Opinie

Den Haag, c’est ça, tijd voor herstel

Avatar foto

op

Den Haag, c’est ça, tijd voor herstel
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Hoe lang gaan we de afbraak van dit mooie land nog aanzien? Alles wat een rechtstaat en een democratie doet dragen wordt dagelijks vertrapt door de zelfden die zeggen dat de rechtstaat ondermijnd wordt door hen die er kritiek op leveren. Alle middelen zijn ingezet, maar de trein dendert door richting ravijn. Protesteren heeft geen zin. Rechtszaken aanspannen heeft geen zin. Democratische middelen hebben geen zin en worden vertrapt. Wat blijft er dan nog over?

Klimaatwaanzin


Mede door de klimaatwaanzin dendert de complete samenleving de afgrond in. Ondanks jarenlang waarschuwen voor de gevolgen van deze gefabriceerde religie wordt het ijs waarop dit staat steeds dunner. Want niet alleen wordt steeds zichtbaarder dat deze waanzin op niets gebaseerd is (iets met 0,000036 graden), ook de gevolgen worden steeds zichtbaarder. De roepers in de woestijn worden op hun wenken bediend. De energiecrisis, de energieprijzen en het instortende elektriciteitsnet zijn stuk voor stuk gevolgen van de klimaatwaanzin. Er liggen al jaren vuistdikke rapporten hierover van experts op de ministeries, maar wel in de onderste lade. Ondanks dit alles zitten we met verplichtingen op warmtepompen, een verbanning van verbrandingsmotoren, torenhoge belastingen op alles dat met CO2 te maken heeft en een apathisch afkeuren van kernenergie.

Genderwaanzin

Als een verbouwde man al Miss Nederland kan worden is echt wel de grens bereikt. Dat daarmee 50 procent (de vrouwen) tweederangs worden in de samenleving schijnt nog altijd niet door te dringen. Welke volgende ‘discipline’ wordt vertrapt door transgenders? Ballet? Operette? Schoonspringen? Krijgen we straks bij iedere sport drie categorieën, vrouwen, mannen en transgenders om ‘het probleem’ op te lossen van een volslagen marginale groep in onze samenleving? En nóg zijn er politici die niet willen erkennen dat zij zich inzetten voor een marginale groep die in het handboek voor psychologen (DSM-5) keurig in een hokje staat. De hele genderwaanzin dringt via ngo’s en politiek door naar de werkvloer van ondernemingen. Op de werkvloer wordt gekeken naar capaciteit, en dan speelt gender (of kleur) geen enkele rol.

Asielwaanzin

De regering is gevallen over het zoveelste asieldrama. Liever vallen ze hierdoor om dan door of over welk ander thema. De ontwrichtende werking op de samenleving wordt met de dag groter, het verdedigen ervan steeds absurder. De eigen bevolking staat op de wachtlijst voor woonruimte, terwijl de nieuwkomer met alle egards wordt ontvangen. Als u het echt niet meer ziet zitten in Nederland, laat u dan vrouw en kinderen achter in de ellende? De immense stroom aan hoofdzakelijk mannen zet blijkbaar niemand aan het denken over wat de werkelijke motieven zijn. Liever zien we tien jaar procederen op staatskosten, en als ze illegaal zijn liever het zoveelste generaal pardon. De asielwaanzin is een verdienmodel over de rug van de Nederlander en onder druk van oneigenlijke emoties. Dit gaat ten koste van de werkelijke oorlogsvluchtelingen die verdrukt worden door de immense karavaan aan gelukszoekers.

Controle waanzin

‘Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’; een spreekwoord dat als geen ander past op deze overheid. Voor miljarden verdwijnt er aan bonnetjes, maar van iedere Nederlander wil diezelfde overheid weten waar hij zijn 100 euro aan uitgeeft. Controle over je integriteit, soevereiniteit en controle over al je inkomsten en uitgaven, dat is de Nederlandse overheid. Met talrijke oneigenlijke argumenten wordt de controlewaanzin verder opgevoerd, het liefst nog vanuit Europese wetgeving als ‘schuldige’ of bliksemafleider. Voor wie zitten onze ‘volksvertegenwoordigers’ er dan? En dit ‘Big Brother is watching you’ beperkt zich niet tot Den Haag, maar is onderdeel van het hele ambtelijke opereren. Iedere ambtenaar in iedere gemeente voert exact uit wat hem of haar is opgedragen vanuit Den Haag. Dat zou prima zijn als dat naar redelijkheid en billijkheid is, maar tijdens corona hebben we gezien tot wat dit kan leiden: gemeentes met vijf ‘besmettingen’ gingen net zo goed in lockdown. De politiemacht nam een loopje met de eed die ze zelf hadden aanvaard toen ze aan hun ambt begonnen. De wet wordt door ambtenaren opzij geschoven zodra hen dat niet meer past, en juist daar ligt de oorzaak van het wantrouwen van de bevolking jegens de overheid zelf.

Bestuurswaanzin

De netwerkcorruptie zoals we die in Nederland kennen is ongekend en zou in Sicilië niet misstaan. In ieder ander land is belangenverstrengeling politieke zelfmoord, in Nederland niet. De samenstelling van de Eerste Kamer met al haar belangenverstrengelingen is ongekend, maar niemand valt het kennelijk op. De volslagen vakinhoudelijke incompetentie van de meeste ministers is stuitend te noemen. Er wordt gestreden op emotie, niet op inhoud. Als ministers ‘gestreste regenwurmen’ als argumentatie aanvoeren is het einde zoek. Als politici ‘de warmste dag in de geschiedenis van de mensheid’ aanvoeren als argument, terwijl dit aantoonbaar niet het geval is, is het einde zoek. Als 0,000036 graden het argument wordt om 28.000.000.000 euro gemeenschapsgeld uit te geven is het einde zoek. Deze tergende vakinhoudelijke incompetentie is geen uitzondering, maar een kenmerk van de huidige politici.

Messias-complex

We worden bestuurd door politici en bestuurders met een messiascomplex: ze denken dat alles door modellen te verantwoorden en te verwezenlijken is, en dat vervolgens door verbieden, dwang en drang hun ideaalwereld te schapen valt. Ze drijven niet naar boven door inhoudelijke vakcompetentie. Competente mensen worden uit het koekoeksnest gedrukt. Meest recente voorbeeld is nog wel minister Dennis Wiersma die door zijn eigen ambtenaren eruit gedrukt werd, aantoonbaar door roddel en achterklap maar zonder aantoonbare bewijzen. Mona Keijzer kan erover meepraten, Pieter Omtzigt kan erover meepraten. Khadija Arib kan erover meepraten. De tunnelvisie van de messiassen wordt ondersteund door de reguliere media die hun eigen Code van Bordeaux aan hun laars lappen.

Tijd voor herstel

Op een groot aantal thema’s zal gewerkt moeten worden aan herstel. Dat betekent op de eerste plaats het mes in de overheid zelf. Deze moloch is uitgedijd tot een veelkoppig monster en zal zich moeten gaan beperken tot de kern: dienstbaar zijn voor de samenleving, maar dan wel geleid op inhoud en niet op sentiment.

Ik noem een aantal punten:

 • Vakinhoudelijke kennis moet bepalend worden voor een ministerschap of Kamerlidmaatschap.
 • Burgemeesters worden door de bevolking gekozen op grond van hun ervaring of ambities voor de betreffende stad of dorp, niet op basis van politieke kleur.
 • Bestuurders en ambtenarij moeten juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die zij de samenleving of individuen toebrengen; bij veroordeling hoort een (tijdelijk) verbod tot het uitvoeren van bestuurlijke functies.
 • Een regering bestaat uit 150 volksvertegenwoordigers die altijd hoofdelijk stemmen. Zelfs de vorming van een ‘coalitie’ zou ter discussie moeten kunnen staan, waarom geen minderheidskabinet dat op basis van 75 + 1 stem op inhoud een meerderheid vormt? Dit zou het onmogelijk maken de politiek van de afgelopen jaren uit te voeren waarbij ‘de coalitie’ iedere andere keuze in de kiem kon smoren.
 • De Belastingdienst moet terug naar haar kerntaak: belasting innen. Sterke versimpeling van het belastingsysteem, afschaffing van het hele toeslagencircus.
 • Het subsidiecircus dient volledig transparant te zijn en niet verstopt en versplinterd.
 • Overheidssubsidie voor organisaties die de overheid weer juridisch aanpakken moet onmogelijk worden.
 • Er zal zo snel mogelijk een constitutioneel hof moeten komen, desnoods tijdelijk door de huidige rechterlijke macht. Nederland is één van de weinige landen ter wereld zónder constitutioneel hof.
 • De macht zal meer vanuit de provincies moeten komen, het kan niet zo zijn dat het sentiment van de Randstad bepalend is voor het beleid voor het hele land.
 • Organisaties als het RIVM moeten geherstructureerd worden en de toets der wetenschap kunnen doorstaan. Dat wil ook zeggen dat (bijvoorbeeld) het RIVM geen deelopdrachten meer mag aannemen van de overheid. Bij ieder onderzoek zal de impact op de samenleving onderdeel moeten zijn van de onderzoeksopdracht.
 • Pluriformiteit in de media afdwingen middels wetgeving.
 • Sterke reductie van de invloed van de NCTV en MIVD op het overheidsbeleid.
 • Terugdringen van de macht van de EU en ngo’s. Volksvertegenwoordigers zitten er voor Nederland en de Nederlandse belangen.
 • Zeer sterke reductie van de omvang van de overheid zelf. Zij vormt een te grote koek op de overheidsbalans die door een steeds kleinere groep opgebracht moet worden. Dit kan bereikt worden door versimpeling van procedures en wetgeving. De focus dient te komen liggen op efficiëntie.

Herstel van vertrouwen kan alleen komen als gevolg van transparantie, te beginnen bij de overheid zelf. Iedere burger is gediend bij een goed functionerende overheid en zal daar zijn of haar steentje aan willen bijdragen. De overheid is er voor de burger, en niet omgekeerd.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. SickOfBigGovernment

  13 augustus 2023 in 07:32

  Amen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Statenleden trekken racismekaart om uitleg kernenergie te ontlopen

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

Prof. Kees de Lange: Nederland heeft geen ‘stikstofcrisis’
Foto: Indepen

Ook in de provincie Flevoland, ondanks de vele windmolens, betaalt de burger zich krom aan energie. Onder meer om die reden werd professor Kees de Lange, natuurkundige, uitgenodigd om bij Provinciale Staten iets te vertellen over thorium-reactoren, een moderne en volgens velen veelbelovende variant van kernenergie.

Volksvertegenwoordigers van het CDA, PvdD, GroenLinks, PvdA en de SP wilden echter juist niet geïnformeerd worden op welke wijze Flevoland een CO2-vrije en betaalbare toekomst tegemoet zouden kunnen zien en boycotten de bijeenkomst op voorhand, zonder ook maar één woord van professor De Lange te hebben gehoord.


Indepen heeft Professor Kees de Lange vandaag om een reactie gevraagd. De Lange: “Het begint eigenlijk al met het feit dat ik uitgenodigd werd door Forum voor Democratie en 50PLUS, en dan ligt een puur inhoudelijke discussie bij sommigen al bij voorbaat moeilijk. De argumenten die aangevoerd werden om de voordracht te boycotten hebben dan ook niets met thoriumreactoren te maken maar alles met framing”, aldus De Lange. Dat wordt ook duidelijk bij de tweet van Kjell van Wijlandt namens de Partij voor de Dieren. In een volgende tweet wordt deze framing nog duidelijker. De Lange: “Ik ben helemaal geen klimaatontkenner, dat zou onwetenschappelijk zijn. Het klimaat wijzigt al sinds het bestaan van de aarde. Verder klopt het dat ik bij SHELL-Research heb gewerkt, maar dat is inmiddels 50 jaar geleden want ik ben in 1972 na 2 jaar SHELL bij de VU gaan werken. Ook schijnt het een probleem te zijn dat ik gepensioneerd ben. Ik zou zeggen dat het om mijn wetenschappelijke productie gaat, en juist daar heb ik nu meer tijd voor. Waarom dat een argument zou zijn begrijp ik dus niet. Ik begrijp nu ook dat ik voor het eerst van mijn leven opeens een racist zou zijn volgens Van Wijlandt. Die kwalificatie schijnt terug te voeren te zijn op een tweet van mij van 6 jaar geleden. Geen idee waar dit over gaat. Ik vind het allemaal maar vreemde argumenten die niets inhoudelijks over thoriumreactoren in zich hebben, en daar maak ik me veel meer zorgen over, het zijn tenslotte gekozen volksvertegenwoordigers die in dit geval beslissingen nemen voor de Flevolandse bevolking.”

Lichten we als Indepen het doopceel van de critici dan wordt duidelijk door wie de kiezers van deze partijen zich laten leiden. Kjell van Wijlandt, 28 jaar, maatschappelijk werker en tevens statenlid van de Partij voor de Dieren, wil alleen het debat over de koers aangaan op grond van ‘wetenschappelijke consensus’ en ‘feitelijke informatie’. Dat is een opmerkelijke uitspraak aangezien iedere wetenschapper het bestaan van ‘wetenschappelijke consensus’ op ieder wetenschappelijk onderwerp juist zal ontkennen; discussie is juist een kenmerk van de wetenschap. Statenlid Jaya Noordman van GroenLinks, 21 jaar, eerstejaars student en momenteel shiftleider service bij de Albert Heijn, heeft het over ‘feitelijke wetenschap’ en wil zich niet inlaten met ‘retoriek die geweld en verdeeldheid bevorderen’. PvdA statenlid Abassin Nessar, 37 jaar en notabene strategisch adviseur bij het ministerie van Binnenlandse zaken noemt De Lange een ‘aantoonbare racist’. Verder zegt hij zich vooral in te willen zetten voor de energietransitie…

De argumenten die de Statenleden aanvoeren getuigen van weinig inhoudelijke kennis over thoriumreactoren, iets wat nog eens bevestigd wordt in een gezamenlijk persbericht: “De heer De Lange is niet alleen bekend om zijn klimaatsceptische standpunten – hij zal ook tijdens de presentatie op woensdag het bestaan van een klimaatcrisis ontkennen – maar ook om zijn controversiële en racistische uitlatingen op sociale media.” Dit persbericht lijkt inmiddels verdwenen van internet.

De Lange: “Iedereen kan de voordracht die ik gehouden heb op internet zien. Ik ben al 60 jaar op dit vakgebied actief en heb zo’n 250 wetenschappelijke publicaties op mijn naam staan. Iedereen kan nagaan over welke vakinhoudelijke onderwerpen ik heb geschreven. Ik maak mij zorgen over de toekomst van Nederland als partijen als het CDA, PvdD, GroenLinks, PvdA en de SP zonder enige relevante kennis of ervaring maar uitsluitend nog middels framing hun gelijk willen halen over dit soort onderwerpen. De kiezers op dit soort partijen moeten het met dergelijke framing doen, terwijl er inhoudelijk echt wel interessante dingen over te vertellen zijn. Ik nodig iedereen uit de voordracht te bekijken en zelf maar te oordelen of hun volksvertegenwoordigers de juiste beslissingen voor hen nemen.”

Bovenstaande komt bovendien in een uitermate vreemd daglicht te staan als we op de GroenLinks-pagina van Jaya Noordman lezen: “We moeten zorgen voor meer verbinding tussen de volksvertegenwoordigers en de bevolking, maar ook tussen mensen onderling: aan het einde van de dag moeten we immers samenwerken aan een betere wereld.”

Blijkbaar geldt dat alleen voor mensen die dezelfde mening hebben, of zou de website van GroenLinks inmiddels verouderd zijn?

 

De link naar de presentatie:

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 06 september 2023 19:00:00, Provincie Flevoland en klikken op agendapunt 4a

Verder Lezen

Opinie

De burger: het doorgeslagen verdienmodel van de uitdijende overheid

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

De burger: het doorgeslagen verdienmodel van de uitdijende overheid
Foto: ANP

Belasting betalen, niemand vindt het leuk, maar het is noodzakelijk om een samenleving draaiende te houden. Belasting betalen is ook ‘logisch’, collectief is meer mogelijk dan als individu. Een weg aanleggen lukt individueel niet. Een brug wordt collectief gebouwd. Mensen die op ongelukkige wijze door het lot getroffen worden verdienen steun vanuit een hele samenleving en dat lukt alleen maar collectief. In Nederland zijn wij gewend om fors belasting te betalen, het is immers het meest genivelleerde land ter wereld. We hebben (of hadden…) daarnaast een verzorgingsstaat dankzij een flinke aardgasbel. Er zijn echter steeds meer belastingen ingeslopen waar iedere rechtvaardiging voor ontbreekt en die enkel tot nut heeft de inkomsten voor de overheid te vergroten. En velen accepteren we klakkeloos.

Belasting betalen over een fictieve huurinkomst over een fictieve waarde van een woning vinden we heel normaal; het huurwaardeforfait. De volgende stap is nu deze fictieve waarde als een fictief vermogen te zien, en over dit fictieve vermogen ook weer belasting te gaan betalen. En die fictieve waarde wordt jaarlijks herijkt aan de hand van ándere woningen die wél verkocht zijn, terwijl daar nu juist overdrachtsbelasting voor betaald wordt.


Gebeurt dat ook met de bijtelling van de zakelijke auto? Die wordt namelijk jaarlijks flink minder waard, maar toch betaalt u 3, 4 of 5 jaar lang iedere maand belasting over de nieuwwaarde van diezelfde leaseauto die dat inmiddels al lang niet meer waard is. Daar wordt opeens niet herijkt. Als het CJIB (u weet wel, van die bekeuringen) te weinig oplevert krijgt het targets opgelegd, en als die verboden worden omdat overijverige ambtenaren wel héél erg ver gingen om hun target en promotie te halen, dan verhoogt men nu gewoon de tarieven met als onderbouwing dat er anders te weinig binnenkomt. Maar het ging toch om de verkeersveiligheid?

De erfbelasting is een belasting die geheven wordt over zaken waarover éérst al inkomstenbelasting is betaald, vervolgens bij aanschaf BTW en eventuele extra belastingen (BPM, overdrachtsbelasting of welk andere belasting dan ook), om deze vervolgens opnieuw te gaan belasten zodra het doorgegeven wordt aan een volgende generatie. Wij vinden dat ‘normaal’. Uw eigen kinderen kunt u niet meer dan 6.035 euro geven, anders wordt er schenkbelasting over afgepakt door deze overheid. Maar u had toch al inkomstenbelasting over dat geld betaald? En uw kind koopt er wellicht wat voor en betaalt dan weer BTW? Of wordt er dan vermogensbelasting betaald over uw spaarrekening waarover u al inkomstenbelasting had betaald? Geen zorgen, de rekening van uw kind wordt gewoon meegeteld door de Belastingdienst om te bepalen of u als gezin in aanmerking komt voor 32 procent vermogensbelasting.

Meest recente klapstuk is echter wel de 28 miljard euro die nodig is om de aarde met 0,000036 graden minder te doen opwarmen. Dat is onmeetbaar en bovendien simpelweg nul. 28 Miljard euro uit de gemeenschap halen om helemaal niets te bereiken? Meest schokkende na deze openbaring is echter de doodse stilte, in de Tweede Kamer, in de media en van de bevolking. Niemand die er schande van spreekt terwijl u hier gewoon door een minister wordt verteld dat hij ons allemaal 28 miljard euro wil gaan afpakken zonder enig onderliggend doel of resultaat. Alle onderliggende ‘maatregelen’ zijn daarmee dus ook doelloos geworden. En of dat nu het dieselbusje is dat niet meer in de stad mag komen en waar ieder klein klusbedrijf aan ten onder gaat, of de verplichte warmtepomp in ieder nieuwbouwhuis. Het is nutteloos en doelloos, richt immens veel schade aan, en er kraait nog altijd geen haan naar. Totdat u natuurlijk een klusbedrijfje in de binnenstad van Amsterdam heeft, of uw nieuwbouwwoning 30.000 euro duurder is geworden, maar dan moet u niet zo zeuren, toch?

Alle decadente gedachten, want doelloos, die in ambtenarenland opkomen treffen altijd minderheden en de rest van de samenleving kijkt de andere kant op. Als uw kotter in stukken gezaagd wordt voor het klimaat kraait daar geen haan naar. Als de boer om de hoek de nek om wordt gedraaid kraait daar geen haan naar, terwijl de ‘winst’- en verliesrekening gebaseerd is op een zeer discutabel computermodel. Van biomassa weten we onderhand wel dat het juist averechts werkt, maar ondertussen betalen we gewoon maandelijks onze ‘ODE-belasting’ op onze energierekening en dendert deze trein nog altijd gewoon door, terwijl het ondermijnend is voor de klimaatgedachte.

Toch zijn vele culturen uiteindelijk verloren gegaan door de decadentie van hen die op dat moment de macht hadden. De Franse revolutie is daar nog het meest recente voorbeeld van. Het is slechts een kleine selecte groep die de bevolking bestuurt, maar die uiteindelijk ook ten onder gaat aan decadentie waarbij de bevolking het niet langer tolereert. Ondertussen lezen we dat het ambtenarenapparaat steeds verder uitdijt om al deze regeltjes te bedenken, uit te voeren en te controleren. En iedere keer komen er weer nieuwe of andere belastingen bij.

Het sturingsmechanisme voor de samenleving is niet langer meer informeren maar belasten. En dan komt er dus suikerbelasting, frisdrankbelasting, statiegeld op plastic bakjes, een volledig doorgeschoten energiebelasting of extra tabaksaccijnzen. En werken ze of treffen ze doel? Totaal niet, maar dat maakt kennelijk niet uit. Het is wederom een welkome extra inkomstenbron voor het almaar uitdijende ambtenarenapparaat die vervolgens Sinterklaas kan spelen met úw geld bij multinationals, adviesbureaus, onderzoeksinstituten, windmolenproducenten, warmtepomphandelaren, biomassaverkopers of Tesla-verkopers.

Dient de overheid de samenleving of dient de samenleving de overheid? Zodra het doel bij één van de partijen doelloos wordt, hoeft u niet langer na te denken.

Verder Lezen

Opinie

Meer dan 2 miljoen Nederlanders gelooft in complotten

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Door

Meer dan 2 miljoen Nederlanders gelooft in complotten
Foto: ANP

Het probleem van een complot is dat het niet bewijsbaar is op het moment dat erover gesproken wordt. Dat zijn wijze woorden van de AIVD. Ervan uitgaande dat alle stemmers op D66, GroenLinks en PvdA exact dezelfde ideeën aanhangen als hun leiders (naar analogie van de FVD) hebben we het hier over een substantiële groep Nederlanders. De angst van de AIVD dat hieruit geweld ontstaat is dan ook terecht, bezien vanuit de expertise van de AIVD.

Eén van de complotten waarin deze aanhangers geloven is dat door het uitgeven van 28 miljard euro gemeenschapsgeld de aarde 0,000036 graden minder opwarmt. Tegenstanders die beweren dat door die uitgave de economie en samenleving kapotgaat, China het Parijs-akkoord overboord heeft gegooid en Amerika nog véél vervuilender is, wordt verweten dat ze ‘klimaatontkenners’ zijn. Tevens is de stelling van deze complotdenkers dat er nú gehandeld moet worden, omdat anders een zogenaamd ‘tipping point’ bereikt wordt, een virtueel uit modellen afgeleid ‘point of no return’, een onomkeerbare situatie waarbij de situatie alleen nog maar slechter kan worden.


Door talrijke ‘maatregelen’ willen de complotdenkers het tij keren, maar zij worden (volgens weer een ander complot) tegengewerkt door de fossiele industrie die er alle belang bij heeft de nog voor 96 procent van olieproducten afhankelijke samenleving te blijven beleveren. Vaak halen de complotdenkers rapporten aan van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), maar deze lijkt nu ook geïnfiltreerd door mensen uit de fossiele industrie. Zeer recent nog heeft de nieuwe directeur van het IPPC opgeroepen te stoppen met alle alarmistische beweringen die allerhande activistische uitspraken onterecht koppelen aan het IPCC.

Dat complotdenkers van GroenLinks er niet voor schuwen pertinente leugens te verspreiden bleek onlangs weer toen Kamerlid Ton van der Lee beweerde dat de Antarctische zee-ijs in hoog tempo aan het smelten is. Toen hij erop gewezen werd dat het Antarctische ijs juist in ijltempo aangroeit (600.000 vierkante kilometer per week) werd dit uiteindelijk door diezelfde Van der Lee afgedaan als ‘niet relevant’. Maar het kwaad is dan al geschied, want dergelijke noodzakelijke correcties dringen niet door tot het complotdenkende deel, ze lijken onvatbaar voor de realiteit.

Hetzelfde geldt voor de ‘klimaatdoden’ die keer op keer worden aangehaald. Volgens de complotdenkers zullen er steeds meer mensen sterven door de klimaatopwarming, maar het misleidende ‘bewijsgrafiekje’ van de Lancet kwam tot stand door te knoeien met de schaal van de assen. Feit is dat in Europa tien keer meer doden door kou zijn dan doden door warmte; waarom dan geen aandacht voor deze extreem koude gebieden? Met een verwarming kunnen meer doden voorkomen worden dan met een airco in dat geval. Dat dringt helaas niet door tot de hoofden van de klimaatplakkers op de A12, die ook nog eens openlijk worden bijgestaan door politici van GroenLinks, D66 en de PvdA.

Complotaanhangers van D66, PvdA en GroenLinks zijn inmiddels doorgedrongen tot alle bestuurslagen van de samenleving en daar gebruiken ze dezelfde complottheorieën en symboliek om elitaire regels af te dwingen. Zo mogen er in diverse steden vanaf 2025 geen op diesel rijdende voertuigen meer toegelaten worden. Dit zal moeten bijdragen aan de 0,000036 graden minder opwarming van de aarde waarin deze complotdenkers geloven. Ook willen ze iedereen aan de warmtepomp krijgen, desnoods door gemeentelijke dwang via de klimaatwet. De warmtepomp is een door een gas- of kolengestookte elektriciteitscentrale gevoed elektrisch apparaat dat ervoor zorgt dat u thuis geen gas meer nodig heeft.

Zoals eerder gesteld is het probleem van een complot dat het niet bewijsbaar is op het moment dat erover gesproken wordt. Bijkomend probleem is echter dat in bestuurlijke kringen maatregelen worden afgedwongen die als basis dezelfde complotten gebruiken, maar in de uitwerking juist helemaal niets doen aan dat complot. Zo zijn er tientallen miljarden euro’s gestoken in biomassa, terwijl door verbranding van bomen juist méér CO2 in de lucht komt in vergelijking met kolenverbranding.

De meeste kolencentrales zijn inmiddels gesloten door diezelfde complotdenkers. Ook over de elektrische auto is inmiddels tot de complotdenkers doorgedrongen dat deze helemaal niet zo ‘klimaatneutraal’ zijn als wat altijd beweerd is. Dat is voor de huidige 312.000 bezitters van een elektrische auto best sneu, ze kochten hem immers louter omdat deze zo goed zijn voor het klimaat. Als in 2025 de wegenbelasting weer wordt ingevoerd zijn zij alle financiële voordelen kwijt en betalen ze juist extra aan alle complotten in plaats van dat het hen geld oplevert.

Probleem met de complotdenkers is dat zij iedere keer weer van standpunt veranderen zodra zij geconfronteerd worden met de realiteit of met de feiten. Tien jaar geleden nog kon iedereen met fikse overheidssubsidie een ‘milieudiesel’ kopen, in 2025 wordt deze door dezelfde complotdenkers met dezelfde argumenten juist verboden. Als de energieprijzen stijgen, dan hebben ze het opeens over ‘klimaat-onrechtvaardigheid’ als hun achterban (ook die met een warmtepomp) de energie niet meer kan betalen.

‘Klimaat-onrechtvaardigheid’ ontstaat zodra de achterban het niet meer kan betalen, en dan willen de complotdenkers via allerhande constructies of subsidies ervoor zorgen dat ‘de armen’ ook de voordelen hebben als ze een warmtepomp in hun maag gesplitst krijgen. En als de aarde maar niet wil opwarmen, de zeespiegel maar niet wil stijgen en de poolkappen maar niet willen smelten, dan hebben ze het opeens over ‘klimaatverandering’ in plaats van ‘klimaatopwarming’.

Ondertussen geven we tientallen miljarden uit om deze complotdenkers collectief te behagen, terwijl niemand de vraag stelt of al bewezen is of de complotten wel uitgekomen of voorkomen zijn, en dat terwijl deze complotten al zo’n twintig jaar rondgaan. Het is eigenlijk nooit goed bij de complotdenker. De AIVD geeft aan juist niet te willen polariseren door complotdenkers zo expliciet aan te wijzen, maar juist te willen voorkomen dat iedereen die in complottheorieën gelooft als extremist wordt neergezet.

Er zijn volgens de AIVD grote verschillen binnen deze groep. Dat is prettig om te weten, want je moet er niet aan denken dat een hele samenleving in de financiële afgrond geduwd wordt en vervolgens blijkt dat er helemaal niets van die complotten is uitgekomen.

Verder Lezen

Recent

Duitsland stimuleert instroom middels ngo’s Duitsland stimuleert instroom middels ngo’s
Buitenland43 minuten geleden

Duitsland stimuleert instroom middels ngo’s

Terwijl overal in Europa de asielopvang piept en kraakt door de drukte, trekt Duitsland meer dan een miljoen euro uit...

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’ Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’
Binnenland8 uur geleden

Doodenge klimaat oplossing: ‘Eerder sterven en pijnstillers weigeren’

Mensen die ziek zijn, zouden volgens emeritus hoogleraar Johan Mackenbach het goede voorbeeld kunnen geven, door vanwege het klimaat en...

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week
Politiek1 dag geleden

Hofhouding Kaag groeit bijna twee jaar met 30 fte per week

Worden we allemaal een beetje armer? Van het ministerie van Financiën kun je dat moeilijk zeggen: minister Kaag nam gemiddeld,...

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden
Binnenland2 dagen geleden

Het CO2-mysterie, om gallisch van te worden

CO2, een stofje in de lucht met ongekende capaciteiten. Enerzijds een onmisbare voedingsstof voor plantengroei, anderzijds een stofje in staat...

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht
Binnenland3 dagen geleden

Van der Valk voor asielzoekers: 250 euro per kamer per nacht

Minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie heeft het hoogste woord als asielzoekers diefstallen plegen. Maar doet het ministerie dat...

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS
Binnenland5 dagen geleden

BREAKING NEWS!! Brandstofprijzen met bijna 40% omlaag in september aldus CBS

De inflatie over september is – volgens de eerste raming van het CBS – slechts 0,2 procent!! Fantastisch succes van...

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt
Binnenland5 dagen geleden

Onvrede onder jongeren: tijdbom die nog steeds tikt

Jongerenwerkers zijn in Nederland de ogen en oren van de maatschappij. Ze luiden de noodklok over polarisatie en radicalisering onder...

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet
Binnenland6 dagen geleden

Fossiele brandstoffen: onmisbare goudmijn voor kabinet

Was aardgas decennialang een bron van inkomsten voor de overheid dankzij de winning ervan in onder meer Groningen, tegenwoordig wordt...

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen
Politiek1 week geleden

EU draagt Nederland op hypotheekrente aftrek af te schaffen

De Rijksbegroting en bijbehorend Belastingplan worden ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer...

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen Postcodeloterij gaat Rabobank slopen
Binnenland1 week geleden

Postcodeloterij gaat Rabobank slopen

Een opmerkelijke tweet van Greenpeace op 23 september: Vandaag hebben we samen met @NLRebellion een ultimatum gesteld aan @Rabobank: stop...

Trending