Binnenland

Hernieuwbare energie leidt tot vernietiging van natuur

Avatar foto

op

Hernieuwbare energie leidt tot vernietiging van natuur
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De geplande energietransitie naar ‘hernieuwbare’ energie, zoals wind, zon en biomassa, zal leiden tot substantiële schade aan ecosystemen wereldwijd. Een studie, gepubliceerd in Nature (1) vergeleek het landgebruik van de belangrijkste energiesystemen en concludeerde dat de grootschalige inzet van ‘renewables’ om ‘net-zero’ te bereiken, onvermijdelijk zal leiden tot massale vernietiging van natuur en milieu, met een zesvoudige toename van de milieuschade tegen 2050.

De EU streeft naar ‘net-zero’ CO2 uitstoot in 2050, maar dat zou met de geplande maatregelen wel eens een hoge prijs met zich mee kunnen brengen en natuur en milieu grote schade berokkenen. Veel landen, waaronder Nederland, hebben de weg gebaand om nog meer windturbines en zonnepanelen te installeren, zonder rekening te houden met de impact op natuur, milieu en de omwonenden. Ondanks de overduidelijke nadelen van ‘hernieuwbare energiebronnen’ (4, 5-9), heeft de EU besloten vol te gaan voor dergelijke energiesystemen, terwijl kernenergie slechts een ondergeschikte rol in onze elektriciteitsvoorziening moet spelen. De Noordzee is al opgeofferd en is veranderd in een ​​industriële stroomproducent, terwijl ngo’s als Greenpeace en WWF zwijgen. Uit die geïmplementeerde mitigatiemaatregelen wordt duidelijk dat politici, maar ook ngo’s samen met klimaatactiegroepen zoals Urgenda, bereid zijn bossen, land en leefgebieden van wilde dieren op te geven voor de onrealistische en ineffectieve ‘net-zero’ agenda. De consensus lijkt te zijn dat ‘hernieuwbare energiebronnen’ de beste manier zijn om het klimaat, de biodiversiteit en onszelf te redden van een ‘verwoestende en gevaarlijke’ opwarming van de aarde. Dat die opwarming gemiddeld slechts 1,2 °C bedraagt sinds de industriële revolutie (2), en er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat deze opwarming ‘verwoestend en gevaarlijk’ is, integendeel (3), mag het pretbeleid niet deren.

Zes keer meer schadelijke gevolgen

In een Nature studie, gepubliceerd in december 2022, vergeleken wetenschappers van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU) en het Grenoble Institute of Technology het landgebruik van alle belangrijke energiesystemen, waaronder biomassa, wind, zon, waterkracht, gas en kernenergie (1). In de studie analyseerden ze bijna 900 elektriciteitscentrales wereldwijd en berekenden de energiedichtheid, d.w.z. de opgewekte energie per vierkante kilometer oppervlak, die door de centrale in beslag werd genomen, inclusief de benodigde infrastructuur. Eerder toonden experts in de industrie, bijvoorbeeld prof. Jonny Hesthammer, voormalig geoloog, al aan dat ‘renewables’ niet echt hernieuwbaar zijn: ze verbruiken veel materialen, vooral metalen, zijn slecht recyclebaar, terwijl ze ook veel ruimte innemen (4) .

Biomassa: de meest landinefficiënte optie

Deze conclusie wordt nu bevestigd in de Nature studie: zogenaamde ‘renewables’ hebben een enorme invloed op ecosystemen vanwege hun grote oppervlaktegebruik, wat leidt tot een zes keer grotere impact op natuur en milieu tegen 2050, als het energieneutrale plan wordt uitgevoerd. Ter vergelijk: Als de plannen om vooral wind en zon als energiebron in te zetten, dan zou een gebied ter grootte van de EU nodig zijn om de wereld van voldoende elektriciteit te voorzien. Als daarentegen kernenergie de enige elektriciteitsbron zou zijn, zou een gebied van ongeveer een derde van Nederland voldoende zijn.

Van alle ‘hernieuwbare energiebronnen’ heeft biomassa het meeste land nodig, stelt de studie. Daarnaast is het contraproductief om bossen te verbranden, zelfs oude bossen worden niet gespaard, om de CO2-uitstoot te verminderen. Windenergie op land komt op de tweede plaats als meest land-inefficiënte bron, gevolgd door windenergie op zee, zonne-energie en waterkracht. De benodigde infrastructuur, zoals wegen, maar ook de kabels om de opgewekte elektriciteit te transporteren zorgen voor extra schade. Zonne-energie, een ‘renewable’ die het minste land nodig heeft, beslaat toch nog 35 maal zoveel oppervlak als kernenergie. Windenergie op land is de grote ‘winnaar’ en heeft een duizelingwekkend 350 keer groter oppervlak nodig.

Enorme milieuproblemen

De keuze voor deze niet-duurzame hernieuwbare energiebronnen is nog moeilijker te verdedigen als rekening wordt gehouden met de extra schade door mijnbouw voor mineralen en ontbossing om balsahout te oogsten voor de windturbinebladen. Dit leidt tot enorme milieuproblemen, slavenarbeid en ontbossing in de tropen (5, 6). Bovendien maakt de gedocumenteerde sterfte van vogels, vleermuizen en vooral insecten, veroorzaakt door windturbines (7-9), windenergie een nog minder wenselijke optie. Helaas wordt ook dit feit genegeerd door toonaangevende ngo’s.

Echte milieucrisis

Vreemd genoeg beweren zowel milieugroeperingen als klimaatactiegroepen dat de zogenaamde ‘klimaatcrisis’ zal leiden tot een ‘biodiversiteitscrisis’. De huidige milde opwarming zal volgens hen een verwoestende impact hebben op de biodiversiteit (geen bronnen!). De huidige studie maakt echter duidelijk dat het oplossen van de klimaatcrisis door de ‘net-zero’ plannen resulteert in een echte milieucrisis, niet veroorzaakt door klimaatverandering, maar door niet-duurzame mitigatiemaatregelen, zoals voorgeschreven door politici. In dat kader is het gewoon onbegrijpelijk dat Greenpeace en WWF momenteel de Europese commissie aanklagen en zich verzetten tegen het opnemen van aardgas en kernenergie als ‘groene’ investeringen. Deze organisaties hebben zich gekeerd tegen hun oorspronkelijke missie: de bescherming van natuur en milieu. Ze zijn in hun mateloze CO2  tunnelvisie een vijand geworden van natuur en biodiversiteit.

Van high-density naar low-density energieopwekking

De geplande energietransitie is dwaas, ook in historisch perspectief: het komt neer op een verschuiving van energiebronnen met een hoge dichtheid, zoals fossiele brandstoffen en kernenergie, naar energiebronnen met een lage dichtheid, zoals wind en zon. Het omvat zelfs de terugkeer naar een oude en zeer destructieve energiebron: bossen. De auteurs van de studie stellen in een ander artikel (10): “De industriële revolutie was in zijn tijd een uitweg uit de milieucrisis en de ontbossing. In plaats daarvan werd het beschermen en genieten van het bos meer een prioriteit. Maar vandaag zijn we helaas het milieu aan het aantasten en creëren we dezelfde problemen.’

Kernenergie is de beste optie

De auteurs concluderen dat het gebruik van echt duurzame energie onder de radar is gebleven en dat er meer aandacht moet komen voor het ruimtebeslag van energiesystemen. Hun studie maakt het meer dan duidelijk: kernenergie is verreweg de meest milieuvriendelijke optie voor elektriciteitsopwekking, de ‘renewables’ zijn de grote verliezers. Het oplossen van de virtuele ‘klimaatcrisis’ met behulp van ‘hernieuwbare energiebronnen’, zoals politici, met steun van ngo’s, hebben besloten zal zonder enige twijfel grote schade voor natuur en milieu betekenen.

  1. https://www.nature.com/articles/s41598-022-25341-9
  2. https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162520304157
  4. https://energy.glex.no/feature-stories/area-and-material-consumption
  5. https://www.euronews.com/green/2022/02/01/south-america-s-lithium-fields-reveal-the-dark-side-of-our-electric-future
  6. https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/the-environmental-impact-of-lithium-batteries/
  7. https://www.nature.com/articles/s41559-018-0707-z
  8. https://www.researchgate.net/publication/348790564_Insect_fatalities_at_wind_turbines_as_biodiversity_sinks
  9. https://windmillskill.com/blog/wind-farms-slaughter-kept-hidden-public
  10. https://norwegianscitechnews.com/2023/04/new-study-indicates-nuclear-power-causes-least-damage-to-nature/

 

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Nederlandse Steun aan Oekraïne; wanneer is het genoeg geweest?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Nederlandse Steun aan Oekraïne; wanneer is het genoeg geweest?
Foto: ANP

In totaal leverde Nederland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor meer dan 8 miljard euro aan directe steun: 2,6 miljard aan wapens en meer dan 5 miljard aan opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarmee is ons land de grootste supporter van Oekraïne binnen de EU na het VK, Duitsland en Polen, aldus het Belgische zakenblad Business AM. Waaraan zijn die ruim 8 miljard euro Nederlands belastinggeld uitgegeven en in hoeverre had ons parlement daar nog wat over te zeggen?

Een grote uitgavenpost bestaat uit wapens en munitie: 2,6 miljard euro

Nederland geeft militaire steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Defensie stuurt materieel, geeft training aan Oekraïense militairen en verricht onderhoud. Op de website van het ministerie van Defensie is na te lezen hoeveel (en welke) wapens en munitie er aan Oekraïne zijn gedoneerd. Tot aan oktober 2023 was dat voor een bedrag van 2,1 miljard euro aan Nederlands belastinggeld. Op 3 november dit jaar besloot demissionair minister van Defensie, Kajsa Ollongren, daar nog eens 500 miljoen euro aan toe te voegen, puur voor de levering van munitie om wapens mee te voorzien. Munitie waarmee de tegenstanders van Oekraïne worden uitgeschakeld of gedood. Dat brengt het totaal aan wapenleveringen op 2.600.000.000 euro.

 

De militaire leveringen aan Oekraïne hebben negatieve invloed op de operationele gereedheid van de Nederlandse defensie, maar de gevolgen zijn tot nu toe door onze regering als acceptabel beoordeeld aldus het ministerie.

Waar leveringen invloed hebben op de eigen gereedheid voor oorlog, probeert Defensie zo snel als mogelijk weer nieuw materieel aan te kopen. Het geld hiervoor komt niet uit de Defensiebegroting. Het wordt betaald vanuit de algemene middelen van de Rijksbegroting, aldus de website van het ministerie.

Als je naar die specifieke post in de begroting voor 2023 kijkt, zie je dat deze voor Oekraïne op 446 miljoen euro is begroot. Dit bedrag wordt alleen al door de donatie van 500 miljoen euro aan munitie per november dit jaar overschreden door een demissionaire minister die hier niet toe bevoegd is. Democratische regels worden niet meer gerespecteerd.

Voor het jaar 2024 wordt het nog veel bonter. Dan wordt er 1.042 miljoen (!) euro extra uitgetrokken voor Oekraïne bovenop de miljarden die voor dat jaar al voor steun aan de oorlog en vluchtelingen zijn weggeschreven (zie tabel hieronder). Je ziet dat de extra uitgaven voor Oekraïne zowel in 2023 als 2024 die van het bestrijden van corona (2022) overtreffen!

 

 

Kosten opvang Oekraïners: 5,5 miljard euro (2022-2023)

Naast de 2,6 miljard euro aan wapens en munitie, heeft de opvang van Oekraïense vluchtelingen tot op heden de Nederlandse belastingbetaler 5,5 miljard euro gekost, zo’n 2,3 miljard in 2022 en nog eens 3,2 miljard voor 2023. Daarmee worden circa 100.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land opgevangen, aldus de website van de SER. Over een periode van 2 jaar komt dat neer op 55.000 euro belastinggeld per Oekraïense vluchteling.

Dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van die circa 60.000 asielzoekers per jaar, die geen Oekraïense vluchtelingen zijn. Daarvoor was 500 miljoen euro begroot voor het jaar 2022, maar het werd 1.500 miljoen, dus drie keer zoveel als begroot, aldus opinieweekblad EW in januari 2023. De kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen overtreffen die van de reguliere asielzoekers. Dat is merkwaardig omdat Oekraïners hier meteen mogen werken en asielzoekers pas nadat ze een statushouder zijn geworden.

De EU als derde pilaar van Nederlandse steun aan Oekraïne

Behalve de steun aan Oekraïne via wapenleveranties en opvang van vluchtelingen, neemt Nederland ook nog deel aan financiële steun aan het land via de donaties van de Europese Unie.

In het eerste jaar na de invasie (2022) heeft de EU meer dan 67 miljard euro aan economische, humanitaire en militaire steun aan Oekraïne verstrekt.

Maar het gaat nog veel verder: “In februari 2023 hebben de Europese Commissie en Oekraïne een baanbrekend pact gesloten om Oekraïne te associëren met het programma voor de eengemaakte markt. Dit moet het land een betere markttoegang geven, een gunstig ondernemingsklimaat bevorderen en duurzame groei op lange termijn stimuleren”, aldus deze EU-website. Met dat pact is een bedrag van 134,8 miljard euro gemoeid dat als volgt is verdeeld:

 

 

In 2022 heeft ons land in totaal 10 miljard euro aan de EU bijgedragen. Dat is circa vier procent van de totale bijdragen van lidstaten aan de EU. Als je die vier procent weer loslaat op de totale steun van 200 miljard euro vanuit de EU aan Oekraïne over de jaren 2022 en 2023, dan heeft ons land via de EU ook nog eens 8 miljard euro gedoneerd.

Daarmee komt de totale Nederlandse steun aan Oekraïne op 16,1 miljard euro steun over de periode 2022-2023, dus 8 miljard euro per jaar.

Jaarlijkse armoedebestrijding in Nederland; 2 miljard euro

In schril contrast met de ongeëvenaarde steun aan Oekraïne, staat de steun aan de eigen bevolking. Door de hoge inflatie nam de armoede in ons land schrikbarend toe. Dat is voor het eerst onderkend door het Centraal Planbureau in 2022. Toen werd berekend dat 4,9 procent van de Nederlandse bevolking in armoede zou leven vanaf 2023. Het gaat dan om ca. 900.000 landgenoten.

Vervolgens maakte de Rijksoverheid op 19 september 2023 bekend dat ter bestrijding van deze armoede jaarlijks structureel 2 miljard euro vrijgemaakt wordt om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Hierdoor stijgt het aantal mensen in armoede niet en daalt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, aldus de Rijksoverheid op haar website.

De verhouding in Nederland is wat overheidsuitgaven betreft volledig zoek.

Democratie in Nederland om zeep geholpen?

Als je de moeite neemt om de Tweede Kamer debatten uit februari over de steun aan Oekraïne na te lezen, realiseer je jezelf dat het steeds meer is afgedaan met de democratie in Nederland zoals die zich heeft ontwikkeld onder partijen als VVD en D66. Op tweedekamer.nl is het hele (steno)verslag van het debat van 21 februari 2023 (50 pagina’s) te lezen. Centraal in de discussie stond het gebrek aan transparantie en tijdige informatieverschaffing vanuit de regering aan de Tweede Kamer. Oftewel: ons parlement wordt weinig (en soms niet) betrokken bij de besluiten inzake steun aan Oekraïne. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft ‘vrijheid’ en ‘democratie’ onder de bus gegooid. Daarbij is de VVD ondersteund door haar vrienden van Democraten 66 die ook vergeten lijken te zijn wat het woord inhoudt.

Denk hier maar eens over na voor je gaat stemmen.

Verder Lezen

Binnenland

Draaikont Timmermans: 2 minuten video en u weet genoeg

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Draaikont Timmermans: 2 minuten video en u weet genoeg
Foto: ANP Henri Bontenbal (CDA) en Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) tijdens de Telegraaf Verkiezingsmiddag

Dat Frans Timmermans een draaikont is weten we al heel lang. Dat hij geen verstand heeft van ‘het klimaat’ weten we nog veel langer. Maar zijn retoriek wordt tenenkrommend als u in slechts twee minuutjes deze video bekijkt: Bontebal maakt binnen die tijd gehakt van al zijn ‘argumenten’.

Binnen twee minuten wisselt Timmermans van het argument dat “we 1000 dagen niets aan het klimaat hebben gedaan” naar “dat Nederland van de achterhoede naar de kop van het peloton is gegaan wat betreft de energietransitie”. Al snel wordt het Timmermans te heet onder de voeten en roept hij “wat hebben jullie gedaan aan de versterking van die stroomnetten in die 1000 dagen?” Bontebal, die zelf bij een netbeheerder heeft gewerkt, weet als geen ander dat Timmermans hier een feitelijke onwaarheid uitspreekt en dat er enorm geïnvesteerd is in de stroomnetten. Als dat niet werkt zegt draaikont Timmermans “ik prijs je ook de hemel in als het gaat om energie”, terwijl hij een zin eerder het als onzin afdeed.

Daarna komt de quote van draaikont Timmermans “je kan toch niet ontkennen dat het op stikstof helemaal is vastgelopen?” Voor Timmermans is stikstof en klimaat hetzelfde, waaruit weer blijkt dat hij er écht geen kaas van heeft gegeten. Bontebal doorziet het spel en spreekt Timmermans daarop aan: stikstof en klimaat zijn niet hetzelfde. Timmermans dendert erover heen en begint over 60 procent stikstofreductie, maar ook dat klopt niet. Bontebal heeft zelf meegeholpen het coalitieakkoord op te stellen en betrapt Timmermans op de volgende leugen en deelt dat ook fijntjes mee.

We willen hier niet pleiten om op Bontebal te stemmen, maar een stem op Timmermans is een stem op een rancuneuze windvaan, of draaikont als u dat beter vindt klinken. Al zijn onwaarheden over kernenergie heeft u al eerder in de media kunnen vernemen, deze kon er nog wel bij. Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Zelfs het paard is al uit het zicht verdwenen als we het over Air Timmerfrans hebben.

Verder Lezen

Binnenland

Hugoshenko: deze kartonnen auto is veilig en uitgebreid getest

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Hugoshenko: deze kartonnen auto is veilig en uitgebreid getest
Foto credits: RTL nieuws

De Fabeltjeskrant heeft gisteren het nieuwste product van de auto-industrie onthuld: de kartonnen auto. Buiten het feit dat deze auto klimaatneutraal is gebouwd met behulp van de allerlaatste technologieën, is de auto vooral veilig. “Deze auto is uitgebreid getest en iedereen die twijfelt aan de veiligheid zou ik op het hart willen drukken dat hij vertrouwen moet hebben in de fabrikant en de wetenschap”, aldus verkeersminister Hugoshenko tegenover de Fabeltjeskrant.

Volgens Hugoshenko is de Rijksdienst voor het Wegverkeer razend enthousiast en zal een tijdelijke toelating voor de Nederlandse wegen slechts een formaliteit zijn. Ook de Fabeltjeskrant zelf is laaiend enthousiast. “Dit wordt dé oplossing voor alle problemen die we momenteel hebben”, stond er gisteren nog in chocoladeletters in een hoofdredactioneel artikel op de voorpagina.

Ab Westerhaus, belangenbehartiger van de auto-industrie, looft de genialiteit van de kartonnen auto. “Iedereen die geen kartonnen auto koopt zou eigenlijk naar een eiland verbannen moeten worden”, aldus Westerhaus. Er zijn wel mensen die kritisch zijn en zich afvragen of een kartonnen auto wel veilig is bij een aanrijding, maar volgens verkeersminister Hugoshenko is dat ‘complotretoriek’.

In een uitgelekt contract van de fabrikant van de kartonnen auto met de Nederlandse overheid, een contract dat overigens tot staatsgeheim is gemaakt, staat dat de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid heeft mocht het onverhoopt toch misgaan. Volgens minister Ernst Badkuip, die jarenlang voor de auto-industrie gewerkt heeft, zal ‘geval voor geval bekeken moeten worden hoe het zit met de aansprakelijkheid’. Bovendien is de Nederlandse overheid een aankoopverplichting aangegaan voor 14 miljoen exemplaren van dit revolutionaire model en is het belang voor de Nederlandse samenleving daarmee wel duidelijk. Ook de politiek is vrijwel eensluidend over het verwachte succes.

Adje Veulen, woordvoerder van het ministerie van Landbouw, pleit er dan ook voor om autodealers die zich negatief uitlaten over de kartonnen auto hun BOVAG-lidmaatschap af te nemen. “Het kan niet zo zijn dat er enkele dealers tussen zitten die kritisch zijn”, aldus Veulen, “die zul je dan het recht moeten ontnemen om nog langer als autodealer op te treden.”

Juffrouw Mier van de Fabeltjeskrant was vanaf het begin al kritisch op de kartonnen auto, maar is inmiddels ontslagen. “We kunnen het ons niet permitteren het beleid van Hugoshenko te ondermijnen, dit is cruciaal voor onze samenleving”, aldus Meneer de Uil van de Fabeltjeskrant. “Het ondermijnt de auto-strategie van de overheid”, aldus Hugoshenko.

Kamerlid Tjerie Bidet is kritisch over de veiligheid en met name de drang die erachter zit om iedereen te verplichten een kartonnen auto aan te schaffen. “We weten helemaal niets over de veiligheid, zijn er al botsproeven gedaan, wat gebeurt er na een regenbui?”, aldus Bidet. Volgens Hugoshenko zijn dit geen relevante vragen en het voltallige kabinet is het hiermee eens. Al verschillende keren is door kamervoorzitster Vera Heuvelkamp de microfoon uitgezet nadat Bidet, of zijn compagnon Marmot, het woord namen en kritisch waren over de kartonnen auto.

Jan Pastoornotte (geen ver familielid van Jack de Vries overigens) prijst de daadkracht van Hugoshenko en plaatste inmiddels op X foto’s van eigenaren met auto’s uit de bouwjaren 1967 en 1968, die in aanmerking komen voor een kartonnen auto.

De Fabeltjeskrant, feitelijk de beste.

Verder Lezen

Recent

VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’ VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’
Klimaat14 uur geleden

VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’

Een nieuw demissionair kabinetsvoorstel met minimum CO2-prijzen, hogere energiebelasting en kolenbelasting voorziet onomwonden een verslechterde concurrentiepositie van Nederland. Het voorstel...

Woede en Tijd Woede en Tijd
Column1 dag geleden

Woede en Tijd

De verkiezingsoverwinning van de PVV van Geert Wilders is een totale mokerslag waarvan de klap nog kolossaal nagalmt. In feite...

PVV slaat slag in grote steden door thuisblijvende linkse kiezer PVV slaat slag in grote steden door thuisblijvende linkse kiezer
Politiek2 dagen geleden

PVV slaat slag in grote steden door thuisblijvende linkse kiezer

De overwinning van de PVV bij de verkiezingen werd dit weekend beklaagd en bejammerd bij betogingen in tal van steden....

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus
Politiek4 dagen geleden

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus

De PVV heeft overweldigend de verkiezingen gewonnen, maar daarmee is het premierschap van Geert Wilders nog geenszins zeker. Zowel nationale...

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes
Opinie6 dagen geleden

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes

‘Heb je de media, dan heb je de macht’, een gevleugelde uitspraak van menig dictatoriaal regime. De directie van BNN/VARA...

Domrechts heeft gewonnen! Domrechts heeft gewonnen!
Politiek7 dagen geleden

Domrechts heeft gewonnen!

Je zult maar vanuit je geschakelde rijtjeswoning van 1,5 miljoen euro in Amsterdam-Zuid bij de NPO het nepnieuws vernemen dat...

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd
Gezondheid1 week geleden

Coronafeiten dan nu écht op tafel: Nederland is bedonderd en belazerd

De talloze Wob- en Woo-onthullingen hier op Indepen ten spijt: velen wilden niet geloven dat de politiek en de media...

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar? Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?
Politiek1 week geleden

Wat delen Dilan Yeşilgöz en Frans Timmermans met elkaar?

In recente tv-debatten zie je de nieuwe leiders van de (vroeger) rechtse VVD en de (gedwongen) linkse GroenLinks-PvdA combinatie regelmatig...

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne
Gezondheid1 week geleden

Europees Geneesmiddelenbureau legt bom onder vaccinatiecampagne

In een brief aan een groep Europarlementariërs erkent de geneesmiddelenwaakhond Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de coronavaccins helemaal niet bedoeld waren...

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers
Politiek1 week geleden

Opmars Wilders onbegrijpelijk voor wegkijkers

Benauwd hebben ze het, allemaal. Alle hedendaagse crisissen zijn door gedram en wegkijken ontstaan, en nu de kiezer dit meer...

Trending