGenerationEU en alle daaraan verbonden wetten, alsook alle nieuwe Europese wetgeving inzake digitalisering van de samenleving. Denk aan de Digital Services Act (controle op inhoud van berichten op social mediasites) en het EU digitale paspoort en de CBDC, welke nog in de maak zijn.

We hebben niets meer te vertellen over ons eigen land

Klinkers noemt in zijn boek nog een detail over hoe extreem ver EU wetten ons leven bepalen. Op pagina 19 legt hij uit dat het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder een verplichting is vanuit EU-wetgeving. Hetzelfde geldt voor de in Nederland bedachte uitkoopregelingen voor boeren om het vermeende stikstofprobleem te reduceren, de door het kabinet aangekondigde reductie van het vliegverkeer vanuit Nederland en de, vanuit de EU afkomstige, ‘Fit for 55’ wetgeving die onder andere Nederlanders verplicht om hun huizen voor 2030 te renoveren naar een lager energieverbruik, en dat uiteraard op eigen kosten. Door de overweldigende macht van de VN en EU, is de Nederlandse democratie klinisch dood.

Hoe zien oplossingen eruit?

Het besef dat bijna alle grote politieke dossiers van dit moment zijn opgelegd vanuit de combinatie VN-EU is nog maar weinig ingedaald bij de meeste landgenoten. Een oplossing voor de strijd tussen politieke partijen en toegenomen polarisatie binnen de bevolking begint bij het massaal onderkennen van dit probleem.

Mijn verhaal is geen poging om zaken als klimaat, immigratie of energietransitie te bagatelliseren, maar wel om vooral weer het initiatief, en het tempo waarin, in eigen hand te nemen. Onze politici verdienen het om serieus genomen te worden. Daarvoor zullen ze eerst zichzelf serieus moeten nemen en dat betekent dus het eigen tempo bepalen in overeenstemming met de financiële en maatschappelijke draagkracht van de Nederlandse bevolking, dus niet het klakkeloos volgen van een Agenda 2030 dictaat, een door het WEF ondersteunde innige samenwerking tussen de VN en de EU.

De balans tussen het nemen van nationale politieke verantwoordelijkheden en het accepteren van internationale politieke dictaten is doorgeslagen naar het internationale en dat heeft het vertrouwen ernstig geschaad. Een weg terug begint bij het herdefiniëren van nationale en internationale politieke taken en verantwoordelijkheden. Dat zal resulteren in een ander type politicus dan we de afgelopen ruim 20 jaar hebben meegemaakt. Hopelijk wordt dat al duidelijk vanaf aanstaande 22 november.

Verder Lezen

9 Comments

 1. Albrecht

  22 oktober 2023 in 11:25

  Denkt Nederland werkelijk een keus te hebben met verkiezingen? De Staat der Nederlanden is een bedrijf, dat zelf zijn directie kiest.

  • Onnie

   22 oktober 2023 in 13:28

   Stem totaal rechts, de boel moet eens goed opgeschud worden.

 2. Bas

  22 oktober 2023 in 11:39

  Ik denk dat de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn voor november a.s. 2012 was de laatste verkiezing die er echt nog toe deed.
  Het betwetersvolk heeft die kans voorbij laten gaan, opgehitst en bedrogen door de leugenmedia en hun lakeien, afgeleid, verveeld en niet geïnteresseerd.
  Het merendeel heeft dan ook nog steeds niet door dat de EU toen middels de rutte-junta min of meer een staatsgreep heef gepleegd.
  Dat zal de komende jaren steeds duidelijker worden, als de wereldwijde deepstate ons dan al niet het armageddon heeft bezorgd.

  • Albrecht

   23 oktober 2023 in 08:59

   Het eerste naoorlogse kabinet in 1948 werd samengesteld door de uit Engeland teruggekomen regering. In 1970 zijn de volksvertegenwoordigers vervangen door ambtenaren; de slager keurt zijn eigen vlees. Het kiezen gebeurt in een hokje met een gordijntje. Niemand mag het zien. Ambtenaren tellen de stemmen en controleren het hele proces. Het volk staat sinds 1946 buitenspel.

  • Albrecht

   23 oktober 2023 in 09:01

   typefout: het eerste naoorlogse kabinet is in 1946.

 3. Onnie

  22 oktober 2023 in 13:24

  Ik begrijp er niks van. Alles moet kapot.
  Wat hebben ze onze en alle staatshoofden wereldwijd die meedoen met alle gekte, toch beloofd?
  Aanzien, macht, geld? dat alleen kan het toch niet zijn…wat nog meer?

  Het slechtste in de mensen van de regeringen is naar voren gekomen tijdens de plandemie…een welbewuste genocide. En nog zijn ze niet te stoppen, er zijn nog niet genoeg slachtoffers, doden en gewonden. En het is zo simpel om “NEE” te zeggen, zonder “ja maar….” . Wij zijn met velen!
  Begin bij jezelf!

 4. edzjoe

  22 oktober 2023 in 18:25

  Een ander type politicus zal ons ook niet helpen. Zelfs de oprechte FvD politici zijn niet sluw genoeg om andere machtsblokken te creëren die het huidige netwerk van media, veiligheidsdiensten, topambtenaren en ngo’s kunnen hervormen. Een Nexitmandaat zou allicht helpen, maar dat zie ik niet snel gebeuren in deze slapende samenleving.

  • van der Vliet Leo

   23 oktober 2023 in 10:00

   NEXIT heb ik al jaren op mijn verlanglijstje staan. Elk jaar krijg ik het steeds niet🥲

 5. Niels

  24 oktober 2023 in 22:19

  Twan, heb je deze ingevuld en vooral: de tussenstand bekeken? Als deze klopt dan mag Yeşilgöz straks een regering gaan samenstellen.

  Groet Niels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Nederlandse Steun aan Oekraïne; wanneer is het genoeg geweest?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Nederlandse Steun aan Oekraïne; wanneer is het genoeg geweest?
Foto: ANP

In totaal leverde Nederland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor meer dan 8 miljard euro aan directe steun: 2,6 miljard aan wapens en meer dan 5 miljard aan opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarmee is ons land de grootste supporter van Oekraïne binnen de EU na het VK, Duitsland en Polen, aldus het Belgische zakenblad Business AM. Waaraan zijn die ruim 8 miljard euro Nederlands belastinggeld uitgegeven en in hoeverre had ons parlement daar nog wat over te zeggen?

Een grote uitgavenpost bestaat uit wapens en munitie: 2,6 miljard euro

Nederland geeft militaire steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Defensie stuurt materieel, geeft training aan Oekraïense militairen en verricht onderhoud. Op de website van het ministerie van Defensie is na te lezen hoeveel (en welke) wapens en munitie er aan Oekraïne zijn gedoneerd. Tot aan oktober 2023 was dat voor een bedrag van 2,1 miljard euro aan Nederlands belastinggeld. Op 3 november dit jaar besloot demissionair minister van Defensie, Kajsa Ollongren, daar nog eens 500 miljoen euro aan toe te voegen, puur voor de levering van munitie om wapens mee te voorzien. Munitie waarmee de tegenstanders van Oekraïne worden uitgeschakeld of gedood. Dat brengt het totaal aan wapenleveringen op 2.600.000.000 euro.

 

De militaire leveringen aan Oekraïne hebben negatieve invloed op de operationele gereedheid van de Nederlandse defensie, maar de gevolgen zijn tot nu toe door onze regering als acceptabel beoordeeld aldus het ministerie.

Waar leveringen invloed hebben op de eigen gereedheid voor oorlog, probeert Defensie zo snel als mogelijk weer nieuw materieel aan te kopen. Het geld hiervoor komt niet uit de Defensiebegroting. Het wordt betaald vanuit de algemene middelen van de Rijksbegroting, aldus de website van het ministerie.

Als je naar die specifieke post in de begroting voor 2023 kijkt, zie je dat deze voor Oekraïne op 446 miljoen euro is begroot. Dit bedrag wordt alleen al door de donatie van 500 miljoen euro aan munitie per november dit jaar overschreden door een demissionaire minister die hier niet toe bevoegd is. Democratische regels worden niet meer gerespecteerd.

Voor het jaar 2024 wordt het nog veel bonter. Dan wordt er 1.042 miljoen (!) euro extra uitgetrokken voor Oekraïne bovenop de miljarden die voor dat jaar al voor steun aan de oorlog en vluchtelingen zijn weggeschreven (zie tabel hieronder). Je ziet dat de extra uitgaven voor Oekraïne zowel in 2023 als 2024 die van het bestrijden van corona (2022) overtreffen!

 

 

Kosten opvang Oekraïners: 5,5 miljard euro (2022-2023)

Naast de 2,6 miljard euro aan wapens en munitie, heeft de opvang van Oekraïense vluchtelingen tot op heden de Nederlandse belastingbetaler 5,5 miljard euro gekost, zo’n 2,3 miljard in 2022 en nog eens 3,2 miljard voor 2023. Daarmee worden circa 100.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land opgevangen, aldus de website van de SER. Over een periode van 2 jaar komt dat neer op 55.000 euro belastinggeld per Oekraïense vluchteling.

Dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van die circa 60.000 asielzoekers per jaar, die geen Oekraïense vluchtelingen zijn. Daarvoor was 500 miljoen euro begroot voor het jaar 2022, maar het werd 1.500 miljoen, dus drie keer zoveel als begroot, aldus opinieweekblad EW in januari 2023. De kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen overtreffen die van de reguliere asielzoekers. Dat is merkwaardig omdat Oekraïners hier meteen mogen werken en asielzoekers pas nadat ze een statushouder zijn geworden.

De EU als derde pilaar van Nederlandse steun aan Oekraïne

Behalve de steun aan Oekraïne via wapenleveranties en opvang van vluchtelingen, neemt Nederland ook nog deel aan financiële steun aan het land via de donaties van de Europese Unie.

In het eerste jaar na de invasie (2022) heeft de EU meer dan 67 miljard euro aan economische, humanitaire en militaire steun aan Oekraïne verstrekt.

Maar het gaat nog veel verder: “In februari 2023 hebben de Europese Commissie en Oekraïne een baanbrekend pact gesloten om Oekraïne te associëren met het programma voor de eengemaakte markt. Dit moet het land een betere markttoegang geven, een gunstig ondernemingsklimaat bevorderen en duurzame groei op lange termijn stimuleren”, aldus deze EU-website. Met dat pact is een bedrag van 134,8 miljard euro gemoeid dat als volgt is verdeeld:

 

 

In 2022 heeft ons land in totaal 10 miljard euro aan de EU bijgedragen. Dat is circa vier procent van de totale bijdragen van lidstaten aan de EU. Als je die vier procent weer loslaat op de totale steun van 200 miljard euro vanuit de EU aan Oekraïne over de jaren 2022 en 2023, dan heeft ons land via de EU ook nog eens 8 miljard euro gedoneerd.

Daarmee komt de totale Nederlandse steun aan Oekraïne op 16,1 miljard euro steun over de periode 2022-2023, dus 8 miljard euro per jaar.

Jaarlijkse armoedebestrijding in Nederland; 2 miljard euro

In schril contrast met de ongeëvenaarde steun aan Oekraïne, staat de steun aan de eigen bevolking. Door de hoge inflatie nam de armoede in ons land schrikbarend toe. Dat is voor het eerst onderkend door het Centraal Planbureau in 2022. Toen werd berekend dat 4,9 procent van de Nederlandse bevolking in armoede zou leven vanaf 2023. Het gaat dan om ca. 900.000 landgenoten.

Vervolgens maakte de Rijksoverheid op 19 september 2023 bekend dat ter bestrijding van deze armoede jaarlijks structureel 2 miljard euro vrijgemaakt wordt om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Hierdoor stijgt het aantal mensen in armoede niet en daalt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, aldus de Rijksoverheid op haar website.

De verhouding in Nederland is wat overheidsuitgaven betreft volledig zoek.

Democratie in Nederland om zeep geholpen?

Als je de moeite neemt om de Tweede Kamer debatten uit februari over de steun aan Oekraïne na te lezen, realiseer je jezelf dat het steeds meer is afgedaan met de democratie in Nederland zoals die zich heeft ontwikkeld onder partijen als VVD en D66. Op tweedekamer.nl is het hele (steno)verslag van het debat van 21 februari 2023 (50 pagina’s) te lezen. Centraal in de discussie stond het gebrek aan transparantie en tijdige informatieverschaffing vanuit de regering aan de Tweede Kamer. Oftewel: ons parlement wordt weinig (en soms niet) betrokken bij de besluiten inzake steun aan Oekraïne. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft ‘vrijheid’ en ‘democratie’ onder de bus gegooid. Daarbij is de VVD ondersteund door haar vrienden van Democraten 66 die ook vergeten lijken te zijn wat het woord inhoudt.

Denk hier maar eens over na voor je gaat stemmen.

Verder Lezen

Binnenland

Draaikont Timmermans: 2 minuten video en u weet genoeg

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Draaikont Timmermans: 2 minuten video en u weet genoeg
Foto: ANP Henri Bontenbal (CDA) en Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) tijdens de Telegraaf Verkiezingsmiddag

Dat Frans Timmermans een draaikont is weten we al heel lang. Dat hij geen verstand heeft van ‘het klimaat’ weten we nog veel langer. Maar zijn retoriek wordt tenenkrommend als u in slechts twee minuutjes deze video bekijkt: Bontebal maakt binnen die tijd gehakt van al zijn ‘argumenten’.

Binnen twee minuten wisselt Timmermans van het argument dat “we 1000 dagen niets aan het klimaat hebben gedaan” naar “dat Nederland van de achterhoede naar de kop van het peloton is gegaan wat betreft de energietransitie”. Al snel wordt het Timmermans te heet onder de voeten en roept hij “wat hebben jullie gedaan aan de versterking van die stroomnetten in die 1000 dagen?” Bontebal, die zelf bij een netbeheerder heeft gewerkt, weet als geen ander dat Timmermans hier een feitelijke onwaarheid uitspreekt en dat er enorm geïnvesteerd is in de stroomnetten. Als dat niet werkt zegt draaikont Timmermans “ik prijs je ook de hemel in als het gaat om energie”, terwijl hij een zin eerder het als onzin afdeed.

Daarna komt de quote van draaikont Timmermans “je kan toch niet ontkennen dat het op stikstof helemaal is vastgelopen?” Voor Timmermans is stikstof en klimaat hetzelfde, waaruit weer blijkt dat hij er écht geen kaas van heeft gegeten. Bontebal doorziet het spel en spreekt Timmermans daarop aan: stikstof en klimaat zijn niet hetzelfde. Timmermans dendert erover heen en begint over 60 procent stikstofreductie, maar ook dat klopt niet. Bontebal heeft zelf meegeholpen het coalitieakkoord op te stellen en betrapt Timmermans op de volgende leugen en deelt dat ook fijntjes mee.

We willen hier niet pleiten om op Bontebal te stemmen, maar een stem op Timmermans is een stem op een rancuneuze windvaan, of draaikont als u dat beter vindt klinken. Al zijn onwaarheden over kernenergie heeft u al eerder in de media kunnen vernemen, deze kon er nog wel bij. Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Zelfs het paard is al uit het zicht verdwenen als we het over Air Timmerfrans hebben.

Verder Lezen

Binnenland

Hugoshenko: deze kartonnen auto is veilig en uitgebreid getest

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Hugoshenko: deze kartonnen auto is veilig en uitgebreid getest
Foto credits: RTL nieuws

De Fabeltjeskrant heeft gisteren het nieuwste product van de auto-industrie onthuld: de kartonnen auto. Buiten het feit dat deze auto klimaatneutraal is gebouwd met behulp van de allerlaatste technologieën, is de auto vooral veilig. “Deze auto is uitgebreid getest en iedereen die twijfelt aan de veiligheid zou ik op het hart willen drukken dat hij vertrouwen moet hebben in de fabrikant en de wetenschap”, aldus verkeersminister Hugoshenko tegenover de Fabeltjeskrant.

Volgens Hugoshenko is de Rijksdienst voor het Wegverkeer razend enthousiast en zal een tijdelijke toelating voor de Nederlandse wegen slechts een formaliteit zijn. Ook de Fabeltjeskrant zelf is laaiend enthousiast. “Dit wordt dé oplossing voor alle problemen die we momenteel hebben”, stond er gisteren nog in chocoladeletters in een hoofdredactioneel artikel op de voorpagina.

Ab Westerhaus, belangenbehartiger van de auto-industrie, looft de genialiteit van de kartonnen auto. “Iedereen die geen kartonnen auto koopt zou eigenlijk naar een eiland verbannen moeten worden”, aldus Westerhaus. Er zijn wel mensen die kritisch zijn en zich afvragen of een kartonnen auto wel veilig is bij een aanrijding, maar volgens verkeersminister Hugoshenko is dat ‘complotretoriek’.

In een uitgelekt contract van de fabrikant van de kartonnen auto met de Nederlandse overheid, een contract dat overigens tot staatsgeheim is gemaakt, staat dat de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid heeft mocht het onverhoopt toch misgaan. Volgens minister Ernst Badkuip, die jarenlang voor de auto-industrie gewerkt heeft, zal ‘geval voor geval bekeken moeten worden hoe het zit met de aansprakelijkheid’. Bovendien is de Nederlandse overheid een aankoopverplichting aangegaan voor 14 miljoen exemplaren van dit revolutionaire model en is het belang voor de Nederlandse samenleving daarmee wel duidelijk. Ook de politiek is vrijwel eensluidend over het verwachte succes.

Adje Veulen, woordvoerder van het ministerie van Landbouw, pleit er dan ook voor om autodealers die zich negatief uitlaten over de kartonnen auto hun BOVAG-lidmaatschap af te nemen. “Het kan niet zo zijn dat er enkele dealers tussen zitten die kritisch zijn”, aldus Veulen, “die zul je dan het recht moeten ontnemen om nog langer als autodealer op te treden.”

Juffrouw Mier van de Fabeltjeskrant was vanaf het begin al kritisch op de kartonnen auto, maar is inmiddels ontslagen. “We kunnen het ons niet permitteren het beleid van Hugoshenko te ondermijnen, dit is cruciaal voor onze samenleving”, aldus Meneer de Uil van de Fabeltjeskrant. “Het ondermijnt de auto-strategie van de overheid”, aldus Hugoshenko.

Kamerlid Tjerie Bidet is kritisch over de veiligheid en met name de drang die erachter zit om iedereen te verplichten een kartonnen auto aan te schaffen. “We weten helemaal niets over de veiligheid, zijn er al botsproeven gedaan, wat gebeurt er na een regenbui?”, aldus Bidet. Volgens Hugoshenko zijn dit geen relevante vragen en het voltallige kabinet is het hiermee eens. Al verschillende keren is door kamervoorzitster Vera Heuvelkamp de microfoon uitgezet nadat Bidet, of zijn compagnon Marmot, het woord namen en kritisch waren over de kartonnen auto.

Jan Pastoornotte (geen ver familielid van Jack de Vries overigens) prijst de daadkracht van Hugoshenko en plaatste inmiddels op X foto’s van eigenaren met auto’s uit de bouwjaren 1967 en 1968, die in aanmerking komen voor een kartonnen auto.

De Fabeltjeskrant, feitelijk de beste.

Verder Lezen

Recent

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus
Politiek2 dagen geleden

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus

De PVV heeft overweldigend de verkiezingen gewonnen, maar daarmee is het premierschap van Geert Wilders nog geenszins zeker. Zowel nationale...

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes
Opinie3 dagen geleden

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes

‘Heb je de media, dan heb je de macht’, een gevleugelde uitspraak van menig dictatoriaal regime. De directie van BNN/VARA...

Domrechts heeft gewonnen! Domrechts heeft gewonnen!
Politiek4 dagen geleden

Domrechts heeft gewonnen!

Je zult maar vanuit je geschakelde rijtjeswoning van 1,5 miljoen euro in Amsterdam-Zuid bij de NPO het nepnieuws vernemen dat...

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd
Gezondheid5 dagen geleden

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd

De talloze Wob- en Woo-onthullingen hier op Indepen ten spijt: velen wilden niet geloven dat de politiek en de media...

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar? Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?
Politiek6 dagen geleden

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?

In recente tv-debatten zie je de nieuwe leiders van de (vroeger) rechtse VVD en de (gedwongen) linkse GroenLinks-PvdA combinatie regelmatig...

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne
Gezondheid6 dagen geleden

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne

In een brief aan een groep Europarlementariërs erkent de geneesmiddelenwaakhond Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de coronavaccins helemaal niet bedoeld waren...

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers
Politiek6 dagen geleden

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers

Benauwd hebben ze het, allemaal. Alle hedendaagse crisissen zijn door gedram en wegkijken ontstaan, en nu de kiezer dit meer...

Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag
Column6 dagen geleden

Stemadvies voor aanstaande woensdag gehaktdag

Misschien een idee voor een peiling door Maurice de Hond: wat zou er met de verkiezingsuitslag gebeuren als er naast...

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie
Gezondheid7 dagen geleden

Ernstige bedenkingen bij boosters Pfizer, EU-leden komen nu in actie

Als in Nederland in een potje babyvoeding glasscherven worden gevonden zijn de rapen gaar voor de producent. De Nederlandse Voedsel-...

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert
Klimaat1 week geleden

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert

Terwijl het al drie weken pijpenstelen regent, staan de kranten vol met een ‘watertekort’ in ons waterrijke land in 2030....

Trending