Klimaat

Windturbines op zee grootste milieuschandaal?

Avatar foto

op

Windturbines op zee grootste milieuschandaal?
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Dankzij het lawaai van het in de zeebodem heien van turbinepalen, spoelen langstrekkende walvissen massaal dood aan op land. Dat toont de nieuwe documentaire ‘Thrown to the wind’ van Michael Shellenberger, kandidaat-gouverneur voor Californië en milieuactivist nieuwe stijl (ecomodernist). Milieuorganisaties als Greenpeace, ooit opgericht als actiegroep tegen walvisjacht, blijven ondertussen fanatiek voorstander van de windindustrie.

Shellenberger claimt nu sluitend bewijs te hebben dat windturbines in de Atlantische Oceaan bij de Amerikaanse oostkust het ‘grootste milieuschandaal ter wereld’ worden. De voorgenomen plannen zouden de populatie van de Noordkaper (arctische walvissoort) met uitsterven bedreigen. Hij stelt “de wetenschappers, journalisten en windindustrie” die dit verzwijgen verantwoordelijk. In de documentaire laten natuurbeschermers en wetenschappers akoestische apparatuur in de zee zakken, bij de constructie van een windturbine voor de kust van New Jersey.


De klappen van +160 decibel (meer geluid dan een opstijgende straaljager) worden plots aan boord hoorbaar: “Dit is dus wat walvissen horen  op een halve zeemijl afstand als ze langs zwemmen”, laat het commentaar in de documentaire zien. Voor iedere turbine die in de zeebodem wordt geheid zijn 1500 van die klappen nodig. De gevolgen zijn nu aan de Oostkust van de Verenigde Staten zichtbaar. Daar werd op de migratieroute van Noordkapers de eerste zeewindfarm van de Amerikanen, Block Island aangelegd in 2017. Andere projecten volgden.

Op 13 augustus bericht Shellenberger dat “sinds 1 december 2022 al zestig dode walvissen aanspoelden.” Vanaf januari 2017 strandden sindsdien driehonderd beschermde walvissen, terwijl de oorzaak in het midden bleef liggen. De milieugroepering die de oorzaak onderzocht, Clean Ocean Action uit New Jersey, kon maar één afwijkende omstandigheid vinden sinds 2017: het aantal vergunningen dat de Amerikaanse overheid sindsdien had afgegeven om windturbines in de zeebodem te heien.

Directeur Cindy Zipf stelde vast: “We keken naar de scheepvaart, en die activiteit was het zelfde. De zelfde vissers waren nog aanwezig. Het enige verschil was de hoeveelheid IHA’s (Incidental Harassment Authorizations) die was afgegeven.” Net als in Nederland krijgen Amerikaanse windturbinebouwers van het Amerikaanse Rijkswaterstaat, de NOAA, een vergunning om zeedieren te verstoren en te doden. De enige eis is dat ze binnen een door de overheid vastgesteld quotum verstoorde (en mogelijk beschadigde) walvissen blijven. Sinds juni 2022 gaf de NOAA aan twaalf windturbinebouwers een vergunning voor een jaar af om in totaal maximaal 190 Noordkapers (grote walvissen) te verstoren, eventueel met de dood tot gevolg.

Bescherming Noordzee-natuur Doggersbank schiet ernstig tekort

Dat walvisachtigen zo massaal kunnen stranden dankzij activiteit van de windindustrie, kan een voorbode zijn voor wat in de Noordzee te wachten staat. Op de Noordzeetop in april dit jaar te Oostende werd namelijk besloten dat mogelijk 30.000 windturbines op de Noordzee moeten komen. Dat zou nodig zijn om de Green Deal van Frans Timmermans van windenergie te voorzien. Die turbines komen allemaal in het leefgebied van zeezoogdieren terecht. Momenteel voert Groot Brittannië met 2500 turbines op zee de kop aan, gevolgd door Duitsland en Denemarken. De Amerikanen liepen vooralsnog achter op Europa.

Op 29 juli 2022 startte op het Britse deel van de Doggersbank de bouw van ’s werelds grootste zeewindfarm Dogger Bank. Het consortium Forewind, opgestart door het Noorse staatsenergiebedrijf Statoil, heit nu in de Noordzeebodem 277 windturbines. De grote milieuorganisaties hullen zich ondertussen in oorverdovend stilzwijgen. Dat is opmerkelijk. Greenpeace voerde in 2020 nog actie tegen visserij op het Britse deel van de Doggersbank, vanwege de daar levende dolfijnen en walvissen.

De Doggersbank zou een ‘kwetsbaar, beschadigd en beschermd natuurgebied zijn’, dat zou worden ‘kapot gevist’. Zij stortten stenen in visgebied. Dat is voor vissers levensgevaarlijk, omdat hun netten daarachter blijven haken en zo kan hun kotter vergaan. Vissers deden september 2020 aangifte tegen Greenpeace maar het Openbaar Ministerie weigerde vervolging in te zetten.

Samen met Wereld Natuur Fonds (WNF) voerde Greenpeace actie tegen sleepnetvisserij die ‘de unieke bodemstructuur kan aantasten’. Bij monde van toenmalig WNF-directrice Kirsten Schuijt (nu directeur World Wildlife Fund, WWF) zou blijken dat “bescherming Noordzeenatuur Doggersbank ernstig tekort schiet.”

Na bellen met de persafdeling wacht het antwoord nog op de per email gestelde vraag: “Waarom zwijgt Greenpeace, ooit begonnen als actievoerders tegen walvisjacht, nu plots, wanneer er een industrieterrein met bewezen schade voor walvisachtigen verschijnt op de Doggersbank?” Ook na herhaald aandringen volgt geen reactie. Daarmee kiezen milieuclubs de zelfde positie als de overheden die samen met (staats)energiebedrijven windprojecten uitrollen. Stilzwijgen, en vissers van alles de schuld geven (zie deel twee van deze reeks).

Bruinvisverstoringsdagen

De windindustrie is volgens de Nederlandse Rijksoverheid namelijk van ‘zwaarwegend openbaar belang’, hun energieprojecten vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Dit betekent dat de Raad van State bezwaarmakers op natuurgronden vrijwel altijd afketst. Daardoor kunnen in Natura 2000-gebieden en op de Noordzee nu industriële activiteiten plaatsvinden, die voor andere vormen van industrie verboden zijn.

Eventuele natuurschade moeten de uitbaters volgens natuurregels dan ‘mitigeren’, verzachten. Uitbaters moeten dan vijf jaar lang onderzoeksbureaus als Waardenburg of Wageningen UR betalen, om een ecologische vinger aan de pols houden. Met die hand aan de kraan zijn windturbines in de natuur juridisch houdbaar, volgens nu geldende natuurregels. En zo zou tot nu toe de schade beperkt blijven.

Men mag dus eerst bouwen, en later kijken of eventuele gevolgschade voor beschermde dieren verzacht kan worden. Daarom riep klimaatminister Rob Jetten op  23 mei triomfantelijk dat Nederland een ‘internationale primeur’ had. De zeewindturbines bij Borssele van Deense uitbater Ørsted, tevens bouwer van windturbines van Block Island in de VS, werden vier uur stilgezet vanwege voorspelde massale vogeltrek. Deze zogenaamde ‘stilstandvoorziening’ moet dan voorkomen dat op papier een 1 procent-mortaliteitsnorm bij beschermde vogels wordt overschreden.

Er mag niet meer beschermde vogels worden gedood dan 1 procent van de bekende populatie in dat gebied. Met vier uur stilstand werd voorkomen dat die papieren norm werd overschreden. Een zelfde papieren sterftemaximum geldt voor een dolfijn-achtige in de Noordzee, de bruinvis. De Rijksoverheid bepaalde, dat maximaal 5 procent van de populatie op het Nederlandse continentale plat van de Noordzee verstoord mag worden. Op basis van dat quotum geeft Rijkswaterstaat een vergunning af. Dat systeem is vergelijkbaar met de IHA’s van de NOAA in Amerika.

TNO en Wageningen UR ontwikkelden voor de toetsing van die norm een computermodel. Dat model berekent in zogenaamde ‘bruinvisverstoringsdagen’ de hoeveelheid dagen dat een (papieren) populatie last heeft van het dag en nacht heien met meer dan 160 decibel. Door dit lawaai, met de sterkte van een opstijgend vliegtuig, verandert hun gedrag en vluchten ze in plaats van naar voedsel zoeken. TNO toetst met dat rekenmodel, hoe ver de overheid met energiebedrijven mag gaan.

Akoestisch afschrikmiddel

Uit de TNO presentatie op 22 november 2022, ‘het effect van heigeluid op zeezoogdieren’, blijkt dat dankzij de voorgenomen bouw van het grote park IJmuiden Ver 2,5 procent teveel (7,5 procent) populatie-afname zou dreigen van bruinvissen. Maar verzachtende maatregelen, zoals het dempen van heigeluid met bubbelschermen zouden de populatiekrimp, gemeten in ‘bruinvisverstoringsdagen’, weer op het acceptabele niveau brengen. Voor de bouw moeten windturbine-exploitanten dan eerst geluidsschermen plaatsen. En ze moeten daar aanwezige zeezoogdieren preventief verjagen met afschrikmiddelen, zodat ze niet ter plekke sterven door het lawaai.

Dieren preventief verjagen uit hun leefgebied is volgens het Noordzeeloket van Rijkswaterstaat namelijk het nieuwe bouwvoorschrift: “Zo dient er voorafgaande aan de heiwerkzaamheden een akoestisch afschrikmiddel ingezet te worden om zeezoogdieren en gevoelige vissen uit het gebied te verjagen. Vervolgens wordt de hei intensiteit rustig opgebouwd, zodat eventueel achtergebleven dieren de tijd hebben om weg te zwemmen.” Op papier beschermde walvisachtigen, dolfijnen en zeehonden moeten dus op de vlucht gejaagd worden voor de bouwwerkzaamheden.

De Nederlandse overheid weet dit in te kleden door miljoenen euro’s te betalen aan Wageningen UR, TNO, Waardenburg en andere onderzoeksbureaus via het zogenaamde ‘Wind op Zee Ecologisch Programma’ (Wozep), om de ecologische gevolgen in kaart te brengen. Zij reppen over ‘potentiële gevolgen’, maar geen enkele onderzoeker slaat meer zo hard alarm als TNO-onderzoeker Tim Verboom in 2006 nog deed voor Vroege Vogels. Deze noemde zeewindturbines heien nog ‘catastrofaal’ voor zeezoogdieren.

“In de Verenigde Staten heeft onderzoek opgeleverd dat vissen al bij 165 dB gehoorbeschadiging oplopen”, stelde Verboom. “Uit metingen blijkt dat heien onder water een geluidsniveau van 262 dB (decibel) bereikt, een geluidsniveau dat zeker 30.000 keer sterker is.” Maar mogelijk willen TNO en Wageningen UR hun kip met gouden eieren niet meer slachten. Zou de bouw van windturbines in de natuur staken vanwege het ongeoorloofd doden van op papier beschermde dieren, dan stokt de miljoenenfinanciering van ‘meer onderzoek’.

Naast de belangenverstrengeling met energiebedrijven van milieuclubs zoals Wereld Natuur Fonds (zie ook deel 2)  kan dat stilzwijgen dus bijdragen aan een nieuw milieuschandaal in een notendop.

Zie ook onze reportage: https://youtu.be/82rpr3DYWGQ

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Buitenland

‘Stoppen met mensen bang maken voor klimaat en vernietiging’

Avatar foto

Gepubliceerd

op

‘Stoppen met mensen bang maken voor klimaat en vernietiging’
Foto: ANP

INDEPEN LIVE VANUIT STRAATSBURG

,,We moeten stoppen met de mensen bang maken.’’ De Italiaanse Europarlementariër Silvia Sardone van de fractie ID vindt het waanzin hoe Europeanen momenteel voortdurend ingepeperd wordt dat de ondergang nabij is door het klimaat. Dat zei ze 12 september in het Europees parlement in Straatsburg.


,,Laten we bij hittegolven ophouden met het alarmisme’’, zei ze over de toon in het debat. De EU wil een rampenfonds gaan creëren voor lidstaten die getroffen worden door overstromingen, hittegolven of bosbranden. Sardone is niet tegen zo’n solidariteitsfonds maar ze verzet zich wel tegen de politieke bangmakerij en over de zwaar beklemmende toon waarop gesproken wordt over de toekomst, het nieuwe fonds en het klimaat.

Europa is een risicogebied voor natuurrampen, zei de Spaanse María Soraya Rodríguez Ramos van Renew Europe (waar VVD en D66 bij aangesloten zijn). En zij sprak over ,,vernietigende klimaatverandering. We moeten de Green deal versnellen om deze natuurrampen af te remmen.’’

Martin Hojsík van Renew gaf een nog zwarter beeld. ,,Mensen worden gedood. Dieren worden gedood. Door bosbranden, overstromingen en hagelstenen zo groot als tennisballen. We kunnen niet langer ontkennen dat dit soort dingen het leven onmogelijk gaan maken.’’

Vanuit de linkerflank klinkt de roep om het versneld verbieden van benzineauto’s. ,,De planeet maakt een diepgaande klimaatcrisis door.’’

De Poolse Anna Zalewska van de rechtervleugel ECR (waarbij ook de Nederlandse Europarlementariër Rob Roos en de SGP horen) is voorstander van de komst van een rampenfonds. Maar ze vindt ook dat er een grondige analyse nodig is over de situatie rond het klimaat en de rampen in de wereld. ,,De bosbranden zijn in sommige gevallen ook aangestoken’’, berispte ze. ,,Dáár wil ik u wel aan herinneren.’’

De Bulgaar Angel Dzhambazki van diezelfde ECR denkt dat de groene lobbyisten de toon bepalen en   te veel macht en invloed hebben. ,,Lobbyisten bepalen de aanpak. Er is een compleet gebrek aan transparantie’’, zei hij over de machten achter de schermen.

De Europese Commissie en het parlement gaan verder onderzoek doen naar de komst van een rampenfonds. Onder andere Griekenland werd dit jaar hard getroffen door rampzalige bosbranden. Slovenië en Oostenrijk hebben gigantisch veel schade door zware overstromingen na noodweer.

In het debat klonk de roep om het planten van bomen die minder snel in brand vliegen, en om extra bergingsruimte bij rivieren tegen wateroverlast.

Verder Lezen

Binnenland

RePlanet: hoe een 76-jarige Nederlandse hoogleraar een jongerenbeweging opricht

Avatar foto

Gepubliceerd

op

RePlanet: hoe een 76-jarige Nederlandse hoogleraar een jongerenbeweging opricht
Foto: ANP

Jonge klimaatactivisten die meer kerncentrales willen, en daarom Greenpeace de oorlog verklaren: het was wereldnieuws, van de nieuwe ngo RePlanet. Hun boegbeeld is de 18-jarige Ia Aanstoot uit Zweden, ze deed nog mee met klimaatstakingen van Greta Thunberg. Maar de Drentse professor die RePlanet heeft opgericht is al lang geen 18 meer, maar even oud als het logo van de Verenigde Naties: uit eind 1946.

Oprichter Rudy Rabbinge raakte later als Nederlands diplomaat bij de VN bevriend met de hoogste baas Kofi Annan. De landbouwkundig professor wist vanuit zijn vakgebied veel over kunstmest en het innoveren van teeltmethoden, door het delen van die kennis kon de productie van landbouw wereldwijd enorm groeien.


Rabbinge behoorde tot de Nederlandse wetenschappelijke top. Ook was hij oud-bestuurder van Wageningen Universiteit. En nu is hij, lang na pensionering, degene die najaar 2022 in Gentbrugge in Vlaanderen een handtekening zette onder de eerste akten van ‘vereniging zonder winstoogmerk’ RePlanet. Zo’n vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is te vergelijken met een ANBI in Nederland. RePlanet zegt een koepel te zijn van ‘grassroots’ organisaties, bewegingen die vanuit de maatschappij zijn opgebloeid.

Lid commissie-Remkes

Maar Rabbinge is eerder een vertegenwoordiger van de bestuurlijke kant; hij was topdiplomaat in de vele klimaatonderhandelingen bij de Verenigde Naties. Namens Nederland was hij speciaal voedselgezant bijvoorbeeld. In deze rol kon hij zijn kennis over het verhogen van de productie per hectare in de akkerbouw bijvoorbeeld delen via ontwikkelingssamenwerking. Naast dit soort opdrachten deed hij ook veel bestuurlijk werk in Nederland.

Hij zat vlak voor oprichting van RePlanet vzw nog in de commissie-Remkes die het kabinet moest adviseren in de stikstofcrisis. En van 1999 tot 2007 was hij Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Hij was niet alleen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bestuurder van de Wageningen Universiteit, maar ook topgezant namens Nederland bij de Verenigde Naties.

Vooruitgangsdenken

Rabbinge is een van de aanvoerders van een denkrichting in de klimaatwetenschappen die ‘ecomodernisme’ wordt genoemd. Waar de huidige plannen van de VN klimaatakkoorden en de EU-ingrepen in het consumptiegedrag veelal zijn gericht op (via belastingen en subsidies) verminderen van consumptie, is het ecomodernisme op zoek naar alternatieven uit innovatie en natuurwetenschappelijke kennis.

De vraag of atoomstroom een klimaatvriendelijke brandstof is, verdeelt de milieubeweging al langer tot op het bot. Omdat kernafval niet te recyclen is en het nog tot in lengte van dagen gevaarlijk radioactief blijft, is het niet duurzaam, aldus de anti-fossiele stroming. Greenpeace maakt hiervan onderdeel uit.

Maar kernenergie is dan weer wel helemaal CO2-vrij op te wekken, en dat dan ook nog eens jarenlang en op een stabiel aanvoertempo. Dit argument is wat technisch, maar wint steeds meer terrein, nu de EU-plannen van ‘Fit for 55’ en de Green Deal van commissaris Timmermans in de praktijk gebracht worden. Het energienet raakt op steeds meer plekken in Nederland vol.

Wispelturige bronnen

Wind en zon zijn te wispelturig voor wat nodig is voor uitbreiding van het net: een stabiele netspanning (220 V uit het stopcontact). Dit gebeurt al terwijl nog maar net de transitie naar stroom op gang komt. Dat frustreert in een tijd waarin steeds meer mensen een e-auto hebben of koken op inductie- en andere elektrische fornuizen.

Als alle zonnepanelen in de zomer staan te loeien, is er teveel stroomaanbod. Dit is een van de redenen dat nu het mes gaat in de regels voor het terugleveren van energie aan het net door consumenten.

Parijs onhaalbaar

Tegen deze achtergrond is RePlanet positief ontvangen. Maar de juridische ingreep in de procedure van Greenpeace tegen de Europese Commissie is tegelijkertijd een greep aan de noodrem. Immers: mocht Greenpeace gelijk krijgen van de hoogste EU-rechters, dan verliest kernenergie definitief zijn label ‘groene stroom’, en dat betekent dat de reductiedoelen van het VN-klimaatakkoord van Parijs in Europa in 2050 feitelijk niet meer haalbaar worden.

Als dat tot de mensheid zou doordringen, zou het draagvlak voor de 1000 miljard euro kostende ingrepen in de deals van eurocommissaris Timmermans op veel meer plekken in de Europese maatschappij wegvallen, dan nu gebeurt onder invloed van prijsverhogingen en belastingen en verboden op het nuttigen van veel vlees of zuivel.

Ironisch genoeg is de angst voor verlies aan draagvlak, ook een van de katalysatoren bij Greenpeace om á la Johan Vollenbroek in Nederland op het hoogste Europese niveau de juridische strijd aan te gaan tegen het ‘groen’ labelen van kernenergie. Een centraal leerstuk in deze milieubeweging is dat kernenergie ook slecht is als oplossing, omdat er zeer makkelijk heel veel extra stroom mee kan worden opgewekt. En als die er overvloedig is, dan merken gewone consumenten niets van de schaarste die er is aan natuurlijke hulpbronnen in de wereld. Dan wil niemand meer meedoen, is de vrees.

D66 meteen om

RePlanet heeft intussen een groeiende aanhang. D66 haakte meteen vorige week al aan, en laat zijn twijfels over kernenergie varen, kondigde nota bene de demissionair minister van Klimaat Rob Jetten aan, toen hij als nieuwe voorman het verkiezingsprogramma presenteerde.

De PvdA is altijd écht tegen kernenergie geweest, D66 hield de deur al een tijdlang op een kiertje. Voor Frans Timmermans kan dit in de verkiezingscampagne een heikel punt worden. Hij was immers de Eurocommissaris die van plan was om het opstoken van hout in energiecentrales wél als groene stroom te labelen, en kernenergie niet. Dat is door ingrijpen van Europese regeringsleiders later aangepast. Door deze Brusselse draai ontstond, dankzij dit voorstel van Timmermans, een juridisch haakje voor Greenpeace om kernenergie aan te vechten.

Nobelprijswinnaar

Rudy Rabbinge opent niet voor het eerst de aanval op het linkse milieubeleid. Eerder was hij, samen met andere topwetenschappers onder wie Nobelprijs winnend natuurkundige Ben Feringa, al fel tegen de bijstook van biomassa. De politiek sloeg die noodkreet destijds in de wind. Maar inmiddels raakt het bos op, net als vele miljarden euro’s subsidie. Die geldstroom vloeide naar energiebedrijven, en werd betaald als opslag op de torenhoge gasrekeningen van de afgelopen jaren.

RePlanet is hiermee een midscheepse aanval op het beleid en de resultaten van de premierskandidaat van GroenLinks en PvdA. Wat vindt Timmermans van RePlanet? Nota bene opgericht door een voormalig partijprominent uit eigen kring?

Bij de PvdA hebben ze ervaring met bèta-wetenschappers in de politiek. Zo hadden ze 22 jaar geleden een stelletje ‘Rode Ingenieurs’ rondlopen, zoals leden met een technische studieachtergrond zichzelf hadden gedoopt. Ze zouden het programma wel eens op z’n kop zetten. Voorop gingen Diederik Samsom, de architect van Timmermans’ klimaatbeleid (en z’n assistent in Brussel), en Jeroen Dijsselbloem, die een decennium later voorzitter van de Eurogroep werd.

Gelukkig voor Frans Timmermans is de kans klein dat Rudy Rabbinge nog grote politieke ambities heeft bij de PvdA.

Verder Lezen

Binnenland

Statenleden trekken racismekaart om uitleg kernenergie te ontlopen

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

Prof. Kees de Lange: Nederland heeft geen ‘stikstofcrisis’
Foto: Indepen

Ook in de provincie Flevoland, ondanks de vele windmolens, betaalt de burger zich krom aan energie. Onder meer om die reden werd professor Kees de Lange, natuurkundige, uitgenodigd om bij Provinciale Staten iets te vertellen over thorium-reactoren, een moderne en volgens velen veelbelovende variant van kernenergie.

Volksvertegenwoordigers van het CDA, PvdD, GroenLinks, PvdA en de SP wilden echter juist niet geïnformeerd worden op welke wijze Flevoland een CO2-vrije en betaalbare toekomst tegemoet zouden kunnen zien en boycotten de bijeenkomst op voorhand, zonder ook maar één woord van professor De Lange te hebben gehoord.


Indepen heeft Professor Kees de Lange vandaag om een reactie gevraagd. De Lange: “Het begint eigenlijk al met het feit dat ik uitgenodigd werd door Forum voor Democratie en 50PLUS, en dan ligt een puur inhoudelijke discussie bij sommigen al bij voorbaat moeilijk. De argumenten die aangevoerd werden om de voordracht te boycotten hebben dan ook niets met thoriumreactoren te maken maar alles met framing”, aldus De Lange. Dat wordt ook duidelijk bij de tweet van Kjell van Wijlandt namens de Partij voor de Dieren. In een volgende tweet wordt deze framing nog duidelijker. De Lange: “Ik ben helemaal geen klimaatontkenner, dat zou onwetenschappelijk zijn. Het klimaat wijzigt al sinds het bestaan van de aarde. Verder klopt het dat ik bij SHELL-Research heb gewerkt, maar dat is inmiddels 50 jaar geleden want ik ben in 1972 na 2 jaar SHELL bij de VU gaan werken. Ook schijnt het een probleem te zijn dat ik gepensioneerd ben. Ik zou zeggen dat het om mijn wetenschappelijke productie gaat, en juist daar heb ik nu meer tijd voor. Waarom dat een argument zou zijn begrijp ik dus niet. Ik begrijp nu ook dat ik voor het eerst van mijn leven opeens een racist zou zijn volgens Van Wijlandt. Die kwalificatie schijnt terug te voeren te zijn op een tweet van mij van 6 jaar geleden. Geen idee waar dit over gaat. Ik vind het allemaal maar vreemde argumenten die niets inhoudelijks over thoriumreactoren in zich hebben, en daar maak ik me veel meer zorgen over, het zijn tenslotte gekozen volksvertegenwoordigers die in dit geval beslissingen nemen voor de Flevolandse bevolking.”

Lichten we als Indepen het doopceel van de critici dan wordt duidelijk door wie de kiezers van deze partijen zich laten leiden. Kjell van Wijlandt, 28 jaar, maatschappelijk werker en tevens statenlid van de Partij voor de Dieren, wil alleen het debat over de koers aangaan op grond van ‘wetenschappelijke consensus’ en ‘feitelijke informatie’. Dat is een opmerkelijke uitspraak aangezien iedere wetenschapper het bestaan van ‘wetenschappelijke consensus’ op ieder wetenschappelijk onderwerp juist zal ontkennen; discussie is juist een kenmerk van de wetenschap. Statenlid Jaya Noordman van GroenLinks, 21 jaar, eerstejaars student en momenteel shiftleider service bij de Albert Heijn, heeft het over ‘feitelijke wetenschap’ en wil zich niet inlaten met ‘retoriek die geweld en verdeeldheid bevorderen’. PvdA statenlid Abassin Nessar, 37 jaar en notabene strategisch adviseur bij het ministerie van Binnenlandse zaken noemt De Lange een ‘aantoonbare racist’. Verder zegt hij zich vooral in te willen zetten voor de energietransitie…

De argumenten die de Statenleden aanvoeren getuigen van weinig inhoudelijke kennis over thoriumreactoren, iets wat nog eens bevestigd wordt in een gezamenlijk persbericht: “De heer De Lange is niet alleen bekend om zijn klimaatsceptische standpunten – hij zal ook tijdens de presentatie op woensdag het bestaan van een klimaatcrisis ontkennen – maar ook om zijn controversiële en racistische uitlatingen op sociale media.” Dit persbericht lijkt inmiddels verdwenen van internet.

De Lange: “Iedereen kan de voordracht die ik gehouden heb op internet zien. Ik ben al 60 jaar op dit vakgebied actief en heb zo’n 250 wetenschappelijke publicaties op mijn naam staan. Iedereen kan nagaan over welke vakinhoudelijke onderwerpen ik heb geschreven. Ik maak mij zorgen over de toekomst van Nederland als partijen als het CDA, PvdD, GroenLinks, PvdA en de SP zonder enige relevante kennis of ervaring maar uitsluitend nog middels framing hun gelijk willen halen over dit soort onderwerpen. De kiezers op dit soort partijen moeten het met dergelijke framing doen, terwijl er inhoudelijk echt wel interessante dingen over te vertellen zijn. Ik nodig iedereen uit de voordracht te bekijken en zelf maar te oordelen of hun volksvertegenwoordigers de juiste beslissingen voor hen nemen.”

Bovenstaande komt bovendien in een uitermate vreemd daglicht te staan als we op de GroenLinks-pagina van Jaya Noordman lezen: “We moeten zorgen voor meer verbinding tussen de volksvertegenwoordigers en de bevolking, maar ook tussen mensen onderling: aan het einde van de dag moeten we immers samenwerken aan een betere wereld.”

Blijkbaar geldt dat alleen voor mensen die dezelfde mening hebben, of zou de website van GroenLinks inmiddels verouderd zijn?

 

De link naar de presentatie:

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 06 september 2023 19:00:00, Provincie Flevoland en klikken op agendapunt 4a

Verder Lezen

Recent

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’ Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’
Binnenland4 uur geleden

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’

Mensen die ziek zijn, zouden volgens emeritus hoogleraar Johan Mackenbach het goede voorbeeld kunnen geven, door vanwege het klimaat en...

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week
Politiek1 dag geleden

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week

Worden we allemaal een beetje armer? Van het ministerie van Financiën kun je dat moeilijk zeggen: minister Kaag nam gemiddeld,...

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden
Binnenland2 dagen geleden

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden

CO2, een stofje in de lucht met ongekende capaciteiten. Enerzijds een onmisbare voedingsstof voor plantengroei, anderzijds een stofje in staat...

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht
Binnenland3 dagen geleden

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht

Minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie heeft het hoogste woord als asielzoekers diefstallen plegen. Maar doet het ministerie dat...

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS
Binnenland5 dagen geleden

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS

De inflatie over september is – volgens de eerste raming van het CBS – slechts 0,2 procent!! Fantastisch succes van...

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt
Binnenland5 dagen geleden

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt

Jongerenwerkers zijn in Nederland de ogen en oren van de maatschappij. Ze luiden de noodklok over polarisatie en radicalisering onder...

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet
Binnenland6 dagen geleden

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet

Was aardgas decennialang een bron van inkomsten voor de overheid dankzij de winning ervan in onder meer Groningen, tegenwoordig wordt...

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen
Politiek1 week geleden

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen

De Rijksbegroting en bijbehorend Belastingplan worden ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer...

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen Postcodeloterij gaat Rabobank slopen
Binnenland1 week geleden

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen

Een opmerkelijke tweet van Greenpeace op 23 september: Vandaag hebben we samen met @NLRebellion een ultimatum gesteld aan @Rabobank: stop...

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert De dubbele moraal van het OM: XR profiteert
Binnenland1 week geleden

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert

Voor wie het zich niet meer kan herinneren: in november 2017 blokkeerden een aantal Friezen de snelweg om te voorkomen...

Trending