Buitenland

2022 wordt ongetwijfeld weer een enerverend jaar!

Avatar foto

op

2022 wordt ongetwijfeld weer een enerverend jaar!
Deel dit nieuws

China neemt de economische wereldmacht over van de VS

2022 Wordt ongetwijfeld weer een bewogen jaar, maar wat bepaalt hoe enerverend het komende jaar gaat zijn en met welke effecten op Nederland?


Volgens het toonaangevende blad The Economist in “The World Ahead 2022” wordt 2022 het jaar waarin de economische wereldmacht van de VS wordt overgenomen door China. Dat zal met veel weerstand vanuit die VS gebeuren en tot aanzienlijke geopolitieke spanningen kunnen leiden. Het wrange hieraan is dat het Westen deze narigheid over zichzelf heeft afgeroepen door globalisering gedurende de afgelopen 20 jaar. Daarin werden kennis en economische groei “weggegeven” aan Azië en met name China. Eigen schuld, dikke bult.

Daarnaast was er al in 2021 een ontwikkeling zichtbaar in de vorm van een toegenomen onzekerheid in het Westen. Die onzekerheid toont zich door de forse afbreuk van Westerse democratieën en vervanging hiervan door Chinese technologie voor sociale massacontrole.

Maar…..BlackRock ziet dat net even anders!

BlackRock, de machtigste belegger in de wereld,  bracht in week 51 van 2021  een top 10 uit van de grootste risico’s voor 2022. Op nummer 1 staat de gevolgen van de ontkoppeling tussen de Chinese en Westerse markten. De pandemie heeft de afhankelijkheid van Chinese productie blootgelegd. De trend is het ontkoppelen van productie tussen China en het westen, ofwel het terughalen van industrieën naar het Westen. Deze “reshoring” gaat tijd en geld kosten, tijdelijk ten laste van Westerse groei. Op termijn zou het de welvaart in de Westerse wereld weer moeten verhogen.

Op nummer 2 plaatst BlackRock de risico’s van cyberaanvallen van criminele organisaties op Westerse overheden en financiële markten. In 2021 deed zich al een epidemie van “ransomware” voor binnen de VS.

Op nummer 3 staat het opnieuw opleven van de Corona pandemie, vooral door de opkomst van nieuwe varianten vanwege de wereldwijd mislukte vaccinatiestrategie. BlackRock ziet als sub risico de groeiende spanningen tussen bevolking en staat betreffende verplicht vaccineren. Vaccinatie blijkt lang niet de gewenste resultaten op te leveren. Enerzijds worden gevaccineerden nog steeds ziek en kunnen ze nog steeds het virus overdragen, anderzijds treden er teveel (ernstige tot zelfs fatale) bijwerkingen op. Ondanks dat sturen vooral de EU en de VS aan op wettelijke verplichting tot en afschaffen van eenieders recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam. Dat zorgt voor grote verdeeldheid in de Westerse samenlevingen, zowel tussen bevolkingsgroepen onderling, als tussen staat en burgers. 

Andere risico’s uit de top 10 voor 2022

Andere risico’s uit de top 10 betreffen een toename van:                                Spanningen tussen Noord-Korea en het Westen,                                              Spanningen in de Golfregio, met name met Iran,                                    Terreuraanslagen door de Taliban in het Westen.

Mogelijke desintegratie binnen de EU

Op nummer 10 staat een risico dat vooral voor Nederland van belang is; het risico op verdere desintegratie van de EU. Daarbij spelen diverse mogelijke oorzaken een rol, te beginnen met het gevoerde monetaire beleid van de ECB. Dit beleid heeft niet tot groei geleid, maar wel tot een grotere kloof tussen arm en rijk, verhoogde huizenprijzen en uit de hand gelopen inflatie. Oftewel, beleid dat zeker niet in het belang van de Europese burgers is geweest. Daarbij spelen lidstaten die minder afhankelijk willen zijn van centrale Europese macht, zoals Polen en Hongarije, een sleutelrol. De machtsstrijd tussen Brussel en deze landen is eind 2021 reeds geëscaleerd en dat kan in 2022 tot een afsplitsing leiden. Dat zou dan weer het   (toch al ernstig verzwakte)  vertrouwen in de EU verder ondermijnen.

Wat ik in de analyses van BlackRock mis, is een visie op verder oplopende inflatie, de noodzaak tot renteverhogingen als gevolg daarvan, en de toenemende kritiek op centrale banken als de FED en ECB. BlackRock wel degelijk een visie op deze onderwerpen, maar deelt die niet in het openbaar.

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor Nederland?

Voor Nederland vrees ik persoonlijk vooral de neiging van de regering en het parlement om, in lijn met EU beleid, dwang in te voeren inzake vaccineren. Nederland is een handelsvolk dat al eeuwenlang zijn (persoonlijke) vrijheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Deze vrijheid beperken, in het belang van een grotere eenheid binnen de EU, kan resulteren in grote maatschappelijke onrust, welke mogelijk niet met alleen inzet van politie te temmen is. Het zal ook het vertrouwen in de EU verder verzwakken.

Andere redenen voor groeiende maatschappelijke onrust in ons land zijn er ook nog voldoende voor 2022. Denk aan een hoge inflatie zonder looncompensatie. Een hoge(re) inflatie zonder correcties van de rente door de ECB. Beide zullen leiden tot een merkbare afname van de welvaart in ons land. Stel dat de rente wel wat wordt verhoogd; dat zal snel effecten hebben op de ontwikkeling van huizenprijzen, het aantal bedrijfsfaillissementen, de werkgelegenheid en de hoogte van de enorm gegroeide staatsschuld. Of de ECB en de regering iets ondernemen of niet, economisch zullen er aanmerkelijke veranderingen plaatsvinden.

Daarnaast lopen de milieu discussies. Of het nu om de stikstof uitstoot uit de landbouw, of de CO2 uitstoot gaat, de Agenda 2030 van de VN / WEF en de EU Green Deal gaan hun tol eisen, zowel door verhogingen van belastingen (CO2 taks voor bedrijven bijvoorbeeld) als het aangaan van enorme financiële verplichtingen in Europees verband. De grootste lasten komen op de sterkste schouders en ons land behoort (gelukkig) tot laatstgenoemde groep.

Tot slot                                                                                                                                        2022 Wordt een enerverend jaar waarin zowel nationale als internationale spanningen op kunnen lopen. Dat zal een veel groter beroep doen op de leiderschapskwaliteiten, empathie en intelligentie van hen die aan het roer staan. Voor zover dat dreigt tegen te vallen, blijf ik hopen op de wijsheid van het Nederlandse collectieve bewustzijn om 2022 toch een goed jaar te laten worden!

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Buitenland

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten

Avatar foto

Gepubliceerd

op

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten
Foto: ANP

INDEPEN LIVE VANUIT BRUSSEL

Opkomst globalisten baart ECR zorgen: ‘Als je woke ontkent, kom je in de problemen’


BRUSSEL – Studenten voelen zich op steeds meer Europese universiteiten onbehagelijk omdat het radicaal progressieve gedachtegoed volgens hen opgedrongen wordt. ,,Je kunt jezelf niet meer zijn’’, zei de net afgestudeerde Shauny Bronders afgelopen week tijdens een conferentie van de conservatieve partij ECR in het Europees parlement in Brussel.

De driedaagse meeting in Brussel was georganiseerd door het politieke blok ECR dat zich zorgen maakt over de opkomst van globalisme, cancelen en censuur. ,,We hebben jullie nodig. We zijn het gevecht aan het verliezen. Iedereen heeft de neiging te gaan geloven in een globalistische regering’’, zei de Nederlandse Europarlementariër Michiel Hoogeveen (ECR/JA21).

Tegen de studenten zei Hoogeveen, kritische vragen te blijven stellen aan hun linkse professoren op de universiteiten over de rol van de EU. Er moet volgens hem een fundamenteel debat komen over de toekomst van Europa. Tijdens de bijeenkomst klonken in Brussel zorgen van Europarlementariërs over de botsing van normen en waarden en de kokende druk op de Green Deal en woke.

De Belgische Shauny Bronders, die studentenvertegenwoordigster was, zei in Brussel dat woke en cancelen volop gaande is. ,,Je kan jezelf niet meer zijn.’’ Volgens een Italiaanse student zijn mensen met een andere mening in de ogen van steeds meer radicaal linksdenkenden een soort monsters. ,,We zijn geen opponenten, maar hun vijand. Dát is géén democratie.’’

Als je woke ontkent, kom je in de problemen, is de trend die de European Conservatives and Reformists Group (ECR) ziet. ,,Als je zegt dat er maar twee seksen zijn: man en vrouw,  wordt je gecanceld. Op je werk, tijdens je studie. Je wordt geïndoctrineerd. Links spiegelt voor dat woke staat voor tolerantie. Maar dít is geen tolerantie, maar het tegenovergestelde. We glijden af.’’

Ook op Nederlandse universiteiten bleek deze week dat de sfeer door andersdenkende studenten soms als dreigend te worden ervaren. Een groepje eerstejaars studenten van de universiteit in Leiden en hun ouders sloegen alarm bij nieuws- en opinieplatform Indepen omdat een gedragscode ingevoerd is op de faculteit der Geesteswetenschappen.

Die gedragscode legt beperkingen op aan uitingen die als onwettig, bedreigend, intimiderend of obsceen worden gedefinieerd. Studenten vrezen dat de code misbruikt kan worden om de mond te snoeren over gender, de regenboogvlag of klimaat. ,,Gedreven door de angst voor repercussies in het tijdperk van ‘woke en cancelcultuur’ houden deze studenten hun verontwaardiging vooralsnog binnenskamers’’, aldus een van de zwaar bezorgde ouders die vreest voor censuur.

De universiteit in Leiden voert echter aan dat de gedragscode studenten slechts bewust moet maken hoe ze met elkaar moeten omgaan, zonder enige verplichting tot naleving.

Volgens de Italiaanse Europarlementariër Carlo Fidanza wordt de radicaal progressieve ideologie momenteel in de hoofden gestampt van kinderen. In de EU  begint dat volgens hem tegenwoordig al op de lagere school. Hij schetste de situatie op 20 september in Brussel: ,,Ze worden met die progressieve boodschap gebombardeerd op school. Iets wat heel ver afstaat van gezond verstand.

’’ Tradities dreigen volgens hem in de vuilnisbak te verdwijnen, en er ontstaat in zijn ogen langzaam maar zeker eenheidsworst: het verlies van een eigen identiteit door de lidstaten. Een EU als superstaat. ,,Ik zie het thuis bij mijn eigen kinderen averechts werken. Ze komen in verzet. Ze zeggen: ‘Ze dringen ons op school op wat we moeten denken’.’’

Op de bijeenkomst in Brussel werd door professor Ferenc Hörcher van de universiteit in Budapest zelfs stilgestaan bij de opkomst van communisme en fascisme, waarbij oude waarden vernietigd werden in het belang van een voorgespiegelde perfecte toekomst. De EU is volgens de ECR aan bezinning toe, nu de democratie volgens deze partij zwaar onder druk staat. ,,An obscure power structure” werd het systeem genoemd. ,,Omdat de kleinere lidstaten verzwolgen worden door de ‘big guys’’’ (Duitsland en Frankrijk).

Titel van een van de bijeenkomsten was in Brussel dan ook: ‘Between more Europe, and no Europe: a euro-realist middle way’. Europarlementariërs van de ECR, onder wie het vooraanstaande lid professor Ryszard Legutko, beschuldigen leden van de Europese Commissie bovendien dat ze zichzelf een rol én macht toe eigenen, die hen volgens de verdragen nóoit gegeven zijn. ,,Maar niet één keer zijn deze oligarchen teruggefloten door het Europese Hof voor trashpassing.”

In heel de EU is volgens de ECR ondertussen grensoverschrijdend gedrag gaande op steeds meer universiteiten: een opdringerige sfeer van woke door progressieve professoren. ,,Er zit iets goed fout in de academische wereld.’’ Vrij denken, wordt aan banden gelegd, is de zorg. Vorige week barstte hij al los tijdens de plenaire zitting in het Europees Parlement, in Straatsburg. In zijn reactie op de jaarlijkse ‘State of the Union’ van Ursula von der Leyen, nam professor Ryszard Legutko van de ECR geen blad voor de mond dat zij de werkelijkheid volgens hem veel te mooi voorspiegelde: ,,To paraphrase Shakespeare’s Hamlet: Something is rotten in the State of the Union. There is more than ever instability, tension and uncertainty.”

In Brussel op de summit voor jongeren van het conservatieve blok, klonk deze week ook nog eens zware vertwijfeling over de in hun ogen eenzijdige berichtgeving in de ‘main stream media’: veel grote landelijke kranten, radiostations en tv-stations rennen volgens de ECR kritiekloos achter het verhaal van de globalistische linkervleugel aan.

Europarlementariër professor Zdzisław Krasnodębski uit Polen noemde het extreem zorgelijk dat wetenschappers door andere wetenschappers worden gecanceld. ,,Ben je andersdenkend, heb je tegenwoordig in de academische wereld een groot probleem.”

Een van de jongere conservatieve leden op de summit, ziet een oplossing om te voorkomen dat Europa samensmelt tot één superstaat met één gedachtegoed: ,,Laat de liberalen die naar links getrokken zijn, zich wéer aansluiten bij de conservatieven om tegenkracht te geven’’, zei hij. ,,De tirannie van een onzichtbare vijand’’ noemde een andere student de machtige krachten achter de globalistische beweging. ,,Who controls this oligarchy?’’ Wie heeft de controle over deze oligarchen, wil hij weten: Wie stuurt deze beweging aan? Wie trekt er aan de touwtjes?

Michiel Hoogeveen vindt de trend richting een EU als steeds machtiger superstaat zorgelijk, maar blijft vertrouwen houden in de toekomst van Europa. ,,Ik blijf een optimist. Ik geloof dat we veel kunnen veranderen. We need to step up by winning the elections.”  Ook zei hij: ,,Veranderingen kosten tijd”.

De ECR zei in Brussel tegen de Italiaanse, Poolse en Nederlandse studenten dat ze hun waarden en normen op de universiteiten en in de samenleving moeten blijven uiten en verdedigen: ,,Freedom of speech. Freedom of expression. Freedom of religion. These are our values.’’

 

Verder Lezen

Buitenland

Lampedusa overspoeld door bootmigranten

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Lampedusa overspoeld door bootmigranten
Foto: ANP

Lampedusa wordt overspoeld door bootmigranten uit West-Afrika, omdat mensen uit deze regio tegenwoordig naar Tunesië kunnen reizen, zonder overgeleverd te zijn aan mensensmokkelbendes onderweg. Hun verdienmodel is overgenomen door luchtvaartmaatschappij Tunisair.

Op Lampedusa komen per dag meer illegaal overstekende migranten Europa binnen dan vorig jaar in de drukste wéken, en dan in heel Italië. Nu al zijn op het kleine eiland reeds tweemaal zoveel bootmigranten gearriveerd als heel vorig jaar: 116.000. Dit getal dateert van vóór afgelopen week (medio september). Toen kwamen op woensdag in één etmaal maar liefst 7000 migranten aan wal op het piepkleine eilandje met 6000 inwoners.


Vicepremier Matteo Salvini beschuldigde mensensmokkelaars van een oorlogsdaad, door opzettelijk met zoveel bootjes gelijktijdig de overtocht aan te vangen. De afgelopen maanden werd het al steeds drukker op zee, en in de haven. Als gevolg hiervan heeft Frankrijk de grens met Italië alweer gesloten, wat volgens het Verdrag van Schengen alleen mag in noodsituaties.

De mensensmokkelaars zouden de migranten-armada hebben beraamd om druk te zetten op de Europese Unie. Zowel in Brussel als in veel lidstaten is onvrede over de migratiedeal die in de zomer werd gesloten door premier Mark Rutte en zijn Italiaanse ambtgenoot Giorgia Meloni, samen met Ursula von der Leyen (voorzitter Europese Commissie). Die deal zou harteloos zijn, omdat er te weinig eisen zijn gesteld aan de regering in Tunis qua mensenrechten. Ongewenste migranten worden nu soms mishandeld of zelfs in de woestijn achtergelaten, nadat ze over de grens zijn ‘uitgezet’.

Deze excessen zijn in media wereldwijd breed uitgemeten. Maar er is veel te weinig aandacht voor volgens Clingendael-fellow Francesco Mascini, een specialist op het gebied van irreguliere migratie die eerder onder meer werkte vanuit de Nederlandse ambassade van Tunis. Daar was hij coördinator.

Hoe komt het dat de illegale migratiestroom naar Italië zo groeide? In het voorjaar is de termijn dat West-Afrikanen visumvrij mogen doorbrengen in Tunesië, verdubbeld naar 180 dagen. Ruim voldoende tijd om een mensensmokkelaar te vinden met een bootje. Die staan volgens Mascini al bij de aankomsthal van het vliegveld op de gelukszoekers te wachten.

Deze reis is bovendien oneindig veel veiliger en sneller dan wat lang gebruikelijk was: over land de tocht door de Sahara afleggen, met mensensmokkelaars. Dat is recent juist ingewikkelder geworden, omdat in transitland Niger een coup is gepleegd.

In de afspraken die premier Rutte met Meloni en Von der Leyen maakte, was over de luchtbrug naar Tunis niets afgesproken. De vluchten worden uitgevoerd door Tunisair, een staatsbedrijf. Het regime plukt dus de vruchten mee van de grote oversteek met de armada op Lampedusa.

Opvallend is hoe het overspoelen van dit eiland een spiegel is van wat zich afspeelt in de Verenigde Staten. Daar zijn het zelfs de democratische bestuurders van New York die waarschuwen dat de samenleving wordt ontwricht. Dat is opmerkelijk, want deze stad riep zichzelf eerder uit tot een ‘sanctuary city’, een stad die zegt migranten met open armen te willen ontvangen.

Maar nu het er tienduizend per maand zijn, is de rek eruit, waarschuwde de burgemeester onlangs. De vluchtelingen komen via de grens met Mexico het land binnen, en worden vaak daar op bussen gezet naar steden elders in de VS. Dit kwam op gang omdat de zuidelijke deelstaten de grote toestroom niet aan konden.

Verder Lezen

Buitenland

‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’

Avatar foto

Gepubliceerd

op

‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’
Foto: ANP

INDEPEN LIVE VANUIT STRAATSBURG

,,Vertel ze dat ze naar de hel kunnen lopen.’’ De Duitse Europarlementariër Christine Anderson van de fractie I&D (Identiteit & Democratie) ziet tot haar gruwel hoe langzaam maar zeker weer geprobeerd wordt mensen in de beperkingen zoals bij COVID-19 te rommelen.


Op sommige Amerikaanse universiteiten wordt alweer met mondkapjes rondgelopen en de World Health Organization (WHO) strooit alweer rond met eerste verontrustende berichten over besmettingen door corona.  De Amerikaanse analist dr. David Martin noemde op 13 september in Straatsburg de WHO ,,een criminele organisatie’’. De WHO ontkent dat.

,,They are all bringing it back,’’ zei Europarlementariër Anderson die dag in het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Op de bijeenkomst werd behalve over de corona, gesproken over de systeemverandering, totalitarisme, de supermacht van de WHO, én over de globalisering die volgens haar door ieders strot geduwd wordt in de EU, Australië, de VS en de UK.

,,Do not go along, zeg nee’’, zei Anderson die zich tijdens de coronacrisis fel verzette tegen de drang en in sommige landen zelfs dwang op de mRNA-vaccins. Ze kreeg er destijds ‘hoofdpijn en kiespijn’ tegelijk van: De lockdowns, het coronapaspoort, de verplichte testen en de QR-codes, 2G en 3G, mensen die hun baan verloren. ,,Nooit meer dát”, zegt ze.

Weiger een masker te dragen, zei ze op de bijeenkomst en richtte zich tot de wereld. ,,Zeg gewoon: nee. Haal de macht bij ze weg, zeg nee’’, herhaalde ze keer op keer. ,,Laat ze naar de hel lopen. Dáár horen ze thuis. We zwijgen niet. Wij gaan niet achter die afschuwelijke globalisten aan.’’ Ze richtte zich via een livestream tot elk parlementslid waar dan ook in de wereld en gaf ze een harde waarschuwing dat ze volksvertegenwoordigers zijn én het volk moeten dienen. ,,Er is geen plek in een parlement of regering voor jou als je achter de globalisten aanrent. Doe je dat wel, dan hoor je achter de tralies.’’

Woest is ze vanwege het totalitaire systeem dat als een soort sluipmoordenaar uitgerold wordt, waarbij de overheid gevoed door ngo’s steeds meer macht naar zich toetrekt. ,,Tell them to screw themselves. And tell them to go to hell. That is where they belong.’’ ‘They’ dat zijn in haar ogen de globalisten, zoals ze hen noemt. De ongekozen mensen aan de top van de macht in de WHO, het World Economic Forum (WEF), de Verenigde Naties (VN) en last but not least de ngo’s, maar ook de doordrammende miljardair Bill Gates die met vette ‘grants’ rondstrooit en op die manier ook een stoel kocht aan tafel van de WHO.

Die World Health Organization krijgt tot grote zorg van Anderson in 2024 supermacht, zodra meer dan honderd landen, waaronder Nederland, het nieuwe pandemie-verdrag ondertekenen. Bij een gezondheidscrisis, door de tijgermug, corona of het klimaat, bepaalt de WHO de gedragsregels die wereldwijd gelden. ,,Het zal leiden tot de ondermijning  van de rechtstaat-principes’’, stelde ze. ,,Wij zijn hier bijeen omdat we ons allemaal zorgen maken over de WHO die haar macht wil uitbreiden. Dat zal gevolgen hebben voor alle mensen op de aarde.’’

Lockdowns, mondmaskers. Contactonderzoeken. Verplicht vaccineren. Het zijn instrumenten, die de WHO al naar gelang het haar goeddunkt uit de la kan trekken. En dwingend kan opleggen. ,,De WHO zal het onbetwiste leiderschap hebben.’’ Weliswaar is er een toetsing van de proportionaliteit van maatregelen, maar die toetsing gebeurt door wetenschappers die de WHO zelf aanwijst, en er is geen onafhankelijke toezichthouder.

Het is bovendien niet mogelijk naar de rechter te stappen, schetste de Zwitserse advocaat Philipp Kruse. En nog veel erger, de WHO krijgt het middel van censuur in handen, schetste hij: ,,Het verdrag omvat het recht op censuur in de gezondheidscommunicatie. De WHO geeft zichzelf het mandaat op de waarheid. Dit verdrag maakt de weg vrij voor allesomvattende censuur.’’

Censuur is sowieso sinds enige tijd ‘het nieuwe normaal’ in de Europese Unie aan het worden, want ook in de nieuwe Digitale Services Act, die 25 augustus in werking trad, wordt desinformatie door de Europese commissie aan banden gelegd. Online platforms en nieuwsmedia moeten de lijn van de Europese Commissie volgen. Anders krijgen ze een boete.

Europarlementariër Rob Roos van de groep ECR noemde die ‘censuurwet’ op 13 september een gedrocht. ,,We are silenced on social media (we worden gemuilkorfd op sociale media – red.)”,  zei hij. ,,Je hoeft geen complotdenker te zijn om te denken: waarom gebeurt dit in vredesnaam? ‘Ze’ nemen maatregelen om te voorkomen dat we ons uitspreken. Doodeng’’, zei hij. Hij waarschuwt voor de komst van de Europese Digitale identiteit, die wordt gekoppeld aan je medisch dossier en je bank.   ,,De Europese Commissie heeft meer macht dan ooit. De Digitale ID is een middel wat China gebruikt om de bevolking te controleren.’’

,,Totalitarisme piekt om de hoek, zei Christine Anderson. En volgens professor klinische psychologie Mattias Desmet, die ook aanwezig was, wordt het democratisch model vervangen door een technocratisch model. ,,A new elite, een nieuwe elite’’, noemde hij de mensen aan de top. En de fiets waarop ze volgens hem rijden is propaganda. Rond het klimaatverhaal bijvoorbeeld. De coronacrisis. Of de Regenboogvlag. ,,Meer en meer mensen voelen dat er iets niet klopt.’’

Mensen voelen zich volgens hem steeds onrustiger en somberder door alle nare berichten en onzekerheden op de wereld. ,,Meer en meer voelen mensen zich alleen en worden agressief.’’ Die stress maakt hen volgens hem gevoelig voor propaganda.

Analist dr. David Martin noemde de WHO misdadig. ,,I am not going to sugarcoat it. De WHO is een crimineel kartel. We moeten hun macht niet limiteren. We moeten de WHO ontmantelen en opheffen.’’

De WHO stelt echter dat zij alleen maar op een effectieve manier pandemieën en crisissen wil bestrijden in de wereld.  Op 18 oktober is er een grote conferentie van de WHO in Berlijn, waarbij gesproken wordt over actuele gezondheidskwesties en bedreigingen.

Verder Lezen

Recent

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten
Buitenland2 dagen geleden

ECR waarschuwt voor indoctrinatie studenten

INDEPEN LIVE VANUIT BRUSSEL Opkomst globalisten baart ECR zorgen: ‘Als je woke ontkent, kom je in de problemen’ BRUSSEL –...

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet
Politiek2 dagen geleden

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet

De VVD heeft sinds de val van het kabinet begin juli al meer dan een half miljoen euro aan donaties...

Van der Wal: volslagen opportunistische incompetentie Van der Wal: volslagen opportunistische incompetentie
Binnenland3 dagen geleden

Van der Wal: volslagen opportunistische incompetentie

Stikstofminister, alleen al de term zou op de lachspieren moeten werken. In een land met talrijke structurele problemen krijgen we...

Gedragscode Universiteit Leiden stuit op verzet bij studenten Gedragscode Universiteit Leiden stuit op verzet bij studenten
Binnenland4 dagen geleden

Gedragscode Universiteit Leiden stuit op verzet bij studenten

Een groeiende onvrede borrelt op onder een kleine groep nieuwe studenten aan de Universiteit Leiden, waarbij de Faculteit Geesteswetenschappen in...

Lampedusa overspoeld door bootmigranten Lampedusa overspoeld door bootmigranten
Buitenland4 dagen geleden

Lampedusa overspoeld door bootmigranten

Lampedusa wordt overspoeld door bootmigranten uit West-Afrika, omdat mensen uit deze regio tegenwoordig naar Tunesië kunnen reizen, zonder overgeleverd te...

Vattenfall staakt bouw biomassacentrale Vattenfall staakt bouw biomassacentrale
Binnenland5 dagen geleden

Vattenfall staakt bouw biomassacentrale

Vattenfall ziet af van de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Na een uitspraak van de Raad van State dat...

Ook RIVM gooit nu eigen stikstofmodel voor de bus Ook RIVM gooit nu eigen stikstofmodel voor de bus
Binnenland6 dagen geleden

Ook RIVM gooit nu eigen stikstofmodel voor de bus

Een vernietigend rapport van de Universiteit van Amsterdam toont aan wat wij bij Indepen allang wisten: het theoretische rekenprogramma ‘AERIUS’...

Inflatie dit jaar aanzienlijk hoger dan CBS meldt Inflatie dit jaar aanzienlijk hoger dan CBS meldt
Economie7 dagen geleden

Inflatie dit jaar aanzienlijk hoger dan CBS meldt

Het CBS meldt op 12 september dat de inflatie over augustus op 3 procent uitkomt, een stuk lager dan vorig...

Nederland koploper in aantal faillissementen Nederland koploper in aantal faillissementen
Economie1 week geleden

Nederland koploper in aantal faillissementen

Op 12 september berichtte het CBS over de faillissementen in augustus; een toename van 5 procent ten opzichte van juli....

‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’ ‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’
Buitenland1 week geleden

‘Laat ze naar de hel lopen met hun plan voor een totalitaire wereld’

INDEPEN LIVE VANUIT STRAATSBURG ,,Vertel ze dat ze naar de hel kunnen lopen.’’ De Duitse Europarlementariër Christine Anderson van de...

Trending