Opinie

De totalitaire luchtfiets van Denktank Nederland 2040

Avatar foto

op

De totalitaire luchtfiets van Denktank Nederland 2040
Deel dit nieuws
Foto: ANP I VVD-burgemeester Jan van Zanen, lid van de Denktank Nederland 2040

De 342 gemeenten van Nederland zijn niet in staat om zelf te ontdekken welke problemen ze hebben, dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Laat staan dat ze weten hoe ze die problemen moeten oplossen. En dus lanceerde de VNG Denktank Nederland 2040. Wat het WEF kan, dat kan de VNG ook.

Het werk van de Denktank Nederland 2040 is nog niet klaar. De Denktank, die sinds 2022 tussen twee haakjes in alle openheid opereert, is nog bezig met de afronding van de derde en laatste fase van het werk. In de eerste fase achterhaalde de Denktank welke problemen in Nederland moeten worden opgelost, in de tweede fase schetste de Denktank hoe Nederland er uit zal zien als die klus geklaard is. De Denktank is nu bezig met de derde fase. Als die is afgerond, weten we hoé we volgens de Denktank al die mooie doelen moeten bereiken.


In de Denktank Nederland 2040 zitten volgen de VNG ‘visionaire ervaren bestuurders’, ‘aangevuld met wetenschappers en frisse, visionaire denkers’. Een blik op de webpagina waar de Denktank zijn leden voorstelt, maakt duidelijk wie die ervaren bestuurders zijn. We zien onder meer CDA-er ex-minister Aart Jan de Geus en VVD-burgemeester Jan ‘disproportioneel geweld’ van Zanen.

Minder duidelijk is, wie de ‘frisse visionaire denkers’ moeten zijn. Misschien vindt de VNG dat economiehoogleraar en Rabo-vrouw Barbara Baarsma in die categorie valt. Baarsma lanceerde een paar jaar eerder het plan om alle Nederlanders een kooldioxidebudget toe te kennen, zodat arme mensen, die toch geen auto of vliegreizen meer konden betalen, een deel van hun budget konden verkopen aan rijkaards die hun luxe leefstijl wilden voortzetten. We zien ook Bernard Leenstra, de arts die op sociale media samen met zijn kornuiten iedereen afblaft die zich kritisch uitlaat over de covidvaccinaties. Leenstra is er al meerdere keren op betrapt dat hij daarbij schermt met wetenschappelijke studies die hij niet helemaal goed begrijpt. Weer een ander lid dat misschien fris en visionair moet zijn, is defensiespecialist en publicist Rob van Wijk, die in zijn mediaoptredens en columns maar blijft volhouden dat Rusland aan de vooravond staat van een volledige instorting.

In de aanloop van de verkiezingen van 2023 publiceerde de Denktank in de Volkskrant een ingezonden stuk, bedoeld voor het nieuwe kabinet. De visionairen van de Denktank hadden ‘al het nodige werk verricht’ en konden dus precies aangeven welke beleidsdoelen het nieuwe kabinet straks moest formuleren. Helemaal bovenaan het lijstje stond ‘de klimaatverandering binnen de perken houden, de biodiversiteit herstellen en de vervuiling een halt toeroepen’. Andere aandachtspunten waren onder meer ‘met migratie leren omgaan’ en ‘met Europa en de NAVO onze veilige, vrije wereld verdedigen’.

Het is duidelijk dat de Denktank en het vertrekkende kabinet niet snel ruzie zullen krijgen. Ze behoren tot dezelfde selecte groep, die in dit land al tientallen jaren de touwtjes in handen heeft. In oktober 2023, toen ze hun Volkskrantstuk schreven, zagen de leden van de Denktank kennelijk niet aankomen dat het electoraat het kabinet een historisch pak slaag zouden gaan geven. Da’s niet zo raar. De Denktank Nederland 2040 is ook in andere opzichten stekeblind.

Het integrale verslag van de Denktank Nederland 2040 staat online. Ook dat verslag bevat de links-liberale Brinta die de massamedia, de politiek en de bestuurders dag in, dag uit oplepelen. Alles draait om thema’s als klimaat, woke, Europa en de goede kanten van migratie. Geen woord over de miljoenen oude en nieuwe Nederlanders die zich elke dag minder thuis voelen in dit land. Geen woord over de instorting van de economie, over burgers die beetje bij beetje armer worden. Geen woord over de rampzalige aanpak van de pandemie en de aanhoudende oversterfte. Geen woord over de censuur in de reguliere en sociale media, waardoor dissidente geluiden niet meer aan bod komen.

Het is die afwezigheid waardoor kritische lezers van de rapporten van Denktank Nederland 2040 een onheilspellend gevoel zal bekruipen. Wat is deze wereldvreemde elite, die losgezongen van de reële zorgen en angsten van miljoenen landgenoten aan het luchtfietsen is, met ons van plan? Niet veel goeds, suggereren kleine zinnetjes in de rapporten.

De Denktank kijkt reikhalzend uit naar een toekomst waarin ‘het 15-minuten-principe het denken over de inrichting van steden, dorpen en regio’s sterk heeft beïnvloed’ en waarin we ‘als samenleving hebben leren omgaan met desinformatie en met de polariserende effecten van wat we in de twintiger jaren ‘sociale media’ noemden’.

Kijk eens aan. Als het aan de Denktank ligt, zitten we straks allemaal opgesloten in 15 minuten-wijken. De ‘samenleving’ (lees: de links-liberale elite) bepaalt wie spreekt en wie moet zwijgen. En voor wie het in z’n hoofd haalt om iets te zeggen wat niet mag, een vaccin te weigeren of een biefstukje te eten: ‘de wijkrechter zit op fietsafstand’.

Of elke 15-minuten wijk ook een eigen klimaatneutraal heropvoedingskamp zal hebben, is nog niet duidelijk. Dat staat misschien in het laatste verslag van de Denktank. In juni 2024 moet het af zijn.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opinie

Ware exodus verwacht nu PVV de macht grijpt

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Ware exodus verwacht nu PVV de macht grijpt
Foto: ANP

De druiven zijn zuur voor alle tegenstanders van wat zij noemen een ‘bruinrechts’ of ‘extreemrechts’ kabinet. Al direct na de verkiezingen kondigden velen hun vertrek aan uit dit ‘fascistische land’ nu er plots een einde komt aan wat zij noemen ‘verbinding’ en de ‘democratische rechtstaat’.

Laten we even wat punten nalopen om begrip te krijgen voor deze groep mensen. We gebruiken daarvoor dit lijstje (het hoofdlijnenakkoord) van de NOS.


Eigen risico gehalveerd vanaf 2027

Een typisch extreemrechts stokpaardje is altijd het eigen risico geweest. Betaalbaar voor de Grachtengordel maar onbetaalbaar voor de arbeider inmiddels. Extreemrechts wil ook dat arbeiders uit de PvdA- en SP-gelederen hun zorg nog kunnen betalen, daarom een halvering. Vreselijk, maar het moet.

Grip op asiel en migratie

Nog zo’n extreemrechts stokpaardje is het asielbeleid. Het verdienmodel van de asielprocedure is jarenlang gefaciliteerd door de overheid. Jarenlang procederen, compleet verkaasde kinderen met Gooisch accent moesten terug naar hun geboortegrond en bed-bad-brood na 15 jaar vergeefs procederen en liegen waren hiervan het gevolg. Asielzoekers of ‘documentlozen’ mochten zelfs niet in typische GroenLinks- of D66-wijken worden ondergebracht, de zogenaamde nimby’s. Statushouders krijgen geen voorrang meer bij de toewijzing van een huurwoning maar komen onderaan de lijst te staan ónder Gert en Hermien van de PVV die al 15 jaar op die lijst staan. Mensen die hier illegaal verblijven mogen hier niet meer legaal verblijven, dat klinkt voor sommigen als een contradictio in terminis overigens. Door het bruine beleid komt hier nu een einde aan. Onmenselijk volgens sommigen dus.

Wonen en volkshuisvesting

Om ook Ahmed en Fatima een koop- of huurwoning te gunnen, ze staan nu immers onderaan de lijst, worden de procedures om te kunnen bouwen versneld. Bovendien worden er 100.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd, waaronder 30 procent sociale huurwoningen. Kortom: typisch bruinrechts beleid, zeker dat sociale deel.

Tesla’s eerder leeg door 130 km/h

Omdat we in 2020 plots nog maar 100 km/h mochten rijden omwille van ‘de bouw’ en iets met onmeetbare stikstofreductie, heeft dit extreemrechtse kabinet besloten weer 130 km/h toe te staan op plekken waar dat weer kan. Dit is uitsluitend bedoeld om Tesla-rijders te treiteren, want deze zullen 100 km/h blijven rijden omdat anders hun ‘range’ dermate drastisch daalt dat ze thuis niet eens meer halen. Bovendien wordt de subsidie per 2025 stilgelegd voor deze groep van belastingontduikers en profiteurs. Dat scheelt D66’ers duizenden euro’s per jaar, bruinrechts beleid dus.

Landbouw en visserij

Het door ambtenaren kapot maken van boerengezinnen en gedwongen uitkopen stopt met onmiddellijke ingang. Typisch extreemrechts om dit nu te stoppen. Ook de meer dan 180 Natura2000-gebieden, waardoor bijna iedere Hollandse achtertuin grenst aan een Natura2000-gebied, gaan op de schop. Bruinrechts beleid. Ook het ‘beste-jongetje-van-de-klas’-natuurbeleid gaat stoppen, Nederland wil niet meer altijd vooroplopen als het om natuurbeleid gaat. Best logisch als je 18 miljoen mensen op zo’n heel klein stukje aarde wil proppen, maar sommigen vinden dat dus niet.

Energie en klimaatadaptatie

Extreemrechts wil af van de wiebelstroom door zonne-en windenergie. Daarom nemen ze de onlogische stap om te streven naar de bouw van maar liefst 4 kerncentrales die wél voor een constante energievoorziening kunnen zorgen. Tot overmaat van ramp willen ze daar ook nog de klimaatpot voor gaan gebruiken, die eigenlijk juist bedoeld was voor wiebelstroom en dientengevolge stroomuitval en overbelasting als de buurman de Tesla aan de laadpaal hangt. Typisch extreemrechts om op te komen voor een stabiele stroomvoorziening, energieonafhankelijkheid en eigen duurzame productie.

Zorg en onderwijs

Extreemrechts wil de regeldruk en administratieve lasten voor het zorgpersoneel gaan aanpakken. Hierdoor is er minder controle mogelijk door een complete bestuurslaag zorgmanagers en dat is uiteraard zorgelijk. Het onderwijs moet ‘ontengelst’ en ‘politiek-neutraal’ zijn. Vreselijk want daardoor krijgen kinderen met een lager IQ ook weer een kans op school. Typisch extreemrechts beleid. Daarnaast is de school een perfecte plek om kinderen te vormen met de SDG-doelstellingen en de LBTHQXY-genders en exact dat willen ze nu ook nog gaan aanpakken en terugkeren naar de oorsprong van het onderwijs: leren lezen en rekenen. Afschuwelijk dit nieuwe beleid waar Soros zoveel geld in had gestoken.

Sterke rechtstaat

In de coronatijd is zeer duidelijk geworden dat ongrondwettelijke wetgeving via noodwetgeving toch mogelijk is. Dit bruin-rechts kabinet wil hier een einde aan brengen door de introductie van een constitutioneel hof, een hof dat toetst aan de grondwet. Typisch extreemrechts om de rechtstaat te willen versterken. Nederland is één van de weinige landen ter wereld zónder constitutioneel hof, en dat had zo moeten blijven natuurlijk. Alleen op die manier krijg je ongrondwettelijke zaken toch erdoor gedrukt, en dat kan anders niet meer. Ook het kiesstelsel wil dit bruine kabinet aanpassen, zodat een boer uit Friesland evenveel invloed op het beleid heeft als een boer uit de Grachtengordel. Omtzigt legt nog wel eens uit hoe dat zit, deed hij ooit heel helder, maar nu is hij ook bruinrechts dus daar luistert niemand uit linkse hoek meer naar.

Veiligheid

De NAVO-norm van 2 procent dient weer ingevoerd te worden. Dit is een lang gekoesterde wens van links, die vrede tegenwoordig bereikt door wapens te sturen en oorlog te voeren. Dit is het enige punt dat niet typisch bruinrechts is, en zou dus nog een reden kunnen zijn om in Nederland te blijven.

En wat nu?

Het moge duidelijk zijn: de extreme hoeveelheid extreemrechtse plannen (behalve het oorlogsmaterieel dan) zijn ondemocratisch, bruinrechts, splijten de samenleving en brengen geen verbinding binnen de samenleving. Júíst zoveel mogelijk asielzoekers toelaten, de stroom van je buurman opvreten met je elektrische auto, oncontroleerbare ongrondwettelijke wetten, boeren onteigenen en iedereen laten meebetalen aan het klimaat zorgen voor verbinding, democratie en grondrechten. Dat gaat nu ‘down de drain’. Jammer, Paul van den Berg, en velen met hem zullen per fiets naar betere oorden verhuizen. Wij wensen hen een prettige reis!

 

Verder Lezen

Opinie

Joost wint glansrijk van minister Dijkstra, Nederland: slaap zacht!

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Joost wint glansrijk van minister Dijkstra, Nederland: slaap zacht!
Foto: ANP

In deze hectische tijd dienen er belangrijke beslissingen te worden genomen, en de media helpt u daarbij: is Joost in de aanloop naar de finale van het woke-feestje in Malmö te ver gegaan of niet? Is hij door de mallemolen van het leven ten lange Leste het slachtoffer van de eigen cancel-cultuur geworden? En dan de protesterende ‘studenten’ in Amsterdam? Hebben ‘studenten’ tegenwoordig zwarte kledij, een rugzakje en wat vreemde slagwapens, of worden de beruchte knokploegen van de overheid, de Romeo’s, ingezet om de protesten te ontwrichten? Of is het George Soros? Of is het Antifa? Of een combinatie? Afleiding, dat is wat de reguliere media u weet te bieden, want over Joost weten ze bij de media nog altijd bitter weinig, terwijl het echte nieuws voor het oprapen ligt.

 


Zolang we ons maar met elkaar bezighouden heeft niemand kennelijk in de gaten hoe ‘wij Nederlanders’ stapje voor stapje door een totale ontwrichting van een zogenaamde ‘democratische’ rechtstaat afdrijven naar een staatsvorm die je met goed fatsoen geen ‘democratie’ meer kunt noemen. Nou ja, tenzij je het maar vaak genoeg herhaalt natuurlijk. De letters ‘DDR’ stonden tenslotte ook voor ‘Deutsche Demokratische Republik’. Het DDR-volk wist dat ze bedonderd werden, maar accepteerde de leugen want ze hadden tenminste te eten. En in die staat verkeert Nederland kennelijk ook, want het ontgaat de gemiddelde Nederlander compleet dat we in een bestel glijden met hele vreemde trekjes …

Zo is nu voor de derde keer op rij de Kamer volstrekt genegeerd. Onze ‘democratie’, waarbij de (notabene demissionaire) Kamer de regering controleert wordt simpelweg genegeerd. Bij twee van de drie keren gaat het om zeer cruciale zaken waar met argusogen naar gekeken wordt door kritische burgers. De CBDC, zeg maar de digitale euro, wordt op allerhande manieren door stakeholders gepromoot, maar de cruciale vraag ‘wat levert het op voor de burger?’ wordt nooit beantwoord. Er is ook geen zinnige reden te bedenken, behalve dan dat de overheid de macht krijgt over úw centen. De Kamer ging dan ook niet akkoord met alle drogredeneringen rondom de CBDC, maar toch tekende Van Huffelen enkele dagen later in Brussel bij het kruisje. Hetzelfde deed Weerwind recent met de Transgenderwet. Zolang u niet staat te popelen om omgebouwd te worden zodat u mogelijk het Songfestival kunt winnen is dat niet zo belangrijk, maar ook hier werd de Kamer compleet genegeerd.

Het volgende staaltje ‘democratie-ondermijning’ is dit keer van minister Dijkstra, en dit keer gaat het over het cruciale pandemieverdrag. Na een aantal voor Dijkstra zeer moeizaam verlopen discussies, simpelweg omdat ze zelf weinig tot niets begrijpt van de materie, geeft de Kamer aan pas op de plaats te willen maken. Dijkstra tekent echter bij het kruisje, tegen de wil van de meerderheid van de Kamer, en ook duidelijk tegen de wil van de rechterlijk macht. Over het volstrekt ondemocratische pandemieverdrag hebben we op Indepen al zoveel geschreven, het wordt onderhand saai. Maar als een paar boekhouders in India vinden dat de temperatuur in De Bilt te snel stijgt gaan we gewoon in een klimaat-lockdown. Dat is geen complot, geen fake news, het staat er letterlijk.

En net als bij de DDR, de Deutsche Demokratische Republik, is er één gemene deler bij al deze democratie-ondermijnende daden: alle betreffende ministers zijn van D66, Democraten 66. Bij D66 roepen ze om het hardst dat ze de democratie willen beschermen overigens…

En terwijl u zich druk maakt over Joost, vragen anderen zich af of ze straks met hun CBDC nog wel eten kunnen betalen als we in een klimaat-lockdown zitten omdat een paar kantoorklerken hebben bepaald dat het te heet is geworden. ‘Dat zien we dan wel’ redeneert het overgrote deel van de bevolking…

 

Nederland, slaap zacht.

Verder Lezen

Opinie

Een Hollènder wordt nooit een Limbo, een Ethiopiër nooit een Fries

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Een Hollènder wordt nooit een Limbo, een Ethiopiër nooit een Fries
Foto: ANP

Hollènder zijn arrogante verheven schreeuwers die met hun grote bek in Limburg altijd de mooie baantjes wisten weg te pikken omdat die Hollènder even vergaten dat ze véél eerder een universiteit hadden dan die Limbo’s pas veel later in Maastricht. En dús konden die gestudeerde Hollènder alle mooie baantjes inpikken met hun arrogante koppen en waren ze altijd wel je leidinggevende of in het ergste geval de grote baas.

‘Vroeger’ zat er altijd wel een zoontje of dochtertje van zo’n arrogante verheven schreeuwer in je klas, en je raad het al, nóg zo’n arrogante schreeuwer. En die Limburgse aversie tegen Hollènders zit er al sinds generaties en tot op de dag van heden in, al eten ze iedere morgen vlaai, spreken ze vloeiend Mestreechs, zijn ze er als de kippen bij op Vastelaovend en hebben ze een spuughekel aan de échte Hollènders die het vertikken hun dialect te spreken, zelfs als ze er nog eens 18 miljoen euro tegenaan gooien.


En als je dan al dat éne voorbeeld weet te vinden die zachtaardig aan alle rituelen meedoet en opkomt voor de belangen van de Limbo’s, laat dat dan niet het voorbeeld zijn voor al die andere arrogante stierlijk vervelende Hollènders. Dat is geen discriminatie, dat is een uitgesproken beeld op grond van ervaringen en (voor)oordelen en dat poets je niet weg met één ‘goed’ voorbeeld. Een Hollènder wordt nooit een Limbo, een Ethiopiër nooit een Fries, een kaaskop nooit een Milanees, een Amsterdammer nooit een Rotterdammer en Johan nooit een Surinamer.

Zeg dat even tegen al die discriminatie-schreeuwers die het podium weer denken te moeten pakken.

Verder Lezen

Recent

Eurovisie Songfestival is een afspiegeling van Brussel, niet van de samenleving Eurovisie Songfestival is een afspiegeling van Brussel, niet van de samenleving
Column17 uur geleden

Eurovisie Songfestival is een afspiegeling van Brussel, niet van de samenleving

Hoe kneuterig leuk was het Songfestival vroeger? Gezellig samen met de hele familie voor de televisie, cassetterecorder in de aanslag...

Wat doet Klaas Knot nog meer naast De Nederlandsche Bank? Wat doet Klaas Knot nog meer naast De Nederlandsche Bank?
Binnenland1 dag geleden

Wat doet Klaas Knot nog meer naast De Nederlandsche Bank?

Klaas Knot is al sinds 1 juni 2011 directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) als opvolger van Nout Wellink. Maar...

Ware exodus verwacht nu PVV de macht grijpt Ware exodus verwacht nu PVV de macht grijpt
Opinie2 dagen geleden

Ware exodus verwacht nu PVV de macht grijpt

De druiven zijn zuur voor alle tegenstanders van wat zij noemen een ‘bruinrechts’ of ‘extreemrechts’ kabinet. Al direct na de...

Helpt BNR haar luisteraars economisch de vernieling in? Helpt BNR haar luisteraars economisch de vernieling in?
Economie2 dagen geleden

Helpt BNR haar luisteraars economisch de vernieling in?

BNR Nieuwsradio pretendeert de zakelijke markt in Nederland te bedienen. Veel bedrijven en CEO’s luisteren naar de berichtgeving van dit...

Kogels voor de premier die niet boog voor de WHO Kogels voor de premier die niet boog voor de WHO
Buitenland3 dagen geleden

Kogels voor de premier die niet boog voor de WHO

Volgens Slowaakse media is Robert Fico woensdag 15 mei na een regeringsvergadering in Handlová neergeschoten. De 59-jarige premier van Slowakije...

Joost wint glansrijk van minister Dijkstra, Nederland: slaap zacht! Joost wint glansrijk van minister Dijkstra, Nederland: slaap zacht!
Opinie3 dagen geleden

Joost wint glansrijk van minister Dijkstra, Nederland: slaap zacht!

In deze hectische tijd dienen er belangrijke beslissingen te worden genomen, en de media helpt u daarbij: is Joost in...

Het is tijd voor de vakbond van iedereen, die gewoon willen leven Het is tijd voor de vakbond van iedereen, die gewoon willen leven
Column4 dagen geleden

Het is tijd voor de vakbond van iedereen, die gewoon willen leven

Eerste Bedrijf Een paar dagen geleden zag ik in een Quote podcast, dat Ronald Kahn, man achter modemerken Cool Cat,...

Geplande slijtage van de dure Apple iPhone Geplande slijtage van de dure Apple iPhone
Economie4 dagen geleden

Geplande slijtage van de dure Apple iPhone

Geplande slijtage is een methode van industrieel ontwerp die inhoudt dat producten bewust ontworpen worden met een beperkte levensduur. Het...

De mensenhaat achter de ban op vlees De mensenhaat achter de ban op vlees
Gezondheid5 dagen geleden

De mensenhaat achter de ban op vlees

De betweterige Nederlandse overheid is vastbesloten om ons minder biefstukken, kippenpoten en hamlapjes te laten eten. Aangespoord door onduidelijke supranationale...

Armoede in de EU grootste verkiezingsthema op 6 juni Armoede in de EU grootste verkiezingsthema op 6 juni
Economie1 week geleden

Armoede in de EU grootste verkiezingsthema op 6 juni

Onlangs verscheen de laatste opiniepeiling van Eurobarometer over de verwachte opkomst en stemgedrag bij de komende EU Parlementsverkiezingen van 6...

TrendingThis will close in 0 seconds