Binnenland

Wordt het groeiende wantrouwen gekeerd of opgestookt?

Avatar foto

op

Wordt het groeiende wantrouwen gekeerd of opgestookt?
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De Nederlandse democratie wordt volgens wetenschappers ondermijnd doordat de politieke elite de belangen van de burgers negeert. Dat signaleren juristen en politicologen in memo’s aan de fractieleiders in de Tweede Kamer. Samen willen ze wat doen tegen ‘het geloof in de kwaadaardige elite’. Het advies ‘stop met kwaadaardig handelen’ komt op allerlei punten naar voren.

De hoorzitting is woensdag 28 juni pas, maandagochtend stond het debat over de groeiende politieke desillusie in de samenleving al op scherp. Het verbieden van politieke partijen die oproepen tot ondermijning van de democratie is niet de inzet om iets te willen doen in de strijd tegen overheidskritiek en zorgen over de democratie. Woensdag praten de fractievoorzitters van de Tweede Kamer met de wetenschap over ‘het kwaadaardige elite narratief’.


Het debat barstte evenwel louter over het partijverbod los, nadat over een wettelijk kader hiervoor een scherp advies kwam van René Cuperus van Instituut Clingendael.

Hij zette de discussie meteen op scherp, met zijn advies om te kijken of Duitse wetgeving ook in het Nederlandse wetboek zou moeten, waarmee in extreme gevallen bepaalde politieke partijen kunnen worden verboden.

Omdat hierover al door onder meer D66 hardop gehint is richting Forum voor Democratie (FVD), maken de aanhangers van Baudet zich meteen ongerust en boos, ook al spreekt de Kamer in de hoorzitting alleen over algemeen advies met de politieke wetenschappers die zijn uitgenodigd. Democratie weerbaar maken, is het officiële thema.

Wie verwacht dat het een grote anti-Baudet show gaat worden, kan wel eens bedrogen uitkomen:  de suggestie van Cuperus is dan wel een perfect ‘stuk rood vlees’ voor het debat, maar niet voor de wet. De ‘kartelpartijen’ moeten tot nu toe niets hebben van de voorwaarden waarmee het plan door Cuperus (historicus en antropoloog van linkse huize) is ingekaderd. Denk aan bijvoorbeeld echt strenge regels voor partijfinanciering.

Een weerbare democratie steunt op een middenklasse-samenleving, waarin de afstand tussen democratisch-staatkundige gelijkheid en sociaaleconomische gelijkheid niet onoverbrugbaar groot is, waarin plutocratie (de macht van het geld) geen kans krijgt.

Plutocratie is een groot woord, maar vorige week nog kostte het 9,5 miljoen euro belastinggeld om Deloitte de namen van een clubje nieuwe Sywerts te openbaren. Bij de andere vriendjes die het ministerie van VWS medische spullen mochten leveren, zaten Ferrari-dealer Frits Kroymans en de zoon van oud-PvdA-minister Guusje ter Horst.

Kroymans kwam binnen via een warm contact bij Defensie. Voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp rolde later met vriendjes uit de officiersmess op een onwettige manier Testen voor Toegang uit: ondanks waarschuwingen vooraf van de Rekenkamer werd door VWS niet aanbesteed, maar kreeg de kersverse Commandant der Strijkstokjes een blanco cheque van één miljard euro. KPMG consultants adviseerden in dit traject, precies zoals ze in tal van andere landen deden waar met de leuze van ‘Build Back Better’ een digitaal prikpaspoort moest worden uitgerold.

Wat zou een genodigde als Ernst Hirsch Ballin hiervan woensdag vinden? Of AIVD-baas Erik Akerboom, die ook komt inspreken? Is dit elite? En zo ja, is dit gedrag van hosselen en regels omzeilen dan kwaadaardig? Cuperus is in zijn opsomming hierover opvallend duidelijk:

De schijn van klassenjustitie moet in een sterk gepolariseerde samenleving koste wat kost worden voorkomen. De vervolging door OM en rechtbanken van haatzaaien, beledigen, opruien, netwerkcorruptie en dergelijke komt rommelig, improviserend en inconsequent over (zaak Wilders, zaak De Mos). De spelregels van de democratische rechtstaat moeten zoveel mogelijk vaststaan en onbetwistbaar zijn.
Maar ook: In tijden van kwaadaardig complotdenken hoeft een kabinet niet massaal naar het World Economic Forum in Davos te gaan. Het kan, maar hoeft niet.

De FVD heeft oud-senator Paul Cliteur als gast uitgenodigd. Hij waarschuwt voor een partijverbod, in welke vorm dan ook. “In elke dictatuur is het eerste wat gebeurt: het afschaffen, het verboden verklaren, van andere partijen dan de partij van de dictator. In een dictatuur behoort een partijverbod altijd tot een belangrijk instrument uit de ‘gereedschapskist’ van de overheid, om de samenleving de gewenste richting uit te sturen. In elke dictatuur is de vrijheid van expressie het eerste grondrecht dat sneuvelt na de vrijheid van partijorganisatie. Kritiek op het beleid van de dictator is nooit vrij.”

Ook andere wetenschappers zien meer heil in oplossingen die ook oorzaken wegnemen, en die vinden ze keer op keer in de handel en wandel van de elite, bij het doorlezen van alle memo’s valt dat op

Een bloemlezing (hier kun je alle papers zelf lezen):

Ernst Hirsch Ballin, oud-minister van Justitie voor het CDA, wil dat rechters in de toekomst de regels in geschillen mogen toetsen aan Nederlandse grondwet, iets dat nu alleen het parlement mag. De rechtenprofessor schaart zich hiermee achter een van de voorstellen van Pieter Omtzigt, het Kamerlid dat uit zijn partij is verjaagd.

Bestuurskundige Bart-Jan Heine ziet dat de traditionele relatie tussen de achterban van een partij en haar elite niet meer voor genoeg draagvlak zorgt. Daarbij komt dat het steeds misgaat: “Er is een stapeling van crises zichtbaar van onopgeloste problemen en kwesties die voortslepen, zoals: het woningtekort, de dalende kwaliteit van taal- en rekenonderwijs, de groei van de drugscriminaliteit, het afnemende voorzieningenniveau in de regio’s, de ongeremde migratie, de moeizame afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsschade, het beperkte draagvlak voor de energietransitie, de doorzettende inflatie, de personeelstekorten in de zorg en het onderwijs, de druk op de bestaanszekerheid van grote groepen, de problematiek rondom de jeugdzorg, enzovoorts.”

De manier waarop Den Haag die afhandelt, is debet aan de crises. Daarbij lijkt het ook steeds lastiger te worden om politieke deals op eliteniveau te sluiten die nog kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Dit werd duidelijk met het klimaatakkoord dat tot stand kwam aan klimaattafels op afstand van de politiek en waar de burger niet eens aan tafel zat.

Erik Akerboom van de AIVD stuurde de samenvatting op van het op het verzoek van het kabinet geschreven ‘dreigingsbeeld wappie’, officieel het onderzoek naar extremisme in de anti-institutionele kringen. Dat onderzoek vatten we op Indepen eerder bij de hoorns vanwege het nauwelijks verborgen subnarratief in het inlichtingendossier: ‘graag nieuwe verkiezingen
Oproep aan de politiek uit de samenvatting: “Het gaat daarbij ook om het serieus nemen van tegengeluiden. Als instituties kritiek naast zich neerleggen of daar niet duidelijk over zijn, en dan toch fouten maken, zoals bij de toeslagenaffaire, dan beschadigt dit het vertrouwen van de burger. Dit versterkt de boodschap van anti-institutioneel-extremisten en vergroot de kans dat die landt bij burgers.”

Tot slot Thom van der Meer, UvA-politicoloog en maker van de podcast Stuk Rood Vlees, vernoemd naar de uitspraak waarmee Rutte eerder in zijn carrière de kritiek nog kon pareren. Dat is lang geleden.

“Ondanks de breed aanvaarde aanname dat laag en dalend vertrouwen een democratisch probleem zouden zijn, is die interpretatie onjuist. Het vertrouwen in de politiek weerspiegelt in belangrijke mate de betrouwbaarheid van politiek en overheid.”

 

Verder Lezen

1 Reactie

  1. Mark Wiersma

    29 juni 2023 in 08:22

    Het wantrouwen wordt ook vooral geschaad omdat de overheid uitspraken van rechters aan haar laars lapt. Als voorbeeld wil ik noemen de verplichting voor besloten vennootschappen om een EH3 herkenning aan te moeten schaffen als het bedrijf zelf de belastingaangiftes wil insturen. Een kleine BV wilde deze EH3 herkenning niet aanschaffen en was daardoor te laat met het doen van de aangifte loonheffing, gevolg: fictieve schatting plus boete van €1000. Het bedrijf ging naar de rechter die uiteindelijk oordeelde dat de EH3 herkenning geen extra veiligheid garandeerde en dat het niet echt anders is dan de login met naam en wachtwoord voorheen. De rechter oordeelde dat de hele EH3 herkenning verplichting onrechtmatig was. Tevens oordeelde de rechter dat er geen geld mocht worden gerekend voor deze EH3 herkenning. De overheid mag belastingplichtigen niet geld in rekening brengen voor het doen van aangifte. Het terugdraaien van de EH3 verplichting gebeurde niet en je kan wel je EH3 abonnementsgeld terugkrijgen maar niet het daadwerkelijk betaalde bedrag, maar het gemiddelde wat de aanbieders van deze met een duur woord genoemde ‘EH3 certificaten’ in rekening hebben gebracht – en er zijn grote verschillen in deze bedragen. Oh ja en je moest het verzoek wel snel indienen want er zat een korte deadline op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Ernst Kuipers: we got him!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ernst Kuipers: we got him!
Foto: ANP

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken compleet spoorloos, Ernst Kuipers, de zorgminister die vanuit het niets aankondigde te zullen verdwijnen en dat ook meteen deed. Zelfs zijn partijleider en de minister-president wekten in ieder geval de indruk geen flauw idee te hebben waar Kuipers naar verdween.

Dat is nu helder geworden: Ernst is verdwenen naar een plek waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft: Singapore. Daar wordt hij vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van de Nanyang Technological University. De beddenkoning van weleer die de vaccinaties ‘een ongecontroleerd experiment’ noemde is gelukkig terecht gekomen bij een WEF-universiteit, wellicht dat Ernst dat bedoelde met ‘belangenverstrengeling’ toen hij hals over kop het kabinet verliet.


Verder Lezen

Binnenland

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Foto: ANP

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt in dit land. Op gemeentehuizen overheerst de angst en klampen ambtenaren zich, bang voor hun baantje, blind vast aan regeltjes, ongeacht de gevolgen voor de burgerbevolking. De dwangwet is weer zo’n nieuw gedrocht dat hen daarbij helpt. De menselijke maat is ondergesneeuwd door eindeloze bureaucratie. Afwijken van de regeltjes en de hyena’s binnen de ambtelijke organisatie staan klaar om de ‘zondaars’ af te maken. Op departementen en ministeries idem dito. Wetenschappelijk onderwijs lijkt alleen nog bezig met wat de overheid als gewenst wetenschappelijk duidt. Hoe wij dat weten? Het blijkt uit de vele vrijgegeven Wob- en Woo-verzoeken. Het blijkt naar aanleiding van onderzoek naar de angstcultuur op ministeries. Soms steekt er eens een ambtenaar een vinger omhoog. Is dit wel volgens de wet? Is dit wel humaan of ethisch? Klopt dit wel? Vervolgens staat er altijd érgens wel een dictatortje op om het de kop in te drukken.


Uit bovenstaande tabel en uit deze cijfers blijkt hoe hard het ambtenarengezwel groeit. Is dat omdat de bevolking zo hard groeit in zes jaar tijd? Is dat omdat het aantal regeltjes minder wordt? Neen, het is een zichzelf in stand houdende kaste die keer op keer nieuwe regeltjes bedenkt en uitvoert, waarna de burgerbevolking er weer op gecontroleerd moet worden en er ambtenaren moeten zijn die dat handhaven of die hun eigen ambtenaren erop moeten gaan controleren. Iedere poging om het aantal regeltjes te verminderen zorgt voor juist weer méér regeltjes. En als de burgerbevolking zich aan de regeltjes houdt, dan verhogen de ambtenaren gewoon de tarieven zodat er alsnog voldoende in de staatskas belandt.

Ondertussen denderen de dictatortjes door en persen ze het geld uit het werkzame deel van de samenleving ter meerdere eer en glorie van henzelf. Dat werkzame deel is het mkb, niet het deel dat op de Zuidas juist niet langs de landelijke kassa gaat. En is het zinvol voor ‘de samenleving’, de kaste die dat deel van de bevolking uitperst? Ze belasten energie kapot onder het mom van ‘klimaat’, pleiten voor een oorlogseconomie onder het mom van ‘democratie’, brengen miljarden naar Oekraïne voor ‘de democratie’, willen internetcensuur onder het mom van ‘nepnieuws’, willen werkgevers dwingen niet de beste werknemers aan te nemen maar de meest ‘inclusieve’, willen een digitale munt waarvan de zin nog altijd niet aangetoond is, willen warmtepompen waarvan nog altijd niet is doorgedrongen dat deze zinloos zijn, willen ‘van het gas af’ onder valse voorwendselen, willen zinloze windmolens en sponsoren elektrische auto’s die nog geen 3 procent van het wagenpark uitmaken en werken onderwijl naar een 100 procent plicht toe terwijl dat volstrekt irreëel is, net zo irreëel als al die andere zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen’ waarbij gemeenschapsgeld verbrand wordt voor een irreëel doel als 0,000036 graden minder opwarming.

En na lang nadenken borrelt er dan iets naar boven. De zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het doel, prachtig verpakt in wervende teksten die oh zo onschuldig lijken. En voor wie doen we dat allemaal? Voor het grootkapitaal dat op de Zuidas speciale regeltjes kan maken met de Belastingdienst, het grootkapitaal dat in het zadel gehouden wordt door labiele ambtenaren in Den Haag en Brussel die weer bestookt worden door lobbyisten van het grootkapitaal. Zodra het grootkapitaal en de politiek hun krachten bundelen vermalen ze daarbij de gewone burger, het droombeeld van het World Economic Forum dat zich weer tot doel heeft gesteld om de SDG’s te omarmen.

En door wie wordt de normale burger verpulverd? Door de klassieke partijen die er voor die gewone burger in het verleden waren: rechtsradicaal links! Door de partijen wier morele superioriteit in de poriën zit en die nu hun oorspronkelijke achterban verpulveren onder decreten, geboden, verboden en angstscenario’s. Door volgevreten salonsocialisten of uit communisme en RaRa ontsproten activisten die alles wat hen niet bevalt met ‘rechtsradicaal’ en ‘staatsondermijnend’ betitelt. Deze doorgeslagen dictatortjes hebben het voor het vertellen op gemeentes, op departementen en op ministeries.

Vragen stellen mag niet. Als je vragen stelt word je de hoek van antisemitisme geduwd, ben je een Poetin-knuffelaar, een klimaatontkenner, rechtsradicaal, fascistoïde en ga zo maar door. En de dictatortjes zelf trekken zich niets meer aan van de Trias-politica, de scheiding der machten. Bij het ministerie van VWS blijven ze de onthullingen van hun misdaden in Woo’s afkopen met notabene óns gemeenschapsgeld. Op vrijwel alle ministeries verdwijnen miljarden zonder bonnetje, ministers verdwijnen zodra het hen te heet onder de voeten wordt en de volgende volslagen incompetente omhoog gevallenen gaat weer op zijn of haar stoeltje zitten. Niemand legt nog verantwoording af, niemand wordt nog verantwoordelijk gehouden. Een verdwenen bonnetje of liegen over een datsja is ‘old school’, 1,5 miljard euro laten verdwijnen kost je de kop tegenwoordig niet meer.

De speciale ambtelijke kaste zorgt goed voor zichzelf: terwijl de kapperszaak en de kroeg gesloten moesten blijven en ten onder gingen regelden ambtenaren een pleepapiervergoeding en een bonus voor zichzelf. Zodra de politiek door haar onzinnige euro-beleid de inflatie aanjaagt, regelen ze voor zichzelf de ene na de andere salarisverhoging. In de tien jaar Rutte is er 30 procent meer ambtenarij bijgekomen, en die eten allemaal uit dezelfde ruif: die van de hardwerkende burger in het mkb.

Exact aan bovenstaande zal snel een einde moeten komen: het uitdijende ambtenarengezwel dat de bevolking afperst en uitperst ter meerdere eer en glorie van het collectieve machtsblok van grootkapitaal en politiek. Maar met internet- en mediacensuur op alles dat dit blootlegt, een steeds groter wordende kaste die ervan profiteert en een volledig ontbreken van ethiek en moraal binnen het grootkapitaal en de politiek kan alleen ‘het volk’ dit nog beëindigen, voor zelfcensuur en zelfreinigend vermogen zijn inmiddels te veel barrières terzijde geschoven door deze dictatortjes.

Verder Lezen

Binnenland

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Foto: folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten in de campagne worden geseksualiseerd. De leus “alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje” is volgens duizenden mensen smakeloos, ziek en vreemd. Ze vragen uitleg aan de HEMA over de ongewone woordkeuze.

,,Doodziek’’ wordt de folder genoemd. ,,De HEMA is helemaal doorgedraaid’’ is een van de verwijten op social media X.


,,Niks mis met seksspeeltjes en het adverteren daarvoor hoor HEMA’’, briest een ander. ,,Maar om deze nu in één adem te noemen met baby’s en spenen? Onder een foto van een zuigeling? Dit is op zijn minst ranzig vreemd.’’ Weer een ander vraagt zich af, of we hier te maken hebben met doorgeslagen woke?

Ook in Australië is deze week een rel losgebarsten rond een reclamecampagne en woke. Aangezien het populaire ondergoedmerk Bonds het nodig vindt een man-met-baard in advertenties te hebben die een bikinibroekje draagt én een beha. ,,De kerel-met-borsthaar-in-bikini is 1.99 meter”, gruwelen Aussies, die de actie van Bonds niet kunnen begrijpen. ,,Te ziek voor woorden’’, reageren zij. En veel mensen kondigen aan het label te gaan boycotten.

Bonds lijkt met zijn campagne de koers te volgen van de Nederlandse HEMA, die in 2022 al een man in beha liet poseren in een advertentiecampagne. Die folders zijn inmiddels uit de HEMA verdwenen. Maar In Nederland storen consumenten zich  nu aan de nieuwste, in hun ogen, geseksualiseerde reclamecampagne van de Hema. Deze draait dit keer  rond het thema baby’s. Houten speelgoed,  knuffelberen én een boek van Jip en Janneke worden aangeprezen, met daarbij een dildo als seksspeeltje voor mama.

Er wordt opgeroepen tot een boycot, door boze klanten. ,,Voorlopig geen Hema meer voor mij.’’

Afgelopen week kondigden, net als in Nederland, in Down Under woedende mensen aan, dat zij het merk Bonds in Australië massaal gaan boycotten omdat ze de man-in-bikini in de reclame opdringerig en vrouwonvriendelijk vinden. De aanblik zou bovendien jongens en kwetsbare tieners in verwarring kunnen brengen  wat een man is en wat niet. ,,Bonds gaat woke’’, reageren Aussies die de buitenproportionele aandacht voor inclusie spuugzat zijn in de wereld. ,,Triest.’’

LHBTIQ+ zijn immers onder invloed van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties meer dan ooit aan de orde van de dag. Daarbij lijken een van de zeventien  oprukkende doelen ‘inclusie’ steeds vaker te pas en onpas door de strot geduwd te worden.

Inclusie en gender blijven ondertussen een hit in de HEMA, die wonderbaarlijk genoeg als vrije marktpartij de drammerige richtlijnen van de VN, het World Economic Forum en Europese regelgeving volgt. Dat blijkt ook uit  Duurzaamheidsjaarverslag 2022. ,,We helpen onze klanten een bewustere keuze te maken”, stelt  topman Jurriaan Pouw in het jaarverslag, waarin behalve voor het verlagen van de CO2-footprint, ook veel aandacht is voor goed werkgeverschap en inclusie.

Zo verkoopt de Hema  een regenboog als speelgoed, en deed de HEMA een onderzoek naar de genders van haar medewerkers: ,,Bij HEMA vullen medewerkers M/V/X in. In 2022 hebben 0 mensen X ingevuld”, aldus het jaarverslag.

Ondertussen uiten veel HEMA-klanten sinds afgelopen weekend hun gruwel op X van de babycampagne en de promotie van een seksspeeltje voor mama in de nieuwe reclamefolder. Net als bij het Australische label Bonds, roept een aantal mensen op tot een boycot van het warenhuis. ,,Nooit meer naar de HEMA’’, zeggen boze klanten die dringend tekst en uitleg eisen van het bedrijf.

Verder Lezen

Recent

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan
Klimaat1 uur geleden

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan

De Amerikaanse klimaatonderzoeker Michael Mann klaagde in 2012 twee conservatieve bloggers aan vanwege smaad. Een jury in Washington DC stelde...

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker? Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?
Buitenland1 dag geleden

Interne EU-corruptie en -fraude steeds omvangrijker?

Op 31 januari 2024 publiceerde Follow the Money (FTM) de resultaten van hun onderzoek naar recente corruptie en fraude binnen...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)
Column4 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)

Is het toeval? In één week tijd is de Russische dissident Aleksej Navalny ineens dood  (vermoedelijk vermoord) en is er...

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland5 dagen geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column5 dagen geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat6 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland1 week geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland1 week geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2) Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in (2)
Column2 weken geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid2 weken geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

TrendingThis will close in 0 seconds