Politiek

De NCTV heeft de macht, niet het OMT

Avatar foto

op

De NCTV heeft de macht, niet het OMT
Deel dit nieuws
Foto: ANP

We hebben nu in 3 artikelen door openbaring van Wob-besluiten laten zien dat het RIVM, het OMT en ambtenaren van VWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport) op de hoogte waren van het feit dat de mondkapjes niet werkten, de 1,5 meter afstand niet werkte, de avondklok niet werkte, de CoronaCheck-app niet werkte, de signaalwaarden van het Coronadashboard niet werkten, in de elleboog niezen niet werkte, het sluiten van scholen volkomen zinloos was en uitzonderingen werden gemaakt voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld topsporters en TV-gasten) waarvoor ‘smoezen’ bedacht moesten worden. Bovendien wist men in september 2020 al dat corona zelf een zéér laag risico vormde.

Dan dringt zich natuurlijk de vraag op wáárom al die maatregelen tóch zijn doorgevoerd, ze waren immers nutteloos? Het antwoord op die vraag is ook in diezelfde 80.000 pagina’s Wob-publicaties terug te vinden.


Drastische wijziging in organisatie omtrent coronabeleid

Eerder al berichtten wij dat de NCTV een bijzondere rol speelde in de coronacrisis. Na de eerste paniekronde tijdens de eerste coronapiek en de ‘intelligente’ lockdown vond medio 2020 een drastische wijziging plaats in de Covid-organisatie. Twee partijen werden prominent naar voren geschoven: PDC-19 (programmadirectie COVID-19, onderdeel van de NCTV) en PSC-19 (programmadirectie Samenleving en COVID-19, onderdeel van JenV).

Deze partijen schrijven alle maatregelen en protocollen voor.

Dus in plaats van VWS kregen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het voor het zeggen. Beetje vreemd toch in een gezondheidscrisis? Voor deze ‘klus’ werd een nieuwe programmadirecteur-generaal aangetrokken. Hij kent het klappen van de zweep, was onder andere directeur bij het ministerie van Financiën. Ondertussen is hij sinds 1 februari 2021 interim-algemeen directeur bij de FIOD, zijn coronaklus zit er alweer op. Hij wordt voor ‘klussen’ ingezet door ABDTOPConsult, een overheidsbedrijf en in feite een banenpoule voor topposities binnen de overheid, bedoeld om ‘klussen’ te klaren.

Machtsverschuiving naar NCTV

De eerste signalen dat de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) een belangrijkere rol gaat spelen vinden we in Wob-stukken terug van 19 juni 2020 waarin PSC-19 (van de NCTV dus) naar voren wordt geschoven als programmaleider van de ‘maatregelen lockdown’. Let wel, het is hartje zomer en er is geen enkele sprake van een lockdown of zicht op een lockdown, sterker nog, de politiek riep heel hard ‘nooit meer een lockdown’! Daarnaast wordt de NCTV ook verantwoordelijk voor ‘coördinatie brede adviezen’. De algemene coördinatie ligt nog wel bij VWS, maar dat zal snel veranderen…

De regie van de coronacrisis wordt langzaam overgenomen door PSC-19. En zo kan het geschieden dat de NCTV aanvullende ‘concept’ maatregelen bedenkt, deze deelt met alle relevante ministeries en verzoekt om snelle feedback.

Wederom constateren enkele ambtenaren dat er grondrechten worden geschonden. Gedragsbeïnvloeding mag nóóit een reden zijn om de Grondwet te schenden. Nog altijd ontbreekt de onderbouwing. Het OMT heeft ook geen onderbouwing voor het gebruik van mondkapjes, maar de NCTV neemt het toch op in de lijst van maatregelen. Zelfs het beboeten wordt als ‘juridisch risicovol’ gekenmerkt.

Omdat de NCTV het nu voor het vertellen heeft, wil dat ook zeggen dat die het maatregelenpakket samenstelt en vervolgens rondstuurt.

NCTV drukt mondkapjesplicht erdoor

Op 10 augustus 2020 wordt de mondkapjesplicht erdoor gedrukt door de NCTV intern, ondanks een negatief advies van het OMT en het kabinet, en ondanks het feit dat de grondwet niet geschonden mag worden met gedragsbeïnvloeding als basis. Het is nu alleen nog een kwestie van het creëren van een onderbouwing door een pilot; een test om te beoordelen of door het dragen van mondkapjes gedragsbeïnvloeding optreedt. Ook wordt steeds duidelijker dat ‘het doel’ bereikt moet worden (het verplicht stellen van mondkapjes) en dat men de pilot alleen beschouwt als kleine hobbel om tot dat doel te komen.

Openbaar Ministerie wordt creatief als de wet in de weg zit

Ondertussen plaveit het OM de weg voor de pilot, het is immers bij wet verboden om beelden van CCTV-camera’s te gebruiken anders dan voor handhaving van de openbare orde, de verkeersveiligheid en de opsporing van criminaliteit. De beelden zijn voor de pilot nodig om te kunnen beoordelen of mensen met mondkapjes afstand bewaren, niet of ze een bankoverval gaan of willen plegen. De wetgeving die de burger zou moeten beschermen tegen haar eigen overheid wordt door het OM in een taalspelletje veranderd: CCTV-beelden kunnen tóch gebruikt worden voor het observeren van “Covid-19 related conflicts in public”. Wij verzinnen het niet…

Ook als psychisch experiment werken de mondkapjes niet

Op 14 augustus 2020 rapporteert het RIVM aan VWS op basis van de CCTV-beelden dat de mondkapjes géén effect hebben op het gedrag van mensen, het werkt simpelweg niet.

Dit impliceert dat er geen enkele onderbouwing is voor een verplichting, laat staan het schenden van grondrechten.

Ook al weet iedereen inmiddels dat mondkapjes niet werken, burgemeester Femke Halsema ziet op 14 september 2020 een nieuwe mogelijkheid: door mondkapjes verplicht te stellen wordt het bezoek aan de stad, winkels of musea ontmoedigd… er is vast een bevolkingsgroep die het dragen ervan niet prettig vindt of misschien wel onzinnig, komt dat even mooi uit, dan zorgen we als gemeente Amsterdam dat die groep niet meer komt!

Grapperhaus constateert zelfs op 11 oktober 2020 nog dat iedere juridische grondslag ontbreekt voor een mondkapjesplicht.

1 December 2020: invoering mondkapjesplicht

Op 1 december 2020 wordt uiteindelijk de mondkapjesplicht ingevoerd op straffe van € 95,-, ondanks dat ze geen bescherming bieden of de virusverspreiding remmen, ondanks dat ze ook als ‘psychisch experiment’ niet functioneren, ondanks dat de Grondwet geschonden wordt, ondanks dat beboeting ‘juridisch risicovol’ is en ondanks dat zowel het OMT als het kabinet tégen zijn. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De mondkapjeswaanzin in de samenleving

Vanaf dat moment waanden politie en boa’s zich gerechtvaardigd in winkelcentra de jacht te openen op mensen zonder mondkapje, stonden docenten in trappenhuizen klaar om leerlingen die geen mondkapje droegen te bedreigen met strafmaatregelen, werd men door spoorwegpersoneel de trein uitgezet, werden volwassen mensen winkels uitgezet door pubermeisjes van 16 of was er geen discussie mogelijk met schoolbesturen want ‘het moet nu eenmaal’. Bij de officiële aankondiging van de mondkapjesplicht werd door de overheid al gemeld dat het een ‘psychisch experiment’ is, met andere woorden, de overheid die een ‘psychisch experiment’ op de bevolking loslaat omdat er geen onderbouwing gevonden kon worden. De NCTV kan tevreden zijn, de massa laat zich met gemak om de tuin leiden en polariseren, en zolang de media niet kritisch is maar slechts het overheidsbeleid propageert hebben ze er een bondgenoot bij. Talrijk zijn de beelden van mensen die vlak voordat de camera’s aangingen nog snel hun mondkapje opzetten, talrijk zijn de geruchten van feestjes zonder mondkapje en tevens geen 1,5 meter afstand houden na ‘praatprogramma’s’ waarin diezelfde maatregelen werden gepropageerd.

Hoe gaat het met de ambtenaren op de ministeries en de reguliere media?

Ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn zullen met een behoorlijke steen in hun maag de nachten moeten zien door te komen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de immense schade die deze samenleving is aangebracht op grond van niet werkende maatregelen waarvan zij op dat moment al wisten dat ze niet werkten. Toch hebben ze meegewerkt aan de totstandkoming van de maatregelen. Maar ook de reguliere media, die stelselmatig zonder verder onderzoek, zonder aanvullende vragen dit hebben laten gebeuren, hebben een enorm pak boter op hun hoofd. De expliciete taak van de media is de macht te controleren, en dat hebben ze nadrukkelijk achterwege gelaten. Ook nu zouden ze massaal in de Wob-documenten moeten duiken, maar ze doen het niet. Tot die tijd zullen zij alles doen wat in hun macht ligt om hun eigen rol hierin proberen te ontkrachten. Eén miljard euro wordt er jaarlijks door de overheid overgemaakt naar ‘de publieken’ om ‘onafhankelijk’ nieuws te brengen, gelooft u het zelf nog?

Verder Lezen

49 Comments

 1. Joe Black

  27 juli 2022 in 17:04

  Corona is een probleem zolang ICs vol liggen en de regulier zorg in gevaar brengen. Maatregelen verdwijnen zodra dat gevaar is geweken.

  Maatregelen zijn nodig omdat er een te grote groep is die geen gebruik maakt van de enige maatregel die zeker werkt: vaccineren. Ik vind trouwens dat dat je goed recht is, maar accepteer dan de consequenties.

  Dat er mensen zijn die de maatregelen (zoals mondkapjes dragen) onder omstandigheden niet naleven, betekent nog niet dat de maatregel niet werkt. Ik houd me bijvoorbeeld meestal aan de maximum snelheid op de weg…

  Dat CCTV tot op een bepaald moment gebruikt mag worden voor A en daarna ook voor B kun je uitleggen als opportunisme, maar zolang het besloten wordt door de capabel geachte functionaris die dat mag besluiten, is er niks mis mee.

  • Joe White

   27 juli 2022 in 23:33

   > Corona is een probleem zolang ICs vol liggen en de regulier zorg in gevaar brengen.
   > Maatregelen zijn nodig omdat er een te grote groep is die geen gebruik maakt van de enige maatregel die zeker werkt: vaccineren.

   Reality check: de ICs hebben nooit vol gelegen met 50 minners en die groep vaccins opdringen die slechts een paar maanden tegen verspreiding beschermen is totaal zinloos. Gelukkig was de natuur de mens goed gezind middels mutatie naar Omicron en kon het falende leiderschap afdruipen met hun falende dwangmaatregelen.

   • Joe Black

    29 juli 2022 in 00:26

    Vaccineren helpt 1) om besmettingsgevaar te reduceren, 2) om bij besmetting ernstige klachten te verminderen en 3) om overdracht te reduceren. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Als je niet in wetenschap (of reguliere geneeskunde) vertrouwt, ook prima, maar bedenk dan dat de meerderheid van de Nederlanders onder de 50 zich heeft laten vaccineren omdat het overdracht reduceert. Uit solidariteit dus, ook met jou. En we hoeven daar niks voor terug. Jij bent niet verplicht om je te laten vaccineren. Maar is we schrijnend dat de meerderheid door de minderheid wordt uitgemaakt als onnozel omdat we in wetenschap ‘geloven’ (wat nergens opslaat; je gelooft in dingen die je niet kunt bewijzen, precies het omgekeerde van wetenschap). Dus, wees gewoon blij met je keuzevrijheid en dat je vermoedelijk zo lekker weinig mensen kent voor wie Corona het laatste zetje is geweest.

    En… de beste stuurlui staan aan wal. Wie wil er in NL nog minister worden? Achteraf kijk je een koe in de kont, maar wat moet je doen als je heel weinig informatie hebt en wel een besluit moet nemen…? Dat is waar we ministers voor nodig hebben.

    • Gerrit

     31 juli 2022 in 13:34

     Elkaar kunnen besmetten met ziekten is de leugen waarin we geboren zijn; dat is nooit gelukt in de experimenten die daarvoor gedaan zijn.

    • Hans K

     4 augustus 2022 in 12:33

     Ten eerste het is geen vaccin maar en gen therapie mRNA is gen therapie
     Ik heb in mij omgeving div sterfgevallen gehad na de booster jonge mensen
     Of op de IC met hersenbloedingen het is de grootste rommel .
     Geloof je me niet dat is helemaal aan jouw.

     En dit ik ben medicus weet waarover ik praat.

    • Atlan

     8 augustus 2022 in 00:33

     Vaccineren helpt ??? Eerst hielp het om de besmettingen te voorkomen, en je werd niet ziek? En nu helpt vaccineren om niet op de IC te komen met covid19?? Wat een degradatie van een ‘vaccin’, je komt alsnog op de IC met myocarditis, ook als je 5 jaar oud bent 🙁

   • Harry Blue

    30 juli 2022 in 11:31

    Jezus, de propaganda was op jou wel heel effectief he ?
    “Maatregelen zijn nodig omdat er een te grote groep is die geen gebruik maakt van de enige maatregel die zeker werkt: vaccineren”
    Het gaat er niet om een ambtenaar of ‘expert’ beslist of een maatregel ‘nodig’ is
    De staat zou simpelweg niet de bevoegdheid mogen hebben om veel van de maatregelen in te voeren die er zijn geweest, en nog steeds boven ons hoofd hangen.
    De overheid ziet burgers als horigen, eigendom van de staat, waarmee je mag doen wat je wil, grondrechten zijn blijkbaar slechts richtlijnen….

    • Joe Black

     31 juli 2022 in 06:29

     Dan zouden we nog steeds in een rolstoel zitten met polio man… Jij bent (vermoedelijk) geen medicus, dus denk nou niet dat je ook maar enigszins kunt overzien wat de gevolgen zijn van het nemen van beslissingen besluiten op basis van jouw beperkte kennis. Wees blij dat er geen vaccinatieplicht is en besef nou dat het overgrote deel van Nederland dan blij is dat er centraal wordt besloten dat je dan lekker bij mij en mijn bejaarde ouders uit de buurt blijft zolang je niet kunt laten zien dat je niet ziek bent. En als je kinderen niet zijn ingeënt tegen mazelen of polio of pokken, komen ze wat mij betreft het kinderdagverblijf niet in. Meeste stemmen gelden en zeker wanneer die stemmen zich baseren op mensen wiens werk het is om dingen tot de bodem uit te zoeken en niet op basis van wat jij op internet hebt gelezen.

     Zoek eens op “Dunning Kruger Effect” en kijk of je jezelf herkent…

  • D. Buhrmann

   28 juli 2022 in 07:13

   Enig bewijs voor je stelling dat vaccineren zeker werkt tegen de pandemie? Het aantal besmettingen is sinds het begin van de vaccinaties nog nooit zo hoog geweest.
   De staat Florida schrijft aan de Federale regering te stoppen met verplichte vaccinatie onder gezondheidheidsmedewerkers, omdat het overdracht niet voorkomt en niet beschermt tegen symptomatische ziekte.
   https://www.trialsitenews.com/a/florida-to-feds-stop-arbitrary-vaccine-mandate-now-it-does-nothing-to-prevent-transmission-or-symptomatic-disease-6b131fd0

   Het wordt ook steeds meer duidelijk dat vaccineren met dit type vaccin en de maatregelen een negatieve invloed hebben op de pandemie, wegens het ontstaan van zeer infectieuze varianten, die de bescherming vh vaccin omzeilen. (Dr. Geert vanden Bossche)

   Werkzame bestaande medicijnen zijn verboden. Artsen worden vervolgd. Media censureren wetenschappers, die het narratief vd overheid niet volgen.
   Zorgcapaciteit is niet uitgebreid.

   Ik kan niets bedenken wat de overheid wel goed gedaan heeft om deze pandemie te bestrijden.

   • Joe Black

    29 juli 2022 in 00:15

    Het aantal besmettingen is hoog, maar het aantal ernstig zieken is laag. Dus er zijn geen maatregelen nodig, want IC capaciteit staat niet onder druk. Dat het aantal besmettingen hoog is heeft niks te maken met het vaccin. Ik ben vorig jaar zomer voor het laatst gevaccineerd, wilde vóór m’n vakantie een booster halen, maar ik kreeg ‘m niet eens, want ik ben geen risicogroep. Hoe verhoudt zich dat nou ten opzichte van de impliciete vaccinatieplicht waar zo hard over geklaagd wordt?

    Bovendien is bewezen dat vaccineren helpt om overdracht te reduceren. Je mag dat natuurlijk ontkennen omdat je wetenschap niet vertrouwd, maar vraag dan mij ook niet om bewijs, wang daarvoor kijk ik naar wetenschap. Vanden Bossche is gehoord door de Tweede Kamer en er zijn vragen beantwoord door het ministerie. Dan kun je toch moeilijk volhouden dat hij wordt gescensureerd? Ik vind dat het bewijs van “politiek serieus genomen worden” is, dat je je verhaal mag vertellen in de Tweede Kamer. Denk dat hij dat heel goed heeft gedaan. Maar dat betekent nog niet dat de meerderheid het met hem eens is, toch?

    • Antonie

     30 juli 2022 in 19:48

     19 juli 2022 en jij gelooft deze fabeltjes nog steeds?

     • Joe Black

      31 juli 2022 in 05:42

      Graag een inhoudelijke reactie, ik kan heel weinig hiermee. Welk fabeltje en waarom is het een fabeltje?

  • Amptenaar

   28 juli 2022 in 07:25

   Oke, dus er is dus nog steeds geloof in de msm. Mooi. Maar een uitspraak neerzetten zolang de ic’s vol liggen is een pertinente leugen. het aantal wat er ligt wordt als totaal gebracht mbt corona. Maar als je verder inzoomt, blijkt dus dat het totaal echt een totaal aantal patienten is wat op de ic’s ligt met van alles en nog wat aan klachten en blijken er maar 30 met corona te zijn.
   Daarnaast vaccineren, sja als jij nu nog mee wil doen aan een experiment, prima. zou zeggen doen, maar neem dan ook de gevolgen voor je rekening en val daar ziekenhuizen niet mee lastig, want dat veroorzaakt de stijging in ambulanceritjes.
   Conclusie is wel dat hier weer wordt neergezet, hoe slecht de overheid is.
   De overheid staat in dienst van de burger, dat blijkt hier niet uit.

   • Joe Black

    29 juli 2022 in 00:38

    Eerst lagen ze niet vol, toen kwam Corona, toen lagen ze wel vol. Ik ben niet zo goed geïnformeerd als jij blijkbaar, maar ik kies ervoor de mensen te vertrouwen die op de ICs werken en die zeggen dat de patiënten die er liggen er eerst niet lagen totdat ze Corona kregen (of er Corona bij kregen, dat zal de nuance wel zijn).

    Ik weet niet precies wat je bedoelt met “het experiment”, maar ik vermoed dat jij bedoelt dat als je je laat vaccineren dat je dan met een ambulance naar het ziekenhuis moet? Als dat je angst is, is er toch niks aan de hand: jij hoeft je niet te laten vaccineren, je mag gewoon kiezen.

    Ik krijg regelmatig Jehova’s Getuigen aan de deur die zeggen dat als Jezus terug op aarde komt, ik niet het eeuwige leven zal hebben. Maar daar berust ik in. Ik vind het alleen ongelofelijk irritant dat ze me dat elke keer menen te moeten komen vertellen. Jij ook toch? Waarom wil je mijn gevaccineerde zieltje dan zo hartstochtelijk redden? Wij laten jouw ongevaccineerde zieltje gewoon een IC binnen rijden en behandelen als het nodig is en doen daar toch ook niet moeilijk over? Vaccineren is een keuze, voor jou en voor mij. Wees blij, goed geregeld in dit land.

  • Susan Parrish

   28 juli 2022 in 19:15

   Sorry Joe, maar de NCTV had dus ook kunnen voorschrijven dat we allemaal een zwemvest aan hadden moeten doen op straffe van €95 en dan had jij dat nog rechtvaardig gevonden. Het artikel geeft duidelijk aan dat de overheid wist dat mondkappen NIET werkten vóórdat bepaald werd dat er boetes uitgedeeld zouden worden. En wat die vaccinaties betreft … succes ermee! Zelfs de Pfizer documenten geven aan dat uit hun onderzoeken bleek dat ze niet effectief waren (of helemaal niet getest waren zoals op kinderen en zwangere vrouwen). Officiële data van het Engeñlkse NHS ondeschrijven die (magere) uitkomsten.

   • Joe Black

    29 juli 2022 in 02:05

    Ja, goed punt over dat zwemvest… ik ben inderdaad wat volgzaam. Maar ik zei ook dat de politiek denk ik obv angst heeft gereageerd en dan is “hetzelfde doen als je buurlanden” al snel beter dan niks doen.

    Het vaccin was niet “niet effectief”, maar als ik me goed herinner “minder effectief” en “minder lang effectief” dan aanvankelijk gedacht.

  • Hans

   30 juli 2022 in 17:56

   Ongelofelijk dat je nog steeds niet weet dat de prik na 3 mnd nog maar ca 35% ‘ bescherming,’ biedt en na 8 mnd zelfs een 15% negatief effect geeft tov ongevaxte mensen . De prik verspreiding niet voor komt en anderen die wel zelf kunnen nadenken ,de maat neemt . Dat mensen na ruim 2jaar zo slecht geïnformeerd zijn is tekenend voor de psychose waar deze mensen in verkeren .

   • Joe Black

    31 juli 2022 in 05:46

    Nou, dat hij na verloop van tijd minder effectief wordt tegen besmetting, is bekend. Maar negatief? En, uiteindelijk krijgen we allemaal één of meerdere keren Corona en dat biedt ook bescherming, dus dan is niet erg dat het vaccin minder effectief is, maar het heeft wel geholpen om ervoor te zorgen dat minder last hebt van je besmetting, toch?

  • :Lars.

   6 augustus 2022 in 08:34

   Joe black is duidelijk een oranjesoldaat. Iedereen die een klein beetje onderzoek doet weet dat de hele corona pandemie een grote leugen is en besmetting niet bestaat. Vertel mij wat een virus is, laat mij het bewijs zien van een besmettelijk virus, vertel mij wat er precies in het vaccin zit etc etc. Iedereen die ik dat vraag die een prik heeft laten zetten heeft daar geen antwoord op en luistert naar de Fabeltjeskrant en is zwaar onder hypnose.

 2. Joe Black

  27 juli 2022 in 17:07

  Ik kan nergens vinden dat het de expliciete taak van de media is de macht te controleren. De taak van de media is het onafhankelijk informeren van de samenleving. De media duiken ergens bovenop als ze denken dat er wat mis gaat. Dat ze dat niet doen bij elk onderwerp dat een zichzelf ongehoord voelende groep burgers belangrijk vindt, betekent niet dat ze hun werk niet doen. Het betekent dat de main stream Nederlander het niet belangrijk vindt. En als de ongehoorde burger het wél belangrijk vindt, moet Indepen.nl dat onderzoek maar doen, toch? Werkt prima volgens mij. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat alles wat de financiële sector betekent voor dit land aandacht krijgt, maar de gemiddelde burger kotst op banken. Daarom lees ik het FD, maar maak ik niet de fout te schreeuwen dat de Telegraaf en de NOS hun werk niet goed doen met mijn belastinggeld.

  Dat wij, de burger, blijkbaar een miljard aan belastinggeld besteden aan waarborging van onafhankelijk nieuws is juist de enige manier. Ik zou serieus niet weten uit welk ander potje dat geld zou moeten komen zonder de onafhankelijkheid in het geding te laten komen (bedrijfsleven, banken, vakbonden, NGO’s, Brussel?).

  Nieuws is pas niet om afhankelijk als je bijvoorbeeld kunt laten zien dat die 1 miljard niet meer wordt uitbetaald wanneer de NOS en de Telegraaf kritisch gaan doen. Maar daar is toch helemaal geen sprake van? Misschien moeten jullie eens kijken naar andere landen en daarna vergelijken hoe persvrijheid in ons land werkt.

  • Jan Brands

   27 juli 2022 in 19:22

   Ik ga er van uit dat dit een “Trollen “ antwoord is!

   • Joe Black

    27 juli 2022 in 23:08

    Dat mag Jan. Het is een vrij land.

   • Friso

    28 juli 2022 in 17:26

    @Jan, dat kan toch niet anders, een normaal mens kan toch niet na alles zo opgesomd te zien worden, en na het meer dan duidelijke falen van dé oplossing: de prik, met zo’n reaktie komen.

    • Joe Black

     29 juli 2022 in 00:59

     De prik heeft ervoor gezorgd dat we minder snel ziek worden, minder ernstig ziek worden en dat we minder mensen ziek maken en dat de ICs dus niet meer vol liggen. Ik vind dat dat wetenschappelijk is aangetoond en ik respecteer dat er mensen zijn die dat niet vertrouwen. Maar het is net als bij religie: ik respecteer dat je ergens in gelooft, maar daarom begrijp ik het nog niet.

     En wat niet net als bij religie is: religieuze mensen vragen mij niet telkens te bewijzen dat God NIET bestaat. De wantrouwige Nederlanders vragen de wetenschap vertrouwende Nederlanders WEL steeds om te bewijzen dat ze gelijk hebben en dan vinden ze het vreemd dat wij elkaar meewarig aankijken en zeggen: “ja, maar, wat wij vinden is wetenschappelijk aangetoond… als je dat niet vertrouwt, prima, maar vraag mij dan niet om dat te bewijzen.”

     • Amptenaar

      29 juli 2022 in 20:21

      Joe Black: Wat is voor jouw de onderbouwing van dat we minder snel ziek worden, minder ernstig ziek worden en dat we minder mensen ziek maken en dat ic’s niet meer vol liggen?
      Ik hoef geen bewijs, maar het gaat mij om hoe er gedacht wordt.
      De wetenschap die dit aantoond is niet onafhankelijk. Dat deel van de wetenschap is gevraagd. En zodra wetenschappers een vraag gesteld wordt, zit er sturing op de uitkomst.
      De manier van werken is bij de gewenste uitkomst/richting moet een probleem bedacht worden om mensen die kant op te krijgen.
      Ik stel deze vraag uit interesse, want ik ben heel benieuwd naar hoe er gedacht wordt?
      Daarnaast vraag ik me ook af of de politiek dezelfde informatie heeft dan wat wij hebben of over kunnen beschikken. Ik vind het soms verbazingwekkend hoe er gedacht en gehandeld wordt door de politici.

    • Hans

     30 juli 2022 in 18:06

     Helemaal mee eens Friso

     • Joe Black

      31 juli 2022 in 06:05

      Ambtenaar:

      Dat de ICs niet vol liggen, kun je meten, daar hoef je niet over te twisten.

      Dat we elkaar minder ziek maken als er minder mensen ziek zijn en minder ernstig ziek zijn is logisch, want dan hoest je elkaar minder in het gezicht. Bovendien is er onderzoek geweest naar het aantal vervolgbesmettingen in gevaccineerde en ongevaccineerde gezinnen waarbij één gezinslid besmet raakte: 70% minder vervolgbesmettingen in gevaccineerde gezinnen.

      Dat we minder snel ziek worden is aangetoond bij de toelating van elk van de vaccins door de EMA.

      Dat je wetenschappers een kant op stuurt als je ze wat vraagt is denk ik maar een heel klein beetje waar. Het principe van wetenschap is dat je je onderzoekaanpak openbaar maakt en dat dus elke andere wetenschapper kan toetsen of je dat degelijk aanpakt, zodat je met die aanpak kunt vertrouwen op de uitkomst. En zelfs, als je het onderzoek nóg een keer zou doen, je dezelfde uitkomst krijgt.

      Wetenschap is juist niet: ik vraag iets aan een wetenschapper en die geeft zijn mening, dan heb je gewoon een mening. Kijk maar naar Van Dissel die de effectiviteit van mondkapjes ontkende, maar niet gebaseerd op onderzoek, maar op basis van zijn kennis en onderbuikgevoel. Nu is het onderzocht en blijkt dat het dragen van mondkapjes wél effectief is in slecht geventileerde ruimtes.

      De politiek heeft natuurlijk veel meer informatie dan jij, want de ministeries zitten vol met ambtenaren wiens werk het is om geïnformeerd te zijn. Vergelijk het met een bank, die ongelofelijk veel meer informatie heeft over de kredietwaardigheid van een boer waarvan jij het misschien vreemd vindt dat hij geen financiering krijgt van zijn bank om te verduurzamen.

   • John vE

    28 juli 2022 in 18:09

    Dat is een aanname, aannames zijn soms knap gevaarlijk. Ik persoonlijk vind het juist géén trollenantwoord, meer relativerend en rationaliserend.

    Begrijp me goed, ik ben blij met wob-verzoeken en openbaring zoals deze van indepen.eu hoor, ook dit soort openbaringen zijn behoorlijk informatief en relativerend.
    Maar er zitten toch echt goudklompjes in de reacties van Joe Black.

    • Joe Black

     29 juli 2022 in 02:06

     Bedankt John

     • Antonie

      30 juli 2022 in 19:57

      Goudklommpjes? Nee wat hij nu nog beweert is gewoon niet waar en totale onzin. Verder kijken dan wat hier in Nederland verkocht worden en dan is dit is duidelijk dat deze vaccinaties niet werken. Sterker nog, dat ze levens redden kan gediscussieerd worden.

  • Joe White

   27 juli 2022 in 23:22

   “De pers vervult verschillende maatschappelijke functies [waaronder]: Controlerende functie. Door haar directe relatie met de informatiebronnen vertolkt de pers de functie van een “waakhond” (toezichthouder) die het reilen en zeilen van de overheid en het bedrijfsleven in de gaten houdt. In deze rol eist ze openbaarheid van gegevens op, of weet via informanten en klokkenluiders geheime informatie tot zich te krijgen. Dit staat op gespannen voet met staatsgeheimen. In Nederland heeft de Wet openbaarheid van bestuur journalisten meer toegang gegeven tot overheidsstukken.”

   • Joe Black

    29 juli 2022 in 01:05

    Op mijn wetenschappelijke opleiding leerde ik al snel dat quoten alleen zin heeft als je de bron erbij vermeldt… Wat overigens niet betekent dat ik het persé oneens ben met de quote. Toch denk ik dat het hoger doel “het informeren van het publiek” is, want anders zou de pers iets kunnen controleren, maar hoeven ze de bevinding vervolgens niet te publiceren om dan nog steeds volgens jou aan haar taak te voldoen, terwijl ik denk dat ze dan in gebreke blijven.

   • Joe Black

    31 juli 2022 in 06:20

    Antonie, wat is dan niet waar en totale onzin?

    Ik zeg dat het de taak van de media is om onafhankelijk te informeren.

    Ik zeg dat de main stream media aan de kaak stellen wat zij belangrijk vinden, maar dat er ruimte is voor bijvoorbeeld Indepen.nl om aan ook andere onderwerpen te belichten.

    En ik zeg dat het gebruik van belastinggeld het enige juiste potje is om onafhankelijkheid van media te garanderen, want elke andere geldschieter zou de onafhankelijkheid ondermijnen.

    Dus wat is niet waar en totale onzin?

    Sterker nog, Indepen.nl is eigendom van Docsfair die er baat bij hebben om onderwerpen te belichten die zoveel mogelijk bekeken en gelezen worden en daarom een hoog roddelblad gehalte hebben (“is Hugo de Jonge nog wel toerekeningsvatbaar?” is niet heel veel anders dan (“Is Sylvie Meis weer zwanger?”).

    Indepen.nl geeft zelf aan geen subsidie te krijgen van de overheid, waarmee ze eigenlijk zeggen niet hoeven te voldoen aan de regels inzake onafhankelijkheid die een voorwaarde zijn voor die onafhankelijkheid.

    En tenslotte, Indepen.nl draait op donaties, die gegeven worden door mensen met dezelfde zienswijze als Indepen.nl waardoor de je je kunt afvragen hoe onafhankelijk Indepen.nl is van wat haar geldschieters willen lezen, toch?

 3. H. Neijenhuis

  28 juli 2022 in 07:41

  Als de mens nu NOG niet in de gaten heeft dat hij/zij STELSELMATIG tegen elkaar uitgespeeld wordt, dan IS de mens gedoemd om te verdwijnen.
  20% van de mensheid ‘ziet’ dat, 80% kan dat (om wat voor reden dan ook) niet ‘zien’.

  Een mens heeft altijd keuzeVRIJHEID. Maakt niet uit, wat of waarvoor hij/zij KIEST.
  EIGEN keuzes maken is en blijft het leven van ELKE mens bepalen.

  Als je als mens die EIGEN keuzes niet meer mag/kan maken, WAT is een mensenleven dan nog WAARD ?

  Elk mensenleven VERANDERD : ALTIJD.
  Soms door Eigen keuzes, soms door die van Anderen.

  Leef je leven op je Eigen manier.
  En doe met elke Info wat Je er ZELF mee wil/kan doen…..

  • Joe Black

   29 juli 2022 in 01:15

   De eerst zin is waar, want “verdeel en heers” is een beproefde methode, die overigens vooral door de meer populistische partijen wordt toegepast.

   De tweede zin is een kwestie van perspectief, net zo goed als de spookrijder die verbaast is dat er maar één spookrijder op de radio wordt gemeld, terwijl hij er tientallen ziet.

   De rest van wat je schrijft is allemaal waar en beschouw ik als het grootste goed in ons land: de keuzevrijheid om je leven in te richten zoals jij dat wilt. Dus wat is je punt? Hang de vlag lekker uit morgen, rood boven.

 4. Joe Black

  29 juli 2022 in 01:19

  Beginnen jullie al te merken dat ik hiervan geniet…?

  Doet me denken aan een mooie spreuk: nooit modder gooien met een varken, want je wordt allebei smerig, maar het varken heeft er plezier in.

  Ik denk dat Indepen.nl blij zal zijn met deze levendige discussie, want wat ik van het principe “follow the money” heb geleerd is dat voor websites geldt dat actieve deelname het meeste geld oplevert. Je kunt je dus afvragen of de onafhankelijkheid van Indepen.nl niet in het geding is als ze direct belang hebben bij het teweeg brengen van tweespalt… Maar, blijf lekker komen met die artikelen op welke het leuk schieten is.

 5. JOE WHITE

  29 juli 2022 in 07:36

  “Beginnen jullie al te merken dat ik hiervan geniet…?”

  De stank van zelfgenoegzaamheid en zelfingenomenheid wordt ondraaglijk hier. Met halve waarheden, veronderstellingen, loze kreten en valse vergelijkingen.

  Indepen laat door Wob-bewijzen zien op welke manipulatieve wijze de bevolking voor de gek is gehouden terwijl daar geen enkele basis voor is. Van Joe moeten we enerzijds niet ‘geloven’ in de wetenschap maar vertrouwen op de bewijzen, en anderzijds praat hij goed dat de overheid zonder bewijzen verwijst naar de wetenschap die geen bewijzen heeft.

  • Joe Black

   29 juli 2022 in 12:45

   Ho ho, ik zeg nergens dat er bewijs is dat mondkapjes werken. En ik gangetjes in op alles wat hier verkondigd wordt, terwijl jij alleen zegt “halve waarheid, veronderstellingen, loze kreten”. Lekker opbouwend… Discussieer nou eens.

   • JOE WHITE

    29 juli 2022 in 20:50

    De consequentie van niet-vaccineren zou in theorie kunnen zijn dat je ziek wordt, alle andere ‘consequenties’ zijn het gevolg van idioten die menen ongevaccineerden te moeten uitsluiten van deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven.

    “De prik heeft ervoor gezorgd dat we minder snel ziek worden, minder ernstig ziek worden en dat we minder mensen ziek maken en dat de ICs dus niet meer vol liggen.” is compleet uit de lucht gegrepen onzin. ALLE mensen die in de trial zaten, ook de placebo’s, zijn uiteindelijk gevaccineerd. Daarmee is ieder vergelijk met ongevaccineerden wetenschappelijk onmogelijk, simpelweg omdat ze niet meer bestaan en doelbewust geneutraliseerd zijn in de trial. In de latere praktijk is alleen maar gegoocheld met getallen, want ondanks een verzoek van de Kamer in december 2021 zijn de ruwe data met ziekenhuiscijfers met een uitsplitsing tussen gevaccineerd en ongevaccineerd nog altijd niet vrijgegeven. De IC’s liggen niet meer vol door de Omikron-variant, niet door het vaccin. Dat is aantoonbaar.

    • Wim

     30 juli 2022 in 08:49

     D.m.v 2400 gedragswetenschappers in dienst van de overheid is de bevolking wijs gemaakt dat het etisch onjuist was om het vaccin niet te nemen. Eerst angst kweken, dan sociaal isolement door lockdown om vervolgens je prikje op social te laten zien voor een applaus omdat jij de verlosser zou zijn. Er is volledig voorbij gegaan aan gezonde mensen die altijd al het juiste doen. Maslov zou trots zijn om zijn piramide zo uitgevoerd te zien worden. En de brave burger denkt nog steeds uit vrije wil te handelen en af te moeten geven op de autonome mens. Dat is de wetenschap achter deze waanzin.

     • Joe Black

      30 juli 2022 in 14:45

      Waarom wil je zo graag gelijk hebben? Wat kan nou het schelen dat zoveel mensen een prikje hebben en dat zij denken dat ze daarmee de wereld hebben gered voor jou, terwijl jij de waarheid kent? Laat het gaan, jij bent autonoom en tot niks verplicht. Waarom zou jij wel mogen doen wat jij wilt, maar moeten al die mensen met een prikje naar jou luisteren?

 6. Wim

  30 juli 2022 in 18:29

  Zelfprojectie Joe?

  • Joe Black

   31 juli 2022 in 06:35

   Wat is daarmee Wim? Ik ben de enige die hier reageert die heeft aangeven wat mijn doel is, waarom ik Joe
   Black als naam gebruik, dat ik alleen op inhoudelijke argumenten wil reageren en zelfs dat ik mezelf eigenlijk te volgzaam vindt in het dragen van mondkapjes. Dat lijkt me voldoende reflectie op mijzelf.

   • Wim

    16 augustus 2022 in 17:26

    Zelfprojectie Joe, niet zelfreflectie

 7. Joe Black

  31 juli 2022 in 07:40

  Het begint op een stierengevecht te lijken. De stier neemt het gevecht heel serieus en vraagt zich niet af waarom er een kerel in een koddige outfit de aandacht staat te trekken met een rode lap. De stier denkt dat hij kan winnen, maar er blijken ook nog clowns rond hem heen te rennen die aan de zijde van de stierenvechter meedoen en die het gevecht ook niet echt serieus nemen, met als belangrijkste argument dat iedereen behalve de stier op voorhand weet wie de strijd gaat verliezen omdat de stier in elk opzicht in de minderheid is. Maar dat betekent niet dat het gevecht op zich geen doel dient.

  • EDSKELET

   31 juli 2022 in 10:26

   @JOE BLACK,VAN WELKE PROPAGANDA MOLEN HEB JIJ EEN KLAP GEKREGEN? SWEET DREAMS, VAXINAZI JUNK!

   • Joe Black

    1 augustus 2022 in 11:35

    Jullie proberen ons, de vaxinazies, uit onze bubbel te trekken met argumenten en ik probeer nu hetzelfde bij jullie. En vanuit mijn perspectief is mijn bubbel heel groot en gebaseerd op toetsbare informatie en jullie bubbel heel klein en gebaseerd op argumenten die heel makkelijk en objectief te weerleggen zijn (gebrekkige effectiviteit en enge bijwerkingen).

    Jullie maken je terecht heel veel zorgen, want als klopt wat jullie denken gaat de wereld maar de klote. Wij maken ons terecht geen zorgen, want de wereld die jullie zien bestaat helemaal niet en is gebaseerd op geloof in een groep mensen die baat hebben bij verstoring (Baudet) en de onwrikbare overtuiging dat de huidige wereldorde niet is wat het lijkt (want de macht ligt bij bovennatuurlijk slimme mensen als Gates en corrupte organisaties als WEF en WHO). Maar, daarmee zitten jullie in dezelfde categorie als Jehova’s, Scientology en TV dominees: minderheden die niet tevreden zijn dat ze kunnen vinden wat ze vinden, maar ook anderen daarvan willen overtuigen.

    En over die groepen maak ik me ook allemaal geen zorgen over, omdat ik regelmatig met verwondering op zondag naar TV dominees kijk, altijd het gesprek met Jehova’s aan ga en het boek van Scientology heb gelezen. En ik zie dat ze geen gelijk hebben en velen met mij. Maar, ik scheld ze nooit uit…

 8. Gerrit

  31 juli 2022 in 13:55

  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding pleegt dus coronaterreur…… De hele poppenkast zal weg moeten wil er iets verbeteren.

 9. Joe Black

  31 juli 2022 in 23:16

  Hé, dat verwacht je niet: er zijn een hoop gaten te schieten in de apenkooi die alt-right verkondigt over vaccins…

  https://nos.nl/l/2438943

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Politiek

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week
Foto: ANP

Worden we allemaal een beetje armer? Van het ministerie van Financiën kun je dat moeilijk zeggen: minister Kaag nam gemiddeld, elke dag sinds ze deze uitspraak deed, vier nieuwe ambtenaren aan. Daar bovenop komen nog extern ingehuurde krachten: alleen al voor de afhandeling van de toeslagenaffaire kost dat in 2023 rond de 280 miljoen euro.

Dit gaat dus alleen om consultants en andere extern ingehuurde partijen, niet om de eigen ambtenaren van de dienst die ermee bezig zijn. De cijfers heeft Kaag op een rij gezet na vragen uit de Tweede Kamer over de nieuwe Miljoenennota.

Het ministerie van Financiën gebruikt in al haar geledingen externe arbeidskrachten, twee derde ongeveer houdt zich niet met de stroperig verlopende afhandeling van het toeslagenschandaal bezig. In totaal kost externe inhuur op dit ene ministerie dit jaar bijna 800 miljoen euro.

Dit betekent dat Kaag voor consultants en andere externen per dag ongeveer 2,18 miljoen euro kwijt is (en dit dan ook op zon- en feestdagen). Deze tijdelijk gecontracteerde medewerkers moeten worden opgeteld bij een ook al stevig uitgedijd personeelsbestand van ambtenaren in loondienst van Financiën.

Sigrid Kaag gaf vorig jaar februari al bij het lossen van het eerste schot in Oekraïne de oorlog in dit land de schuld van de enorme prijsstijgingen, terwijl inflatie juist ontstaat wanneer er te veel geld is bijgedrukt, zoals de Europese Centrale Bank in het vorige decennium deed.

Haar woorden toen waren omineus: “we zullen allemaal een beetje armer worden”. Maar dat geldt niet voor haar hofhouding. Die groeide met maar liefst 2600 voltijdbanen, sinds ze deze uitspraak deed.

Wie zijn die mensen?

Voor het ministerie van Financiën werkten eind augustus 35.797 fte, genoeg om een groot voetbalstadion mee te vullen. De meeste nieuwkomers zijn gaan werken voor de Belastingdienst, die enkele jaren geleden zichzelf kapot reorganiseerde door een veel te aantrekkelijke vertrekregeling aan te bieden.

Kaag specificeert de verdeling van het externe personeel zo: “Over de gehele linie houden de uitgaven voor externe inhuur met name verband met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, de behoefte aan tijdelijk personeel en specifieke kennis die noodzakelijk is. Bij de Belastingdienst vindt de externe inhuur vooral plaats bij de dienstonderdelen Informatievoorziening (het ICT-bedrijf van de Belastingdienst) en Klantinteractie & Services (de BelastingTelefoon; het betreft hier uitzendkrachten). Bij Dienst Toeslagen vindt externe inhuur voornamelijk plaats bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen ten behoeve van de hersteloperatie.”

Wat doen die mensen?

De peperdure inhuur is vaak nodig, om de kernprocessen van de diensten van het ministerie in de lucht te houden. Met name de automatisering van de Belastingdienst is een acuut probleem, dat evenwel niet makkelijk op te lossen is.

Andere ambtenaren adviseren minister Kaag, bijvoorbeeld over wat te doen met de plannen die de Tweede Kamer heeft ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het ministerie heeft zich vol ijver op de plannen gestort, en dan in het bijzonder op de financiering daarvan, zoals die was aangedragen door het parlement. Tijdens het debat werd voor miljarden versleuteld aan de plannen van Prinsjesdag, vooral om te zorgen dat de burger er volgend jaar niet te veel op achteruit gaat door allerlei belastingverhogingen.

Het advies van Kaag en haar ambtenaren is vrijdag uitgekomen, en het is kraakhelder: bijna alle plannen krijgen een dikke onvoldoende. En als het technisch en financieel wél haalbaar is om een idee uit te voeren, zoals de (niet goedkope en niet onomstreden) verhoging van het minimumloon, dan is er te weinig tijd om dit wettelijk te regelen.

Een half jaar uitstellen kan, maar daar zou de Tweede Kamer wel een nieuwe toeslagencrisis mee kunnen veroorzaken, schrijft Kaag: “Hierbij geldt het aandachtspunt dat een verhoging per 1 juli 2024 leidt tot inkomensstijgingen halverwege het jaar, wat gevolgen kan hebben voor de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Daarmee kan invoering per 1 juli mogelijk tot terugvorderingen van toeslagen en naheffingen bij de inkomstenbelasting leiden.”

Met de kennis van nu over het toeslagenschandaal, die uitbreidt als een olievlek met elk verhoor in de parlementaire enquête Fraudebeleid, komt zo’n waarschuwing steeds meer over als een verkapt dreigement. Het is als de maffioos die de winkelier waarschuwt welk onheil hem zou kunnen overkomen als hij geen beschermingsgeld wil betalen.

Maar de realiteit van de Rijksoverheid van Nederland in 2023 is een stuk minder spannend: het teveel ingrijpen in de belastingen en premies ineens kan gewoon letterlijk niet worden uitgevoerd, omdat er niet genoeg mankracht is om op tijd alle bakens te verzetten. Want overal grijpt het ene tarief in op de hoogte van de andere premie, en die werkt weer door elders, enzovoorts.

Strooien met geld

Het beste is een totale hervorming van het stelsel van belastingen, daar is de politiek dan ook al een kleine tien jaar mee bezig. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis schreef in zijn eentje zelfs een uitgebreid voorstel. Maar sinds zijn partij in de regering zit, is het ministerie van Financiën niet langer de plek waar op de centjes wordt gelet, maar de plek waar het geld er het hardst uit spuit en op gaat aan zaken die op voorhand niet nodig zouden zijn.

Wopke Hoekstra strooide al voor de coronapandemie met geld, denk aan de aandeleninkoop van KLM, een financiële zeperd van jewelste. In de vorige kabinetsformatie kwamen daar een stikstof- én een klimaatfonds van beide meer dan 20 miljard euro bij. Geld dat bedoeld is om grondbezitters uit te kopen, en geld voor de fossiele reuzen uit de Nederlandse industrie, om hun CO2 onder de grond op te kunnen slaan om aan de internationale rekenregeltjes te kunnen voldoen.

Op politiek niveau getuigt dit alles vooral van intellectuele armoede (of luiheid) die in de weg staat dat problemen écht worden opgelost. Maar in de portemonnee van de Nederlandse belastingbetaler komt die armoede tot uitdrukking in echte euro’s.

Verder Lezen

Politiek

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen

Avatar foto

Gepubliceerd

op

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen
De leden van de Europese Raad waaronder premier Mark Rutte Foto: ANP

De Rijksbegroting en bijbehorend Belastingplan worden ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer. Wat bijna niemand weet, is dat de Europese Raad ieder jaar een aantal instructies afgeeft voor die Nederlandse Rijksbegroting, gebaseerd op een jaarlijkse analyse door de Europese Commissie. Die analyse maken de ambtenaren van de Europese Commissie voor iedere EU-lidstaat afzonderlijk. Dit artikel legt uit hoe dat in zijn werk gaat en wat de EU dit jaar voor de Nederlandse begroting heeft bedacht en bepaald. Daaruit blijkt wederom dat Nederland voor een aanzienlijk deel direct vanuit Brussel wordt bestuurd en we steeds minder te zeggen hebben over ons eigen land.

 De centrale EU-sturing volgens het ‘Europees Semester’

Ik heb het in een vorig artikel al aangestipt; het bestaan van een zogeheten Europees Semester dat ieder jaar opnieuw ingericht wordt vanuit Brussel. Daarmee worden de lidstaten op tal van sociaal maatschappelijke en financiële onderwerpen centraal aangestuurd door die Brusselse bureaucratie.

Tot en met 2010 werden nationaal economisch en sociaal beleid, waaronder het opstellen van jaarlijkse Rijksbegrotingen, individueel en onder eigen verantwoordelijkheid van een EU-lidstaat uitgewerkt. In het kader van de doelstellingen van de EU op het gebied van een meer gelijke verdeling van welvaart over de lidstaten, heeft de Europese Raad in 2010, het Europees Semester in het leven geroepen.

Volgens deze EU-website over het Europees Semester, maakte de economische crisis van 2008 duidelijk dat er behoefte was aan een krachtigere economische coördinatie van financieel en sociaal beleid tussen de EU-lidstaten. Het aangrijpen van een crisis om meer macht te centraliseren in Brussel, zagen we onlangs weer gebeuren tijdens de coronapandemie. De crisis van 2008 is echter de halve waarheid achter het Europees Semester. Die andere helft bespreek ik in hoofdstuk 4 van mijn boek over de EU dat volgend jaar uitkomt.

Het Europees Semester heeft een aantal doelen die erop gericht zijn om de financiële en maatschappelijke verschillen tussen de EU-lidstaten te verkleinen en de economische groei en welvaart van alle lidstaten meer gelijk te trekken. Het gevolg moet zijn dat armere lidstaten welvarender worden, geholpen door de rijkere lidstaten. De Verenigde Staten van Europa komen daarmee steeds dichterbij.

Wettelijk kader voor het Europees Semester

De artikelen 121 en 148 van het Verdrag van Rome betreffende de werking van de Europese Unie (1957) en het ‘sixpack’ aan nieuwe wetgeving uit 2011 vormen samen de wettelijke basis voor het jaarlijkse semester proces vanuit Brussel. Met het ‘sixpack’ worden de zes wetteksten bedoeld waarmee het stabiliteits- en groeipact van de EU is hervormd sinds 2011.

Krachtens het stabiliteits- en groeipact zijn de individuele lidstaten verplicht om hun maatschappelijke en financiële plannen jaarlijks door de Europese Commissie te laten beoordelen.

De door de Europese Commissie gewenste vooruitgang die landen elk jaar met de Europese doelstelling moeten boeken, staat vermeld in de aanpassingstrajecten, die per land gemaakt worden. De website waarop al deze aanpassingstrajecten per land te vinden zijn is hier te vinden.

Op welke terreinen loopt Nederland achter volgens de EU?

De analyse van financiële en maatschappelijke ontwikkelingen die de Europese Commissie voor Nederland heeft vastgesteld, is vastgelegd in een 76 pagina’s tellend landenrapport dat hier te vinden is.

Nederland heeft volgens dit rapport een aantal afwijkingen tegenover andere landen binnen de EU.

Zo is op pagina 5 van het landenrapport te lezen dat Nederland al meer dan 20 jaar te maken heeft met een afnemende arbeidsproductiviteit. Dat komt volgens de EU door het exorbitant hoge aantal zzp’ers in verhouding tot de rest van de EU. Zzp’ers hebben per definitie een lagere productiviteit dan mensen met een vast dienstverband, aldus de Europese Commissie.

Een ander probleem van Nederland is dat ‘Nederlandse bedrijven minder dynamisch zijn geworden en de productiviteitsgroei vooral uit de grotere bedrijven (lees: multinationals) moet komen’. Het Nederlandse mkb laat het dus afweten volgens deze visie.

Ook loopt Nederland fors achter op andere EU-landen bij de transitie naar duurzame energie. In 2021 was slechts 13 procent van alle energieconsumptie afkomstig uit duurzame bronnen, de rest was van fossiele herkomst, aldus het jaarrapport van de EU.

Op pagina 6 is te lezen dat het immigratiebeleid van Nederland te wensen overlaat. Vooral wat betreft het opleiden van migranten en het vinden van banen voor al deze, vaak laagopgeleide nieuwe Nederlanders.

Andere problemen die het rapport signaleert zijn; de huizenmarkt, onvolledige digitalisering van overheidsdiensten en problemen met oneigenlijke belastingconstructies voor buitenlandse firma’s (brievenbusfirma’s). Ook is ons land te coulant geweest met het toekennen van energiesubsidies aan huishoudens en bedrijven waardoor de ‘energietransitie’ als minder noodzakelijk kan worden gevoeld bij Nederlandse burgers. Daarnaast heeft ons land achterstanden op het gebied van stikstofreductie in de landbouw en de bouw.

Als je het zo leest, heeft ons land nog heel wat te verbeteren om (weer) een volwaardige EU-lidstaat te kunnen worden.

Wat zijn de eisen die de Europese Raad aan de financiële plannen van Nederland stelt?

Waar de analyses van de maatschappelijke en financiële tekortkomingen per lidstaat worden vastgelegd door de Europese Commissie, komen de eisen voor verbeteringen van de Europese Raad. Die eisen, in vakjargon ‘aanbevelingen’ geheten, zijn voor Nederland hier te vinden.

Deze aanbevelingen zijn echter niet vrijblijvend, maar gelinkt aan meetbare doelstellingen die ieder jaar opnieuw opgevolgd worden door de Europese Commissie als controlerend orgaan.

Ik citeer enkele passages uit de pagina’s 184 en 185 waarvan delen verwerkt zijn in de Rijksbegroting voor 2024;

(De Europese Raad) “beveelt aan dat Nederland in 2023 en 2024 de volgende acties onderneemt:

–  In 2023 en 2024 de geldende noodsteunmaatregelen voor energie zo snel mogelijk afbouwen, met gebruikmaking van de daarmee samenhangende besparingen om het overheidstekort terug te dringen. In noodgevallen mogen alleen kwetsbare huishoudens en bedrijven nog worden geholpen (Rutte zei het al; geen energieplafonds of energiesubsidies meer voor bedrijven en burgers).

–  Zorgen voor een prudent begrotingsbeleid, met name door de nominale stijging van primaire uitgaven in 2024 te beperken tot maximaal 3,5 procent.

–  Nationaal gefinancierde overheidsinvesteringen in stand houden, met name om de groene en de digitale transitie te bevorderen.

–  De bevoordeling van schulden van huishoudens en de verstoringen op de woningmarkt verminderen (lees: hypotheekrenteaftrek afschaffen).

–  Belemmeringen voor investeringen, onder meer in woningbouw, wegnemen (lees: uitkopen piekbelasters stikstof in de agrarische sector).

–  Prikkels om gebruik te maken van flexibele of tijdelijke contracten verminderen (lees: zorgen voor meer vaste arbeidscontracten en hoger belasten van zzp’ers).

–  De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen door de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen (lees: uitvoering van het EU ‘Fit for 55’ plan, waaronder de accijns op fossiele brandstoffen verder verhogen).

–  Het energieverbruik terug te dringen, met name in de bebouwde omgeving.

–   De transitie naar duurzame landbouw ondersteunen. De beleidsinspanningen opvoeren die gericht zijn op de groene transitie.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2023.”

Einde citaat (opmerkingen tussen haakjes zijn van mijzelf).

Hoeveel meer bewijs hebben we nog nodig dat er al sprake is van de Verenigde Staten van Europa?

Verder Lezen

Politiek

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet

Avatar foto

Gepubliceerd

op

VVD oogst meer dan half miljoen aan grote donaties na val kabinet

De VVD heeft sinds de val van het kabinet begin juli al meer dan een half miljoen euro aan donaties ontvangen voor de campagnekas. Slechts elf gulle gevers sprokkelden dit bedrag bij elkaar, blijkt uit het register voor partijfinanciering.

In dit overzicht worden alleen giften opgenomen van 10.000 euro of meer. Die heeft de VVD volop: zo schonken de bekende ondernemers Won Yip en Marcel Boekhoorn eind augustus beide 50.000 euro. In de vier dagen tot en met 1 september kwam via de Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen bijna drie ton binnen bij de grootste partij van het land.

De grootste donatie van een individuele donor komt van René Moos, de oprichter van fitnessketen Basic-Fit. Hij gaf als privépersoon in één klap een ton aan de VVD. Deze gift werd in het officiële register, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bijhoudt over grote donaties, op een brisant moment geadministreerd. De gerapporteerde datum is woensdag 5 juli, dat was de dag dat het kabinet in crisis raakte over het asielbeleid. Twee dagen later viel het kabinet definitief.

Sinds begin dit jaar is nieuwe wetgeving van kracht, waardoor politieke partijen meer openheid van zaken moeten geven over grote donaties. Zo kunnen kiezers en onderzoekers beter controleren wie de belangrijkste geldschieters van een politieke beweging zijn, en of de volksvertegenwoordigers vervolgens hun oren laten hangen naar de wensen van de geldschieters. Officieel is rechtstreeks gunstbetoon in ruil voor geld niet toegestaan, maar zo zwart-wit is de werkelijkheid allerminst: op allerlei manieren is onopvallende politieke hulp mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de standpunten van een partij of de regering niet zozeer aansluiten bij wat wenselijk is voor het ene bedrijf van de gulle giften, als wel goed zijn voor de hele bedrijfstak van die onderneming.

Een goed voorbeeld hiervan is de invoering van een digitaal identiteitsbewijs, een operatie die vanuit de Europese Commissie is ingezet door de wegens corruptieverdenkingen door justitie onderzochte voorzitter Ursula von der Leyen. De Tweede Kamer wilde dat het kabinet tegen deze plannen zou ageren in Brussel, maar D66-staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) maakte een lange neus naar het parlement en deed het omgekeerde. Was dat wellicht omdat een digitale ID is gunstig is voor Elastic, het techbedrijf van miljardair Steven Schuurman, de hoofdsponsor van D66? Dat is een mooie vraag voor de verkiezingsdebatten.

In de jongste update van het grote-giften-register van 12 september staan de campagnefinanciers van D66 nog niet vermeld. Alleen Van Huffelen en Carla Pauw-van Doormalen (van de vereniging voor vrijwillig levenseinde, een trouwe donateur van de partij) gaven dit jaar meer dan 10.000 euro aan de sociaalliberalen.

Het register zal in aanloop naar de verkiezingen naar verwachting nog worden bijgewerkt. Toen dit gebeurde vlak voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen, bleek voor het eerst dat twee miljardairs bedragen van een miljoen euro schonken aan respectievelijk CDA en D66.

Partijen die naast de VVD grote donaties meldden sinds de val van het kabinet zijn FvD en Volt (beide twee) en PVV en BBB (elk één).

Verder Lezen

Recent

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’ Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’
Binnenland1 uur geleden

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’

Mensen die ziek zijn, zouden volgens emeritus hoogleraar Johan Mackenbach het goede voorbeeld kunnen geven, door vanwege het klimaat en...

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week
Politiek1 dag geleden

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week

Worden we allemaal een beetje armer? Van het ministerie van Financiën kun je dat moeilijk zeggen: minister Kaag nam gemiddeld,...

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden
Binnenland2 dagen geleden

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden

CO2, een stofje in de lucht met ongekende capaciteiten. Enerzijds een onmisbare voedingsstof voor plantengroei, anderzijds een stofje in staat...

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht
Binnenland3 dagen geleden

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht

Minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie heeft het hoogste woord als asielzoekers diefstallen plegen. Maar doet het ministerie dat...

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS
Binnenland5 dagen geleden

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS

De inflatie over september is – volgens de eerste raming van het CBS – slechts 0,2 procent!! Fantastisch succes van...

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt
Binnenland5 dagen geleden

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt

Jongerenwerkers zijn in Nederland de ogen en oren van de maatschappij. Ze luiden de noodklok over polarisatie en radicalisering onder...

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet
Binnenland6 dagen geleden

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet

Was aardgas decennialang een bron van inkomsten voor de overheid dankzij de winning ervan in onder meer Groningen, tegenwoordig wordt...

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen
Politiek1 week geleden

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen

De Rijksbegroting en bijbehorend Belastingplan worden ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer...

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen Postcodeloterij gaat Rabobank slopen
Binnenland1 week geleden

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen

Een opmerkelijke tweet van Greenpeace op 23 september: Vandaag hebben we samen met @NLRebellion een ultimatum gesteld aan @Rabobank: stop...

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert De dubbele moraal van het OM: XR profiteert
Binnenland1 week geleden

De dubbele moraal van het OM: XR profiteert

Voor wie het zich niet meer kan herinneren: in november 2017 blokkeerden een aantal Friezen de snelweg om te voorkomen...

Trending