Binnenland

Toolkit belastingen: dit betaal jij aan de schatkist

Avatar foto

op

Het kabinet moet voor het eerst serieus de broekriem aanhalen: deze week bespreekt de ministerraad de Voorjaarsnota waarin een gat van 6 miljard euro lijkt te gapen. Bezuinigen? Hoe dan? Belastingen omhoog kan natuurlijk ook, maar zorgt net zo goed voor ophef in de samenleving. Gelukkig is omscholing van 17 miljoen bondscoaches en virologen tot deeltijd schatkistbewaarder goed mogelijk, dankzij een nieuwe tool: een belastingparadijs-light dashboard.

Niet eerder had deze coalitie met de broekriem te maken, maar vanaf maandag wel. In de Voorjaarsnota doemt een gat, onder meer door hogere uitgaven op asiel. De Telegraaf achterhaalde dat het bedrag dat de schatkist tekort komt naar verwachting 6 miljard euro bedraagt, niet alleen dit jaar maar structureel.


Dit is een heel nieuw probleem voor een kabinet dat volop grote dossiers aan het uitstellen is. Alle hulp lijkt welkom, daarom ontwikkelde Indepen.nl een speciaal belastingblauw dashboard met een iets ander licht op het fenomeen ‘belastingparadijs’. Dat bestaat namelijk niet voor bijna alle Nederlanders. Van elke euro die wordt verdiend gaat volgens het CBS bijna 45 eurocent naar de schatkist.

Hoewel de belastingdienst gebukt gaat onder grote ICT-problemen, personeelsproblemen, de toeslagenaffaire en naar nu blijkt, ook op heel andere plekken in de organisatie een verrotte bestuurscultuur, kan je bij het maken van de begroting aan een hele hoop knoppen draaien. In deze infographic is te zien dat de inkomsten flink kunnen stijgen van individuele belastingen.

Naast belastingen ontvangt het Rijk natuurlijk ook nog allerlei premies, zoals voor zorg- en werkloosheidsverzekeringen. Die hebben we hier achterwege gelaten, alhoewel het kabinet ook hier aan allerlei financiële knoppen kan draaien om de begroting rond te krijgen. Van deze knoppen kun je als amateur-schatkistbewaarder maar beter afblijven, want elke draai veroorzaakt allerlei kettingreacties in de koopkracht, en dan meestal bij de mensen die het al het moeilijkst hebben. Het kabinet blijft er dan zelf ook beter af, waarschuwt de Belastingdienst, niet in de laatste plaats om te voorkomen dat de computers daar op hol slaan.

Gasbaten verviervoudigd

De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis hebben vorig jaar ervoor gezorgd dat de inkomsten van de aardgaswinning in Groningen vier keer zo hoog waren als een jaar eerder. Terwijl in 2022 de winning werd afgebouwd, leverde met name de opslag door Energie Beheer Nederland (EBN) fors meer op dan verwacht, de gasbaten kwamen uit op bijna 11 miljard euro, bijna 10 miljard daarvan dankzij het voorraadbeheer door EBN. Dit was niet voorspeld bij deze nieuwe taak, die vorig jaar na de inval begon. Toen waarschuwde minister Rob Jetten dat het juist miljarden zou gaan kosten.

De Volkskrant rekent dit voor, de krant sprak Jetten er vorige week over:

“Door de extreem gestegen gasprijs bedroeg de omzet van het bedrijf 12 miljard euro, vier keer zoveel als een jaar eerder. Dat leverde een nettowinst op van 4,3 miljard. Daarnaast heeft EBN 5,5 miljard euro aan belastingen betaald, waarvan 3 miljard euro via de tijdelijke ‘solidariteitsheffing’ voor fossiele bedrijven. Het is met afstand de grootste afdracht die EBN de afgelopen tien jaar voor de staat opleverde.”

Want het bleek juist gouden handel, door de prijsstijgingen, verhalen Jetten en EBN-directeur Van Hoogstraten.

“Jetten: ‘We hebben verschillende scenario’s bekeken met de vraag hoe we de opslagen zo snel en goedkoop mogelijk konden vullen. Dat was uiteindelijk een regeling die stimuleerde dat alle bedrijven die ruimte hadden gehuurd in de opslag, die ruimte volledig zouden benutten. EBN kreeg daarnaast geld om de ruimte van Gazprom te vullen.

Van Hoogstraten: ‘Dat gas sloegen wij op, maar verkochten we wel direct door aan partijen die het dan in de winter van ons zouden krijgen. Die handel heeft uiteindelijk dus geld opgeleverd.’

Jetten: ‘En door de ontwikkeling van de gasprijs heeft die stimuleringsregeling voor bedrijven ook amper geld gekost.’ “

Dat is alleen niet genoeg voor de extra uitgaven, zoals bijvoorbeeld het prijsplafond voor consumenten. Ook zijn er extra uitgaven voor asielopvang, die naar recordhoogte stijgen. Bovendien loopt de rente op de staatsschuld op. Het tekort kan iets lager uitvallen, 4 miljard euro aldus het FD, maar is nog steeds structureel: je moet het jaar na jaar zien aan te vullen.

Hoewel dit slechts 1 procent is van alle overheidsuitgaven vorig jaar (CBS), dit tekort poets je niet zomaar weg door nog maar een keer de prijs van een pakje sigaretten of de accijns op diesel of benzine omhoog te gooien. Dat zie je hieronder in de infographic met de ontwikkeling van de accijnsinkomsten.

Natuurlijk zijn er allerlei manieren denkbaar waarop de overheid kan bezuinigen. Dat kan dankzij de ambtenaren van alle ministeries die, samen met bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, om de paar jaar een hele menukaart samenstellen voor ander beleid: de zogenaamde Brede maatschappelijke heroverwegingen. Dit is inclusief een doorrekening van verwachte kosten en opbrengsten.

De berekeningen zijn grof en een indicatie, en ambtenaren kunnen ze manipuleren, bijvoorbeeld als een oppositiepartij iets voorstelt dat het departement absoluut niet ziet zitten. Maar ze voldoen voor de coalitiepartijen die tijdens het onderhandelen op hoofdlijnen willen rekenen, zeg maar achter op dat spreekwoordelijke sigarenkistje. Alleen is roken tegenwoordig zelfs in ministeriële achterkamertjes niet meer gewenst, en de glorietijden van het hoofdrekenen lijken ook voorbij.

Gelukkig hebben ambtenaren op het ministerie van Financiën iets bedacht om het beheer van de staatskas voor iedereen inclusief en toegankelijk te houden. Je hoeft niet te kunnen rekenen of juridiseren, iedereen die het lukt om een paar vinkjes aan te tikken (het hoeven er niet eens zeven te zijn) kan op deze website in een handomdraai een gepersonaliseerde Miljoenennota maken. Hierover in debat gaan op social media wordt niet makkelijker, maar wel een stuk leuker: zo verdwijnt dankzij de vooraf ingevulde formulieren de discussie over de vraag of kiezers niet stiekem sprookjes worden voorgelezen.

Dat betekent evenwel niet dat het saai wordt op Twitter. Voor polariserende verwijten blijft meer dan genoeg brandstof, dankzij de vele duiveltjes in de details van de Brede maatschappelijke heroverwegingen. Wie niet strategisch nadenkt, zal merken dat plaatsnemen op de stoel van minister Sigrid Kaag ook thuis op de bank kan betekenen dat ze de poten onder je stoel kunnen wegzagen. Een instinker is bijvoorbeeld het pakket waarmee minister Hugo De Jonge het probleem van starters op de woningmarkt kan oplossen. Dat levert ook nog eens een besparing op van 1 miljard euro per jaar. Het is in 2030 klaar, dubbel zuur voor al die wappies! Vergeet in de euforie dan niet te scrollen. In de bijsluiter staat, dat ook woningbezitters hier oververhit van kunnen raken.

 

Lees de kleine lettertjes voor je aan de slag gaat met de website Brede maatschappelijke heroverwegingen

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’
Foto: ANP

Mensen die ziek zijn, zouden volgens emeritus hoogleraar Johan Mackenbach het goede voorbeeld kunnen geven, door vanwege het klimaat en hun carbon foodprint eerder uit het leven te stappen, en geen pijnstillers meer te nemen. Mackenbach van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: hoeder en duider van de wetenschap in Nederland) schreef zijn doodenge gedachtegang, recent in een opiniestuk in Medisch Contact, het vakblad voor artsen.

Volgens de man valt er niet aan te ontkomen dat we vanwege milieuschade gaan nadenken over echt radicale keuzevragen. ,,Zoals de vraag of we überhaupt nog moeten inzetten op levensverlenging, wanneer ecologische ruimte toenemend schaars is, en ieder extra levensjaar van huidige generaties de ruimte voor volgende generaties beperkt.’’


Volgens de emeritus hoogleraar is er veel werk aan de winkel voor adviesorganen en zorgverzekeraars, het ministerie en patiëntenverenigingen, ziekenhuisdirecties en onderzoeksinstituten. In een rapport van KNAW, Planetary Health, geven de wetenschappers alvast een voorzetje hoe het eerder sterven van mensen een antwoord op klimaatproblemen kan zijn.

,,Zou het niet kunnen helpen als er een voorhoede kwam van mensen die vrijwillig afzien van zorg met te groot milieubeslag, en daarmee van pijnvermindering, levensverlenging en andere gezondheidsbaten, zoals er al mensen zijn die vrijwillig afzien van vlees en vliegvakanties’’, aldus Mackenbach. Het rapport met het sinistere idee eerder het graf in te gaan, is inmiddels overhandigd aan klimaat- en gezondheidsonderzoekers en aan bestuurders.

In Medisch Contact reageren slechts een handvol artsen, die vanwege het stuk van Mackenbach compleet van hun stoel vallen vanwege het, in hun ogen, barbaarse idee. ,,Verbijsterend dat mijnheer Mackenbach dergelijke gedachten publiceert, en even verbijsterend als de stilte erover’’, schrijft verzekeringsarts M. Ouwens in een reactie in het vakblad. ,,Of we voor het klimaat  en de volgende generatie even willen afzien van behandeling en als het even kan, eerder doodgaan.’’

Een psychiater uit Heerenveen kwalificeert de ideeën van Mackenbach nog net niet als moordlustig. Maar hij gruwelt wel: ,,Een doodeng betoog.’’ Verzekeringsarts Ouwens verwacht dat niemand de beslissing om te sterven voor een schoner milieu zelf zal willen nemen. ,,Zo heel vrijwillig zal die voorhoede niet zijn’’, aldus de arts. ,,Mijnheer Mackenbach acht in zijn stuk ‘niet aannemelijk dat een aanpak die afhankelijk is van vrijwilligheid en lokale initiatieven voldoende tempo kan maken’.  Dus moet er volgens Mackenbach: ‘Een aansturing van bovenaf komen’. Uiteraard ondersteund door het bekende peloton van adviseurs, ambtenaren, deskundigen, instituten en directies die de zorg al zoveel zegeningen heeft gebracht.’’

Verder Lezen

Binnenland

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden
Foto: ANP

CO2, een stofje in de lucht met ongekende capaciteiten. Enerzijds een onmisbare voedingsstof voor plantengroei, anderzijds een stofje in staat om een complete samenleving op tilt te doen slaan. Want waar hebben we het over? We hebben het over een stofje dat op iedere miljoen stofjes in de lucht zo’n 400 keer voorkomt. Is dat veel? Is dat weinig? Als we het vertalen naar Nederland met zijn 18 miljoen inwoners, dan zouden er zo’n 7.200 mensen aan die criteria voldoen. De obsessie die 18 miljoen inwoners met die 7.200 onderdanen hebben neemt Bijbelse proporties aan. Het ene deel is van mening dat, als er nóg meer bijkomen, dit het einde van ons bestaan zal zijn, terwijl het andere deel van mening is dat die 7.200 helemaal geen probleem zijn, sterker nog, we hebben hooguit invloed op zo’n 720 exemplaren, 10 procent.

Dat is het inwonertal van een Gallisch dorpje ergens op de Veluwe. En dit aantal bepaalt alles, als we tenminste dat ene deel van de samenleving mogen geloven. In datzelfde Nederland met 18 miljoen Nederlanders leeft 1 miljoen Nederlanders op kosten van die andere 17 miljoen inwoners. Dat zijn geen Galliërs, die noemen we ambtenaren. En een deel van die ambtenaren heeft iets bedacht waardoor hun voortbestaan gegarandeerd is: belastingen. En die belastingen moeten die andere 17 miljoen opbrengen, alhoewel, onder die 17 miljoen zitten ook baby’s, werklozen, studenten, bejaarden en steuntrekkers. Officieel werken 9,7 miljoen mensen in Nederland, waarvan dus 1 miljoen ambtenaren. Grofweg moeten dus 10 mensen werken om 1 ambtenaar in leven te houden.


In een chaotische wereld met 18 miljoen exemplaren dénken dat slechts 720 onderscheidende exemplaren bepalen wat er gebeurd is een utopie. Toch is dat in de huidige tijd de realiteit. Talloze belastingen zijn uitgedacht om een ereschuld af te lossen op deze 720 exemplaren in dat Gallische dorp. Voor iedere extra Galliër moeten aflaten betaald worden, tenminste, dat vindt dat deel die dit bedacht heeft en die dat geld opstrijkt. In ruil worden er talloze ‘oplossingen’ bedacht die juist averechts werken. Van biomassa komen juist méér Galliërs. Bij elektrische auto’s zijn de Galliërs verstopt. Bij windmolens komen veel meer Galliërs vrij gedurende de hele levensloop dan dat er ooit waren zonder die windmolens. Er zijn zelfs mensen die snelwegen blokkeren uit angst voor de Galliërs, die eisen dat we volledig stoppen met onze manier van leven, want anders gaan we dood door diezelfde 720 Galliërs.

We leven in een tijd die de tulpenmanie begint te benaderen, een tijd waarin de obsessie voor slechts één tulp de boventoon voert: de Gallische tulp. Het is een tijd waarin we geen tijd meer besteden aan het verzamelen van voedsel en overleven, maar een tijd waarin we te veel tijd over hebben om ons met onzinnige zaken bezig te houden zoals de Galliër. Talloze individuen hebben baat bij deze angst, slechts weinigen doorzien de ironie. De angst wordt geconserveerd en geïntensiveerd door een kleine kaste: diegenen die van die angst leven. En iedereen eromheen die er een kans toe ziet probeert een graantje mee te pikken. Gevoed door regelgeving vanuit de ambtenarij laven commerciële partijen zich aan het grote bedrog en bieden talloze ‘oplossingen’, van onderzoeken met dikke rapporten, technische oplossingen voor minder Galliërs, het afvangen van Galliërs tot het opbergen van Galliërs in ondergrondse gasvelden of onder de Noordzee.

De kern van het probleem huist bij de angstverspreiders vanuit hun ambtelijke bureaus. Ze hebben te veel tijd voor onzinnige zaken en te weinig tijd voor waar het écht om gaat: datgene doen waarvoor ze betaald worden, namelijk de samenleving dienen. De verdienmodellen ter meerdere eer en glorie van henzelf en ten koste van een hele samenleving zal een halt toegeroepen moeten worden, angst is door de eeuwen heen altijd een slechte raadgever geweest maar stond wel altijd aan de basis van ieder conflict.

Verder Lezen

Binnenland

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht
Foto: ANP

Minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie heeft het hoogste woord als asielzoekers diefstallen plegen. Maar doet het ministerie dat zelf niet, wanneer het per kamer per nacht 250 euro betaalt voor het onderbrengen van asielzoekers in Van der Valk hotels?

Een gemiddelde hotelkamer kostte in Nederland vorig jaar 125 euro, blijkt uit de jaarlijkse Hosta-rapportage over 2022. De gemiddelde omzet die een hotel draait op een kamer (die niet elke nacht is bezet) is ongeveer driekwart van de gemiddelde kamerprijs, aldus de onderzoekers.


Bij de Van der Valk hotels waar asielzoekers worden opgevangen, zijn de afgelopen jaren evenwel heel andere rekensommetjes gemaakt, blijkt uit een verhaal zaterdag in het Financieele Dagblad (FD).

Omdat de huidige coalitie het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sinds haar aantreden stelselmatig te weinig budget gaf, zijn de beddentekorten snel opgelopen. Omdat de overheid de misdaad van veiligelanders uit de hand liet lopen, wil geen gemeente nog een azc huisvesten. Noodgedwongen neemt de overheid, nu de asielinstroom fors is toegenomen, daarom haar toevlucht tot het boeken van hotels en cruiseschepen.

Volgens bronnen van het FD betaalt het COA aan Van der Valk vestigingen nu én de komende jaren maar liefst 250 euro per kamer per nacht voor asielzoekers. Dat is inclusief eten en drinken en schoonmaak van de locatie. Eigenlijk is het maximumbedrag dat COA hiervoor wil betalen slechts 63 euro per nacht per asielzoeker.

Het is bovendien veel duurder dan voor gewone gasten. Een toerist die een standaardkamer boekt bij de bekendste hotelfamilie van Nederland, kan per nacht al voor 87 euro terecht, maar Van der Valk adverteert op dit moment ook met aanbiedingen vanaf 52,50 euro, inclusief ontbijt.

Hoe kan het dat de overheid zoveel meer betaalt? Die vraag kan wel eens een heet hangijzer gaan worden tijdens de verkiezingscampagne. Kennelijk is de nood is zo hoog, dat hotels kunnen vragen wat ze willen. Maar dan nog is het de vraag, of bij een openbare aanbesteding echt geen hoteliers zouden hebben ingeschreven voor een lager bedrag.

Een meevallertje voor de belastingbetaler is de aanleiding voor het verhaal in het FD: de kamerprijs was namelijk nog veel hoger. Dat kwam door een tussenpersoon die COA inschakelde voor het vinden van geschikte hotels, deze rekende voor Valk-hotels aanvankelijk 30 procent meer. Daarover is ruzie ontstaan.

‘Grootschalige fraude’

COA betaalde de tussenpersoon per kamer per nacht volgens beschuldigingen namelijk liefst 100 euro meer dan in de hotelkassa kwam. Dat is geen appelmoes, en hierover is nu binnen de familie Van der Valk ruzie ontstaan. Eén van de Valkjes, de 35-jarige Bob van der Valk, wordt door zijn ooms beschuldigd van ‘grootschalige fraude’ bij het sluiten van de contracten met het COA. Hij zou met de tussenpersoon onder één hoedje hebben gespeeld en dubbel hebben verdiend.

Over die oude deal schrijft het FD: “Van der Valk Exclusief — een tak waar ruim veertig hotels onder vallen — claimt bewijs te hebben dat ‘woekerwinsten’ zijn gemaakt. Het bedrag dat de hotels ontvingen per kamer per nacht zou bijna €100 lager zijn dan het COA aan LCHD betaalde. Over meerjarige deals met meerdere Van der Valk-hotels zou het een winst betreffen van ruim €115 mln, op een omzet van €300 mln.”

Nieuw record

Deze of volgende week wordt de zestigduizendste asielzoeker verwacht die moet worden opgevangen. Dat zijn er meer dan op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015; in dat recordjaar deden 43.000 asielzoekers in Nederland een asielaanvraag.

Bedjes om op te slapen waren er toen ook veel te weinig, het COA zocht haar heil destijds veelal bij recreatieparken. Zij kregen per persoon per nacht evenwel niet zo riant betaald: toen ging het om maximaal 9 euro per nacht voor logies. Nu is dat dus, uitgaande van 2 asielzoekers per kamer, bijna veertien keer zoveel, nochtans een flink bedrag om tweemaal daags in de rij aan te mogen sluiten bij een buffetrestaurant.

Voor de kale huur van een cruiseschip waarop in Amsterdam 1500 asielzoekers worden opgevangen, legt het COA per dag 110.000 euro neer, dat is 2200 euro per bewoner per maand, oftewel 73 euro per nacht alleen voor het slapen.

Burger dubbel de pineut

Of het onwil, onkunde of onmacht is, is een vraag die met de dag moeilijker te beantwoorden wordt. Duidelijk is wel dat Nederlandse burgers dubbel de pineut zijn. Niet alleen moeten zij de torenhoge rekeningen betalen voor de noodopvang van asielzoekers, ook drijft de overheid door het betalen van zulke hoge bedragen de gemiddelde hotelkamerprijs in heel Nederland op.

Het zal nog wel even duren voordat de crisis voorbij is, want het aantal wachtenden voor de behandeling van een eerste asielaanvraag bij de immigratiedienst IND blijft maar stijgen, hoe hard de IND ook op zoek is naar nieuw personeel. De voorraad met te behandelen aanvragen is inmiddels opgelopen tot bijna 44.000.

Verder Lezen

Recent

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’ Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’
Binnenland4 uur geleden

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’

Mensen die ziek zijn, zouden volgens emeritus hoogleraar Johan Mackenbach het goede voorbeeld kunnen geven, door vanwege het klimaat en...

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week
Politiek1 dag geleden

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week

Worden we allemaal een beetje armer? Van het ministerie van Financiën kun je dat moeilijk zeggen: minister Kaag nam gemiddeld,...

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden
Binnenland2 dagen geleden

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden

CO2, een stofje in de lucht met ongekende capaciteiten. Enerzijds een onmisbare voedingsstof voor plantengroei, anderzijds een stofje in staat...

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht
Binnenland3 dagen geleden

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht

Minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie heeft het hoogste woord als asielzoekers diefstallen plegen. Maar doet het ministerie dat...

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS
Binnenland5 dagen geleden

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS

De inflatie over september is – volgens de eerste raming van het CBS – slechts 0,2 procent!! Fantastisch succes van...

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt
Binnenland5 dagen geleden

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt

Jongerenwerkers zijn in Nederland de ogen en oren van de maatschappij. Ze luiden de noodklok over polarisatie en radicalisering onder...

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet
Binnenland6 dagen geleden

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet

Was aardgas decennialang een bron van inkomsten voor de overheid dankzij de winning ervan in onder meer Groningen, tegenwoordig wordt...

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen
Politiek1 week geleden

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen

De Rijksbegroting en bijbehorend Belastingplan worden ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer...

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen Postcodeloterij gaat Rabobank slopen
Binnenland1 week geleden

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen

Een opmerkelijke tweet van Greenpeace op 23 september: Vandaag hebben we samen met @NLRebellion een ultimatum gesteld aan @Rabobank: stop...

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert De dubbele moraal van het OM: XR profiteert
Binnenland1 week geleden

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert

Voor wie het zich niet meer kan herinneren: in november 2017 blokkeerden een aantal Friezen de snelweg om te voorkomen...

Trending