Opinie

Den Haag, c’est ça, tijd voor herstel

Avatar foto

op

Den Haag, c’est ça, tijd voor herstel
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Hoe lang gaan we de afbraak van dit mooie land nog aanzien? Alles wat een rechtstaat en een democratie doet dragen wordt dagelijks vertrapt door de zelfden die zeggen dat de rechtstaat ondermijnd wordt door hen die er kritiek op leveren. Alle middelen zijn ingezet, maar de trein dendert door richting ravijn. Protesteren heeft geen zin. Rechtszaken aanspannen heeft geen zin. Democratische middelen hebben geen zin en worden vertrapt. Wat blijft er dan nog over?

Klimaatwaanzin


Mede door de klimaatwaanzin dendert de complete samenleving de afgrond in. Ondanks jarenlang waarschuwen voor de gevolgen van deze gefabriceerde religie wordt het ijs waarop dit staat steeds dunner. Want niet alleen wordt steeds zichtbaarder dat deze waanzin op niets gebaseerd is (iets met 0,000036 graden), ook de gevolgen worden steeds zichtbaarder. De roepers in de woestijn worden op hun wenken bediend. De energiecrisis, de energieprijzen en het instortende elektriciteitsnet zijn stuk voor stuk gevolgen van de klimaatwaanzin. Er liggen al jaren vuistdikke rapporten hierover van experts op de ministeries, maar wel in de onderste lade. Ondanks dit alles zitten we met verplichtingen op warmtepompen, een verbanning van verbrandingsmotoren, torenhoge belastingen op alles dat met CO2 te maken heeft en een apathisch afkeuren van kernenergie.

Genderwaanzin

Als een verbouwde man al Miss Nederland kan worden is echt wel de grens bereikt. Dat daarmee 50 procent (de vrouwen) tweederangs worden in de samenleving schijnt nog altijd niet door te dringen. Welke volgende ‘discipline’ wordt vertrapt door transgenders? Ballet? Operette? Schoonspringen? Krijgen we straks bij iedere sport drie categorieën, vrouwen, mannen en transgenders om ‘het probleem’ op te lossen van een volslagen marginale groep in onze samenleving? En nóg zijn er politici die niet willen erkennen dat zij zich inzetten voor een marginale groep die in het handboek voor psychologen (DSM-5) keurig in een hokje staat. De hele genderwaanzin dringt via ngo’s en politiek door naar de werkvloer van ondernemingen. Op de werkvloer wordt gekeken naar capaciteit, en dan speelt gender (of kleur) geen enkele rol.

Asielwaanzin

De regering is gevallen over het zoveelste asieldrama. Liever vallen ze hierdoor om dan door of over welk ander thema. De ontwrichtende werking op de samenleving wordt met de dag groter, het verdedigen ervan steeds absurder. De eigen bevolking staat op de wachtlijst voor woonruimte, terwijl de nieuwkomer met alle egards wordt ontvangen. Als u het echt niet meer ziet zitten in Nederland, laat u dan vrouw en kinderen achter in de ellende? De immense stroom aan hoofdzakelijk mannen zet blijkbaar niemand aan het denken over wat de werkelijke motieven zijn. Liever zien we tien jaar procederen op staatskosten, en als ze illegaal zijn liever het zoveelste generaal pardon. De asielwaanzin is een verdienmodel over de rug van de Nederlander en onder druk van oneigenlijke emoties. Dit gaat ten koste van de werkelijke oorlogsvluchtelingen die verdrukt worden door de immense karavaan aan gelukszoekers.

Controle waanzin

‘Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’; een spreekwoord dat als geen ander past op deze overheid. Voor miljarden verdwijnt er aan bonnetjes, maar van iedere Nederlander wil diezelfde overheid weten waar hij zijn 100 euro aan uitgeeft. Controle over je integriteit, soevereiniteit en controle over al je inkomsten en uitgaven, dat is de Nederlandse overheid. Met talrijke oneigenlijke argumenten wordt de controlewaanzin verder opgevoerd, het liefst nog vanuit Europese wetgeving als ‘schuldige’ of bliksemafleider. Voor wie zitten onze ‘volksvertegenwoordigers’ er dan? En dit ‘Big Brother is watching you’ beperkt zich niet tot Den Haag, maar is onderdeel van het hele ambtelijke opereren. Iedere ambtenaar in iedere gemeente voert exact uit wat hem of haar is opgedragen vanuit Den Haag. Dat zou prima zijn als dat naar redelijkheid en billijkheid is, maar tijdens corona hebben we gezien tot wat dit kan leiden: gemeentes met vijf ‘besmettingen’ gingen net zo goed in lockdown. De politiemacht nam een loopje met de eed die ze zelf hadden aanvaard toen ze aan hun ambt begonnen. De wet wordt door ambtenaren opzij geschoven zodra hen dat niet meer past, en juist daar ligt de oorzaak van het wantrouwen van de bevolking jegens de overheid zelf.

Bestuurswaanzin

De netwerkcorruptie zoals we die in Nederland kennen is ongekend en zou in Sicilië niet misstaan. In ieder ander land is belangenverstrengeling politieke zelfmoord, in Nederland niet. De samenstelling van de Eerste Kamer met al haar belangenverstrengelingen is ongekend, maar niemand valt het kennelijk op. De volslagen vakinhoudelijke incompetentie van de meeste ministers is stuitend te noemen. Er wordt gestreden op emotie, niet op inhoud. Als ministers ‘gestreste regenwurmen’ als argumentatie aanvoeren is het einde zoek. Als politici ‘de warmste dag in de geschiedenis van de mensheid’ aanvoeren als argument, terwijl dit aantoonbaar niet het geval is, is het einde zoek. Als 0,000036 graden het argument wordt om 28.000.000.000 euro gemeenschapsgeld uit te geven is het einde zoek. Deze tergende vakinhoudelijke incompetentie is geen uitzondering, maar een kenmerk van de huidige politici.

Messias-complex

We worden bestuurd door politici en bestuurders met een messiascomplex: ze denken dat alles door modellen te verantwoorden en te verwezenlijken is, en dat vervolgens door verbieden, dwang en drang hun ideaalwereld te schapen valt. Ze drijven niet naar boven door inhoudelijke vakcompetentie. Competente mensen worden uit het koekoeksnest gedrukt. Meest recente voorbeeld is nog wel minister Dennis Wiersma die door zijn eigen ambtenaren eruit gedrukt werd, aantoonbaar door roddel en achterklap maar zonder aantoonbare bewijzen. Mona Keijzer kan erover meepraten, Pieter Omtzigt kan erover meepraten. Khadija Arib kan erover meepraten. De tunnelvisie van de messiassen wordt ondersteund door de reguliere media die hun eigen Code van Bordeaux aan hun laars lappen.

Tijd voor herstel

Op een groot aantal thema’s zal gewerkt moeten worden aan herstel. Dat betekent op de eerste plaats het mes in de overheid zelf. Deze moloch is uitgedijd tot een veelkoppig monster en zal zich moeten gaan beperken tot de kern: dienstbaar zijn voor de samenleving, maar dan wel geleid op inhoud en niet op sentiment.

Ik noem een aantal punten:

 • Vakinhoudelijke kennis moet bepalend worden voor een ministerschap of Kamerlidmaatschap.
 • Burgemeesters worden door de bevolking gekozen op grond van hun ervaring of ambities voor de betreffende stad of dorp, niet op basis van politieke kleur.
 • Bestuurders en ambtenarij moeten juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die zij de samenleving of individuen toebrengen; bij veroordeling hoort een (tijdelijk) verbod tot het uitvoeren van bestuurlijke functies.
 • Een regering bestaat uit 150 volksvertegenwoordigers die altijd hoofdelijk stemmen. Zelfs de vorming van een ‘coalitie’ zou ter discussie moeten kunnen staan, waarom geen minderheidskabinet dat op basis van 75 + 1 stem op inhoud een meerderheid vormt? Dit zou het onmogelijk maken de politiek van de afgelopen jaren uit te voeren waarbij ‘de coalitie’ iedere andere keuze in de kiem kon smoren.
 • De Belastingdienst moet terug naar haar kerntaak: belasting innen. Sterke versimpeling van het belastingsysteem, afschaffing van het hele toeslagencircus.
 • Het subsidiecircus dient volledig transparant te zijn en niet verstopt en versplinterd.
 • Overheidssubsidie voor organisaties die de overheid weer juridisch aanpakken moet onmogelijk worden.
 • Er zal zo snel mogelijk een constitutioneel hof moeten komen, desnoods tijdelijk door de huidige rechterlijke macht. Nederland is één van de weinige landen ter wereld zónder constitutioneel hof.
 • De macht zal meer vanuit de provincies moeten komen, het kan niet zo zijn dat het sentiment van de Randstad bepalend is voor het beleid voor het hele land.
 • Organisaties als het RIVM moeten geherstructureerd worden en de toets der wetenschap kunnen doorstaan. Dat wil ook zeggen dat (bijvoorbeeld) het RIVM geen deelopdrachten meer mag aannemen van de overheid. Bij ieder onderzoek zal de impact op de samenleving onderdeel moeten zijn van de onderzoeksopdracht.
 • Pluriformiteit in de media afdwingen middels wetgeving.
 • Sterke reductie van de invloed van de NCTV en MIVD op het overheidsbeleid.
 • Terugdringen van de macht van de EU en ngo’s. Volksvertegenwoordigers zitten er voor Nederland en de Nederlandse belangen.
 • Zeer sterke reductie van de omvang van de overheid zelf. Zij vormt een te grote koek op de overheidsbalans die door een steeds kleinere groep opgebracht moet worden. Dit kan bereikt worden door versimpeling van procedures en wetgeving. De focus dient te komen liggen op efficiëntie.

Herstel van vertrouwen kan alleen komen als gevolg van transparantie, te beginnen bij de overheid zelf. Iedere burger is gediend bij een goed functionerende overheid en zal daar zijn of haar steentje aan willen bijdragen. De overheid is er voor de burger, en niet omgekeerd.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. SickOfBigGovernment

  13 augustus 2023 in 07:32

  Amen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opinie

Een Hollènder wordt nooit een Limbo, een Ethiopiër nooit een Fries

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Een Hollènder wordt nooit een Limbo, een Ethiopiër nooit een Fries
Foto: ANP

Hollènder zijn arrogante verheven schreeuwers die met hun grote bek in Limburg altijd de mooie baantjes wisten weg te pikken omdat die Hollènder even vergaten dat ze véél eerder een universiteit hadden dan die Limbo’s pas veel later in Maastricht. En dús konden die gestudeerde Hollènder alle mooie baantjes inpikken met hun arrogante koppen en waren ze altijd wel je leidinggevende of in het ergste geval de grote baas.

‘Vroeger’ zat er altijd wel een zoontje of dochtertje van zo’n arrogante verheven schreeuwer in je klas, en je raad het al, nóg zo’n arrogante schreeuwer. En die Limburgse aversie tegen Hollènders zit er al sinds generaties en tot op de dag van heden in, al eten ze iedere morgen vlaai, spreken ze vloeiend Mestreechs, zijn ze er als de kippen bij op Vastelaovend en hebben ze een spuughekel aan de échte Hollènders die het vertikken hun dialect te spreken, zelfs als ze er nog eens 18 miljoen euro tegenaan gooien.


En als je dan al dat éne voorbeeld weet te vinden die zachtaardig aan alle rituelen meedoet en opkomt voor de belangen van de Limbo’s, laat dat dan niet het voorbeeld zijn voor al die andere arrogante stierlijk vervelende Hollènders. Dat is geen discriminatie, dat is een uitgesproken beeld op grond van ervaringen en (voor)oordelen en dat poets je niet weg met één ‘goed’ voorbeeld. Een Hollènder wordt nooit een Limbo, een Ethiopiër nooit een Fries, een kaaskop nooit een Milanees, een Amsterdammer nooit een Rotterdammer en Johan nooit een Surinamer.

Zeg dat even tegen al die discriminatie-schreeuwers die het podium weer denken te moeten pakken.

Verder Lezen

Opinie

De totalitaire luchtfiets van Denktank Nederland 2040

Avatar foto

Gepubliceerd

op

De totalitaire luchtfiets van Denktank Nederland 2040
Foto: ANP I VVD-burgemeester Jan van Zanen, lid van de Denktank Nederland 2040

De 342 gemeenten van Nederland zijn niet in staat om zelf te ontdekken welke problemen ze hebben, dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Laat staan dat ze weten hoe ze die problemen moeten oplossen. En dus lanceerde de VNG Denktank Nederland 2040. Wat het WEF kan, dat kan de VNG ook.

Het werk van de Denktank Nederland 2040 is nog niet klaar. De Denktank, die sinds 2022 tussen twee haakjes in alle openheid opereert, is nog bezig met de afronding van de derde en laatste fase van het werk. In de eerste fase achterhaalde de Denktank welke problemen in Nederland moeten worden opgelost, in de tweede fase schetste de Denktank hoe Nederland er uit zal zien als die klus geklaard is. De Denktank is nu bezig met de derde fase. Als die is afgerond, weten we hoé we volgens de Denktank al die mooie doelen moeten bereiken.


In de Denktank Nederland 2040 zitten volgen de VNG ‘visionaire ervaren bestuurders’, ‘aangevuld met wetenschappers en frisse, visionaire denkers’. Een blik op de webpagina waar de Denktank zijn leden voorstelt, maakt duidelijk wie die ervaren bestuurders zijn. We zien onder meer CDA-er ex-minister Aart Jan de Geus en VVD-burgemeester Jan ‘disproportioneel geweld’ van Zanen.

Minder duidelijk is, wie de ‘frisse visionaire denkers’ moeten zijn. Misschien vindt de VNG dat economiehoogleraar en Rabo-vrouw Barbara Baarsma in die categorie valt. Baarsma lanceerde een paar jaar eerder het plan om alle Nederlanders een kooldioxidebudget toe te kennen, zodat arme mensen, die toch geen auto of vliegreizen meer konden betalen, een deel van hun budget konden verkopen aan rijkaards die hun luxe leefstijl wilden voortzetten. We zien ook Bernard Leenstra, de arts die op sociale media samen met zijn kornuiten iedereen afblaft die zich kritisch uitlaat over de covidvaccinaties. Leenstra is er al meerdere keren op betrapt dat hij daarbij schermt met wetenschappelijke studies die hij niet helemaal goed begrijpt. Weer een ander lid dat misschien fris en visionair moet zijn, is defensiespecialist en publicist Rob van Wijk, die in zijn mediaoptredens en columns maar blijft volhouden dat Rusland aan de vooravond staat van een volledige instorting.

In de aanloop van de verkiezingen van 2023 publiceerde de Denktank in de Volkskrant een ingezonden stuk, bedoeld voor het nieuwe kabinet. De visionairen van de Denktank hadden ‘al het nodige werk verricht’ en konden dus precies aangeven welke beleidsdoelen het nieuwe kabinet straks moest formuleren. Helemaal bovenaan het lijstje stond ‘de klimaatverandering binnen de perken houden, de biodiversiteit herstellen en de vervuiling een halt toeroepen’. Andere aandachtspunten waren onder meer ‘met migratie leren omgaan’ en ‘met Europa en de NAVO onze veilige, vrije wereld verdedigen’.

Het is duidelijk dat de Denktank en het vertrekkende kabinet niet snel ruzie zullen krijgen. Ze behoren tot dezelfde selecte groep, die in dit land al tientallen jaren de touwtjes in handen heeft. In oktober 2023, toen ze hun Volkskrantstuk schreven, zagen de leden van de Denktank kennelijk niet aankomen dat het electoraat het kabinet een historisch pak slaag zouden gaan geven. Da’s niet zo raar. De Denktank Nederland 2040 is ook in andere opzichten stekeblind.

Het integrale verslag van de Denktank Nederland 2040 staat online. Ook dat verslag bevat de links-liberale Brinta die de massamedia, de politiek en de bestuurders dag in, dag uit oplepelen. Alles draait om thema’s als klimaat, woke, Europa en de goede kanten van migratie. Geen woord over de miljoenen oude en nieuwe Nederlanders die zich elke dag minder thuis voelen in dit land. Geen woord over de instorting van de economie, over burgers die beetje bij beetje armer worden. Geen woord over de rampzalige aanpak van de pandemie en de aanhoudende oversterfte. Geen woord over de censuur in de reguliere en sociale media, waardoor dissidente geluiden niet meer aan bod komen.

Het is die afwezigheid waardoor kritische lezers van de rapporten van Denktank Nederland 2040 een onheilspellend gevoel zal bekruipen. Wat is deze wereldvreemde elite, die losgezongen van de reële zorgen en angsten van miljoenen landgenoten aan het luchtfietsen is, met ons van plan? Niet veel goeds, suggereren kleine zinnetjes in de rapporten.

De Denktank kijkt reikhalzend uit naar een toekomst waarin ‘het 15-minuten-principe het denken over de inrichting van steden, dorpen en regio’s sterk heeft beïnvloed’ en waarin we ‘als samenleving hebben leren omgaan met desinformatie en met de polariserende effecten van wat we in de twintiger jaren ‘sociale media’ noemden’.

Kijk eens aan. Als het aan de Denktank ligt, zitten we straks allemaal opgesloten in 15 minuten-wijken. De ‘samenleving’ (lees: de links-liberale elite) bepaalt wie spreekt en wie moet zwijgen. En voor wie het in z’n hoofd haalt om iets te zeggen wat niet mag, een vaccin te weigeren of een biefstukje te eten: ‘de wijkrechter zit op fietsafstand’.

Of elke 15-minuten wijk ook een eigen klimaatneutraal heropvoedingskamp zal hebben, is nog niet duidelijk. Dat staat misschien in het laatste verslag van de Denktank. In juni 2024 moet het af zijn.

Verder Lezen

Opinie

Russische beïnvloeding: omgekeerde bewijslast maar ook bewijzen

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Russische beïnvloeding: omgekeerde bewijslast maar ook bewijzen
Foto: ANP

De Haagse kleuterklas laat weer eens treffend zien hoe deze functioneert: twee zagende en treiterende jongetjes die ‘bij wijze van spreken’ (laten we dat vooral zo formuleren) alleen hun mond nog houden als ze in het fietsenhok ‘bij wijze van spreken’ (laten we zo blijven formuleren) een ongelofelijk pak slaag krijgen van een paar sterkste jongetjes uit de klas. Resultaat zal zijn dat ze al bij de dreiging daarvan ‘bij wijze van spreken’ (oh nee, toch niet, hi Bosma) naar de hoofdjuf gaan omdat ze zich bedreigd voelen. Ze deden helemaal niks tenslotte. En het was ook niet bewezen toch? Nee, inderdaad! Wat er wél bewezen is, is het gigantische pak boter op het hoofd van die twee zagende en treiterende jongetjes.

Wat is er aan de hand? Iemand (of enkelen) binnen de Tweede Kamer (we noemen geen namen) wordt (of worden) beschuldigd van iets wat hij of zij niet kan aantonen of bewijzen. Waarvan dan? Van Russische beïnvloeding! Waarmee dan? Met berichten van de wereldberoemde site Voice of Radio Europe uit Tsjechië (nooit van gehoord). Wie dan? Dat weten we wel maar kunnen we niet zeggen! Waarmee dan? Dat weten we niet! Wie zegt dat dan? De geheime dienst van Tsjechië! En verder zeggen we in het staatsbelang niets! Einde mededeling!


In Den Haag geldt de omgekeerde wereld. Nog niet zo lang geleden was je een stoere peer als je in de datsja van Putin was geweest. Als bleek dat je verhaal niet klopte (hi Zijlstra) en je helemaal niet bij Putin was geweest kon je zelfs je biezen pakken! Als de voorloper van GroenLinks, de landverraders van de CPN, geld kreeg uit Rusland was er geen sprake van ‘ondermijning van de democratie’. Maar liefst 50.000 Nederlandse documenten werden er in Moskou gevonden, samengebracht door de voorlopers van Jesse Klaver en Wijnand Duyvendak, die laatste is de staatsondermijnende RaRa-activist uit vervlogen tijden. Dan was er nog niet zo lang geleden iets met een appartementje in Scheveningen van een partijbobo van een partijgenoot van Paternotte. En tot op de dag van heden worden Russische oliebaasjes beschermd op de Zuidas, dat is zo afgesproken tussen Putin en Rutte op 8 april 2013, zogenaamde ‘asset protection’. Ligt gewoon vast, Frenske Timmermans zelfs als getuige!

Nu hebben Klaver en Paternotte een bijzonder baantje. In tegenstelling tot de ‘normale’ wereld, kunnen zij ongestraft de bewijslast omdraaien en iemand van iets beschuldigen zonder met bewijzen te komen. In de ‘normale’ wereld zou je, indien je collega zoiets bij jou zou flikken, de betreffende persoon aan de hoogste juridische boom ophangen wegens laster, smaad, aantasting in de beroepssfeer en ga zo maar door. Zo niet in Den Haag. Als je maar de ‘goede’ treft kom je met dergelijke matennaaierij (zo noemen ze dat in de echte wereld) daar gewoon mee weg. Geen ontslag op staande voet, geen verbanning uit de Kamer, niet eens je autosleutels inleveren. En ‘dus’ kunnen ze het morgen weer doen, ongestraft.

Wij hebben een tip voor T.B. en G.W.: nodig die jochies eens uit voor een potje kickboksen, gewoon vriendschappelijk met handschoenen. Scheelt toch weer een fietsenhok bouwen op het Binnenhof, want dat zou weer een paar ton gemeenschapsgeld gaan kosten.

Verder Lezen

Recent

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Binnenland15 uur geleden

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van...

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Binnenland1 dag geleden

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom....

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan
Media2 dagen geleden

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan

Ons bereiken in toenemende mate berichten van verontruste lezers over censuur op sociale media zoals X, LinkedIn, Instagram en Pinterest....

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op
Column3 dagen geleden

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op

Liegen door weg te laten De ‘RKI-files’ geven inmiddels een angstaanjagend inzicht in de breinen van politici, wetenschap en media....

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column4 dagen geleden

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden

Demissionair baantjesjager Mark Rutte noemde het migratiepact een ‘historisch akkoord’. Ook zijn stoffige tassendrager, Malik Azmani, was dolgelukkig met het...

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter
Buitenland5 dagen geleden

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter

De World Health Organization (WHO) ligt al sinds de start van de coronapandemie onder een vergrootglas. Na corona bleef dat...

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd! Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!
Column6 dagen geleden

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!

Op 15 april publiceerde Autoweek een dramatische analyse over de ontwikkelingen van de brandstofprijzen aan de pomp in ons land....

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds
Column6 dagen geleden

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds

De Europese Commissie gebruikte de coronacrisis om een nieuw miljarden subsidieplan te ontwikkelen dat gericht is op het sneller financieren...

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie
Klimaat7 dagen geleden

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie

Baalde u al dat de zon tijdens een dag met druk vliegverkeer verscholen raakt achter een waas van vliegtuigsporen? Luchtvaartexperts...

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column1 week geleden

Een snelle formatie redt Nederlandse woningmarkt misschien nog van de afgrond

Verschillende mediakanalen kwamen deze week met ronkende koppen. Nu.nl meldt dat “Nederland tot de duurste Europese landen behoort als het...

TrendingThis will close in 0 seconds