Politiek

Waar ligt de grens tussen democratie en dictatuur?

Avatar foto

op

Waar ligt de grens tussen democratie en dictatuur?
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, ‘volk’ en κρατειν/kratein, ‘heersen, dus letterlijk ‘volksheerschappij’) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement.

Een dictatuur is een regeringsvorm waarin alle macht in handen is van één persoon of van één groep mensen. In verreweg de meeste gevallen komt een dictatuur tot stand na gebruik van geweld of dreiging met geweld. Een dictatuur is het tegenovergestelde van democratie, zowel voor de bevolking als voor de dictator zelf.


Nederland heeft een democratie, tenminste, als we Wikipedia mogen geloven.

Als we kijken naar het stikstofdebat dan is de situatie nu zo dat Remkes allerhande activistische groepjes, die op geen enkele wijze ook maar een fractie van de burgers vertegenwoordigen, consulteert om te komen tot een compromis met deze groepjes en het aankomende stikstofbeleid daarop te baseren. Nadrukkelijk worden partijen die alternatieven aanleveren, wetenschappelijke rapporten van TNO en wetenschappers met inhoudelijke kennis van zaken zoals Han Lindeboom geweerd. Nee, een uiterst marginale groep met een dubieuze agenda, voor een groot deel gesponsord door diezelfde overheid en de Postcodeloterij weegt zwaarder. Is dat democratisch?

Als de overheid een ‘Denktank Desinformatie’ opricht om gezamenlijk met 35 geheime specialisten ‘desinformatie’ te bestrijden door de vermeende verspreiders ervan actief te benaderen, met het doel kritische geluiden te ondermijnen en de verspreiders indien ‘noodzakelijk’ te verwijderen van mediaplatvormen, wat is er dan nog van het vrije woord over? En is ‘nepnieuws’ informatie die tegen de belangen van de overheid ingaat, of is het ook feitelijk onjuist? Bij rechtszaken is inmiddels gebleken dat ‘factcheckers’ alleen iets als ‘nepnieuws’ definiëren indien het tegen het narratief van de overheid ingaat, maar het feitelijk nog altijd kan kloppen. Klinkt niet erg democratisch toch? Zeker niet als defensie ons als burger zou moeten beschermen, terwijl tegelijkertijd het (inmiddels verboden) LIMC, een afdeling van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, burgers bespiedde, trollen afstuurde op onwelgevallige meningen en als verklikdienst functioneerde voor de Nationale Politie. En als dan ook nog eens blijkt dat juist de overheid zelf vooral feitelijk nepnieuws heeft verspreid dan hebben wij daar wel een naam voor.

Als er talrijke lobbyclubs rondom de parlementaire democratie zweven dan is daar op zichzelf niets mis mee, lobbyen is zo oud als de democratie zelf. Maar als deze clubjes buiten het huis van de democratie om in staat zijn beleid te bepalen dat zonder democratische goedkeuring als beleid getracht wordt door te voeren, dan is er iets goed mis. Goed voorbeeld van deze ondemocratische gang van zaken was de regeling met de dividendbelasting door Rutte. Is dat democratisch? Verre van…

En als een voltallig ambtenarenapparaat op de hoogte is van het feit dat geen enkele corona-maatregel werkt, maar juist meer schade oplevert, en dat een select gezelschap onder leiding van de NCTV (Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid) alles er toch wordt doorgedrukt? Als blijkt dat rapporten onder in een la zijn verdwenen, adviezen van officiële overheidsinstanties werden genegeerd en rechtsgeleerden hadden gewaarschuwd voor het vertrappen van de Grondwet. Is er dan nog sprake van ‘een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening’? Of is er sprake van een klein select gezelschap dat een volledig parlement op het verkeerde been zet en het zo ‘democratisch’ door de Kamer loodst?

En als in de toeslagenaffaire keer op keer weer ‘verdwenen’ notities opduiken, de getallen van de benadeelde en door de staat vermorzelde ouders steeds groter worden, tijdens de parlementaire enquêtecommissie de minister-president zonder met zijn ogen te knipperen zegt dat hij de wet opzij zet als hem dat politiek uitkomt, 1.100 kinderen verdwijnen en tot op de dag van heden er slechts enkelen zijn herenigd met hun ouders en al 5 jaar gevochten wordt voor rechtvaardigheid, hoort dat in een democratie?

En als kabinetsleden de wet overtreden en daar ‘gewoon’ mee wegkomen? Of rechtszaken afkopen met gemeenschapsgeld zonder te voldoen aan hun grondwettelijke plicht? En als departementen gewoon de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) naast zich neerleggen? En als kabinetsleden willens en wetens de Grondwet overtreden, is dat democratisch? Hoort dat thuis in een democratie?

En als een complete leefgemeenschap omzeild wordt, een overheidsorganisatie (het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in het geniep een hotel opkoopt en daar asielzoekers in huisvest, is dat democratisch? De burgemeester zegt eerst van niets te hebben geweten, maar enkele dagen later blijkt dat ze al maanden op de hoogte was waarbij ze dus niet het gemeentebestuur heeft geïnformeerd of geconsulteerd. Hoort dat thuis in een democratie?

De scheidslijn tussen een democratie en een dictatuur, waarbij in het laatste geval de macht in handen is van één persoon of van één groep mensen, is de afgelopen jaren in toenemende mate overschreden. Bovenstaande voorbeelden zijn niet uit de duim gezogen, maar de rauwe realiteit. En bij ieder van bovenstaande voorbeelden is het democratische proces verloochend, hetzij door het te omzeilen, hetzij door niemand te informeren, hetzij door alles en iedereen die niet hetzelfde beleid volgt uit de weg te ruimen. Dat klinkt weinig democratisch.

Als er wetten worden aangenomen die strijdig met de grondwet zijn en als de zittende macht in een soort permanente noodtoestand regeert waarbij parlementaire controlemechanismen worden uitgeschakeld, is er de facto sprake van een dictatuur.

Verder Lezen

1 Reactie

  1. jan

    24 augustus 2022 in 12:57

    Dit was in t verleden ook al zo….echter niet zo erg als nu..

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Foto: ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van Geert Wilders, Frans Timmermans vervolgen?

Frans Timmermans deed de volgende uitspraak: “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.”

Het OM kleurt met enige regelmaat flink buiten de lijntjes waardoor er velen twijfelen over de onafhankelijkheid van datzelfde OM. Zo is een snelweg blokkeren een voorrecht dat nog altijd aan Extinction Rebellion toebehoort. Dat kan inmiddels meer dan 35 keer straffeloos. Eén keertje voor ‘blokkeerfriezen’ was voldoende voor een spektakelstuk van het OM. ‘Uitlegfilmpjes’ kwamen er om uit te leggen hoe gevaarlijk het blokkeren van de snelweg is, een compleet mediacircus werd opgestart om aan te geven hoe belangrijk het demonstratierecht is, en DNA werd afgenomen van de blokkeerfriezen. Nu is het al maanden stil bij het OM om exact hetzelfde vergrijp: het blokkeren van de snelweg.

Gideon van Meijeren wordt voor opruiing tot geweld vervolgd omdat hij meermaals opriep tot vreedzaam en geweldloos verzet. Hoewel het OM erkent dat hij niet direct heeft aangezet tot geweld meent het OM toch over te moeten gaan tot vervolging omdat “je zou kunnen zeggen dat hij mensen op ideeën brengt, namelijk het idee dat geweld gebruiken geoorloofd is, misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld”, aldus het OM.

Als het OM consequent is zou dus vervolging op Timmermans moeten worden ingezet. De uitspraak “We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt” sluit geweld zelfs niet uit, terwijl Gideon van Meijeren dat wél deed.

Geruststellend voor Timmermans is wellicht de recente uitspraak van Mark Rutte over het opblazen van Nordstream; het zal afhankelijk zijn van wie de dader is en met welk motief. Of, zoals George Orwell het verwoordde in Animal Farm: some pigs are more equal than others.

 

Verder Lezen

Politiek

Rutte: een misdaad kan pas bepaald worden als bekend is wie de dader is

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Rutte: een misdaad kan pas bepaald worden als bekend is wie de dader is
Foto: ANP

Is dit Ruttiaans, Cruyffiaans of de uitspraak van iemand die een beetje in de war is? In een debat vraagt van Houwelingen of het land dat verantwoordelijk is voor het opblazen van de Nord Stream pijplijn (vanaf 6:48 min) daarmee een vijandige mogendheid is, of niet.

Het antwoord van Rutte is verbijsterend: “er zal eerst moeten worden vastgesteld wie het is en wat de motieven zijn”… kortom, of iets een misdaad is, is afhankelijk van de dader en het motief. Dit is de waanzin ten top.

Verder Lezen

Politiek

Oekraïne beerput van complotten, maar is dat wel zo?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Oekraïne beerput van complotten, maar is dat wel zo?
Foto: ANP

Voor alle zogenaamde of vermeende complotten van Forum voor Democratie is doorgaans weinig media-aandacht, terwijl er toch regelmatig zaken worden onthuld die allerminst een complot, maar juist zeer pijnlijke onthullingen zijn. Gisteren nog onthulde Van Houwelingen de drijfveer van de proxy-oorlog op Oekraïens grondgebied, gewoon uit officiële stukken. Vervolgens schiet Paternotte in een kramp, want de betreffende informatie zou vertrouwelijk zijn en de kamervoorzitter gaat hier vervolgens in mee. Natuurlijk gaat het daarna niet meer over de inhoud, want die geeft loepzuiver weer wat de werkelijke intenties van deze oorlog zijn.

Baudet vroeg enkele dagen eerder al aan Rutte wat nu werkelijk het doel van de oorlog is en wie bepaalt wanneer er sprake is van een overwinning, maar kreeg ook daar een heel mistig antwoord. Baudet verwees daarbij naar het uitgelekte telefoongesprek van Victoria Nuland uit februari 2014 (Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken) en Geoffrey Pyatt (ambassadeur in Oekraïne). In dat telefoongesprek, dat Baudet onder andere op Instagram plaatste, wordt besproken wat Amerika gaat doen nadat het Amerikaanse State Department de macht heeft gegrepen in Kiev.

In het telefoongesprek worden exact alle ministerposten benoemd en ingevuld na de geplande staatsgreep van maart 2014. Een maand later is de staatsgreep en zijn alle benoemingen daadwerkelijk een feit. Was Nuland helderziende of wist ze exact wat de Amerikanen zouden forceren aldaar? Ook de talloze uitspraken van Biden uit die periode duiden op een vergaande invloed van Amerika op het reilen en zeilen in Oekraïne. Amerika regeert Oekraïne, dat blijkt uit talloze bewijzen die glashard zijn.

Rutte geeft in eerste instantie ter verdediging aan dat niet hij of Amerika maar ‘Kiev’ besluit wat de voorwaarden zijn waaronder sprake is van een overwinning of een verlies. Maar als ‘Kiev’ direct geleid wordt door Amerika dan is het dus niet ‘Kiev’ die beslist, maar Amerika toch? Even later merkt Rutte op dat Oekraïne niet onder Russische invloed mag vallen omdat dit direct de Amerikaanse veiligheidsbelangen raakt, dat is dan toch weer een vreemde uitspraak. Rutte komt steeds verder klem te zitten in zijn betoog en trekt vervolgens de complot-kaart. Wat Baudet beweert is volgens Rutte ‘echt volstrekte nonsense’. Daarmee ontkent Rutte de vergaande militaire en economische invloed van Amerika in Oekraïne en het bestaan van de opnamen van het telefoongesprek van Nuland. ‘Vanaf maart 2014 is Oekraïne bezet door Rusland’, aldus Rutte.

Er is een hele grote aantoonbare militaire en economische vervlochtenheid tussen Oekraïne en de US, dat is geen complot, dat is een feit. Er zitten NAVO-militairen in Oekraïne op dit moment, ook dat is een feit. Toch blijft Rutte dit naar het land van complotten verwijzen en dat is zeer zorgelijk. Want is het niet diezelfde Rutte die aast op het hoogste ambt bij de NAVO, en is het daarmee tegelijkertijd ook van het hoogste belang dat Rutte goed op de hoogte is van de situatie in Oekraïne?

Als Rutte alles verwijst naar het land van complotten dan kan het niet anders dan dat Rutte niet door de sollicitatieprocedure bij de NAVO komt, iemand die zo slecht geïnformeerd is, kan onmogelijk op een dergelijke positie in een dergelijk explosieve situatie functioneren.

Verder Lezen

Recent

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans
Binnenland14 uur geleden

Lakmoesproef onafhankelijkheid OM inzake uitspraak Timmermans

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt weer een lakmoesproef inzake zijn onafhankelijkheid te verwerken: gaat het OM, na een aangifte van...

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits
Binnenland1 dag geleden

Groot deel samenleving slachtoffer van bureaucratische nitwits

Er zijn twee psychologische fenomenen die in de huidige tijd vechten om de meeste aandacht: het messiascomplex en het Stockholmsyndroom....

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan
Media2 dagen geleden

Toenemende censuur op sociale media neemt onaanvaardbare vormen aan

Ons bereiken in toenemende mate berichten van verontruste lezers over censuur op sociale media zoals X, LinkedIn, Instagram en Pinterest....

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op
Column3 dagen geleden

Stuitende coronawaarheid roept veel vragen op

Liegen door weg te laten De ‘RKI-files’ geven inmiddels een angstaanjagend inzicht in de breinen van politici, wetenschap en media....

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column4 dagen geleden

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden

Demissionair baantjesjager Mark Rutte noemde het migratiepact een ‘historisch akkoord’. Ook zijn stoffige tassendrager, Malik Azmani, was dolgelukkig met het...

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter
Buitenland5 dagen geleden

De criminele activiteiten van de WHO-voorzitter

De World Health Organization (WHO) ligt al sinds de start van de coronapandemie onder een vergrootglas. Na corona bleef dat...

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd! Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!
Column6 dagen geleden

Benzineprijs bijna 50 cent per liter omhoog in één jaar tijd!

Op 15 april publiceerde Autoweek een dramatische analyse over de ontwikkelingen van de brandstofprijzen aan de pomp in ons land....

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds
Column6 dagen geleden

Astronomische fraude met het Europees coronaherstelfonds

De Europese Commissie gebruikte de coronacrisis om een nieuw miljarden subsidieplan te ontwikkelen dat gericht is op het sneller financieren...

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie
Klimaat7 dagen geleden

Bizarre experimenten ter discussie voor klimaatmanipulatie

Baalde u al dat de zon tijdens een dag met druk vliegverkeer verscholen raakt achter een waas van vliegtuigsporen? Luchtvaartexperts...

EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden EU-migratiepact is links fopakkoord dat nergens toe gaat leiden
Column1 week geleden

Een snelle formatie redt Nederlandse woningmarkt misschien nog van de afgrond

Verschillende mediakanalen kwamen deze week met ronkende koppen. Nu.nl meldt dat “Nederland tot de duurste Europese landen behoort als het...

Trending



This will close in 0 seconds