Binnenland

Wordt het groeiende wantrouwen gekeerd of opgestookt?

Avatar foto

op

Wordt het groeiende wantrouwen gekeerd of opgestookt?
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De Nederlandse democratie wordt volgens wetenschappers ondermijnd doordat de politieke elite de belangen van de burgers negeert. Dat signaleren juristen en politicologen in memo’s aan de fractieleiders in de Tweede Kamer. Samen willen ze wat doen tegen ‘het geloof in de kwaadaardige elite’. Het advies ‘stop met kwaadaardig handelen’ komt op allerlei punten naar voren.

De hoorzitting is woensdag 28 juni pas, maandagochtend stond het debat over de groeiende politieke desillusie in de samenleving al op scherp. Het verbieden van politieke partijen die oproepen tot ondermijning van de democratie is niet de inzet om iets te willen doen in de strijd tegen overheidskritiek en zorgen over de democratie. Woensdag praten de fractievoorzitters van de Tweede Kamer met de wetenschap over ‘het kwaadaardige elite narratief’.


Het debat barstte evenwel louter over het partijverbod los, nadat over een wettelijk kader hiervoor een scherp advies kwam van René Cuperus van Instituut Clingendael.

Hij zette de discussie meteen op scherp, met zijn advies om te kijken of Duitse wetgeving ook in het Nederlandse wetboek zou moeten, waarmee in extreme gevallen bepaalde politieke partijen kunnen worden verboden.

Omdat hierover al door onder meer D66 hardop gehint is richting Forum voor Democratie (FVD), maken de aanhangers van Baudet zich meteen ongerust en boos, ook al spreekt de Kamer in de hoorzitting alleen over algemeen advies met de politieke wetenschappers die zijn uitgenodigd. Democratie weerbaar maken, is het officiële thema.

Wie verwacht dat het een grote anti-Baudet show gaat worden, kan wel eens bedrogen uitkomen:  de suggestie van Cuperus is dan wel een perfect ‘stuk rood vlees’ voor het debat, maar niet voor de wet. De ‘kartelpartijen’ moeten tot nu toe niets hebben van de voorwaarden waarmee het plan door Cuperus (historicus en antropoloog van linkse huize) is ingekaderd. Denk aan bijvoorbeeld echt strenge regels voor partijfinanciering.

Een weerbare democratie steunt op een middenklasse-samenleving, waarin de afstand tussen democratisch-staatkundige gelijkheid en sociaaleconomische gelijkheid niet onoverbrugbaar groot is, waarin plutocratie (de macht van het geld) geen kans krijgt.

Plutocratie is een groot woord, maar vorige week nog kostte het 9,5 miljoen euro belastinggeld om Deloitte de namen van een clubje nieuwe Sywerts te openbaren. Bij de andere vriendjes die het ministerie van VWS medische spullen mochten leveren, zaten Ferrari-dealer Frits Kroymans en de zoon van oud-PvdA-minister Guusje ter Horst.

Kroymans kwam binnen via een warm contact bij Defensie. Voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp rolde later met vriendjes uit de officiersmess op een onwettige manier Testen voor Toegang uit: ondanks waarschuwingen vooraf van de Rekenkamer werd door VWS niet aanbesteed, maar kreeg de kersverse Commandant der Strijkstokjes een blanco cheque van één miljard euro. KPMG consultants adviseerden in dit traject, precies zoals ze in tal van andere landen deden waar met de leuze van ‘Build Back Better’ een digitaal prikpaspoort moest worden uitgerold.

Wat zou een genodigde als Ernst Hirsch Ballin hiervan woensdag vinden? Of AIVD-baas Erik Akerboom, die ook komt inspreken? Is dit elite? En zo ja, is dit gedrag van hosselen en regels omzeilen dan kwaadaardig? Cuperus is in zijn opsomming hierover opvallend duidelijk:

De schijn van klassenjustitie moet in een sterk gepolariseerde samenleving koste wat kost worden voorkomen. De vervolging door OM en rechtbanken van haatzaaien, beledigen, opruien, netwerkcorruptie en dergelijke komt rommelig, improviserend en inconsequent over (zaak Wilders, zaak De Mos). De spelregels van de democratische rechtstaat moeten zoveel mogelijk vaststaan en onbetwistbaar zijn.
Maar ook: In tijden van kwaadaardig complotdenken hoeft een kabinet niet massaal naar het World Economic Forum in Davos te gaan. Het kan, maar hoeft niet.

De FVD heeft oud-senator Paul Cliteur als gast uitgenodigd. Hij waarschuwt voor een partijverbod, in welke vorm dan ook. “In elke dictatuur is het eerste wat gebeurt: het afschaffen, het verboden verklaren, van andere partijen dan de partij van de dictator. In een dictatuur behoort een partijverbod altijd tot een belangrijk instrument uit de ‘gereedschapskist’ van de overheid, om de samenleving de gewenste richting uit te sturen. In elke dictatuur is de vrijheid van expressie het eerste grondrecht dat sneuvelt na de vrijheid van partijorganisatie. Kritiek op het beleid van de dictator is nooit vrij.”

Ook andere wetenschappers zien meer heil in oplossingen die ook oorzaken wegnemen, en die vinden ze keer op keer in de handel en wandel van de elite, bij het doorlezen van alle memo’s valt dat op

Een bloemlezing (hier kun je alle papers zelf lezen):

Ernst Hirsch Ballin, oud-minister van Justitie voor het CDA, wil dat rechters in de toekomst de regels in geschillen mogen toetsen aan Nederlandse grondwet, iets dat nu alleen het parlement mag. De rechtenprofessor schaart zich hiermee achter een van de voorstellen van Pieter Omtzigt, het Kamerlid dat uit zijn partij is verjaagd.

Bestuurskundige Bart-Jan Heine ziet dat de traditionele relatie tussen de achterban van een partij en haar elite niet meer voor genoeg draagvlak zorgt. Daarbij komt dat het steeds misgaat: “Er is een stapeling van crises zichtbaar van onopgeloste problemen en kwesties die voortslepen, zoals: het woningtekort, de dalende kwaliteit van taal- en rekenonderwijs, de groei van de drugscriminaliteit, het afnemende voorzieningenniveau in de regio’s, de ongeremde migratie, de moeizame afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsschade, het beperkte draagvlak voor de energietransitie, de doorzettende inflatie, de personeelstekorten in de zorg en het onderwijs, de druk op de bestaanszekerheid van grote groepen, de problematiek rondom de jeugdzorg, enzovoorts.”

De manier waarop Den Haag die afhandelt, is debet aan de crises. Daarbij lijkt het ook steeds lastiger te worden om politieke deals op eliteniveau te sluiten die nog kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Dit werd duidelijk met het klimaatakkoord dat tot stand kwam aan klimaattafels op afstand van de politiek en waar de burger niet eens aan tafel zat.

Erik Akerboom van de AIVD stuurde de samenvatting op van het op het verzoek van het kabinet geschreven ‘dreigingsbeeld wappie’, officieel het onderzoek naar extremisme in de anti-institutionele kringen. Dat onderzoek vatten we op Indepen eerder bij de hoorns vanwege het nauwelijks verborgen subnarratief in het inlichtingendossier: ‘graag nieuwe verkiezingen
Oproep aan de politiek uit de samenvatting: “Het gaat daarbij ook om het serieus nemen van tegengeluiden. Als instituties kritiek naast zich neerleggen of daar niet duidelijk over zijn, en dan toch fouten maken, zoals bij de toeslagenaffaire, dan beschadigt dit het vertrouwen van de burger. Dit versterkt de boodschap van anti-institutioneel-extremisten en vergroot de kans dat die landt bij burgers.”

Tot slot Thom van der Meer, UvA-politicoloog en maker van de podcast Stuk Rood Vlees, vernoemd naar de uitspraak waarmee Rutte eerder in zijn carrière de kritiek nog kon pareren. Dat is lang geleden.

“Ondanks de breed aanvaarde aanname dat laag en dalend vertrouwen een democratisch probleem zouden zijn, is die interpretatie onjuist. Het vertrouwen in de politiek weerspiegelt in belangrijke mate de betrouwbaarheid van politiek en overheid.”

 

Verder Lezen

1 Reactie

  1. Mark Wiersma

    29 juni 2023 in 08:22

    Het wantrouwen wordt ook vooral geschaad omdat de overheid uitspraken van rechters aan haar laars lapt. Als voorbeeld wil ik noemen de verplichting voor besloten vennootschappen om een EH3 herkenning aan te moeten schaffen als het bedrijf zelf de belastingaangiftes wil insturen. Een kleine BV wilde deze EH3 herkenning niet aanschaffen en was daardoor te laat met het doen van de aangifte loonheffing, gevolg: fictieve schatting plus boete van €1000. Het bedrijf ging naar de rechter die uiteindelijk oordeelde dat de EH3 herkenning geen extra veiligheid garandeerde en dat het niet echt anders is dan de login met naam en wachtwoord voorheen. De rechter oordeelde dat de hele EH3 herkenning verplichting onrechtmatig was. Tevens oordeelde de rechter dat er geen geld mocht worden gerekend voor deze EH3 herkenning. De overheid mag belastingplichtigen niet geld in rekening brengen voor het doen van aangifte. Het terugdraaien van de EH3 verplichting gebeurde niet en je kan wel je EH3 abonnementsgeld terugkrijgen maar niet het daadwerkelijk betaalde bedrag, maar het gemiddelde wat de aanbieders van deze met een duur woord genoemde ‘EH3 certificaten’ in rekening hebben gebracht – en er zijn grote verschillen in deze bedragen. Oh ja en je moest het verzoek wel snel indienen want er zat een korte deadline op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat?
Foto: ANP

In het nieuwe regeerakkoord staat dat 20 procent van alle rijksambtenaren ontslagen moet worden. Waarom, om hoeveel mensen gaat het en wat voor problemen levert dat op? Het kabinet-Rutte IV zal toch niet voor niets al die extra 25.000 fte’s aan ambtenaren hebben aangenomen?

 


Wat zijn rijksambtenaren en hoeveel hebben we daarvan?

Een rijksambtenaar is iemand die in dienst is van een van de ministeries van de landelijke regering. De meesten hiervan werken in Den Haag. Tussen 2018 en 2022 kwamen er ongeveer 25.000 fte’s aan rijksambtenaren bij, een toename van 22 procent in vier jaar tijd. In totaal hebben we nu ongeveer 114.000 ambtenaren die voor een ministerie werken.

Het gaat dus expliciet om een geplande reductie van ambtenaren in rijksdienst, niet over ambtenaren bij een gemeente, provincie of waterschap.

Waarom heeft de laatste regering Rutte zo enorm veel extra ambtenaren aangenomen?

De overheid is de laatste jaren als werkgever exorbitant gegroeid, aldus gegevens van het UWV. Halverwege 2022 waren er In totaal 570.000 banen bij de overheid. Dit is een toename van 50.000 banen ten opzichte van 2019. De groei komt volgens UWV voornamelijk door de toename van het aantal taken bij de overheid en de financiële mogelijkheid om meer personeel aan te nemen zoals gecreëerd door de Europese Centrale Bank (ECB).

Vooral beroepen waarvoor minimaal een hbo-opleiding gevraagd wordt, zijn gegroeid.

In algemene zin is die uitbreiding noodzakelijk gebleken door de enorme toevloed aan wet- en regelgeving vanuit de EU sinds het aantreden van Ursula von der Leyen in 2019. Het UWV schrijft hierover: “Door ontwikkelingen als de energietransitie en klimaatverandering hebben gemeenten, provincies en waterschappen er veel werk bij gekregen”.

Als we alleen naar de explosieve groei van het aantal rijksambtenaren kijken, dan is die groei vooral ontstaan bij de ministeries die het meest te maken hebben met de implementering van nieuwe EU-wetgeving. Dat zie je terug in de cijfers op de website van Binnenlands Bestuur: “De relatief grootste fte-stijging was te zien bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ 1346 ambtenaren, 16,2 procent) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Binnenlandse Zaken kreeg er vorig jaar ruim 450 ambtenaren bij.”

De loonkosten van al die ambtenaren

De salarisuitgaven van het rijk bedroegen vorig jaar bijna 11,5 miljard euro; een stijging van 8,6 procent ten opzichte van 2021. Die stijging komt grotendeels door de toename van het aantal fte’s, aldus het bovengenoemde artikel in Binnenlands Bestuur.

Behalve de groei van het aantal medewerkers in vaste dienst, steeg ook de externe inhuur. Volgens de zogeheten Roemer-norm zouden de uitgaven aan externe inhuur onder de 10 procent van de totale personele uitgaven moeten blijven, maar die norm is overschreden: in 2022 bedroegen de totale uitgaven aan externe inhuur 2,68 miljard euro; 14,2 procent van de totale personele uitgaven.

Nieuwe regering wil minder EU en minder ambtenaren

In het Hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB, staat onder meer vermeld dat Nederland de bijdrage aan de EU wil terugdringen. Ook willen de partijen nieuwe afspraken met de EU maken over de Natura 2000-gebieden en de stikstofeisen die Brussel aan de Nederlandse landbouw stelt.

De budgettaire bijlage van het Hoofdlijnenakkoord laat hierbij aan duidelijkheid weinig te wensen over. Aan de EU moet structureel jaarlijks 1.600 miljoen euro minder afgedragen worden dan nu het geval is. Aan jaarlijkse kosten voor lonen van rijksambtenaren moet structureel 1 miljard euro bespaard gaan worden. Minder EU betekent minder ambtenaren.

Onderzoek Ipsos I&O: grote tevredenheid onder bevolking over nieuw regeerakkoord

In tegenstelling tot het eerdere boegeroep vanuit de nieuwe oppositie, blijkt een veel groter deel van de Nederlandse bevolking gelukkig met het nieuwe regeerakkoord dan bij het aantreden van Rutte IV.

Wel leeft er breed bij de kiezer zorg over de vraag of de coalitie waar kan maken wat ze belooft, aldus het onderzoek van Ipsos I&O in samenwerking met NOS. Het vermoeden is dat de partij van Omtzigt (NSC) vroegtijdig roet in het eten gaat gooien en te veel mee zal waaien met de oppositie. Dat zou zelfs tot een vroegtijdig einde van de coalitie kunnen leiden.

Ook blijkt er grote weerstand vanuit de EU ten aanzien van de nieuwe Nederlandse plannen. De EU heeft de afgelopen 5 jaar onder Ursula von der Leyen steeds meer macht naar zich toegetrokken, onder andere te zien aan de explosieve groei van het aantal ambtenaren op ministeries, en zal deze macht niet zonder strijd opgeven.

Een ander gevaar voor de plannen van de nieuwe coalitie is een mogelijk te verwachten weerstand vanuit de rijksambtenaren die dreigen ontslagen te worden. Kortom, er gaat een forse machtsstrijd ontstaan in de komende maanden: een strijd tussen het nieuwe kabinet en de EU, maar ook mogelijk een strijd tussen delen van de ambtenarij en een nieuw kabinet.

Verder Lezen

Binnenland

Wat doet Klaas Knot nog meer naast De Nederlandsche Bank?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Wat doet Klaas Knot nog meer naast De Nederlandsche Bank?
Foto: ANP

Klaas Knot is al sinds 1 juni 2011 directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) als opvolger van Nout Wellink. Maar Knot heeft nog meer financiële functies die hem internationaal aanzien en positie geven. Hij is wellicht de meest invloedrijke bankier ter wereld. Om welke functies gaat het en wat doet hij inhoudelijk binnen die functies?

 


Directeur DNB en politiek activist

Klaas Knot (1967) studeerde in 1991 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Economische Wetenschappen. In 1995 promoveerde hij tot doctorandus in de Economische Wetenschappen en vanaf 2015 is hij (naast zijn directiefunctie bij DNB) hoogleraar Monetaire Stabiliteit aan de Universiteit van Amsterdam en daarmee tevens professor.

Voordat Knot de hoogste functie bij DNB bereikte in 2011, was hij al vanaf 1999 bij de bank werkzaam als afdelingshoofd en later divisiedirecteur.

Vanuit zijn positie als DNB-directeur doet Knot regelmatig politieke uitspraken die feitelijk niet tot zijn taakgebied behoren, maar eerder bij linksgeoriënteerde ministers van financiën of economische zaken zouden moeten liggen. Voorbeelden daarvan zijn de plannen die Knot heeft om het eigen huis als vermogen in box 3 te gaan belasten waardoor je als het ware huur aan de staat betaalt om in je eigen huis te kunnen blijven wonen, met name nadat de hele hypotheekschuld is afgelost. Dat zou voor veel gepensioneerden een gedwongen verkoop van hun woning betekenen en daarmee het woningtekort deels oplossen, aldus Knot.

Meer recent stelde Knot voor om huisbezitters te verplichten om hun spaargeld te gebruiken om hun huis te verduurzamen conform EU-wetgeving. De verduurzamingsplicht zou moeten worden ingevoerd als de vergroening van Nederlandse huizen niet snel genoeg gaat. Daarmee volgt Knot keurig de onlangs ingevoerde Europese klimaatwet.

 

Knot als lid van de ‘wereldelite’

Wie Klaas Knot zijn cv bestudeert, ziet dat hij lid is (geweest) van de mondiaal meest invloedrijke netwerkclubs als de Bilderbergconferentie. Daar mocht hij zelfs viermaal verschijnen (2018, 2017, 2015, 2013). Ook prijkt zijn naam meerdere malen op de gastenlijst van het WEF en was Knot lid van de machtige Trilaterale Commissie, de machtigste netwerkorganisatie van de VS waar ook Rob Jetten deel van uitmaakte voordat hij minister werd.

Als je dus Knot nieuwe plannen hoort verkondigen die erop gericht zijn om het vermogen van hardwerkende Nederlanders af te bouwen, is het goed te weten dat hij mogelijk daartoe geïnspireerd werd door bovengenoemde mondiale netwerkclubs.

 

 Directeur ECB

Uiteraard is Klaas Knot (vanuit zijn functie bij DNB) ook mededirecteur van de Europese Centrale Bank (ECB). In de beginperiode van zijn lidmaatschap van deze bank, dacht Knot nog wel eens aan het belang van de Nederlandse economie en durfde hij voorzichtig kritisch te zijn op het beleid van de ECB. Een voorbeeld daarvan is zijn kritiek op het megalomane bijdrukken van euro’s door de ECB in 2015.

In de loop van de tijd is Knot toch ook een meer volgzame houding naar de ECB gaan ontwikkelen, wat zich manifesteert in ongebreidelde steun voor het ECB beleid zoals het voornemen van ECB om de rente weer te gaan verlagen, ook al is de inflatie nog niet onder controle. Overigens dacht Knot vijf maanden geleden nog heel anders over die mogelijke renteverlagingen door de ECB. Zo’n gewijzigd inzicht in een paar maanden tijd tekent zijn opportunisme.

 

Voorzitter van de Financial Stability Board

Naast zijn werk op nationaal (DNB) en Europees (ECB) niveau, is Knot ook nog internationaal actief als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB). Deze functie is de meeste mensen onbekend, maar is wellicht de belangrijkste van zijn activiteiten.

De FSB monitort en stuurt het mondiale financiële en bankensysteem. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verder inperken van het gebruik van gedecentraliseerde cryptovaluta zoals bitcoins. Gedecentraliseerde digitale valuta vallen immers niet onder het mondiale bankentoezicht en -controle, hetgeen niet de bedoeling is vanuit de optiek van de FSB en het commerciële bankenstelsel.

De FSB-website vermeldt: “De FSB bevordert de internationale financiële stabiliteit; zij doet dit door de nationale financiële autoriteiten en internationale standaardbepalende instanties te coördineren terwijl zij werken aan de ontwikkeling van een krachtig regelgevings-, toezichthoudend en ander beleid voor de financiële sector.”

Uiteraard speelt de FSB onder Klaas Knot een centrale rol bij de introductie van Central Bank Digital Currency (CBDC) waar momenteel veel over te doen is gezien de mogelijkheid om de wereldwijde controle op burgers daarmee te faciliteren.

De FSB is oorspronkelijk in 1999 opgericht door de deelnemende landen van de G7: de belangrijkste en grootste landen van de westerse wereld met de VS aan het hoofd en het VK, Duitsland, Canada, Frankrijk, Japan en Italië als leden.

De FSB is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste financiële adviseur van de G7 en de G20. Daarmee is Klaas Knot de centrale financiële adviseur/ beleidsbepaler van bijna de gehele wereld geworden. De landen van de G20 omvatten immers gezamenlijk 85 procent van het mondiale bruto nationaal product (bnp).

Als je je afvraagt wat en hoe Knot adviseert over het financiële beleid in de wereld, is het interessant om deze brief aan de G20 door te lezen.

Klaas Knot mag zondermeer als een centrale spin in het web van de huidige wereldorde gezien worden. Gezien zijn standpunten en visie, lijkt hij weinig op te hebben met nationale democratische grondbeginselen en meer met mondiale, centrale sturing.

Verder Lezen

Binnenland

Op 5 mei vieren wij de vrijheid, maar wiens vrijheid dan?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Op 5 mei vieren wij de vrijheid, maar wiens vrijheid dan?
Foto: ANP Nationale Herdenking op een lege Dam, coronacrisis. Toespraak Koning Willem-Alexander

W.A., 4 mei 2020: ‘Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Even was er hoop. Zou er dan toch nog één notabele in de gaten hebben wat er aan de hand is?

4 Mei 2024: Ook W.A. heeft het alleen maar uitgesproken, in 2020 leek hij nog op onze hand, maar hij heeft er vervolgens zeker niet naar gehandeld. Boos geworden nadat ‘het volk’ hem uit Griekenland terugriep? Het door media en politiek uit elkaar gedreven volk bestond uit 2 kampen, hen die geloofden en hen die niet geloofden. De ongelovigen zagen geen kwaad in het tripje. Of Alex nu besmet zou worden ten paleize of in Griekenland, ook hij zou de dans niet ontspringen. En aangezien onze prins Pils nog geen obesitas en zeventigplusser is, loopt hij heel weinig risico en is de monarchie in veilige handen. Maar Alex werd afgestraft door de gelovigen, naar verluidt zo’n 85 procent van de bevolking die allemaal in de rij hadden gestaan voor volk en vaderland. En dus heeft hij alle handtekeningen gezet onder alle wetten en regelingen die het volk verder zouden knechten in willekeur en waanzin.


De willekeur en waanzin had allang toegeslagen op 4 mei 2020. En wie goed opgelet heeft, heeft kunnen constateren dat de waanzin in de daaropvolgende jaren nog veel verder en harder is doorgeslagen. Protesteren is een grondrecht, maar wordt alleen gefaciliteerd indien het de overheid dient. Dus wél tijdens coronatijd voor het klimaat of de Amerikaanse beroepscrimineel Floyd, maar juist niet tegen de coronamaatregelen. Dan duikt de ME op en zet een keiharde schedel brekende waterstraal in, en uit alle hoeken en gaten komen de geheime knokploegen met de mysterieuze naam ‘Romeo’s’. Zijn die er ook bij klimaatprotesten? Tuurlijk niet, een verkoelend straaltje water valt de asfaltklevers voor een 35e keer ten deel, en de Romeo’s zijn in geen velden of wegen te bespeuren. Die duiken pas weer op zodra de boeren, die zich in een beklemmende wurggreep van de klimaatklevers en de overheid bevinden, ten tonele komen. Die mogen niets blokkeren, daar wordt op geschoten.

Vrijheid is er alleen voor de burger die volgzaam is voor de Staat. Noem ze maar ‘brave burgers’. Diegene die zich verzet tegen de maatregelen en de volstrekte willekeur van de overheid en de rechterlijke macht is staatsgevaarlijk en democratie-ondermijnend. Zelfs een eclatante democratische overwinning door ‘rechts’ is staatsondermijnend en ondemocratisch. De Klavers, Paternottes, Timmermansen, of Dassens van deze wereld, met een steeds verder krimpend electoraat menen het recht op ‘de waarheid’ te hebben en te mogen bepalen hoe wij hier in Nederland leven. Deze dictatoriale communistische, democratie-ondermijnende clan van linksradicalen meent de waarheid in pacht te hebben en te kunnen bepalen wat het volk mag en vooral niet mag. Ter linkerzijde wordt alleen maar gedacht in geboden en verboden. Tegelijkertijd worden steeds meer wetten en afspraken erdoor gedrukt zonder toestemming van het Parlement. De CBDC (Central Bank Digital Currency) wordt er in Brussel doorgedrukt zonder goedkeuring van de Kamer. Miljarden gaan er naar Oekraïne zonder goedkeuring van de Kamer. De Transgenderwet wordt in Amsterdam gewoon al gefaciliteerd terwijl deze nog niet door de Kamer is. De WHO krijgt zonder goedkeuring van de Kamer steeds meer macht.

Is er dan nog sprake van W.A.’s ‘vrije, democratische rechtsstaat’? Er is nog maar weinig van over. Een groot deel van onze wetgeving en politiek wordt bepaald in ‘Europa’ door ongekozen beslissers, dat kan moeilijk ‘democratisch’ genoemd worden toch? Een incompetente rechtsspraak die alleen nog de belangen van de Staat dient kan ook moeilijk een rechtsstaat worden genoemd. Alle ambtenaren komen met ambtsmisdrijven gewoon weg en worden niet vervolgd, miljarden verdwijnen met onbekende bestemming. Politici worden alleen vervolgd als het tegen het Kabinetsbeleid is. De overheid hanteert een dubbele moraal bij wetgeving, boeren worden aangepakt en dezelfde wet wordt versoepeld voor Schiphol.

Vrijheid kennen slechts hen die blind de regels van de macht volgen en daardoor niet geconfronteerd worden met overheidsbemoeienis. Er zijn echter weinigen die zich realiseren wat er gebeurt zodra de overheid zich tegen u keert: als plotseling uw pensioen wordt gebruikt en verdampt voor de nu al mislukte ‘energietransitie’, als plotseling uw bankrekening wordt geblokkeerd na een ‘verdachte’ transactie, als plotseling het gas wordt afgesloten omdat u weigerde een warmtepomp van 20.000 euro te installeren, als plotseling uw vakantie niet kan doorgaan omdat uw ‘credits’ op zijn, als plotseling uw digitale salaris weg blijkt te zijn omdat u niet tijdig het geld in de economie heeft gestoken, als u plotseling belasting moeten gaan betalen over bezittingen die opeens als vermogen worden gezien, als plotseling de elektrische auto niet wil opladen aan uw laadpaal thuis of als plotseling een economische vluchteling in uw vakantiehuis blijkt te wonen. Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die op nationaal of internationaal vlak al bijna of in haar geheel in kannen en kruiken zijn, alleen nog niet ingevoerd zijn in dit land. In China al wel, dus het zijn geen complotten. En zolang u geen vakantiehuis of pensioen heeft valt de schade wellicht mee en zijn alleen anderen weer de dupe. Het is alleen niet meer de vraag óf u aan de beurt bent, maar alleen nog maar wannéér.

Vrijheid geldt alleen als u onafhankelijk en zelfstandig kunt beslissen over uw eigen leven en levensloop. Er zijn in de huidige tijd echter te veel partijen die u door wetten en regels in hún keurslijf willen drukken of dwingen, en de vraag is of er dan nog sprake is van vrijheid en of er nog wel sprake is van een vrije, democratische rechtsstaat die we moeten koesteren en verdedigen. De bescherming tegen willekeur en waanzin is al een heel aantal jaren geleden weggevallen namelijk. Het is dus eerder de vraag wélke vrijheid en voor wie we deze moeten verdedigen, en dat is behoorlijk schimmig geworden de laatste jaren.

Verder Lezen

Recent

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam
Opinie8 uur geleden

Indepen legt hand op profielschets burgemeesterspost Rotterdam

Indepen heeft de hand weten te leggen op wat mogelijk het profiel is voor de burgemeesterspost van Rotterdam. Een kuchende...

Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd
Column1 dag geleden

Aan een oorlogshitsende symboolpoliticus is niemand sneuvelbereidheid verschuldigd

De Nederlandse mainstream media kwam plotseling en masse met de uitkomsten van een onderzoek door het Haagse instituut Clingendael. De...

Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit
Politiek1 dag geleden

Macron verliest van Le Pen en schrijft nieuwe verkiezingen uit

De uitslagen van de EU-verkiezingen zijn bekend. De belangrijkste posities van de oude garde (christendemocraten en midden-rechts) zijn nauwelijks gewijzigd...

Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val? Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val?
Opinie2 dagen geleden

Sleurt Fauci nu Koopmans en het Erasmus mee in zijn val?

Eigenlijk is het wel vermakelijk. Het coronakaartenhuis dondert de laatste weken nog sneller in elkaar dan dat de grootste ‘coronaontkenner’...

Hoe ziet een oorlogseconomie eruit? Hoe ziet een oorlogseconomie eruit?
Column5 dagen geleden

Hoe ziet een oorlogseconomie eruit?

Nu de oorlogsplannen van de EU en VS in een hogere versnelling raken, is het goed om ons te beseffen...

De media wil u doen geloven dat Nederlanders ‘sneuvelbereid’ zijn De media wil u doen geloven dat Nederlanders ‘sneuvelbereid’ zijn
Column6 dagen geleden

De media wil u doen geloven dat Nederlanders ‘sneuvelbereid’ zijn

De reguliere media heeft alweer de volgende ethische vraag opgeworpen: in hoeverre is de Nederlander ‘sneuvelbereid’. ‘Sneuvelbereid’ betekent in de...

Niet zo snel, meneer Tedros Niet zo snel, meneer Tedros
Gezondheid6 dagen geleden

Niet zo snel, meneer Tedros

Toen de World Health Organization (WHO) er het afgelopen weekeinde niet in slaagde om tot een pandemieverdrag te gekomen, haalden...

Voorkom een dystopisch Europa, stuur een rebel met een rechte rug naar Brussel Voorkom een dystopisch Europa, stuur een rebel met een rechte rug naar Brussel
Column1 week geleden

Voorkom een dystopisch Europa, stuur een rebel met een rechte rug naar Brussel

In 1918 werden in Rusland alle landbouwgronden onteigend en genationaliseerd. Fabrieken en bedrijven kwamen eerst in handen van de werknemers,...

Toegenomen EU-macht dreef politici en burgers uit elkaar Toegenomen EU-macht dreef politici en burgers uit elkaar
Politiek1 week geleden

Toegenomen EU-macht dreef politici en burgers uit elkaar

Meerdere politieke partijen voeren al twee decennia niet meer uit wat het belooft aan zijn kiezers. Het boek ‘Gedoogdemocratie’ van...

Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat? Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat?
Binnenland1 week geleden

Ontslag twintig procent van alle rijksambtenaren. Wat betekent dat?

In het nieuwe regeerakkoord staat dat 20 procent van alle rijksambtenaren ontslagen moet worden. Waarom, om hoeveel mensen gaat het...

TrendingDit zal sluiten in 0 seconden